Վիքիբառարան:Վիքիճամբար 2016/1/1

Վիքիբառարան-ից
Jump to navigation Jump to search

Մասնակից 1[խմբագրել]

 1. խռփխռփացնել արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 2. թեյասնդուկ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 3. ատելի արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 4. զգայատենչություն արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 5. զերծվել արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 6. եռքար արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 7. խուսանավել արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 8. կարելություն արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 9. կոկորդիլոսյան արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 10. կոնֆիգուրացիա արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 11. վերափաթաթել արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 12. օրենսգրքային արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 13. վերացանքս արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 14. տարբերանք արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 15. տարերկրյա արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 16. վերաշինություն արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 17. օդանավագնացություն արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 18. թացացվել արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 19. ավիրել արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 20. զարդուզեն արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 21. շառափնաթափ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 22. եռադաշտյան արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 23. երազաբար արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 24. ձկնագրություն արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 25. կարկտել արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 26. կողակից արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 27. ձեռնակ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 28. տարամերժել արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 29. տարահատկանշություն արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 30. վարագուրածածկ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 31. տարեխ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 32. տարիք արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 33. օդահեռագիր արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 34. օրիենտալիզմ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 35. տարսովորեցնել արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 36. տարրապաշտ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 37. տարփերգակ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 38. տափակաշուրթ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 39. տափլակ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 40. տաքշող արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 41. տեգահարում արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 42. տեղագրագիտություն արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 43. տեղակում արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 44. տեղատարափ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան

Մասնակից 2[խմբագրել]

 1. խռփխռփոց արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 2. թեյասպասք արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 3. ատելյե արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 4. զգայարանոց արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 5. զերծում արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 6. եռքոտ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 7. կապարագործանոց արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 8. կարեկ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 9. կոկռոշազգի արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 10. կոնֆիսկացիա արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 11. մանրավաճառ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 12. տարակեցություն արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 13. վերացապաշտ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 14. տարբերապես արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 15. տարերքավետ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 16. վերաշինում արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 17. օդանավագործարան արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 18. թափանցում արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 19. ավլախոտ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 20. զարդօղ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 21. շառափնահեղց արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 22. եռադաշտություն արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 23. երազաբեր արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 24. ձկնաելարան արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 25. կարկտնել արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 26. կողահակ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 27. ձեռնակապ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 28. տարամերժյալ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 29. տարահիմք արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 30. վարագուրակալ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 31. տարեկան արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 32. տարիքային արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 33. օդահերձ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 34. օրիենտալիստ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 35. տարսովորում արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 36. տարրապաշտություն արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 37. տարփերգական արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 38. տափակավուն արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 39. տափլակել արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 40. տաքողք արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 41. տեգաձիգ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 42. տեղագրական արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 43. տեղակույտ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 44. տեղատարափել արևմտահայերեն Բացատրական բառարան

Մասնակից 3[խմբագրել]

 1. խռֆել արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 2. ավարառություն արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 3. ատելություն արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 4. զգայարանք արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 5. զերո արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 6. եռքոր արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 7. կապարագործություն արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 8. կարեկցաբար արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 9. կոկռոշազգիներ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 10. կոնֆիսկացում արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 11. մանրավաճառանոց արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 12. տարակույս արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 13. վերացապաշտական արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 14. տարբերատիպ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 15. տարերքոտ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 16. վերաշխարհյա արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 17. օդանավակայանային արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 18. թափանցունակ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 19. ավլել արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 20. զարզանդ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 21. շառափնափայլ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 22. եռադասյան արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 23. երազաբույր արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 24. ձկնազրկություն արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 25. կարկտնուք արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 26. կողկողազան արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 27. ձեռնակապանք արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 28. տարամերժորեն արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 29. տարահնչուն արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 30. վարագուրային արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 31. տարեկետել արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 32. տարիքավոր արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 33. օդահերջիկ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 34. օրիենտացիա արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 35. տարվել արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 36. տարրացնել արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 37. տարփերգու արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 38. տափակարպետ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 39. տափլակցնել արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 40. տաքոտք արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 41. տեգամարտիկ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 42. տեղագրավել արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 43. տեղակուտակ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 44. տեղատեսություն արևմտահայերեն Բացատրական բառարան

Մասնակից 4[խմբագրել]

