ձայն

Վիքիբառարան-ից
Արտասանություն

Դասական ուղղագրութեամբ՝

Վանկեր՝ ձայն 

Ստուգաբանություն[խմբագրել]

Գոյական

 1. մեխանիկական տատանումների ազդեցությամբ առաջացող լսողական զգացողություն, այն, ինչ որ մարդը լսում՝ ընկալում է լսողության գործարանով:
 2. խոսելու՝ երգելու ևն ժամանակ ձայնալարերի տատանումների շնորհիվ առաջացող լսելի հնչյուններ:
 3. ձայնալարերի հնչեղությունը որպես երգային արվեստի ֆիզիկական-լսողական նյութ: Քաղցր ձայն:
 4. երաժշտական ստեղծագործության և նրա կատարման տարբեր հնչականությամբ եղանակներից յուրաքանչյուրը ◆ (Առաջին ձայն, երկրորդ ձայն:
 5. անշունչ առարկաների արձակած յուրահատուկ հնչումը ◆ Մետաղի ձայն:
 6. երաժշտական գործիքի արձակած հնչյուն ◆ Ջութակի ձայն:
 7. երգի եղանակ
 8. (փխբ․) խոսք ◆ Լսի՛ր, Մերուժան, մոր ձայնը (Րաֆֆի)
 9. (փխբ․) լուր, տեղեկություն ◆ Ականջիս մի ձայն է հասել նրա գնալու մասին:
 10. (փխբ․) համբավ, հռչակ
 11. խորհուրդ, կարծիք
 12. (փխբ․) արտահայտվելու՝ ելույթի իրավունք
 13. (փխբ․) ներքին հույզի՝ ապրումի՝ հուզմունքի թելադրանք ◆ Խղճի՝ բարկության ձայն:
 14. ընտրելու՝ քվեարկելու իրավունք
 15. քվեարկության մասնակցածների թեր կամ դեմ լինելու արտաքին արտահայտություն ◆ Թեկնածություններից մեկը 21 ձայն ստացավ, մյուսը՝ 3:
 16. (ֆիզ․) օդի կամ այլ տատանողական միջավայրի շարժում
 17. տե՛ս հնչյուն (լեզվբ․)

Հոմանիշներ[խմբագրել]

 1. հնչյուն, գոչյուն, ծպտուն, աղաղակ, ճիչ, կանչ, կանչյուն, վանգյուն, մռնչյուն , խանչյուն, բոհբոհյուն, գրդյուն , կառաչյուն , բառաչ, բառաչյուն, բջյուն , պոռչյուն , հաչյուն, հաչոց, ոռնոց, ոռնում, կնձկնձոց, կաղկանձյուն, կաղկանձ, վնգստոց, վնկվնկոց , թսաանչյուն, գոչյուն , թունթունում, մրթմրթում, մրմռում , թնծկում , մլավյուն, մլավոց, նվնվոց, վակում , մայուն, մայող, մկկոց, բռբռյուն , պապաչյուն, կկմկյուն , վրնջյուն, վրնջոց, խրխնջյուն, խրխնջոց, խրխինջ , դունդյուն, տրոփյուն , փնջյուն, փնչոց , սնքռտյուն, սնքռտոց , զռնչյուն, զռինչ, զռոց , կղկղոց, շչում , կռիչ , կականում , ճչյուն , կռնչյուն, կանչյուն , ղողանջ , ղողանջյուն , կռիչք, կռինչ, կռեոց, կրօայ, կռավոց , կափկափյուն , կանչ, կառաչ, կռիչ , գոչում , գանչյուն , կուկուլիկու, կուկլուկու, ծուղրուղու , թափթափյուն , գագաչյուն , կրկրոց, կռկռուք, կարկաչ, կարկաչյուն, կչկչոց , գոթգռթոց, գըռթգռթյուն , ճտճտոց, բբյուն , ղունղունոց, վուվու, մնչյուն, խուլղոլրտյուն , կրկջյուն, կղկղոց , ճռճռոց , սույլ, սուլոց , ճռվող, ճռվողյուն, ծլվլոց, ծվծվոց , ճկճկոց , գեղգեղանք, գեղգեղոց, գեղգեղյուն , բզզյուն, բզզոց , տզզյուն, տզզոց , գույժ , կռկռոց, կարկաչյուն , ծվծվոց , հևք, հևոց , ճվոց, ճվանք , թզկլտուք, թզկլտոց, ճզլւտուք , արձագանք , կական, կոծ , ջայլ , հառաչ, հառաչանք , կառաչանք, թառաչանք , ծափ, ճայթք, կայթյուն, ծափահարություն, ճիկ , բոռբոռոց, պոռպռոց (արհմրհ․) , մրմնչյուն, մրմռոց , մրմռուք, տրտռուք , լփաոուք, թաչյուն , փսվաուք, վ1սփսոց, հծծյուն , գոռում, գոչում , կոչ, ճիչ, աղաղակ , հռնչյուն, խռնդյուն , կերկերում, կերկերոց , խորդում, խռկում, խռխռոց , թաչյուն , բաբախում, բաբախյուն, բաբախ, տրոփում, տրոփյուն , դոփյուն , դփրտուք , շառաչ , կափյուն, կափկափյուն, կրճտում, կրճտոց, կճրտոց , շաչում , կափկափում, կարկաչյուն , դռնչյուն , փռնգտուք, փռնչյուն , շաչում, շլտբում , զկռտոց, ձգռաոց, (հնց․) ձգնռտ, քեքուրտ, զգայռում , կլթիկ, հեծուկ , խշվրտյուն , աղմուկ, ժխոր , քրքիջ, քրքջյուն, քրքջոց, կարկաչ, կարկաչյուն , հնչյուն Լփողի, դրամի զանգակի, դաշնակի Լ գանգաչյուն թիք-թաք, չխկչկոց , խժռտուք , ճվլտուք, ճվլտոց , կոփյուն ծելով, գարգափ , սույլ, սուլում, շչում , չխչխոց , շռինչ , գզգզում , փչում, սուլում , հծծյուն, սոսավյուն , վժվժոլք, վժվժոց , հռնդյուն, վռվւտց , պրպջյուն , մրմռում, պճպճում, քլթքլթոց , կլկլոց էկլկլակիհ քղոց , խորխոլում , ճողփյուն, սույլ, շչյուն պայթում, պայթյուն , դղրդյուն , ճռնչյուն, ճռինչ , դափյուն, դափդափյուն, դրնդյուն , գանգաչյուն , որոտ, որոտում, գոռում, գոռոց, բոմբյուն, թմբյռւն , շառաչ, շառաչյուն , ճարճատյուն, ճարճատոց, ճարճատում , թնդյուն, թնդոց , սոսափյուն, խշխշոց, խարշափ , շռինչ (հնց․) (արտասանության), (բրբ․) ճնկլթի, ձեն, ձեն-ծպուտ, ձեն-ձոր, ձեն-ձուն, ձայն-ծպտուն, ձայն-ծպուտ, ձայն-ձոր, ձայնձուկ, ձայն-ձուն
 2. քվե
 3. երգ, եղանակ
 4. տեղեկություն, լուր
 5. տե՛ս հնչյուն
 6. տե՛ս բարբառ, խոսք
 7. շունչ, շնչեղություն, հագագ

Արտահայտություններ[խմբագրել]

 1. ձայն առնել - լսել
  1. տե՛ս ձայն վերձնել
 2. ձայն արձակել - ձայն հանել
  1. հնչել
 3. ձայն բարբառոյ յանապատի - ուշադրության չարժանացած կոչ դիմում խոսք
 4. ձայն բարձրանալ - ձայն լսվել
 5. ձայն բռնել - ձայնակցել, դեմ պահել
 6. ձայն ընկնել - լուր տարածվել
 7. ձայն խնդրել - խոսելու ելույթի իրավունք խնդրել
 8. ձայն ծպտուն չհանել - լուռ մնալ, ոչ մի ձայն չհանել
 9. ձայն հանել - խոսել, մի բան ասել
  1. հնչել
  2. որևէ բանի յուրահատուկ ձայն արձակել
  3. պատասխան տալ դիմողին արդարանալու, առարկելու համար
 10. ձայն հասնել մեկին - խոսելու կարծիք հայնտնելու իրավունք ունենալ