Վիքիբառարան:Ձմեռային Վիքիճամբար 2017/4/4

Վիքիբառարան-ից
Jump to navigation Jump to search

Մասնակից 1[խմբագրել]

 1. թընըս - բարբառային բառարան
 2. թթվըշաղ - բարբառային բառարան
 3. թիլիշա - բարբառային բառարան
 4. թիրթա - բարբառային բառարան
 5. թլոլվել - բարբառային բառարան
 6. թղմահախկ - բարբառային բառարան
 7. թնթորանք - բարբառային բառարան
 8. թոթի-թոթի - բարբառային բառարան
 9. թողկել - բարբառային բառարան
 10. թոջգել - բարբառային բառարան
 11. թորզը - բարբառային բառարան
 12. թուխկատեղ - բարբառային բառարան
 13. թունջի - բարբառային բառարան
 14. թոփլտելեն - բարբառային բառարան
 15. թռնակաթ - բարբառային բառարան
 16. թրբանգ - բարբառային բառարան
 17. թրքընալ - բարբառային բառարան
 18. ժաժան - բարբառային բառարան
 19. ժանղել - բարբառային բառարան
 20. ժժմանք - բարբառային բառարան
 21. ժմաժում - բարբառային բառարան
 22. ժուռածցնել - բարբառային բառարան
 23. իգդա - բարբառային բառարան
 24. իլասրի - բարբառային բառարան
 25. իծարած - բարբառային բառարան
 26. ինդբ - բարբառային բառարան
 27. զահլաքուշտ - բարբառային բառարան
 28. էսկոն - բարբառային բառարան
 29. եու - բարբառային բառարան
 30. թափ-թամուզ - բարբառային բառարան
 31. թազան - բարբառային բառարան
 32. էնկեէ - բարբառային բառարան
 33. իպիգ-սիպիգ - բարբառային բառարան
 34. իպիկ - բարբառային բառարան
 35. իպիպիկ - բարբառային բառարան
 36. իպիպիկ-կուկուկուկ - բարբառային բառարան
 37. իպոպ - բարբառային բառարան
 38. իպորիան - բարբառային բառարան
 39. իպուեց - բարբառային բառարան
 40. իջաթ - բարբառային բառարան
 41. իջար - բարբառային բառարան
 42. իջարդար - բարբառային բառարան
 43. իջել - բարբառային բառարան
 44. իջիլ - բարբառային բառարան
 45. իջիր - բարբառային բառարան
 46. իջուկ - բարբառային բառարան
 47. իջվացր - բարբառային բառարան
 48. իռըն - բարբառային բառարան
 49. իռընաքամ - բարբառային բառարան
 50. իռնակըեր - բարբառային բառարան
 51. իռնիլ - բարբառային բառարան
 52. իսանաթ - բարբառային բառարան

Մասնակից 2[խմբագրել]

 1. թըոլ - բարբառային բառարան
 2. թթվըշըղուկ - բարբառային բառարան
 3. թիլիփ - բարբառային բառարան
 4. թիրթեփ - բարբառային բառարան
 5. թլոհ - բարբառային բառարան
 6. թճար - բարբառային բառարան
 7. թնթոց - բարբառային բառարան
 8. թոթիգ - բարբառային բառարան
 9. թոճկել - բարբառային բառարան
 10. թոջգնալ - բարբառային բառարան
 11. թորթա - բարբառային բառարան
 12. թուխկեկ - բարբառային բառարան
 13. թունտիկ - բարբառային բառարան
 14. թոփլտուք - բարբառային բառարան
 15. թռնատուն - բարբառային բառարան
 16. թրբել - բարբառային բառարան
 17. թրքըջուր - բարբառային բառարան
 18. ժաժապապա - բարբառային բառարան
 19. ժանղռը - բարբառային բառարան
 20. ժժնել - բարբառային բառարան
 21. ժմահայ - բարբառային բառարան
 22. ժուռակ - բարբառային բառարան
 23. իգիլ - բարբառային բառարան
 24. իլբիհալ - բարբառային բառարան
 25. իծըմորի - բարբառային բառարան
 26. ինդեդ - բարբառային բառարան
 27. զանանա - բարբառային բառարան
 28. ըստղահաչ - բարբառային բառարան
 29. դըբ - բարբառային բառարան
 30. թաքլա - բարբառային բառարան
 31. թանպիհ - բարբառային բառարան
 32. էնքսե - բարբառային բառարան

Մասնակից 3[խմբագրել]

--Margarita2000 (քննարկում) 06:33, 9 հունվարի 2017 (UTC)

 1. իրգ - բարբառային բառարան
 2. իրգայց - բարբառային բառարան
 3. իրգբն - բարբառային բառարան
 4. իրգըյնալուծ - բարբառային բառարան
 5. իրգընանալ - բարբառային բառարան
 6. իրգյի - բարբառային բառարան
 7. իրգունռթուն - բարբառային բառարան
 8. իրդադ - բարբառային բառարան
 9. իրելիք - բարբառային բառարան
 10. իրենակ - բարբառային բառարան
 11. իրենճ - բարբառային բառարան
 12. իրես - բարբառային բառարան
 13. իրեսանց - բարբառային բառարան
 14. իրեսատեղ - բարբառային բառարան
 15. իշնուն - բարբառային բառարան
 16. իշշանք - բարբառային բառարան
 17. իշշեկ - բարբառային բառարան
 18. իշշընըկ - բարբառային բառարան
 19. իշշընքվին - բարբառային բառարան
 20. իշշոնք - բարբառային բառարան
 21. իշո - բարբառային բառարան
 22. իշոտ - բարբառային բառարան
 23. իշոտնիկ - բարբառային բառարան
 24. իշոտնուկ - բարբառային բառարան
 25. իշուկ - բարբառային բառարան
 26. իշունց - բարբառային բառարան
 27. իշուփուշ - բարբառային բառարան
 28. իշռել - բարբառային բառարան
 29. իշվա - բարբառային բառարան
 30. իշվական - բարբառային բառարան
 31. իշվասք - բարբառային բառարան
 32. իշվել - բարբառային բառարան
 33. թըթնկել - բարբառային բառարան
 34. թթնգել - բարբառային բառարան
 35. թիթռև - բարբառային բառարան
 36. թիսի - բարբառային բառարան
 37. թլթլել - բարբառային բառարան
 38. թխուկ - բարբառային բառարան
 39. թնդոցել - բարբառային բառարան
 40. թշտիկ - բարբառային բառարան
 41. թոլոլել - բարբառային բառարան
 42. թոնձրուսկ - բարբառային բառարան
 43. թոռոմշկել - բարբառային բառարան
 44. թուլաբնութք - բարբառային բառարան
 45. թումբաթումբ - բարբառային բառարան
 46. թուրկան - բարբառային բառարան
 47. թռթկվել - բարբառային բառարան
 48. թսվավա - բարբառային բառարան
 49. թրշկել - բարբառային բառարան
 50. թքկոծել - բարբառային բառարան
 51. ժամպոն - բարբառային բառարան
 52. ժենկ - բարբառային բառարան
 53. ժխորիլ - բարբառային բառարան
 54. ժողվար - բարբառային բառարան
 55. ժրժրալ - բարբառային բառարան
 56. իզնավարզ - բարբառային բառարան
 57. իլխա - բարբառային բառարան
 58. իմպիկ - բարբառային բառարան
 59. ինչաք - բարբառային բառարան
 60. ընցկոն - բարբառային բառարան
 61. երկուհոգիս - բարբառային բառարան
 62. էրադ - բարբառային բառարան
 63. ըռումբի - բարբառային բառարան
 64. էնչուղը - բարբառային բառարան
 65. դոնդիկ - բարբառային բառարան
 66. թըպըռնալ - բարբառային բառարան
 67. թժկռել - բարբառային բառարան
 68. թիլիքա - բարբառային բառարան
 69. թիրթի - բարբառային բառարան
 70. թլորիլ - բարբառային բառարան
 71. թմաս - բարբառային բառարան
 72. թնթոցնել - բարբառային բառարան
 73. թոթխար - բարբառային բառարան
 74. թոճկնալ - բարբառային բառարան
 75. թոռաթակ - բարբառային բառարան
 76. թորթոռիկ - բարբառային բառարան
 77. թուխման - բարբառային բառարան
 78. թունցի - բարբառային բառարան
 79. թոփխանա - բարբառային բառարան
 80. թռնուկ - բարբառային բառարան
 81. թրբրտալ - բարբառային բառարան
 82. թրքըցնել - բարբառային բառարան
 83. ժաժառում - բարբառային բառարան
 84. ժանղռոտիլ - բարբառային բառարան
 85. ժժնուկ - բարբառային բառարան
 86. ժմատոն - բարբառային բառարան
 87. ժուռական - բարբառային բառարան
 88. իգնահող - բարբառային բառարան
 89. իլեհեն - բարբառային բառարան
 90. իծծուն - բարբառային բառարան
 91. ինդեզ - բարբառային բառարան
 92. զառքաքուլ - բարբառային բառարան
 93. ըրփըվերի - բարբառային բառարան
 94. դֆտին - բարբառային բառարան
 95. թեխ - բարբառային բառարան
 96. թառթառակ - բարբառային բառարան
 97. էպպեի - բարբառային բառարան

