Վիքիբառարան:Կրթական ծրագիր/Լեռնապատի վիքիակումբ/Արխիվ/Մարտ2016

Վիքիբառարան-ից
Jump to navigation Jump to search
 1. պրակտիկական - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 2. պրակտիկանտ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 3. պրակտիկորեն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 4. պրակտիկություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 5. ջահել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 6. ջահելություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 7. ջան - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 8. պրակտիկում - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 9. պրակտիցիզմ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 10. պրահման - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 11. պրան - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 12. պրանել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 13. պրապորշչիկ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 14. պրաս - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 15. պրասագույն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 16. պրասխ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 17. պրասխի - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 18. պրդոնք - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 19. պրեզիդենտ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 20. պրեզիդենտական - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 21. պրեզիդենտություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 22. պրեզիդիում - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 23. պրելատ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 24. պրեմիա - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 25. պրեմիալ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 26. պրեմիեր - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 27. պրեմիերա - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 28. պրեմիեր-մինիստր - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 29. պրեպարատ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 30. պրես-կոնֆերանս - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 31. պրես-պապյե - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 32. պրես-պապե - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 33. պրեստիժ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 34. պրեվենտիվ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 35. պրետոր - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 36. պրետորական - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 37. պրեֆերանս - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 38. պրիբոր - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 39. պրիբորաշինություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 40. պրիգուն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 41. պտուտակահանել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 42. պտուտակահանվել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 43. պտուտակահանում - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 44. պտուտակահողմ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 45. պտուտակաձև - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 46. պտուտակամայր - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 47. պտուտակամեր - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 48. պտուտակային - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 49. պտուտական - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 50. պտուտականման - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 51. պտուտականություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 52. պտուտակաշարժ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 53. պտուտակավոր - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 54. պտուտակել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 55. պտուտակիչ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 56. պտուտակվել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 57. պտուտակում - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 58. պտուտահողմ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 59. պտուտահոսանք - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 60. պտուտամեխ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 61. պտուտամրրիկ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 62. պտուտան - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 63. պտուտանիվ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 64. պտուտանք - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 65. պտուտաչափ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 66. պտուտապոմպ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 67. պտուտասանդուղք - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 68. պտուտավոր - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 69. պտուտացույց - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 70. պտուտել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 71. պտուտէջք - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 72. պրոթեզ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 73. պրոթեզագործ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 74. պրոթեզագործական - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 75. պրոթեզագործարան - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 76. պրոթեզագործություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 77. պրոթեզային - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 78. պրոթեզարան - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 79. պրոժեկտ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 80. պրոժեկտոր - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 81. պրոլետ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 82. պրոլետար - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 83. պրոլետարական - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 84. պրոլետարականանալ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 85. պրոլետարականացնել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 86. պրոլետարականացվել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 87. պրոլետարականացում - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 88. պրոլետարանալ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 89. պրոլետարացնել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 90. պրոլետարացվել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 91. պրոլետարացում - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 92. պրոլետարիատ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 93. պրոլետարիզացիա - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 94. պրոլետգրականություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 95. պրոլետ-գրող - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 96. պրոլետգրող - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 97. պրոլետհանճար - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 98. պրոլետպառնաս - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 99. պրոլետ-պոետ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 100. պրոլետսոնետ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 101. պնակ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 102. պնդենի - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 103. պնդերեսորեն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 104. պնդերեսություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 105. պնդեփ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 106. պնդիչ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 107. պնդիրավ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 108. պնդոլոր - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 109. պնդորեն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 110. պնդոց - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 111. պնդոսկր - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 112. պնդվել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 113. պնդություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 114. պնդուկ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 115. պնդում - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 116. պնչո - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 117. պնտուկ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 118. պշալ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 119. պողպատաճոպան - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 120. պողպատամոխրագույն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 121. պողպատային - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 122. պողպատանալ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 123. պողպատանման - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 124. պողպատաշար - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 125. պողպատաշերտ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 126. պողպատաշունչ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 127. պողպատապայտ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 128. պողպատապատ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 129. պողպատապատել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 130. պողպատապատվել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 131. պողպատապատում - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 132. պնևմատիկ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 133. պնևմատիկական - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 134. պնչախոտ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 135. պնչածակ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 136. պնչատ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 137. պողպատալար - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 138. պողպատալարե - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 139. պողպատալիցք - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 140. պողպատախառն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 141. պողպատախրխինջ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 142. պողպատածայր - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 143. պողպատակամ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 144. պողպատակամք - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 145. պողպատակոփ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 146. պողպատակուռ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 147. պողպատահալ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 148. պողպատահալիչ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 149. պողպատահունչ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 150. պողպատաձուլական - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 151. պողպատաձուլարան - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 152. պողպատաձուլվածք - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 153. պողպատաձուլում - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 154. պողպատաձույլ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 155. պշում - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 156. պնդօղակ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 157. պնդուկենի - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 158. պնդգլխություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 159. պնդպնդորել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 160. պնդպնդորվել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 161. պնդամեջք - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 162. պնդամկան - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 163. պնակալեզ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 164. պնակալեզություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 165. պնակալիզություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 166. պնակակալ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 167. պնակաձև - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 168. պնակիտ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 169. պնդակազմ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 170. պնդակազմություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 171. պնդակալ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 172. պնդակաշի - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 173. պնդակապ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 174. պնդակերտ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 175. պնդակիթ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 176. պնդակող - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 177. պնդակորով - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 178. պնդակուռ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 179. պնդաձեռք - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 180. պնդաձիգ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 181. պնդան - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 182. պնդաճակատ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 183. պնդաճակատություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 184. պնդամարմին - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 185. պնդաշեն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 186. պնդապահ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 187. պնդապարանոց - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 188. պնդապես - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 189. պնդապինդ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 190. պնդաջիլ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 191. պնդաջիղ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 192. պնդասիրտ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 193. պնդացնել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 194. պնդացվել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 195. պնդացում - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 196. պնդափակ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 197. պնդափակել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 198. պնդափակվել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 199. պնդափակում - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 200. պնդաքար - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 201. պնդաքարշ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 202. պճնասիրական - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 203. պճնասիրություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 204. պճնավոր - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 205. պճնավորել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 206. պճնավորվել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 207. պճնավորում - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 208. պճնորեն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 209. պճնվել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 210. պճնություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 211. պճնուհի - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 212. պճնում - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 213. պճնասիրական - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 214. պճնասիրություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 215. պճնավոր - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 216. պճնավորել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 217. պճնավորվել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 218. պճնավորում - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 219. պճնորեն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 220. պճնվել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 221. պճպճալ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 222. պճպճան - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 223. պճպճոց - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 224. պճռել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 225. պճրանք - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 226. պճրել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 227. պյութոն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 228. պյուլ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 229. պյուրե - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 230. պյուֆե - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 231. պյուֆտեք - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 232. պճնություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 233. պճնուհի - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 234. պճնում - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 235. պճղոտել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 236. պճղոտվել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 237. պճղվել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 238. պճղտել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 239. պճնագեղ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 240. պճնագեղել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 241. պճնագեղվել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 242. պճնագեղություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 243. պճնազարդ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 244. պճնազարդել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 245. պճնազարդիկ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 246. պճնազարդվել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 247. պճնազարդորեն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 248. պճնազարդություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 249. պճնազարդում - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 250. պճնազգեստ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 251. պճնազուգել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 252. պճնազուգվել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 253. պճնազուգում - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 254. պճնալի - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 255. պճնալից - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 256. պճնահարմար - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 257. պճնամոլ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 258. պճնամոլաբար - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 259. պճնամոլական - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 260. պճնամոլել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 261. պճնամոլորեն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 262. պճնամոլություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 263. պճնամոլուհի - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 264. պճնանք - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 265. պճնաշուք - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 266. պճնապաճույճ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 267. պճնասեր - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 268. պճնասիրաբար - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 269. պղտորել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 270. պղտոր-լերդագույն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 271. պղտորվել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 272. պղտորություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 273. պղտորում - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 274. պղտորք - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 275. պճեղ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 276. պճեղախտ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 277. պճեղավոր - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 278. պճլտալ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 279. պճլտուն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 280. պճկորել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 281. պճղավոր - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 282. պճղել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 283. պճղնավոր - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 284. պճղովի - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 285. պղտվակ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 286. պղտորականաչ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 287. պղտորակարմիր - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 288. պղտորանալ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 289. պղտորաչափ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 290. պղտորաչափություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 291. պղտորավուն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 292. պղտորավունություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 293. պղտորացնել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 294. պղնձահատ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 295. պղնձահատիկ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 296. պղնձահոգի - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 297. պղնձահոտ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 298. պղնձաձայն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 299. պղնձաձուլական - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 300. պղնձաձուլարան - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 301. պղնձաձուլում - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 302. պղնձաձույլ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 303. պղնձաղ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 304. պղնձաճակատ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 305. պղնձամաշկ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 306. պղնձամոլիբդեն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 307. պղնձամոլիբդենային - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 308. պղնձամորուս - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 309. պղնձամորուք - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 310. պղնձային - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 311. պղնձանալ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 312. պղնձանիգ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 313. պղնձանիկել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 