Global account information

Jump to navigation Jump to search
View account information
Global account information
  • Username: Մարիետա Շահնազարյան
  • Registered: 13:31, 8 Օգոստոսի 2014 (5 years ago)
  • Total edit count: 1428
  • Number of attached accounts: 51
List of local accounts
Local wikiAttached onMethodBlockedEdit countԽմբեր
az.wikipedia.org16:16, 12 Նոյեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
bg.wikipedia.org10:26, 18 Դեկտեմբերի 2016ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
ceb.wikipedia.org14:42, 25 Նոյեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
commons.wikimedia.org13:41, 8 Օգոստոսի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)5
cs.wikipedia.org15:24, 25 Դեկտեմբերի 2015ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
da.wikipedia.org14:05, 10 Մարտի 2015ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
de.wikipedia.org14:37, 17 Նոյեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
de.wiktionary.org18:06, 11 փետրվարի 2015ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
en.wikipedia.org19:17, 8 Օգոստոսի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
en.wikibooks.org13:41, 8 Օգոստոսի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
en.wikinews.org13:42, 8 Օգոստոսի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
en.wikiquote.org13:41, 8 Օգոստոսի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
en.wikisource.org13:42, 8 Օգոստոսի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
en.wikiversity.org13:41, 8 Օգոստոսի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
en.wikivoyage.org13:42, 8 Օգոստոսի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
en.wiktionary.org13:41, 8 Օգոստոսի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
eo.wikipedia.org14:44, 19 սեպտեմբերի 2015ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
es.wikipedia.org13:00, 2 Նոյեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
et.wikipedia.org13:01, 30 Մարտի 2015ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
eu.wikipedia.org16:48, 8 Նոյեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
fr.wikipedia.org16:47, 8 Նոյեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
hu.wikipedia.org16:48, 8 Նոյեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
hy.wikipedia.org13:31, 8 Օգոստոսի 2014new account(?)1212
hy.wikibooks.org16:25, 27 Դեկտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
hy.wikiquote.org15:30, 1 Մայիսի 2015ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
hy.wikisource.org11:33, 3 սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)109
hy.wiktionary.org09:08, 7 հունվարի 2015ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)36
incubator.wikimedia.org13:42, 8 Օգոստոսի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
is.wikipedia.org14:06, 10 Մարտի 2015ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
it.wikipedia.org14:41, 9 Նոյեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
login.wikimedia.org13:31, 8 Օգոստոսի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
lv.wikipedia.org11:48, 13 Նոյեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
www.mediawiki.org13:42, 8 Օգոստոսի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
meta.wikimedia.org13:32, 8 Օգոստոսի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
pl.wikipedia.org14:56, 23 Նոյեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
pt.wikipedia.org16:48, 8 Նոյեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
ro.wikipedia.org13:05, 2 Նոյեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
rue.wikipedia.org13:19, 21 Մայիսի 2019ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
ru.wikipedia.org11:47, 8 սեպտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
ru.wikisource.org17:09, 22 Հոկտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
ru.wikivoyage.org11:38, 27 Մայիսի 2019ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
sh.wikipedia.org15:48, 17 Դեկտեմբերի 2015ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
simple.wikipedia.org10:22, 18 Դեկտեմբերի 2016ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
wikisource.org11:31, 10 Հոկտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
species.wikimedia.org13:42, 8 Օգոստոսի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
sv.wikipedia.org15:24, 25 Դեկտեմբերի 2015ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
tr.wikipedia.org11:16, 13 Մայիսի 2019ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
uk.wikipedia.org16:17, 12 Նոյեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
www.wikidata.org13:41, 8 Օգոստոսի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)66
wikimania2015.wikimedia.org14:06, 20 հունվարի 2015ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
wikimania2016.wikimedia.org15:48, 17 Դեկտեմբերի 2015ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0