 1. թաղամասային արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 2. ավարառում արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 3. արաբներ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 4. զգայացնցություն արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 5. զերոյական արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 6. եռօղակ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 7. կապարագույն արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 8. կարեկցապես արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 9. կոկվել արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 10. կոնֆիրսացիա արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 11. մանրավաճառություն արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 12. տարակուսաբար արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 13. վերացապաշտորեն արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 14. տարբերացում արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 15. տարեց արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 16. վերաշնչավորել արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 17. օդանավաշենք արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 18. թափանցունակություն արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 19. ավլուկ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 20. զարզանդացնել արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 21. շառլատան արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 22. եռազգի արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 23. երազալի արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 24. ձկնազուրկ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 25. կարկուտել արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 26. կողկողանք արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 27. ձեռնակառավարում արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 28. տարամերժություն արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 29. տարահոդել արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 30. վարագուրաքիվ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 31. տարեկից արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 32. տարիքավորություն արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 33. օդահրացան արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 34. օրթոտոքսություն արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 35. տարվետարի արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 36. տարրացվել արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 37. տարփերգություն արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 38. տափակացնել արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 39. տափլիկ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 40. տաքոց արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 41. տեգանետ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 42. տեղագրավվել արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 43. տեղակուտակային արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 44. տեղատոմս արևմտահայերեն Բացատրական բառարան

Մասնակից 5[խմբագրել]

--Մոնթե Մելքոնյան 13:21, 27 Հունիսի 2016 (UTC)*

 1. թաղիքագործարան արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 2. ավարասեր արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 3. արագաբախ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 4. զգլխում արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 5. զերոյակցում արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 6. եռօրյա արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 7. կապարագունել արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 8. կարեկցել արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 9. կոկտեյլ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 10. կոնֆլիկտային արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 11. վերացապաշտություն արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 12. տարբերել արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 13. տարեցի արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 14. վերաշնչել արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 15. օգտիս արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 16. թափառ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 17. ավլուք արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 18. զարզանդել արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 19. շառլատանություն արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 20. եռազույգ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 21. երկմտանի արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 22. կարկուրա արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 23. կողկողել արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 24. ձեռնակառք արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 25. տարամիտ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 26. տարահոդվել արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 27. վարագուրել արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 28. տարեկցություն արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 29. տարիքոտ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 30. օդաձիգ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 31. տարիֆավորել արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 32. տարտամ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 33. տարրացում արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 34. տարփողանք արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 35. տափակատվել արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 36. տափկանալ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 37. տաքջուր արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 38. տեգավոր արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 39. տեղագրավում արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 40. տեղահան արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 41. տեղատվական արևմտահայերեն Բացատրական բառարան

Մասնակից 6[խմբագրել]

 1. թամաշավոր արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 2. ավարավայր արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 3. արագաբեր արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 4. զգնալ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 5. զերոյացում արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 6. եսական արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 7. կապարադեմ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 8. կարեկցելի արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 9. կոկտեյլարան արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 10. կոնֆլիկտայնություն արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 11. մասնագիտացում արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 12. տարակուսական արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 13. վերացարկել արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 14. տարբերվել արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 15. տարեցտարի արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 16. վերաշողշող արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 17. օրինազանցական արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 18. թափառախումբ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 19. ավհալաթ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 20. զարզանդելի արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 21. շառոտ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 22. եռաթել արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 23. զարդագործ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 24. ձախողակ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 25. կարուկութ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 26. կողկողում արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 27. ձեռնակարկառ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 28. մասնակ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 29. տարահոդում արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 30. վարագուրվել արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 31. տարեհանդես արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 32. տարիքոտություն արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 33. օդաճաղ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 34. տարիֆավորվել արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 35. տարտամագին արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 36. տարրեղեն արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 37. տարփողել արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 38. տափակացում արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 39. տափկացնել արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 40. տաքսսհ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 41. տեգարձակում արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 42. տեղագրել արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 43. տեղահանել արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 44. տեղատվել արևմտահայերեն Բացատրական բառարան

Մասնակից 7[խմբագրել]

--Նունե Հ. (քննարկում) 13:48, 27 Հունիսի 2016 (UTC)Պատասխանել[reply]

 • Ստորագրիր այստեղ
 1. թանաբրդուճ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 2. ավարատենչ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 3. արագաբույս արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 4. զգոնաբար արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 5. զերտալ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 6. եսականություն արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 7. կապարադիր արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 8. կարիերիստ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 9. կոկություն արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 10. կոշենի արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 11. մասնագիտորեն արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 12. տարակուսանք արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 13. վերացարկվել արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 14. տարբերում արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 15. տարեցույց արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 16. վերաշտկել արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 17. օրինախախտել արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 18. թաքստախաղ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 19. ավյունազեղ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 20. զարզանդեցնել արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 21. շասսի արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 22. եռաթելյան արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 23. զարդանախշվել արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 24. ղեկապարան արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 25. կարուկարկատան արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 26. կոճակատեղ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 27. ձեռնակնոց արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 28. վերականգնեցնել արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 29. տարահրում արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 30. վարազաբար արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 31. տարեհաշիվ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 32. տարիքվոր արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 33. օդաճեմ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 34. տարիֆավորում արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 35. տարտամանալ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 36. տարրույթ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 37. տարփողիչ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 38. տափակաքիթ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 39. տափկել արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 40. տաքսամեքենա արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 41. տեգերակին արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 42. տեղագրող արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 43. տեղահանվել արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 44. տեղատվություն արևմտահայերեն Բացատրական բառարան