314. պղնձանյութ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 315. պղնձաշեկ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 316. պղնձաշեն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 317. պղնձաշխարհ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 318. պղնձապատ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 319. պղնձապատել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 320. պղնձապատվել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 321. պղնձապատություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 322. պղնձապատում - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 323. պղնձասալ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 324. պղնձաբեր - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 325. պղնձաբզեզ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 326. պղնձաբռնիչ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 327. պղնձաբուն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 328. պղնձագալար - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 329. պղնձագամ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 330. պղնձագար - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 331. պղնձագարություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 332. պղնձագիր - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 333. պղնձագլանարան - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 334. պղծահավատ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 335. պղծանք - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 336. պղծաշուրթ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 337. պղծասեր - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 338. պղծասիրական - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 339. պղծասիրություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 340. պղծել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 341. պղծոտել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 342. պղծորեն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 343. պղծվել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 344. պլատինապատ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 345. պլատինապատել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 346. պլատինապատվել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 347. պլատինապատում - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 348. պլատինե - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 349. պլատոնական - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 350. պլատոնականություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 351. պլատոնյան - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 352. պլատֆորմ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 353. պլացդարմ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 354. պլացկարտ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 355. պլացքարտ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 356. պլաֆոն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 357. պլեադ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 358. պլեադա - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 359. պլեբեյ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 360. պլեբեյական - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 361. պլեբեյություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 362. պլեբիսցիտ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 363. պիլոտկա - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 364. պիծակ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 365. պիծակակեր - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 366. պիծակահար - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 367. պիծեկ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 368. պիծի - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 369. պիծիկ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 370. պիծիկ-միծիկ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 371. պիծի-միծի - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 372. պիծխի - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 373. պիկանտ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 374. պիկանտություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 375. պիկապ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 376. պիկետ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 377. պիկտոգրամա - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 378. պիկտոգրաֆիա - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 379. պիկուլի - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 380. պիճիլիկ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 381. պինգ-պոնգ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 382. պիոներական - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 383. պիոներբյուրո - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 384. պիոներկազմակերպիչ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 385. պիոներկազմակերպություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 386. պիոներհրահանգիչ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 387. պիոներյան - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 388. պիոներջոկատ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 389. պիոներջոկատավար - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 390. պիոներուհի - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 391. պերճապաճույճ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 392. պերճապայծառ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 393. պերճապատիվ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 394. պերճապատյան - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 395. պերճապսակ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 396. պերճասեր - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 397. պերճասիրաբար - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 398. պերճասիրական - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 399. պերճասիրորեն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 400. պերճասիրություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 401. պերճասյուն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 402. պերճասոսորդ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 403. պերճարվեստ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 404. պերճացնել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 405. պերճացվել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 406. պերճացում - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 407. պերճափայլ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 408. պերճափառ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 409. պերճափարթամ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 410. պերճիմաստ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 411. պերճորեն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 412. պերճություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 413. պերճուհի - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 414. պերմանենտ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 415. պերմանենտություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 416. պերպեր - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 417. պերսոն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 418. պերսոնաժ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 419. պերսոնալ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 420. պերսպեկտիվ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 421. պերրոն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 422. պերօքսիդ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 423. պերճազգեստ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 424. պերճալեզու - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 425. պերճալի - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 426. պերճալից - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 427. պերճախոս - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 428. պերճախոսաբար - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 429. պերճախոսական - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 430. պերճախոսել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 431. պերճախոսորեն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 432. պերճախոսություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 433. պերճածաղիկ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 434. պերճահագուստ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 435. պերճահասակ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 436. պերճահյուս - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 437. պերճահնչյուն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 438. պերճահնչուն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 439. պերճաձայն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 440. պեսպեսանալ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 441. պեսպեսացնել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 442. պեսպեսաքանդակ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 443. պեսպիսանալ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 444. պեսպիսաներկ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 445. պեսպիսացնել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 446. պեսպիսացվել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 447. պեսպիսացում - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 448. պատմառևոլյուցիոն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 449. պատմաշխարհագրական - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 450. պատմահայեցողություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 451. պատմափիլիսոփայահոգեբանական - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 452. պատմափիլիսոփայություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 453. պատմամատերիալիստական - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 454. պատճենանկարել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 455. պատճենավորել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 456. պատճենավորվել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 457. պատճենավորում - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 458. պատմագիտություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 459. պատմագրական - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 460. պատմա-գրական - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 461. պատկերավորել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 462. պատկերավորվել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 463. պատշգամբանման - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 464. պատշգամբասրահ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 465. պատշգամբավոր - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 466. պատշգամբացավ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 467. պատշգամբվել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 468. պատոլոգ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 469. պատոլոգիա - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 