Մասնակից 4[խմբագրել]

 1. թըռըհան - բարբառային բառարան
 2. թիաբեջ - բարբառային բառարան
 3. թիղ - բարբառային բառարան
 4. թիրթիռալ - բարբառային բառարան
 5. թլոֆ - բարբառային բառարան
 6. թմավ - բարբառային բառարան
 7. թնթուխ - բարբառային բառարան
 8. թոթխարանալ - բարբառային բառարան
 9. թոմ - բարբառային բառարան
 10. թոռալման - բարբառային բառարան
 11. թորթուտակ - բարբառային բառարան
 12. թուխում - բարբառային բառարան
 13. թուշբաթուշ - բարբառային բառարան
 14. թոփուխ - բարբառային բառարան
 15. թռնչուլ - բարբառային բառարան
 16. թրեն - բարբառային բառարան
 17. թրքըփոս - բարբառային բառարան
 18. ժաժացել - բարբառային բառարան
 19. ժանղռռտ - բարբառային բառարան
 20. ժժո - բարբառային բառարան
 21. ժմաքար - բարբառային բառարան
 22. ժուռեկան - բարբառային բառարան
 23. իդա - բարբառային բառարան
 24. իլեր - բարբառային բառարան
 25. իծկոթ - բարբառային բառարան
 26. ինդի - բարբառային բառարան
 27. զբնանք - բարբառային բառարան
 28. էնծըմել - բարբառային բառարան
 29. դղեզ - բարբառային բառարան
 30. թաբջի - բարբառային բառարան
 31. թավթավի - բարբառային բառարան
 32. էսղանցի - բարբառային բառարան

Մասնակից 5[խմբագրել]

--Դավիթ Մ-ն (քննարկում) 06:33, 9 հունվարի 2017 (UTC)