Մասնակից 8[խմբագրել]

--Արմին-Կարապետյան (քննարկում) 14:41, 27 Հունիսի 2016 (UTC)Պատասխանել[reply]

 1. թանձրամազություն արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 2. ավարացիներ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 3. արագագիր արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 4. զգոնաբարո արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 5. զիգզագանման արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 6. եսակենտրոն արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 7. կապարադրոշմ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 8. կարծեմ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 9. կոկում արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 10. կոշկաբույս արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 11. մասնագործ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 12. տարակուսել արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 13. վերացարկում արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 14. տարբերույթ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 15. տարեփակ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 16. վերաորակավորել արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 17. օրինախախտություն արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 18. թաքստավայր արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 19. ավտոնորոգող արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 20. զարզանդոտ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 21. շավաղ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 22. եռաթև արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 23. էլեկտրալամպագործարան արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 24. ձկնիկ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 25. կարուհի արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 26. կոճակատուփ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 27. ձեռնակռիվ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 28. վերականգնեցվել արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 29. տարազայն արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 30. վարազագիր արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 31. տարեմեծիկ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 32. տարիֆ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 33. օդաճնշիչ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 34. տարիֆիկացիա արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 35. տարտամել արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 36. տարրույթային արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 37. տարփողվել արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 38. տափակբերան արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 39. տափկենալուկի արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 40. տաքսամոտոր արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 41. տեգերկին արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 42. տեղագրորեն արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 43. տեղահանություն արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 44. տեղատու արևմտահայերեն Բացատրական բառարան

Մասնակից 9[խմբագրել]

 1. թանձրամտաբարո արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 2. ավարել արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 3. արագագլոր արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 4. զգոնաբարոյություն արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 5. զիգզագել արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 6. եսակենտրոնություն արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 7. կապարադրոշմել արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 8. կարծողական արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 9. կոկուն արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 10. կոպ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 11. մասնագրել արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 12. տարակուսելի արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 13. վերացիկ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 14. տարգալ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 15. տարէջք արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 16. վերաորակավորվել արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 17. օրինախորհրդակցական արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 18. թաքստատեղի արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 19. ավտոնորոգում արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 20. զարզանդուն արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 21. շաքարան արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 22. եռաթերթ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 23. էլեկտրաձուլարան արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 24. ճժաբեր արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 25. կարուհիություն արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 26. կոճակարձակ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 27. ձեռնակուլա արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 28. վերականգնեցում արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 29. տարաձայնել արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 30. վարազադեմ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 31. տարեմուտ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 32. տարիֆադրել արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 33. օդամաքրել արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 34. տարլուծել արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 35. տարտամնալ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 36. տարուբեր արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 37. տարփողում արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 38. տափակգլուխ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 39. տափկերես արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 40. տաքսամոտորային արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 41. տեգընկեց արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 42. տեղագրվել արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 43. տեղահանում արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 44. տեղաց արևմտահայերեն Բացատրական բառարան

Մասնակից 10[խմբագրել]

 • Ստորագրիր այստեղ
 1. թանձրուք արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 2. ավարերեն արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 3. արագագնա արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 4. զգոնամիտ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 5. զիգզագվել արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 6. եսապաշտ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 7. ձկանեղ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 8. կարծվել արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 9. կոհակ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 10. ձեռնաթուխ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 11. մասնագրվել արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 12. տարակուսեցնել արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 13. վերացնելի արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 14. տարգալաբադ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 15. տարըմբռնել արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 16. վերաորակավորում արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 17. օրինակագիր արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 18. թաքստարան արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 19. ավտոշարան արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 20. զարնել արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 21. շեֆականած արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 22. եռաթի արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 23. էկլեկտիզմ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 24. կարգանոց արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 25. կարուձև արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 26. կոճակել արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 27. ձեռնահամբույր արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 28. վերականգնիչ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 29. տարաձայնվել արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 30. վարազածառ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 31. տարենական արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 32. տարիֆային արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 33. օդամաքուր արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 34. տարլուծում արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 35. տարտամորեն արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 36. տարուբերական արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 37. տարփոտ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 38. տափակել արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 39. տափկնալ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 40. տաքսավարորդ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 41. տեգընկեցություն արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 42. տեղագրություն արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 43. տեղաձևել արևմտահայերեն Բացատրական բառարան
 44. տեղարդ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան