Մոդուլ:ձևույթ/data/hy/doc

Վիքիբառարան-ից
Jump to navigation Jump to search

This is the documentation page for Մոդուլ:ձևույթ/data/hy

Նախածանցներ[խմբագրել]

 1. ան- (կատ)
 2. անդր- (կատ)
 3. ապ- (կատ)
 4. առ- (կատ)
 5. արտ- (կատ)
 6. բաղ- (կատ)
 7. բաց- (կատ)
 8. գեր- (կատ)
 9. դեր- (կատ)
 10. դժ- (կատ)
 11. ենթ- (կատ)
 12. թեր- (կատ)
 13. հակ- (կատ)
 14. համ- (կատ)
 15. հար- (կատ)
 16. մակ- (կատ)
 17. նախ- (կատ)
 18. ներ- (կատ)
 19. շաղ- (կատ)
 20. շար- (կատ)
 21. չ- (կատ)
 22. պար- (կատ)
 23. ստոր- (կատ)
 24. վեր- (կատ)
 25. տ- (կատ)
 26. տար- (կատ)
 27. տրամ- (կատ)
 28. փոխ- (կատ)

Նախածանցակերպեր[խմբագրել]

 1. ավան-- (կատ)
 2. ավիա-- (կատ)
 3. ավտո-- (կատ)
 4. աֆլո-- (կատ)
 5. ագրո-- (կատ)
 6. աքվա-- (կատ)
 7. ալո-- (կատ)
 8. ալֆա-- (կատ)
 9. ատո-- (կատ)
 10. աուդիո-- (կատ)
 11. աուտո-- (կատ)
 12. աերո-- (կատ)
 13. բետա-- (կատ)
 14. բի-- (կատ)
 15. երկ-- (կատ)
 16. հեծա-- (կատ)
 17. վիդեո-- (կատ)
 18. գամա-- (կատ)
 19. հեքսա-- (կատ)
 20. հեկտա-- (կատ)
 21. գեո-- (կատ)
 22. գիգա-- (կատ)
 23. հիդրո-- (կատ)
 24. հիպեր-- (կատ)
 25. հիպո-- (կատ)
 26. հիրո-- (կատ)
 27. հոմո-- (կատ)
 28. գրանդ-- (կատ)
 29. դեկա-- (կատ)
 30. դելտա-- (կատ)
 31. դեցի-- (կատ)
 32. ձետա-- (կատ)
 33. դի-- (կատ)
 34. եվրա-- (կատ)
 35. զոո-- (կատ)
 36. իդիո-- (կատ)
 37. իզո-- (կատ)
 38. ինտրա-- (կատ)
 39. ինֆրա-- (կատ)
 40. կիլո-- (կատ)
 41. կինո-- (կատ)
 42. կոլի-- (կատ)
 43. կրիո-- (կատ)
 44. մակրո-- (կատ)
 45. մեգա-- (կատ)
 46. մեդիա-- (կատ)
 47. մետա-- (կատ)
 48. մետեո-- (կատ)
 49. միկրո-- (կատ)
 50. միլի-- (կատ)
 51. մինի-- (կատ)
 52. մոնո-- (կատ)
 53. մոտո-- (կատ)
 54. մուլտի-- (կատ)
 55. նանո-- (կատ)
 56. նարկո-- (կատ)
 57. նեո-- (կատ)
 58. օբեր-- (կատ)
 59. օլիգո-- (կատ)
 60. պան-- (կատ)
 61. պարա-- (կատ)
 62. պետա-- (կատ)
 63. պիկո-- (կատ)
 64. պոլի-- (կատ)
 65. պրոտո-- (կատ)
 66. ռադիո-- (կատ)
 67. ռենո-- (կատ)
 68. սանտի-- (կատ)
 69. տելե-- (կատ)
 70. տերա-- (կատ)
 71. տետրա-- (կատ)
 72. ունի-- (կատ)
 73. բիո-- (կատ)
 74. ֆոտո-- (կատ)
 75. էկզո-- (կատ)
 76. էքստրա-- (կատ)
 77. էկտո-- (կատ)
 78. էնդո-- (կատ)
 79. էպի-- (կատ)

Միջածանցներ[խմբագրել]

 1. -j-
 2. -լ-
 3. -ր-
 4. -ռ-
 5. -ացն-
 6. -եցն-
 7. -ցն-
 8. -ան-
 9. -են-
 10. -ն-
 11. -չ-
 12. -վ-
 13. -ատ-
 14. -շտ-
 15. -ոտ-
 16. -կոտ-
 17. -ցն-
 18. -կռտ-
 19. -կլտ-
 20. -տ-

Հոդակապներ[խմբագրել]

 1. -j-
 2. -ա-
 3. -ե-

Նախդիրներ[խմբագրել]

 1. առ- (կատ)
 2. ընդ- (կատ)
 3. ըստ- (կատ)
 4. ի- (կատ)
 5. ց- (կատ)

Վերջածանցներ[խմբագրել]