 1. ինչխտար - բարբառային բառարան
 2. ինչկել - բարբառային բառարան
 3. ինչկիաս - բարբառային բառարան
 4. ինչկից - բարբառային բառարան
 5. ինչկլի - բարբառային բառարան
 6. ինչղդար - բարբառային բառարան
 7. ինչճի - բարբառային բառարան
 8. ինչնորեն - բարբառային բառարան
 9. ինչո - բարբառային բառարան
 10. ինչորիսա - բարբառային բառարան
 11. ինչուգ - բարբառային բառարան
 12. ինչուի - բարբառային բառարան
 13. ինչուկին - բարբառային բառարան
 14. ինչումի - բարբառային բառարան
 15. ինչուր - բարբառային բառարան
 16. ինչվան - բարբառային բառարան
 17. ինչվաս - բարբառային բառարան
 18. ինչվի - բարբառային բառարան
 19. ինչտար - բարբառային բառարան
 20. ինչտափ - բարբառային բառարան
 21. ինչտուր - բարբառային բառարան
 22. ինչրի - բարբառային բառարան
 23. ինչրու - բարբառային բառարան
 24. ինչքանդար - բարբառային բառարան
 25. ինչքրի - բարբառային բառարան
 26. ինսան - բարբառային բառարան
 27. ինսափ - բարբառային բառարան
 28. ինսե - բարբառային բառարան
 29. ինսոն - բարբառային բառարան
 30. ինսուզ - բարբառային բառարան
 31. ինտան - բարբառային բառարան
 32. ինտեդ - բարբառային բառարան
 33. ինտեն - բարբառային բառարան
 34. ինտես - բարբառային բառարան
 35. ինտեսի - բարբառային բառարան
 36. ինտիրկոցք - բարբառային բառարան
 37. թըռըմառ - բարբառային բառարան
 38. թիաեղ - բարբառային բառարան
 39. թիղա - բարբառային բառարան
 40. թիրիթ - բարբառային բառարան
 41. թլչել - բարբառային բառարան
 42. թմբնակից - բարբառային բառարան
 43. թնծել - բարբառային բառարան
 44. թոթնվել - բարբառային բառարան
 45. թոմառ - բարբառային բառարան
 46. թոռախառնը - բարբառային բառարան
 47. թորխըտիկ - բարբառային բառարան
 48. թևավորիգ - բարբառային բառարան
 49. թուշին - բարբառային բառարան
 50. թոփուն - բարբառային բառարան
 51. թռոլոբ - բարբառային բառարան
 52. թրեֆ - բարբառային բառարան
 53. թրքըքթոց - բարբառային բառարան
 54. ժաժացնել - բարբառային բառարան
 55. ժանռը - բարբառային բառարան
 56. ժժսանք - բարբառային բառարան
 57. ժմժանքել - բարբառային բառարան
 58. ժուռընկան - բարբառային բառարան
 59. իդալ - բարբառային բառարան
 60. իլը - բարբառային բառարան
 61. իկ - բարբառային բառարան
 62. ինդիլ - բարբառային բառարան
 63. զեռանալ - բարբառային բառարան
 64. թուլեք - բարբառային բառարան
 65. դաբուր-դաբուր - բարբառային բառարան
 66. թաթար-ցախնի - բարբառային բառարան
 67. թարպիս - բարբառային բառարան
 68. թանփչող - բարբառային բառարան

Մասնակից 6[խմբագրել]

 1. թըռըֆ - բարբառային բառարան
 2. թիան - բարբառային բառարան
 3. թիմի - բարբառային բառարան
 4. թիրիմ - բարբառային բառարան
 5. թլպիշ - բարբառային բառարան
 6. թմբոլ - բարբառային բառարան
 7. թնճկանալ - բարբառային բառարան
 8. թոթո - բարբառային բառարան
 9. թոմաստ - բարբառային բառարան
 10. թոռախափան - բարբառային բառարան
 11. թորխի - բարբառային բառարան
 12. թևավորիգնալ - բարբառային բառարան
 13. թուպ - բարբառային բառարան
 14. թոփուռդել - բարբառային բառարան
 15. թռոց - բարբառային բառարան
 16. թրըթեր - բարբառային բառարան
 17. թրքիճ - բարբառային բառարան
 18. ժաժգլտել - բարբառային բառարան
 19. ժանտատանձ - բարբառային բառարան
 20. ժժվանք - բարբառային բառարան
 21. ժմիխ - բարբառային բառարան
 22. ժուռկուճոպ - բարբառային բառարան
 23. իդալա - բարբառային բառարան
 24. իլը-ծիլը - բարբառային բառարան
 25. իկե - բարբառային բառարան
 26. ինդիլել - բարբառային բառարան
 27. զըխմնալ - բարբառային բառարան
 28. թայբար - բարբառային բառարան
 29. դամիրչի - բարբառային բառարան
 30. թալնալ - բարբառային բառարան
 31. թամուզություն - բարբառային բառարան
 32. թալան-թուռան - բարբառային բառարան

Մասնակից 7[խմբագրել]

--Դավիթ Մ-ն (քննարկում) 08:02, 9 հունվարի 2017 (UTC)

