Վիքիբառարան:Ձմեռային Վիքիճամբար 2017/4/5

Վիքիբառարան-ից
Jump to navigation Jump to search

Մասնակից 1[խմբագրել]

--Մոնթե Մելքոնյան (քննարկում) 06:31, 9 հունվարի 2017 (UTC)[reply]

 1. թըռվըհակ - բարբառային բառարան
 2. թիգահուրս - բարբառային բառարան
 3. թիյա - բարբառային բառարան
 4. թիրքցաշ - բարբառային բառարան
 5. թխալ - բարբառային բառարան
 6. թմթասնել - բարբառային բառարան
 7. թնճուքել - բարբառային բառարան
 8. թոթռո - բարբառային բառարան
 9. թոմել - բարբառային բառարան
 10. թոռային - բարբառային բառարան
 11. թորնաքողա - բարբառային բառարան
 12. թևեքելի - բարբառային բառարան
 13. թուռաճուր - բարբառային բառարան
 14. թոփրա - բարբառային բառարան
 15. թռչ - բարբառային բառարան
 16. թրթարել - բարբառային բառարան
 17. թփել - բարբառային բառարան
 18. ժաժխել - բարբառային բառարան
 19. ժաուռ - բարբառային բառարան
 20. ժիժեռվել - բարբառային բառարան
 21. ժնգալ - բարբառային բառարան
 22. ժպռահոտ - բարբառային բառարան
 23. իդարա - բարբառային բառարան
 24. իլիգըմոն - բարբառային բառարան
 25. իղբալ - բարբառային բառարան
 26. ինը-ծինը - բարբառային բառարան
 27. երեցք - բարբառային բառարան
 28. թեզորեք - բարբառային բառարան
 29. ըխպրափայ - բարբառային բառարան
 30. թանխա - բարբառային բառարան
 31. ըռռըդ - բարբառային բառարան
 32. թանբերան - բարբառային բառարան
 33. թըլըսըմ - բարբառային բառարան
 34. թթռնիկ - բարբառային բառարան
 35. թիժացնել - բարբառային բառարան
 36. թիվեք - բարբառային բառարան
 37. թլլել - բարբառային բառարան
 38. թխսմեր - բարբառային բառարան
 39. թնդրխուփ - բարբառային բառարան
 40. թոզախ - բարբառային բառարան
 41. թոխ - բարբառային բառարան
 42. թոնրանակ - բարբառային բառարան
 43. թոսել - բարբառային բառարան
 44. թուլացկոտ - բարբառային բառարան
 45. թունա - բարբառային բառարան
 46. թուրքություն - բարբառային բառարան
 47. թռիկ - բարբառային բառարան
 48. թվահարել - բարբառային բառարան
 49. թրվրել - բարբառային բառարան
 50. թքուց - բարբառային բառարան
 51. ժանգել - բարբառային բառարան
 52. ժեվ - բարբառային բառարան
 53. ժղլել - բարբառային բառարան
 54. ժողվողք - բարբառային բառարան
 55. ժցեն - բարբառային բառարան
 56. իժեք - բարբառային բառարան
 57. իլվըմեկ - բարբառային բառարան
 58. իյընջնկըտալ - բարբառային բառարան
 59. ընքամար - բարբառային բառարան
 60. ըլաչուխ - բարբառային բառարան
 61. զին - բարբառային բառարան
 62. էխարց - բարբառային բառարան
 63. թանիջք - բարբառային բառարան
 64. ըցկուն - բարբառային բառարան
 65. եղահունց - բարբառային բառարան
 66. էլած-չելած - բարբառային բառարան
 67. թամախկ - բարբառային բառարան
 68. ըտդամտեն - բարբառային բառարան
 69. եդիքինեգ - բարբառային բառարան

Մասնակից 2[խմբագրել]

--Abovyan Volodya (քննարկում) 06:35, 9 հունվարի 2017 (UTC)[reply]

 1. թըռվըհակել - բարբառային բառարան
 2. թիգունք - բարբառային բառարան
 3. թիյան - բարբառային բառարան
 4. թիփ - բարբառային բառարան
 5. թխթխիկ - բարբառային բառարան
 6. թմթռել - բարբառային բառարան
 7. թնչալ - բարբառային բառարան
 8. թոթռպա - բարբառային բառարան
 9. թոմնել - բարբառային բառարան
 10. թոռանալ - բարբառային բառարան
 11. թորնըխառնի - բարբառային բառարան
 12. թևթիակ - բարբառային բառարան
 13. թուռամնացք - բարբառային բառարան
 14. թոքա - բարբառային բառարան
 15. թռչնուկի - բարբառային բառարան
 16. թրթբրմանք - բարբառային բառարան
 17. թփթափանք - բարբառային բառարան
 18. ժաժկ - բարբառային բառարան
 19. ժառժռիլ - բարբառային բառարան
 20. ժիժիգվել - բարբառային բառարան
 21. ժնգահամ - բարբառային բառարան
 22. ժպռոտ - բարբառային բառարան
 23. իդարես - բարբառային բառարան
 24. իլիգնալ - բարբառային բառարան
 25. իղդիար - բարբառային բառարան
 26. ինըցնել - բարբառային բառարան
 27. ընըսկաթոխտ - բարբառային բառարան
 28. թառումառ - բարբառային բառարան
 29. էստը - բարբառային բառարան
 30. թայթի - բարբառային բառարան
 31. թանձրուսկ - բարբառային բառարան
 32. էնզախնևեթ - բարբառային բառարան

