աչք

Վիքիբառարան-ից

 Flag of Armenia.svg Հայերեն[խմբագրել]

Գոյական[խմբագրել]

աչք 

Eye dilate.gif
 1. Տեսողության գործարան
 2. տեսողություն
 3. հայացք, նայվածք
 4. հսկողություն, խնամք
 5. շատ սիրելի անձ (փխբ․)
 6. ամենալավը, ամենաընտիրը, լավագույնը (փխբ․)
 7. շինարարության առանձին բաժանմունք՝ մաս
 8. կահույքի դարակ, գզրոց
 9. դռան՝ պատուհանի և այլն փեղկերի յուրաքանչյուր բաժինը
 10. վերքի սպիտակ կետը, որի պատռվելով դուրս է գալիս թարախը
 11. խաղաթղթի՝ նարդու զառերի՝ դոմինոյի քարերի և այլն վրայի նշաններից՝ կետերից յուրաքանչյուրը
 12. երկու հենարանների՝ սյուների և այլն միջի տարածությունը
 13. բողբոջ (բսբ․)
 14. կարտոֆիլի կամ նման պալարապտուղների վրայի փոսիկը, որից ծիլ պիտի դուրս գա
 15. կերակրի մեջ գցվող հատիկ, ակ, ակնկալ
 16. ջրաղացի առանձին մաս՝ բաժանմունք՝ իր մի զույգ քարով և այլ պարագաներով
 17. կարխիքով, գնահատումով, համար
Կատվի աչք
Հոմանիշներ[խմբագրել]
Արտահայտություններ[խմբագրել]
 1. Աչք ածել- 1. չորս կողմը նայել: 2. հայացքով որոնել: 3. հսկել, նայել, խնամել
 2. աչք անել
 3. աչք աչքի գցել- իրար աչքերի նայել
 4. աչք առնել- չար աչքի գալ
 5. աչք բացել՝ բաց անել՝ բանալ- զբաղմունքից, հոգսից ազատվել
 6. աչք գցել մեկի՝ մի բանի (վրա)- մեկին կամ մի բանի հավանել և ձգտել տիրանալու
 7. աչք դնել- ձեռք բերելու՝ ձգտելու առարկա դարձնել
 8. աչք ընկնել- ասունանալ սկսել
 9. աչք ծակել- 1. աչքը կսկծացնել՝ խտղտել: 2. շատ խորթ՝ օտարոտի լինել
 10. աչք ման ածել- աչքերով որոնել
 11. աչք շլացնել- հրապուրել, գրավել
 12. աչք տալ- տեսնել, նայել
 13. աչք տնկել- աչքը հառել մի բանի
 14. աչք ու ականջ- լուր բերող տանող
 15. աչք ունենալ- աչքը բաց լինել
 16. աչք ունենալ մի բանի վրա- փափագել, ձգել
 17. աչք փակել- չտեսնելու տալ
 18. աչքը առնել- վտանգ կամ զոհաբերություն հանձն առնել
 19. աչքը արյունը կոխել- նույնն է արյունը աչքերը կոխել
 20. աչքը բան տեսնել- գոհանալ, բավականանալ
 21. աչքը բաց- աչքաբաց
 22. աչքը բացել- աչքաբաց դառնալ
 23. աչքը բռնել՝ կպչել՝ վրան ընկնել- հավանել
 24. աչքը գցել- հայացքը գցել՝ ուղղել՝ նայել
 25. աչքը դիպչել- հայացքն ընկնել, տեսնել
 26. աչքը դռանը մնալ- մեկի գալուն սպասել
 27. աչքը դուրս- ամուսնական կյանքին անհավատարիմ
 28. աչքը դուրս գալ- աչքերը փչանալ, կուրանալ
 29. աչքը ընկնել մի բանի- նկատել, նշմարել
 30. աչքը թեքել- ուշադրությունը շեղել
 31. աչքը՝ աչքին թոզ փչել կամ հող ու մոխիր փչել- խաբել
 32. աչքն իր դռանը- ամուսնական կյանքին հավատարիմ
 33. աչքը լիանալ- գոհանալ
 34. աչքդ լույս- բարևմաղթության բանաձև՝ ուրախալի առիթով
 35. աչքը լույս տալ- բարիք գործել
 36. աչքը խաբել- 1. տեսողական պատրանք ստեղծել: 2. քիչ բանով գոհացնել
 37. աչքը՝ աչքերը խավարել- 1. տեսողությունը թուլանալ, կուրանալ 2. անեցքի կամ վշտակցության՝ ափսոսանքի արտահայտություն
 38. աչքը խուփ անել- քնել
 39. աչքը ծակ- աչքածակ, ծակաչք, ագահ
 40. աչքը՝ աչքերը ծով դառնալ, ծովանալ- արտասվել
 41. աչքը ծռել- խեթ նայել
 42. աչքը՝ աչքերը կապել- խաբել, մոլորեցնել
 43. աչքը կարոտ մնալ՝ լինել- փափագելի՝ ցանկելի բանից զուրկ լինել
 44. աչքը կթել- աչքերը մի բանի հառվել
 45. աչքը կշտանալ- բավարարվել, գոհանալ
 46. աչքը կոտրել- կարիքը՝ պահանջը բավարարել, կշտացնել, հագեցնել
 47. աչքը կորեկ չգցել- ոչինչ չտալ
 48. աչքը կպչել- 1. քնել 2. հավանել
 49. աչքը կպցնել- կարճ ժամանակ քնել

Տարբեր կենդանիների աչքեր[խմբագրել]