470. պատպուտիկ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 471. պատնեշագիծ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 472. պատնեշաթումբ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 473. պատնեշակործան - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 474. պատնեշահյուս - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 475. պատնեշային - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 476. պատնեշանալ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 477. պատնեշապատ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 478. պատնեշապես - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 479. պատնեշավոր - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 480. պատնեշավորել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 481. պատնեշավորվել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 482. պատնեշավորում - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 483. պատնեշվել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 484. պատնեշում - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 485. պատներես - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 486. պատնիդուս - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 487. պատնիդուրս - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 488. պատնիշապատ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 489. պատնիշափակ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 490. պատնիշել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 491. պատնիպատ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 492. պատնիվայր - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 493. պատնիվար - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 494. պատնիվեր - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 495. պատնկախ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 496. պատվախնդիր - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 497. պատվախնդրական - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 498. պատվախնդրորեն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 499. պատվախնդրություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 500. պատված - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 501. պատվակալ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 502. պատվակալություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 503. պատվական - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 504. պատվականապես - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 505. պատվականորեն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 506. պատվականություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 507. պատվակիր - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 508. պատվակից - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 509. պատվակցություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 510. պատվահանդես - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 511. պատվահոդ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 512. պատվաճանաչ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 513. պատվաճանաչություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 514. պատվաճաշ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 515. պատվաճառող - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 516. պատվամատույց - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 517. պատվամեծար - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 518. պատվամոլ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 519. պատվամոլություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 520. պատվանդանավոր - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 521. պատվանդանել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 522. պատվանիշ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 523. պատվանշան - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 524. պատվանուն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 525. պատվադիր - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 526. պատվազգած - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 527. պատվազգածություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 528. պատվազգաց - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 529. պատվազգացություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 530. պատվազերծ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 531. պատվազրկել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 532. պատվազրկվել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 533. պատվազրկություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 534. պատվազրկում - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 535. պատվազուրկ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 536. պատվալիր - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 537. պատվալից - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 538. պատվախաչ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 539. պատրույգել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 540. պատրուն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 541. պատրուս - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 542. պատրուսային - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 543. պատրուսաշիվ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 544. պատրուսացու - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 545. պատրուսել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 546. պատրուսենի - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 547. պատրուսվել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 548. պատրուսում - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 549. պատուհանագոգ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 550. պատուհանագործ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 551. պատուհասաբեր - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 552. պատուհասալից - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 553. պատուհասվել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 554. պատում - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 555. պատուտակ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 556. պատքանդիչ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 557. պատքար - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 558. պատքարտուղար - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 559. պարաբել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 560. պարաբելում - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 561. պարաբոլ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 562. պարաբոլային - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 563. պարաբոլիկ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 564. պարագա - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 565. պարագայական - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 566. պատրնջաջուր - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 567. պատրող - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 568. պատրողական - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 569. պատրողականություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 570. պատրոն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 571. պատրոնդաշ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 572. պատրոնտաշ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 573. պատրոնություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 574. պատրվակ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 575. պատրվակաբան - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 576. պատրվակաբանական - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 577. պատրվակաբանել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 578. պատրվակաբանություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 579. պատրվակաբերել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 580. պատրվակախնդիր - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 581. պատրվակախնդրություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 582. պատրվակարար - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 583. պատրվակարարություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 584. պատրիարքական - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 585. պատրիարքանիստ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 586. պատրիարքարան - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 587. պատրիկ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 588. պատրիկություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 589. պատրինճ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 590. պատրինջ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 591. պատրիոտ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 592. պատրիոտիզմ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 593. պատրիչ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 594. պատրիս - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 595. պատրկություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 596. պատրհան - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 597. պատրաստակամություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 598. պատրաստական - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 599. պատրաստականություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 600. պատրաստամիտ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 601. պատրաստամտություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 602. պատրաստել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 603. պատրաստելիք - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 604. պատրաստի - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 605. պատրաստվել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 606. պատրաստվելիք - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 607. պատրաստություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 608. պատրաստուկ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 609. պատրաստում - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 610. պատրաստունակություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 611. պատրաստուք - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 612. պատրաստուքային - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 613. պատրգակալ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 614. պատրել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 615. պատրիարխատ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 616. պատվիրակ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 617. պատվիրակային - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 618. պատվիրական - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 619. պատվիրակություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 620. պատվիրան - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 621. պատվիրանազանց - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 622. պատվիրանազանցություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 623. պատվիրանապահ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 624. պատվիրանապահություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 625. պատվիրասրահ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 626. պատվիրավճար - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 627. պատվիրատար - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 628. պատվիրատվություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 629. պատվիրատու - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 630. պատրանահեղձ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 631. պատրանահեղց - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 632. պատրանուտ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 633. պատրանք - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 634. պատրանքաբույր - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 635. պատրանքային - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 636. պատրանքայնություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 637. պատրապատիր - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 638. պատրաստ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 639. պատրաստաբան - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 640. պատրաստաբանություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 641. պատրաստաբար - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 642. պատրաստակամ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 643. պատրաստակամորեն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 644. պատվիրագիր - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 645. պատվիրագրել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 646. պատվիրագրվել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 647. պատվիրագրություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 648. պատվիրագրում - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 649. պատվիրազանց - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 650. պատվիրազանցություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 651. պատվիրաթերթ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 652. պատվիրած - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 653. պատվափրկել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 654. պատվափրկություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 655. պատվել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 656. պատվելի - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 657. պատվելիական - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 658. պատվիրակ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 659. պատվիրակային - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 660. պատվիրական - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 661. պատվիրակություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 662. պատվիրան - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 663. պատվիրանազանց - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 664. պատվիրանազանցություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 665. պատվիրանապահ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 666. պատվիրանապահություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 667. պատվիրասրահ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 668. պատվիրավճար - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 669. պատվիրատար - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 670. պատվիրատվություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 671. պատվիրատու - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 672. պատվարաթումբ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 673. պատվարավոր - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 674. պատվարել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 675. պատվարժան - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 676. պատվարժանություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 677. պատվարկ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 678. պատվապահ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 679. պատվապահություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 680. պատվապիղծ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 681. պատվապղծություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 682. պատվասեր - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 683. պատվասիրաբար - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 684. պատվասիրական - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 685. պատվասիրել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 686. պատվասպան - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 687. պատվաստ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 688. պատվաստաբշտիկ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 689. պատվաստակալ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 690. պատվաստակիր - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 691. պատվաստաճյուղ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 692. պատվաստային - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 693. պատվաստանյութ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 694. պատվաստաշիվ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 695. պատվաստացու - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 696. պատվաստել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 697. պատվաստիճան - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 698. պատվաստվել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 699. պատվաստում - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 700. պատվաստունակ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 701. պատվավոր - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 702. պատվավորապես - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 703. պատվավորություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 704. պատվավուր - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 705. պատվատիտղոս - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 706. պատվար - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 707. պատշաճաբար - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 708. պատշաճազգացողություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 709. պատշաճազգացում - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 710. պատշաճավոր - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 711. պատշաճավորություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 712. պատշաճել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 713. պատշաճեցնել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 714. պատշաճեցվել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 715. պատշաճեցում - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 716. պատշաճին - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 717. պատշաճորեն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 718. պատշաճում - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 719. պատշար - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 720. պատշգամբ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 721. պատռոն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 722. պատռոտել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 723. պատռոտվել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 724. պատռոտում - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 725. պատռված - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 726. պատռվածք - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 727. պատռվել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 728. պատսպարանել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 729. պատսպարվել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 730. պատսպարություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 731. պատսպարում - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 732. պատվաբերություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 733. պատվագին - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 734. պատվագիր - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 735. պատվագրական - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 736. պատվագրել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 737. պատվագրություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 738. պատվագրում - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 739. պատմվածքաշար - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 740. պատմվել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 741. պատմուճակ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 742. պատմուճական - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 743. պատմուճան - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 744. պատմուճանավոր - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 745. պատմուճանել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 746. պատմուճանվել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 747. պատմում - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 748. պատյանավոր - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 749. պատյանել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 750. պատնդուս - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 751. պարագայապաշտ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 752. պարագայել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 753. պարագետ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 754. պարագիծ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 755. պարագիտական - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 756. պարագիտություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 757. պարագիր - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 758. պարագլխություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 759. պարագծել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 760. պարագլուխ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 761. պարագնաց - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 762. պարագոտել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 763. պարագրաֆ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 764. պարադ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 765. պարադահլիճ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 766. պարադային - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 767. պարադայնորեն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 768. պարադայնություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 769. պարադարձ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 770. պարադարձիկ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 771. պարադոքս - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 772. պարադոքսալ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 773. պարադոքսային - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 774. պարադոքսայնություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 775. պարազգեստ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 776. պարազիտ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 777. պարազիտաբանություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 778. պարազիտական - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 779. պարազիտային - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 780. պարազիտել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 781. պարազիտիզմ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 782. պարազիտորեն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 783. պարազիտվել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 784. պարազիտություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 785. պարազվարճ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 786. պարազույգ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 787. պարալաքս - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 788. պարալիզ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 789. պարալիզել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 790. պարալիզվել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 791. պարալիզում - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 792. պարալիչ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 793. պարալիճ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 794. պարախաղ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 795. պարախումբ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 796. պարածածկել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 797. պարածածկույթ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 798. պարածրագիր - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 799. պարակալ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 800. պարակալել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 801. պարակալվել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 802. պարակալում - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 803. պարական - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 804. պարականոն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 805. պարականոնություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 806. պարակից - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 807. պարակցել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 808. պարակցություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 809. պտտասկավառակ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 810. պտտացնել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 811. պտտացույց - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 812. պտտեցնել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 813. պտտիկ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 814. պտտկել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 815. պտտցնել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 816. պտտում - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 817. պտրել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 818. պտղատնկարան - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 819. պտղատնկարանային - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 820. պտղատվություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 821. պտղատու - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 822. պտղատուն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 823. պտղատուփ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 824. պտղատուփավոր - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 825. պտղարան - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 826. պտղարար - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 827. պտղափեղկ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 828. պտղափոխություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 829. պտղաքաղ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 830. պտղաքաղություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 831. պտղաքանդակ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 832. պտռել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 833. պտռտել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 834. պտռում - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 835. պտտաբզեզ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 836. պտտադրոշմ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 837. պտտաթիռ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 838. պտտալծակ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 839. պտտախաղ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 840. պտտական - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 841. պտտաձև - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 842. պտտաձև - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 843. պտտաձող - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 844. պտտաձողային - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 845. պտտան - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 846. պարակցում - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 847. պարահանդես - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 848. պատրվակել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 849. պատրուգակալ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 850. պատրուգամորճ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 851. պատրուգավոր - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 852. պատրուգել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 853. պատրույգ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 854. պատրույգալար - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 855. պատրույգահրացան - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 856. պատրույգահրացանավոր - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 857. պատրույգավոր - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 858. պատվիրել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 859. պատվիրված - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 860. պատվիրվել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 861. պատվիրում - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 862. պատվո - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 863. պատվոգիր - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 864. պատվոնշան - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 865. պատվոտախտակ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 866. պատվվել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 867. պատվում - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 868. պատվուրաց - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 869. պատրալիր - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 870. պատրալից - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 871. պատրախառն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 872. պատրախոց - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 873. պատրական - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 874. պատրականություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 875. պատրանազերծ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 876. պատրանաթափ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 877. պատրանաթափություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 878. պատրանախաբ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 879. պատրանախաբել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 880. պատրանախաբվել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 881. պատրանախաբություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 882. պարանոցաթաղ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 883. պարանոցակապ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 884. պարանոցային - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 885. պարանվել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 886. պարանցիկ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 887. պարանօղ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 888. պարանօղակ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 889. պարաշար - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 890. պարաշարք - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 891. պարաշղթա - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 892. պարաշյուտ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 893. պարաշյուտային - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 894. պարաշյուտավոր - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 895. պարաշյուտիստ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 896. պարահանդեսային - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 897. պարահարթակ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 898. պարահրապարակ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 899. պարաձև - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 900. պարամեջ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 901. պարամետր - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 902. պարամոլ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 903. պարամոլություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 904. պարային - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 905. պարայր - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 906. պարանագործ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 907. պարանագործարան - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 908. պարանագործություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 909. պարանադեզ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 910. պարանազեն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 911. պարանախաղ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 912. պարանախաղացություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 913. պարանախաղություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 914. պարաշրջան - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 915. պարապատել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 916. պարապել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 917. պարապետ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 918. պարապեցնել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 919. պարապինդ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 920. պարապմունք - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 921. պարապնդել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 922. պարապորդ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 923. պարապորեն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 924. պարանածայր - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 925. պարանակալել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 926. պարանակապ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 927. պարանակապել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 928. պարանակապվել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 929. պարանաձև - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 930. պարանաձգություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 931. պարանաձիգ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 932. պարանանցք - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 933. պարանաչափ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 934. պարանասանդուղք - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 