Մասնակից 3[խմբագրել]

 1. թըս-վըս - բարբառային բառարան
 2. թիել - բարբառային բառարան
 3. թիյաքամ - բարբառային բառարան
 4. թիփ-թաց - բարբառային բառարան
 5. թխթխիչ - բարբառային բառարան
 6. թմթռուկ - բարբառային բառարան
 7. թնչկել - բարբառային բառարան
 8. թոթվաջրիկ - բարբառային բառարան
 9. թոմպլաղ - բարբառային բառարան
 10. թոռապերան - բարբառային բառարան
 11. թորնըսքինումի - բարբառային բառարան
 12. թևթուր - բարբառային բառարան
 13. թուռային - բարբառային բառարան
 14. թոքառ - բարբառային բառարան
 15. թռպռտորիկ - բարբառային բառարան
 16. թրթեմունք - բարբառային բառարան
 17. թփլիկ - բարբառային բառարան
 18. ժաժկաբերան - բարբառային բառարան
 19. ժառղ - բարբառային բառարան
 20. ժիժիլ - բարբառային բառարան
 21. ժնգեռք - բարբառային բառարան
 22. ժպռտուկ - բարբառային բառարան
 23. իդբոն - բարբառային բառարան
 24. իլիզ - բարբառային բառարան
 25. իղէիլ - բարբառային բառարան
 26. ինթիխամ - բարբառային բառարան
 27. ընձըս - բարբառային բառարան
 28. թացթցուկ - բարբառային բառարան
 29. ըմպես - բարբառային բառարան
 30. ընթրքել - բարբառային բառարան
 31. թաթխոց - բարբառային բառարան
 32. դիտա - բարբառային բառարան

Մասնակից 4[խմբագրել]

--Lia Vardanyan (քննարկում) 06:32, 9 հունվարի 2017 (UTC)[reply]

 1. թըսըռմխիկ - բարբառային բառարան
 2. թիթալ - բարբառային բառարան
 3. թին-թին - բարբառային բառարան
 4. թիփել - բարբառային բառարան
 5. թխթխվել - բարբառային բառարան
 6. թմխլիկ - բարբառային բառարան
 7. թնչոց - բարբառային բառարան
 8. թոթվըտել - բարբառային բառարան
 9. թոմպոլա - բարբառային բառարան
 10. թոռապրանել - բարբառային բառարան
 11. թորոմ - բարբառային բառարան
 12. թևթռալ - բարբառային բառարան
 13. թուռասնացք - բարբառային բառարան
 14. թոքըշ - բարբառային բառարան
 15. թռռալի - բարբառային բառարան
 16. թրթերուկ - բարբառային բառարան
 17. թփխի - բարբառային բառարան
 18. ժաժկան - բարբառային բառարան
 19. ժառղը - բարբառային բառարան
 20. ժիժիկ - բարբառային բառարան
 21. ժնգժնգան - բարբառային բառարան
 22. ժռաթթու - բարբառային բառարան
 23. իդըմլա - բարբառային բառարան
 24. իլիզ-իլիզ - բարբառային բառարան
 25. իղձակատարութցուն - բարբառային բառարան
 26. ինթիմաս - բարբառային բառարան
 27. էսչանք - բարբառային բառարան
 28. թուլում - բարբառային բառարան
 29. ըլել - բարբառային բառարան
 30. ընոկի - բարբառային բառարան
 31. թարբիր - բարբառային բառարան
 32. դկլիլ - բարբառային բառարան

Մասնակից 5[խմբագրել]