 1. -ալ (կատ)
 2. -ել (կատ)
 3. -j (կատ)
 4. -∅ (կատ)
 5. -ալի (կատ)
 6. -ալիք (կատ)
 7. -աբար (կատ)
 8. -ած (կատ)
 9. -ածո (կատ)
 10. -ածու (կատ)
 11. -ակ (կատ)
 12. -ական (կատ)
 13. -ակի (կատ)
 14. -ային (կատ)
 15. -այն (կատ)
 16. -ան (կատ)
 17. -անակ (կատ)
 18. -անի (կատ)
 19. -անիք (կատ)
 20. -անոց (կատ)
 21. -անուտ (կատ)
 22. -անք (կատ)
 23. -աշ (կատ)
 24. -ավետ (կատ)
 25. -ավոր (կատ)
 26. -ավուն (կատ)
 27. -ատ (կատ)
 28. -ար (կատ)
 29. -արան (կատ)
 30. -արար (կատ)
 31. -արդ (կատ)
 32. -արեն (կատ)
 33. -արիմ (կատ)
 34. -արկ (կատ)
 35. -արք (կատ)
 36. -ացի (կատ)
 37. -ացու (կատ)
 38. -ացք (կատ)
 39. -բան (կատ)
 40. -բար (կատ)
 41. -գար (կատ)
 42. -գին (կատ)
 43. -գործ (կատ)
 44. -գույն (կատ)
 45. (կատ)
 46. -ելի (կատ)
 47. -ելիք (կատ)
 48. -եղ (կատ)
 49. -եղեն (կատ)
 50. -ենի (կատ)
 51. -ենիք (կատ)
 52. -ենք (կատ)
 53. -եշտ (կատ)
 54. -եստ (կատ)
 55. -երեն (կատ)
 56. -երիմ (կատ)
 57. -երորդ (կատ)
 58. -երք (կատ)
 59. -եցի (կատ)
 60. -եք (կատ)
 61. -զան (կատ)
 62. -ժեռ (կատ)
 63. (կատ)
 64. -իլ (կատ)
 65. -իկ (կատ)
 66. -ին (կատ)
 67. -ինք (կատ)
 68. -իչ (կատ)
 69. -իչք (կատ)
 70. -իստ (կատ)
 71. -իվ (կատ)
 72. -իցս (կատ)
 73. -իք (կատ)
 74. -լիկ (կատ)
 75. -ծու (կատ)
 76. -կակ (կատ)
 77. -կան (կատ)
 78. -կեկ (կատ)
 79. -կեն (կատ)
 80. -կոտ (կատ)
 81. -կուն (կատ)
 82. -հար (կատ)
 83. -մած (կատ)
 84. -մունք (կատ)
 85. -յա (կատ)
 86. -յալ (կատ)
 87. -յակ (կատ)
 88. -յան (կատ)
 89. -յուն (կատ)
 90. -նի (կատ)
 91. -նոց (կատ)
 92. (կատ)
 93. -ոն (կատ)
 94. -ոնք (կատ)
 95. -ով (կատ)
 96. -ովի (կատ)
 97. -ովին (կատ)
 98. -ոտ (կատ)
 99. -ոտի (կատ)
 100. -ոտիք (կատ)
 101. -որակ (կատ)
 102. -որդ (կատ)
 103. -որեն (կատ)
 104. -ոց (կատ)
 105. -չեք (կատ)
 106. -չյա (կատ)
 107. -պան (կատ)
 108. -պանակ (կատ)
 109. -պես (կատ)
 110. -պես (կատ)
 111. -ստան (կատ)
 112. -սուն (կատ)
 113. -ված (կատ)
 114. -վածք (կատ)
 115. -վարի (կատ)
 116. -վոր (կատ)
 117. -րորդ (կատ)
 118. -ցի (կատ)
 119. -ցու (կատ)
 120. -ու (կատ)
 121. -ություն (կատ)
 122. -ուկ (կատ)
 123. -ում (կատ)
 124. -ույթ (կատ)
 125. -ույկ (կատ)
 126. -ուհի (կատ)
 127. -ույց (կատ)
 128. -ույք (կատ)
 129. -ուն (կատ)
 130. -ունակ (կատ)
 131. -ունդ (կատ)
 132. -ունի (կատ)
 133. -ունիք (կատ)
 134. -ունկ (կատ)
 135. -ունչ (կատ)
 136. -ունք (կատ)
 137. -ուչ (կատ)
 138. -ուստ (կատ)
 139. -ուտ (կատ)
 140. -ուրդ (կատ)
 141. -ուց (կատ)
 142. -ուք (կատ)
 143. (կատ)

Վերջածանցակերպեր[խմբագրել]

 1. դատարկ

Վերջավորություններ[խմբագրել]

 1. -∅

Բայական վերջավորություններ[խմբագրել]

 1. -ող
 2. -ացող
 3. -ելիս
 4. -ալիս
 5. -ած
 6. -ածաց
 7. -ում
 8. -ելու
 9. -ալու

Լրացուցիչ[խմբագրել]

 1. դատարկ