935. պարանասարք - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 936. պարանե - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 937. պարանել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 938. պարանալար - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 939. պարարտանալ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 940. պարարտանյութ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 941. պարարտավուն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 942. պարարտարոտ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 943. պատուհանաձև - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 944. պատուհանամեջ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 945. պատուհաս - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 946. պատուհասել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 947. պատրիարքություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 948. պատրաստունակ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 949. պատվասիրություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 950. պատշաճացնել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 951. պատշաճություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 952. պատռտել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 953. պատսպարել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 954. պատվաբեր - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 955. պարարտացնել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 956. պարարտացվել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 957. պարարտացում - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 958. պարարտացուցիչ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 959. պարարտություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 960. պարարում - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 961. պարարուն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 962. պարացնել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 963. պարաքայլ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 964. պարաֆին - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 965. պարաֆինային - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 966. պարբերաբար - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 967. պարբերագիր - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 968. պնդաբար - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 969. պնդաբերան - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 970. պնդագլխություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 971. պնդագլուխ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 972. պնդագոտի - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 973. պնդադեսպան - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 974. պնդալար - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 975. պնդածալ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 976. պնդակ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 977. պարբերագիրք - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 978. պարբերաթերթ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 979. պարբերական - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 980. պարբերականորեն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 981. պարբերականություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 982. պարբերահանդես - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 983. պարբերաշրջան - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 984. պարբերապես - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 985. պարասեր - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 986. պարասիրություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 987. պարասպարեզ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 988. պարասպետ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 989. պարասրահ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 990. պարավագ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 991. պարավանդ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 992. պարավանդել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 993. պարավոզ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 994. պարավոր - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 995. պարատեղ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 996. պարատիֆ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 997. պարբերացնել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 998. պարբերություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 999. պարբերույթ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1000. պարբերույթային - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1001. պարգև - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1002. պարգևաբաշխ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1003. պարգևաբաշխական - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1004. պարգևաբաշխել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1005. պարգևաբաշխություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1006. պարգևաբեր - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1007. պարգևագիր - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1008. պարգևադրամ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1009. պարգևաթուղթ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1010. պարգևական - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1011. պարգևահատույց - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1012. պարգևաձիր - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1013. պարգևանշան - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1014. պարգևավճար - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1015. պարգևավոր - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1016. պարգևատվություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1017. պարգևատրական - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1018. պարապ-սարապ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1019. պարապվել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1020. պարապտույտ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1021. պարապություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1022. պարապում - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1023. պարապուտ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1024. պարապուրդ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1025. պարապուրդաժամ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1026. պարապուրդային - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1027. պարառական - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1028. պարասաց - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1029. պարարակ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1030. պարարակել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1031. պարարել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1032. պարարվել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1033. պարարվեստ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1034. պարարվեստային - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1035. պարարտակազմ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1036. պարարտաղբ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1037. պարարտամարմին - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1038. պարարտամիջոց - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1039. պատրիարք - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1040. պարեգոտավոր - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1041. պարեգոտել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1042. պարեգոտվել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1043. պարեգոտում - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1044. պարեկախումբ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1045. պարեկային - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1046. պարեկանավ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1047. պարեկատուն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1048. պարեկել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1049. պարեկորդ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1050. պարեկություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1051. պարեղանակ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1052. պարգևատրել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1053. պարգևատրվել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1054. պարգևատրություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1055. պարգևատրում - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1056. պարգևատու - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1057. պարգևել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1058. պարգևվել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1059. պարգևում - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1060. պարեգոտ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1061. պարել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1062. պարեխ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1063. պարեխավոր - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1064. պարեկ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1065. պարերեկո - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1066. պարերեկույթ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1067. պարերթ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1068. պարեցնել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1069. պարզաբանական - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1070. պարզաբանել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1071. պարզաբանելի - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1072. պարզաբանվել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1073. պարզաբանություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1074. պարզաբանում - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1075. պարզաբար - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1076. պարզաբարո - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1077. պարզագին - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1078. պարզագրել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1079. պարզագրվել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1080. պարզագրություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1081. պարզագրում - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1082. պարզագույն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1083. պարզաթոթով - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1084. պարետ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1085. պարետախումբ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1086. պարետային - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1087. պարետանոց - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1088. պարետատուն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1089. պարետություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1090. պարերգ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1091. պարերգակ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1092. պարերգել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1093. պարերգող - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1094. պարերգվել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1095. պարերգու - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1096. պարերգություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1097. պարեն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1098. պարենաբաշխում - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1099. պարենագին - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1100. պարենագիրք - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1101. պարենագող - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1102. պարենակառք - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1103. պարենահարկ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1104. պարենաճարպ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1105. պարենամթերանոց - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1106. պարենամթերք - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1107. պարենային - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1108. պարենապաշար - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1109. պարենավոր - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1110. պարենավորել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1111. պարենավորվել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1112. պարենավորել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1113. պարենատրել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1114. պարենատուրք - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1115. պարենաքարտ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1116. պարենբաժին - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1117. պարենեղեն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1118. պարենհարկ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1119. պարենմասնատրել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1120. պարենմասնատրում - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1121. պարենպարկ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1122. պարենջոկատ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1123. պարենտուրք - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1124. պարենքիմ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ
 1125. պարզախոս - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1126. պարզախոսություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1127. պարզակենցաղ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1128. պարզահայաց - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1129. պարզահնչուն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1130. պարզանկար - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1131. պարզաշեն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1132. պարզապես - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1133. պարտեզագործ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1134. պարտեզագործական - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1135. պարտեզագործություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1136. պարտեզիկ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1137. պարտեզպան - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1138. պարտել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1139. պարկուկենի - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1140. պարկուկի - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1141. պարկուճ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1142. պարկուճավոր - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1143. պարկուճե - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1144. պարհակ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1145. պարհակային - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1146. պարհրապարակ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1147. պարկաթիթեռ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1148. պարկակապ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1149. պարկակենդանի - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1150. պարկաձև - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1151. պարկաճիճու - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1152. պարկամուկ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1153. պարկային - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1154. պարկանման - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1155. պարկապզուկ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1156. պարկապկու - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1157. պարկասունկ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1158. պարկատարա - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1159. պարկարագիլ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1160. պարկացու - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1161. պարկեշտաբան - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1162. պարկեշտաբանություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1163. պարկեշտաբար - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1164. պարկեշտաբարո - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1165. պարկեշտագեղ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1166. պարկեշտախոս - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1167. պարկեշտախոսություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1168. պարկեշտամիտ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1169. պարկեշտամտություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1170. պարկեշտանալ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1171. պարկեշտասեր - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1172. պարկեշտասիրություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1173. պարկեշտասուն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1174. պարկեշտորեն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1175. պարկեշտություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1176. պարկետ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1177. պարկետագործ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1178. պարկետագործարան - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1179. պարկետագործություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1180. պարկետահատակ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1181. պարկետային - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1182. պարկետապատ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1183. պարկետանախշ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1184. պարկետապատել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1185. պարկետել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1186. պարկճավոր - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1187. պարկոշ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1188. պարկուկ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1189. պարթևացում - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1190. պարթևիրան - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1191. պարթևյան - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1192. պարթևներ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1193. պարժողկոմատ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1194. պարիա - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1195. պարիլյակ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1196. պարիսպավոր - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1197. պարիտետ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1198. պարիտետային - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1199. պարծ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1200. պարծանք - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1201. պարծել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1202. պարծենալ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1203. պարծենկոտ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1204. պարծենկոտաբար - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1205. պարծենկոտորեն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1206. պարծենկոտություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1207. պարծիլ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1208. պարծ ի պարծ - ի պարծ արևմտահայերեն ի պարծ Բացատրական բառարան ի պարծ Հոմանիշներ ի պարծ ռուսերեն
 1209. պարծուկ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1210. պարթև - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1211. պարթևազն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1212. պարթևալանջ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1213. պարթևածին - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1214. պարթևակազմ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1215. պարթևական - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1216. պարթևահասակ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1217. պարթևանալ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1218. պարթևանձնյա - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1219. պարզունակ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1220. պարզունակել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1221. պարզունակեցնել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1222. պարզունակեցում - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1223. պարզունակորեն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1224. պարզունակություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1225. պարզունակում - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1226. պարընկեր - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1227. պարընկույզ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1228. պարզոն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1229. պարզորակ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1230. պարզորեն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1231. պարզորոշ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1232. պարզորոշաբար - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1233. պարզորոշություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1234. պարզվել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1235. պարզուկ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1236. պարզուղիղ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1237. պարզում - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1238. պարզուն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1239. պարզատումար - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1240. պարզարան - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1241. պարզացնել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1242. պարզացվել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1243. պարզացում - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1244. պարզե ի պարզ - ի պարզ արևմտահայերեն ի պարզ Բացատրական բառարան ի պարզ Հոմանիշներ ի պարզ ռուսերեն
 1245. պարզեիպարզ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