 1. թառաշ - բարբառային բառարան
 2. թավաքյալի - բարբառային բառարան
 3. թարխիլ - բարբառային բառարան
 4. թափծուն - բարբառային բառարան
 5. թբկալ - բարբառային բառարան
 6. թեգունք - բարբառային բառարան
 7. թելատուտ - բարբառային բառարան
 8. թեյթուլ - բարբառային բառարան
 9. թագվորցնել - բարբառային բառարան
 10. թըսմըխ - բարբառային բառարան
 11. թիթան - բարբառային բառարան
 12. թինամեչկ - բարբառային բառարան
 13. թիփըրել - բարբառային բառարան
 14. թխթմորիկ - բարբառային բառարան
 15. թմմցնել - բարբառային բառարան
 16. թնջգոտիլ - բարբառային բառարան
 17. թոթվուք - բարբառային բառարան
 18. թոմպուլ - բարբառային բառարան
 19. թոռացնել - բարբառային բառարան
 20. թորոն - բարբառային բառարան
 21. թևթռալեն - բարբառային բառարան
 22. թուռըթաթախ - բարբառային բառարան
 23. թոքին - բարբառային բառարան
 24. թռռել - բարբառային բառարան
 25. թրթզիգ - բարբառային բառարան
 26. թփխուկ - բարբառային բառարան
 27. ժաժկլտիլ - բարբառային բառարան
 28. ժառղոտ - բարբառային բառարան
 29. ժիժիպապա - բարբառային բառարան
 30. ժնգռիլ - բարբառային բառարան
 31. ժռալ - բարբառային բառարան
 32. իդթի - բարբառային բառարան
 33. իլիկամ - բարբառային բառարան
 34. իղձոտ - բարբառային բառարան
 35. ինթին - բարբառային բառարան
 36. էտը վռանց - վռանց բարբառային բառարան
 37. թեզնբերան - բարբառային բառարան
 38. ըխվառել - բարբառային բառարան
 39. դովր - բարբառային բառարան
 40. թամբը - բարբառային բառարան
 41. դմշխի - բարբառային բառարան

Մասնակից 6[խմբագրել]

--Մոնթե Մելքոնյան (քննարկում) 07:43, 9 հունվարի 2017 (UTC)[reply]

 1. թըվ - բարբառային բառարան
 2. թիթավ - բարբառային բառարան
 3. թինգ - բարբառային բառարան
 4. թիփթկրել - բարբառային բառարան
 5. թխիլ - բարբառային բառարան
 6. թմշել - բարբառային բառարան
 7. թնջկռուկ - բարբառային բառարան
 8. թոթվստել - բարբառային բառարան
 9. թոյ - բարբառային բառարան
 10. թոռե-պատ - բարբառային բառարան
 11. թորտկեջ - բարբառային բառարան
 12. թևթր - բարբառային բառարան
 13. թուռըթաց - բարբառային բառարան
 14. թոքմաշուկ - բարբառային բառարան
 15. թռռըդել - բարբառային բառարան
 16. թրթիկ - բարբառային բառարան
 17. թփնիկ - բարբառային բառարան
 18. ժաժկլտվածք - բարբառային բառարան
 19. ժառղոտիլ - բարբառային բառարան
 20. ժիժկիլ - բարբառային բառարան
 21. ժնգռվել - բարբառային բառարան
 22. ժռաճբւտ - բարբառային բառարան
 23. իդի - բարբառային բառարան
 24. իլիկը-ծլիկը - բարբառային բառարան
 25. իղձոտվել - բարբառային բառարան
 26. ինիլ - բարբառային բառարան
 27. էրեկու - բարբառային բառարան
 28. թաթալաբազութուն - բարբառային բառարան
 29. ընձղակոթ - բարբառային բառարան
 30. ըլլիցնել - բարբառային բառարան
 31. թանազուկ - բարբառային բառարան
 32. դոլամա - բարբառային բառարան

Մասնակից 7[խմբագրել]

--Նանե Սարգսյան (քննարկում) 06:29, 9 հունվարի 2017 (UTC)[reply]

 1. թըվքատոն - բարբառային բառարան
 2. թիթարել - բարբառային բառարան
 3. թինգը - բարբառային բառարան
 4. թիփռավեր - բարբառային բառարան
 5. թխիկ - բարբառային բառարան
 6. թմշխի - բարբառային բառարան
 7. թնտրմուխ - բարբառային բառարան
 8. թոթվտուք - բարբառային բառարան
 9. թոյլնգինտ - բարբառային բառարան
 10. թոռել - բարբառային բառարան
 11. թուայ - բարբառային բառարան
 12. թևթրախելք - բարբառային բառարան
 13. թուռըխափան - բարբառային բառարան
 14. թոքնալ - բարբառային բառարան
 15. թռսխացնել - բարբառային բառարան
 16. թրթոր - բարբառային բառարան
 17. թփոսկ - բարբառային բառարան
 18. ժաժկտիլ - բարբառային բառարան
 19. ժար-ժեխ - բարբառային բառարան
 20. ժիժմա - բարբառային բառարան
 21. ժնթել - բարբառային բառարան
 22. ժռաս - բարբառային բառարան
 23. իդիլ - բարբառային բառարան
 24. իլիճ - բարբառային բառարան
 25. իճաթ - բարբառային բառարան
 26. ինիկ - բարբառային բառարան
 27. էրկենբոյ - բարբառային բառարան
 28. թաճել - բարբառային բառարան
 29. ըղորդոիղորդ - բարբառային բառարան
 30. դիղընլուշ - բարբառային բառարան
 31. թբլղու - բարբառային բառարան
 32. դոնբալախի - բարբառային բառարան

