Վիքիբառարան:Ամառային Վիքիճամբար 2019 (I)/5/4

Վիքիբառարան-ից
Jump to navigation Jump to search

Մասնակից 1[խմբագրել]

 1. զռզռ էջ 89
 2. զվռճ էջ 89
 3. զտոց էջ 89
 4. զրազի էջ 89
 5. զուգծու էջ 89
 6. զութխ էջ 89
 7. զուրգիալ էջ 89
 8. զուրմուր ապուր էջ 89
 9. զուֆր էջ 89
 10. զֆրքաղել էջ 89
 11. էաղցիծիսպ էջ 89
 12. էդհան էջ 89
 13. էզմե էջ 89
 14. էճճիկ էջ 90
 15. էջի գինի էջ 90
 16. էջջել էջ 90
 17. էսկալոպ էջ 90
 18. էվլեճեկ էջ 90
 19. էրշտռել էջ 91
 20. էրնային լուս էջ 91
 21. էքմեքլիք էջ 91
 22. էքմէքճի էջ 91
 23. ընկըզեղ էջ 93
 24. ընկույզ-երշիկ էջ 93
 25. ընկույզով հաց էջ 93
 26. ընձանակ էջ 93
 27. ըռավաշ էջ 94
 28. ըռբեգ էջ 94
 29. ըռնկվնվո էջ 94
 30. ըռոֆոտոն էջ 94
 31. ըռպեխ էջ 94

Մասնակից 2[խմբագրել]

 1. ըռպև շովրո էջ 94
 2. ըռուզ էջ 94
 3. թաբարզա էջ 94
 4. թազախաց էջ 94
 5. թաթ ու կրունկ էջ 95
 6. թաթախման գիշեր էջ 95
 7. թաթախ կերակուր էջ 95
 8. թաթախ հաց էջ 95
 9. թաթաղաջ էջ 95
 10. թաթար բորակի էջ 95
 11. ղզլարի թաթարու էջ 95
 12. թաթրի էջ 95
 13. թաժա հաց էջ 95
 14. թալ ու խուլ էջ 96
 15. թալաճիկ էջ 96
 16. թալամո էջ 96
 17. թալինչք էջ 96
 18. թալիշ էջ 96
 19. թալխա ծիրան էջ 96
 20. թահին էջ 96
 21. թաճ էջ 97
 22. թամաս էջ 97
 23. թամքան էջ 97
 24. թային կապել էջ 97
 25. թային հալվա էջ 97
 26. թանի ծաղիկ էջ 97
 27. որբու թան էջ 97
 28. չոբկի տկի թան էջ 97
 29. թանահատ էջ 98
 30. թանով ճաշ էջ 98
 31. թանի բանջար էջ 98

Մասնակից 3[խմբագրել]

 1. թանաքսակ էջ 98
 2. թանբրդոշ էջ 98
 3. թանթաղ էջ 98
 4. թանխոռն էջ 98
 5. թանհատիկ էջ 98
 6. թանձրամոքանք էջ 98
 7. թանրիճ էջ 101
 8. թաջան էջ 101
 9. թաջըր էջ 101
 10. թառ տալ էջ 101
 11. թառափաձկներ էջ 101
 12. թառխնխաշ էջ 101
 13. թասքաբաբ էջ 102
 14. թավաքաթա էջ 102
 15. թավաքեապապ էջ 102
 16. թավմեռ էջ 102
 17. թար-թացան էջ 102
 18. թարամա էջ 102
 19. թարանկուպին էջ 102
 20. թարզիկ էջ 102
 21. թարխի էջ 103
 22. թարֆինա էջ 104
 23. թաց ապրանք էջ 104
 24. թացանտուն էջ 104
 25. թացնհաց էջ 104
 26. թափուցկ էջ 104
 27. թափադուռ խանողիկ էջ 104
 28. թափծու էջ 104
 29. թափսի էջ 104
 30. թբջան էջ 104
 31. թեթև ջուր էջ 104

Մասնակից 4[խմբագրել]

 1. թել բանալ էջ 105
 2. թել գաթա էջ 105
 3. թել հալվա էջ 105
 4. թել չնետող լոբի էջ 105
 5. թել ղադեիֆ էջ 105
 6. թել պանիր էջ 105
 7. թելախմոր էջ 105
 8. թելանուշ էջ 105
 9. թեհրան տալ էջ 106
 10. թեյ տալ էջ 106
 11. թեյդել էջ 106
 12. թենեճ էջ 106
 13. թենսուխ էջ 106
 14. թեր բանալ էջ 106
 15. թերուն բաղարջ էջ 107
 16. թերքամ անել էջ 108
 17. թեփնել էջ 108
 18. թեփե էլլել էջ 108
 19. թեփուկ խնձոր էջ 108
 20. թեփուղ էջ 108
 21. թզկեփ տալ էջ 108
 22. թթալյուր էջ 108
 23. կպրթըթի էջ 108
 24. շահի թթենի էջ 108
 25. թթի պաստեղ էջ 108
 26. թթու խմոր էջ 108
 27. թթջրեկ էջ 108
 28. թթվաթան էջ 108
 29. թթված էջ 109
 30. թթվանք էջ 109
 31. թթվաշ գինի էջ 109

Մասնակից 5[խմբագրել]

--Harut 2007 (քննարկում) 05:54, 8 Հուլիսի 2019 (UTC)

 1. թթու գինի էջ 109
 2. թթու լավաշ էջ 110
 3. թթու-կծու էջ 110
 4. թթուբրոշ էջ 110
 5. թթուխլել էջ 110
 6. թի տալ էջ 110
 7. թիսի անել էջ 111
 8. թիքա-թիքա անել էջ 111
 9. թիքա մնալ էջ 111
 10. թիքեքը հմբարել էջ 111
 11. թլամա էջ 111
 12. սիրտը թլթլալ էջ 111
 13. թլիմ դնել էջ 111
 14. թլնգա էջ 111
 15. թլշել էջ 111
 16. թխեմալի էջ 111
 17. թխլել էջ 111
 18. թխմա ընկնել էջ 111
 19. թյուրլի էջ 113
 20. թնտրշոր էջ 113
 21. թնդրդնիկ էջ 113
 22. թնխաշու էջ 113
 23. թնկոլոլ էջ 113
 24. թնպուխ էջ 113
 25. թոզ անել էջ 114
 26. թոթխար անել էջ 114
 27. թոյնի էջ 114
 28. թոյնուկ էջ 114
 29. թոնդրուք էջ 114
 30. թենիր ծոց էջ 115
 31. բռնակաթ էջ 115

Մասնակից 6[խմբագրել]

--Լիլիթ 2007 (քննարկում) 05:55, 8 Հուլիսի 2019 (UTC)

 1. թոռիլ էջ 115
 2. թոստըղան էջ 115
 3. թորախ անել էջ 115
 4. թորթափ անել էջ 115
 5. թորվան շենք էջ 115
 6. թորվան շուրթ էջ 115
 7. թորունը ծուլ էջ 115
 8. թորունը նստել էջ 115
 9. թոքա զանել էջ 116
 10. թռթշնած էջ 116
 11. թռթռ էջ 116
 12. թվա էջ 117
 13. թրխանապուր էջ 117
 14. թրխանու էջ 117
 15. թուրծեն ելած էջ 117
 16. թրնաճաշ էջ 118
 17. անկորիզ թութ էջ 118
 18. գլթիկ թութ էջ 118
 19. դմակ թութ էջ 118
 20. թութի ղուշ էջ 118
 21. լոռ թութ էջ 118
 22. խաշ թութ էջ 118
 23. խնկիկ թութ էջ 118
 24. մռճան էջ 118
 25. չար թութ էջ 118
 26. սմրենի թութ էջ 118
 27. թութուճման էջ 118
 28. թուխ առնել էջ 119
 29. թուխմա էջ 119
 30. թուխմայել էջ 119
 31. թունդ խմել էջ 119

Մասնակից 7[խմբագրել]

 1. թոնդիրը մխել էջ 119
 2. թոնդրան ակ էջ 119
 3. թունդրի հաց էջ 119
 4. թունիչոռ էջ 119
 5. թուռշի թուրուշ էջ 119
 6. թուքը կուլ տալ էջ 120
 7. թուք կուլ տալ էջ 120
 8. թուքը վազել էջ 120
 9. թփթփիկ էջ 120
 10. ժաժիկաբլիթ էջ 120
 11. ժահրե էջ 120
 12. ժաղռակ էջ 120
 13. ժամ անել էջ 120
 14. ժամով անել էջ 121
 15. ժանգռը կտա էջ 121
 16. ժարկո էջ 121
 17. ժեռի ճուտ էջ 121
 18. ժյուր էջ 121
 19. ժողխ էջ 121
 20. ժողովածք էջ 121
 21. ժռջուր էջ 122
 22. ժռտուկ դառնալ էջ 122
 23. ժում չունի էջ 122
 24. ժումով ուտել էջ 122
 25. մեկ ժումով էջ 122
 26. ժուռ ու մուռ էջ 122
 27. ժուռկուճոպ անել էջ 122
 28. ժուրել էջ 122
 29. իշատռտռուկ էջ 123
 30. իշթութ էջ 123

Մասնակից 8[խմբագրել]

 1. իշլի քուֆթա էջ 123
 2. իշկին էջ 124
 3. ըշտըհեն քոռ էջ 124
 4. իշտահ պահել էջ 124
 5. իշտահ ունենալ էջ 124
 6. իշտահը բաց լինել էջ 124
 7. իշտահ կապվել էջ 124
 8. իշտահը տալ էջ 124
 9. իշտահի բերել էջ 124
 10. իշտահի գալ էջ 124
 11. իչ էջ 124
 12. իչկի էջ 124
 13. իջաղիով գլուր էջ 124
 14. իսպիսիխ էջ 124
 15. իստակ մում էջ 125
 16. իրակուլա էջ 125
 17. իփ-իլինգ էջ 125
 18. իփուծ մածծէուն էջ 125
 19. լակվասկ էջ 126
 20. լամհաջու էջ 126
 21. լաղով ուտել էջ 126
 22. լամբա-լամբ էջ 126
 23. լամս էջ 126
 24. լանգառի էջ 126
 25. լանդակ ապուր էջ 126
 26. լաշի ծաղիկ էջ 127
 27. լաջռել էջ 127
 28. լափոտ էջ 128
 29. լբռդուգ էջ 128
 30. լեբէ էջ 128
 31. լիմոնտուզի էջ 129
 32. լիմունիոն էջ 129
 33. լղլըղ էջ 130
 34. լղր էջ 130
 35. լմբաքի էջ 130
 36. լման սոխ էջ 130
 37. լերդ ու թոքը խաշել էջ 130
 38. լնդած էջ 131
 39. չինական լոբի էջ 131
 40. լոբու կիրկաշ էջ 131
 41. լոթը լցնել էջ 132
 42. լոթը կրակը ընկնել էջ 132
 43. լոռ ուտող էջ 134
 44. լոռաման էջ 134
 45. լոռ թութ էջ 134
 46. լոսունք ընել էջ 134
 47. լոփռտել էջ 134
 48. լպայս էջ 135
 49. լռթ էջ 135
 50. լուբիա էջ 136
 51. լուլ-խմած էջ 136

Մասնակից 9[խմբագրել]

 1. լեբլեբու էջ 128
 2. լեղանգ էջ 128
 3. լեղվրտակ էջ 129
 4. լեղուլ էջ 129
 5. լեմլիկ էջ 129
 6. լեշի ընկնել էջ 129
 7. լեռվոր էջ 129
 8. լերդաչոր անել էջ 129
 9. լերդաչոր ըլնիլ էջ 129
 10. լըհանու սալաթու էջ 129

Մասնակից 10[խմբագրել]

 1. լուլ լինել էջ 136
 2. լուլուկուլ քցել էջ 136
 3. լուկու տալ էջ 136
 4. լուղապ էջ 136
 5. լփռթուք էջ 137
 6. լփռտուկ էջ 137
 7. լփռթվել էջ 137
 8. լֆֆուն էջ 137
 9. խաբ անել էջ 137
 10. խաբ ըլլալ էջ 137
 11. խաբախի անուշ էջ 137
 12. խազ ինիլ էջ 137
 13. խազլուխմա էջ 137
 14. խազուր էջ 137
 15. խաթլամա էջ 137
 16. խաթլամա սամսա էջ 137
 17. խաժո էջ 138
 18. խալ ընկնել էջ 138
 19. խալայեզ էջ 138
 20. խալաջ էջ 138
 21. խալլա էջ 138
 22. խալխլուկ էջ 138
 23. խալկին էջ 138
 24. խալկնծուկ էջ 138
 25. խալկնծուկ խաղալ էջ 138
 26. խալմինա էջ 138
 27. խալմուխ չայ էջ 138
 28. խալյա էջ 138
 29. խալյար էջ 138
 30. խալում էջ 138
 31. խախ էջ 138

Մասնակից 11[խմբագրել]

 1. խախալի տակ գցել էջ 138
 2. խախիծ էջ 139
 3. խածուկ էջ 139
 4. խաղծել էջ 139
 5. խազղուն էջ 139
 6. խակ ու խացուկ էջ 139
 7. խակլազուտ էջ 139
 8. խահագործ էջ 139
 9. խահագործել էջ 139
 10. խաղողաչիր էջ 140
 11. խաճո էջ 140
 12. խամ-խազ էջ 140
 13. խամ-խում ընել էջ 140
 14. խանռել էջ 141
 15. խանտիլները վառիլ էջ 141
 16. խաշ դնել էջ 141
 17. խաշի առավոտ էջ 141
 18. խաշի առտու էջ 141
 19. խաշ բռնել էջ 141
 20. խաշը գալ էջ 141
 21. խաշլով էջ 142
 22. խաշխմոր էջ 142
 23. խաշխրտել էջ 142
 24. խառ իյնալ էջ 143
 25. խառնած էջ 144
 26. խառուղ էջ 144
 27. խասի էջ 144
 28. խավախմոր էջ 144
 29. խավծաման էջ 146
 30. խավծիվ էջ 146
 31. խավյակ էջ 146

Մասնակից 12[խմբագրել]

 1. խավուշտի հավգիթ էջ 146
 2. խավուրմա էջ 146
 3. խատուիճ էջ 146
 4. խար թութ էջ 146
 5. խարեֆիլ էջ 147
 6. խարխզիկ էջ 147
 7. խարխսա էջ 147
 8. խացացք էջ 147
 9. խացխանկտել էջ 147
 10. խացկիրություն էջ 147
 11. խափախ էջ 147
 12. խբրուկ էջ 148
 13. խելոք հավեճ էջ 148
 14. խեխրած պանիր էջ 148
 15. խեձուկ էջ 148
 16. խենթախտեղ էջ 148
 17. խեսի գալ էջ 148
 18. խեսի կուտ էջ 148
 19. խեց ընկնել էջ 149
 20. խեցգետնակերպեր էջ 149
 21. խերագլուխ էջ 149
 22. խզմուգ էջ 149
 23. խժանք էջ 150
 24. խժիժ էջ 150
 25. խժպըժ ընել էջ 150
 26. խժռոտ էջ 150
 27. խիլբաստի էջ 150
 28. խթում անել էջ 150
 29. խիվսուշ էջ 151
 30. խիտապուր էջ 151
 31. խիրուպանիր էջ 151

Մասնակից 13[խմբագրել]

 1. խից էջ 151
 2. խլթ էջ 151
 3. խըլթ հաց էջ 151
 4. խլթ-խլթ էջ 151
 5. խլոլիկ էջ 151
 6. խճուղ էջ 152
 7. խմելի էջ 152
 8. խմելի-սունելի էջ 152
 9. խմյուր էջ 152
 10. խումօր էջ 152
 11. խմոր թրել էջ 153
 12. խմոր նոր էջ 153
 13. խմոր նորել էջ 153
 14. խմորի լինել էջ 153
 15. խմորը ձեռքել էջ 153
 16. խմորապատիկ էջ 153
 17. խյմա էջ 154
 18. խնգալ էջ 155
 19. խնկալ էջ 155
 20. խնով էջ 156
 21. խնոցել էջ 156
 22. խնջլուզանե էջ 156
 23. ծաղկախնջլոզ էջ 156
 24. խոլոփ անել էջ 157
 25. խոլոփիկ կտրել էջ 157
 26. խոհականոց էջ 157
 27. խոհանոց-խանութ էջ 157
 28. մոլեկուլյար խոհանոց էջ 157
 29. խոնը դնել էջ 158
 30. խոնասեր էջ 158
 31. խոնդիր էջ 158