 1. թըռխնել - բարբառային բառարան
 2. թիապեճ - բարբառային բառարան
 3. թիմիզել - բարբառային բառարան
 4. թիրխորով - բարբառային բառարան
 5. թլպպել - բարբառային բառարան
 6. թմբրացնել - բարբառային բառարան
 7. թնճկեցնել - բարբառային բառարան
 8. թոթոտ - բարբառային բառարան
 9. թոմար - բարբառային բառարան
 10. թոռակ - բարբառային բառարան
 11. թորկ - բարբառային բառարան
 12. թևդըր - բարբառային բառարան
 13. թուպել - բարբառային բառարան
 14. թոփոփիկ - բարբառային բառարան
 15. թռուկ - բարբառային բառարան
 16. թրըշողում - բարբառային բառարան
 17. թրքոց - բարբառային բառարան
 18. ժաժել - բարբառային բառարան
 19. ժանտեռք - բարբառային բառարան
 20. ժիժ - բարբառային բառարան
 21. ժմու - բարբառային բառարան
 22. ժուռկուճոպամեռ - բարբառային բառարան
 23. իդակ - բարբառային բառարան
 24. իլթիմազ - բարբառային բառարան
 25. իհալ - բարբառային բառարան
 26. ինել - բարբառային բառարան
 27. զըրխ - բարբառային բառարան
 28. թակլտած - բարբառային բառարան
 29. դղըդարափ - բարբառային բառարան
 30. թակութակ - բարբառային բառարան
 31. զոռավ - բարբառային բառարան
 32. թախմախ - բարբառային բառարան

Մասնակից 8[խմբագրել]

 1. թըռնըղ - բարբառային բառարան
 2. թիբդիր - բարբառային բառարան
 3. թիմիզություն - բարբառային բառարան
 4. թիրմա - բարբառային բառարան
 5. թլքել - բարբառային բառարան
 6. թմբրմուն - բարբառային բառարան
 7. թնճկոտ - բարբառային բառարան
 8. թոթոտվել - բարբառային բառարան
 9. թոմարի - բարբառային բառարան
 10. թոռակալել - բարբառային բառարան
 11. թորնաթուխ - բարբառային բառարան
 12. թևեկ - բարբառային բառարան
 13. թուջար - բարբառային բառարան
 14. թոփվան - բարբառային բառարան
 15. թռուսխ - բարբառային բառարան
 16. թրըպալ - բարբառային բառարան
 17. թրքցու - բարբառային բառարան
 18. ժաժիկ - բարբառային բառարան
 19. ժանրա-ժարժա - բարբառային բառարան
 20. ժիժալ - բարբառային բառարան
 21. ժմտալ - բարբառային բառարան
 22. ժուռումուռ - բարբառային բառարան
 23. իդահախ - բարբառային բառարան
 24. իլի - բարբառային բառարան
 25. իհտիբար - բարբառային բառարան
 26. ինեն - բարբառային բառարան
 27. զիկիլ - բարբառային բառարան
 28. թամանդ - բարբառային բառարան
 29. դյաքություն - բարբառային բառարան
 30. թամահել - բարբառային բառարան
 31. զուսկ - բարբառային բառարան
 32. թաղլուճ - բարբառային բառարան

Մասնակից 9[խմբագրել]

 1. թըռռռն - բարբառային բառարան
 2. թիբըգ - բարբառային բառարան
 3. թիմհարել - բարբառային բառարան
 4. թիրմաճ - բարբառային բառարան
 5. թխաթ - բարբառային բառարան
 6. թմբրտել - բարբառային բառարան
 7. թնճկտել - բարբառային բառարան
 8. թոթորել - բարբառային բառարան
 9. թոմբոլ - բարբառային բառարան
 10. թոռաճուր - բարբառային բառարան
 11. թորնատուն - բարբառային բառարան
 12. թևերը - բարբառային բառարան
 13. թուջարաթ - բարբառային բառարան
 14. թոփվել - բարբառային բառարան
 15. թռուց - բարբառային բառարան
 16. թրըս-թրըս - բարբառային բառարան
 17. թրքևար - բարբառային բառարան
 18. ժաժիս - բարբառային բառարան
 19. ժաշկ - բարբառային բառարան
 20. ժիժան - բարբառային բառարան
 21. ժմրկալ - բարբառային բառարան
 22. ժուռուսռւռ - բարբառային բառարան
 23. իդամլա - բարբառային բառարան
 24. իլիգը - բարբառային բառարան
 25. իղա - բարբառային բառարան
 26. ինենց - բարբառային բառարան
 27. եքռու - բարբառային բառարան
 28. թաքան - բարբառային բառարան
 29. եղվընկենի - բարբառային բառարան
 30. թայթլել - բարբառային բառարան
 31. զռըկլոխ - բարբառային բառարան
 32. թամթամնել - բարբառային բառարան