Մասնակից 8[խմբագրել]

--Abovyan Volodya (քննարկում) 08:29, 9 հունվարի 2017 (UTC)[reply]

 1. թըրընդել - բարբառային բառարան
 2. թիթեխ - բարբառային բառարան
 3. թինգթինգ - բարբառային բառարան
 4. թիփտիր - բարբառային բառարան
 5. թխլիլ - բարբառային բառարան
 6. թմպըլ - բարբառային բառարան
 7. թնտրշոր - բարբառային բառարան
 8. թոժան - բարբառային բառարան
 9. թոյնել - բարբառային բառարան
 10. թոռըն - բարբառային բառարան
 11. թուայնացուց - բարբառային բառարան
 12. թևթրահո - բարբառային բառարան
 13. թուռըկալել - բարբառային բառարան
 14. թոքցավ - բարբառային բառարան
 15. թռսուկ - բարբառային բառարան
 16. թրթուռ - բարբառային բառարան
 17. թփռել - բարբառային բառարան
 18. ժաժկտցնել - բարբառային բառարան
 19. ժարանել - բարբառային բառարան
 20. ժիժմիլ - բարբառային բառարան
 21. ժնկռատ - բարբառային բառարան
 22. ժռիլ - բարբառային բառարան
 23. իդինի - բարբառային բառարան
 24. իլիմ-իլիմ - բարբառային բառարան
 25. իճատ - բարբառային բառարան
 26. ինինի - բարբառային բառարան
 27. էքսը - բարբառային բառարան
 28. թաշախուստի - բարբառային բառարան
 29. ըմպուկ - բարբառային բառարան
 30. զրնգություն - բարբառային բառարան
 31. թափլտիլ - բարբառային բառարան
 32. դուդա-մուդա - բարբառային բառարան

Մասնակից 9[խմբագրել]

--Lia Vardanyan (քննարկում) 08:29, 9 հունվարի 2017 (UTC)[reply]

 1. թըրընդի - բարբառային բառարան
 2. թիթեղնիկ - բարբառային բառարան
 3. թինգի - բարբառային բառարան
 4. թիքա-թիքա - բարբառային բառարան
 5. թխլիկ-մխլիկ - բարբառային բառարան
 6. թմպլել - բարբառային բառարան
 7. թնտրջնջոց - բարբառային բառարան
 8. թոժոտ - բարբառային բառարան
 9. թոյրեզեր - բարբառային բառարան
 10. թոռթափ - բարբառային բառարան
 11. թուբ - բարբառային բառարան
 12. թևթրիկ - բարբառային բառարան
 13. թուռլու - բարբառային բառարան
 14. թոքցուն - բարբառային բառարան
 15. թռվերք - բարբառային բառարան
 16. թրթռակեր - բարբառային բառարան
 17. թփռեպին - բարբառային բառարան
 18. ժաժումաժ - բարբառային բառարան
 19. ժարի - բարբառային բառարան
 20. ժիժմունք - բարբառային բառարան
 21. ժնճիլ - բարբառային բառարան
 22. ժռիկ - բարբառային բառարան
 23. իդիշգը - բարբառային բառարան
 24. իլիման - բարբառային բառարան
 25. իճար - բարբառային բառարան
 26. ինծիկ - բարբառային բառարան
 27. ըլանի - բարբառային բառարան
 28. թանթախ - բարբառային բառարան
 29. ընձսաղպար - բարբառային բառարան
 30. թափուգ - բարբառային բառարան
 31. թաղաթ - բարբառային բառարան
 32. դուռդրկեցի - բարբառային բառարան

Մասնակից[խմբագրել]

--Lia Vardanyan (քննարկում) 12:19, 9 հունվարի 2017 (UTC)[reply]

 1. ինչենի - բարբառային բառարան
 2. ինչեոք - բարբառային բառարան
 3. ինչէնե - բարբառային բառարան
 4. ինչըս - բարբառային բառարան
 5. ինչըր - բարբառային բառարան
 6. ինչթար - բարբառային բառարան
 7. ինչիգ - բարբառային բառարան
 8. ինչիգերմըջ - բարբառային բառարան
 9. ինչիմը - բարբառային բառարան
 10. ինչիսե - բարբառային բառարան
 11. ինչխ - բարբառային բառարան
 12. ինչխե - բարբառային բառարան
 13. ինչխըդըր - բարբառային բառարան