Jump to content

Պիտակներ

This page lists the tags that the software may mark an edit with, and their meaning.

Tag nameAppearance on change listsFull description of meaningԱղբյուրActive?Tagged changes
wikieditor(hidden)Edit made using WikiEditor (2010 wikitext editor)Defined by the softwareԱյո6232 փոփոխություն
mw-new-redirectՆոր վերահղումEdits that create a new redirect or change a page to a redirectDefined by the softwareԱյո6003 փոփոխություն
mw-removed-redirectRemoved redirectEdits that change an existing redirect to a non-redirectDefined by the softwareԱյո3547 փոփոխություն
mobile editԽմբագրում բջջային սարքովEdit made from mobile (web or app)Defined by the softwareԱյո3373 փոփոխություն
mobile web editԽմբագրում կայքի բջջային տարբերակիցEdit made from mobile websiteDefined by the softwareԱյո3372 փոփոխություն
mw-undoՀետ շրջելEdits that undo previous edits using the undo linkDefined by the softwareԱյո1793 փոփոխություն
mw-revertedRevertedEdits that were later reverted by a different editDefined by the softwareԱյո1703 փոփոխություն
visualeditorՎիզուալ խմբագիրԽմբագրումը կատարվել է Վիզուալ խմբագրովDefined by the softwareԱյո1473 փոփոխություն
OAuth CID: 1841PAWS [2.1]PAWS (PAWS: A Web Shell) allows users to run Pywikibot (and other Python / R / bash code) online without needing an ssh login. The OAuth integration allows them to do so without having to expose their passwords.Defined by the softwareԱյո516 փոփոխություն
massmessage-deliveryMassMessage deliveryMessage delivery using Extension:MassMessageDefined by the softwareԱյո507 փոփոխություն
discussiontools-added-comment(hidden)A talk page comment was added in this editDefined by the softwareԱյո422 փոփոխություն
mw-replaceReplacedEdits that remove more than 90% of the content of a pageDefined by the softwareԱյո263 փոփոխություն
OAuth CID: 429PAWS [1.2]PAWS (Pywikibot: A Web Shell) allows users to run Pywikibot (and other python code) online via a Jupyterhub instance, at https://tools.wmflabs.org/paws. OAuth integration allows people to edit / run automated processes without having to expose their passwords. This will make the consumer_secret and consumer_id public, until https://phabricator.wikimedia.org/T120469 is fixed. I have talked to Chris Steipp about this and it is ok for the short term.Defined by the softwareՈչ240 փոփոխություն
mw-rollbackRollbackEdits that roll back previous edits using the rollback linkDefined by the softwareԱյո207 փոփոխություն
visualeditor-switchedՎիզուալ խմբագրիչն անջատված էՄասնակիցը սկսել է խմբագրել ՎիզուալԽմբարիչով, բայց հետո անցել է վիքիտեքստի խմբագրմանը:Defined by the softwareԱյո125 փոփոխություն
mw-blankBlankingEdits that blank a pageDefined by the softwareԱյո120 փոփոխություն
mw-changed-redirect-targetRedirect target changedEdits that change the target of a redirectDefined by the softwareԱյո111 փոփոխություն
mw-manual-revertManual revertEdits that manually restore the page to an exact previous stateDefined by the softwareԱյո99 փոփոխություն
emojiEmojiUsed by global abuse filter 110.Defined by the softwareԱյո87 փոփոխություն
OAuth CID: 1805SWViewer [1.4]App to monitor the recent changes of a wiki's in real-time. For more details, see https://meta.wikimedia.org/wiki/SWViewerDefined by the softwareԱյո58 փոփոխություն
discussiontools(hidden)Edit made using DiscussionToolsDefined by the softwareԱյո47 փոփոխություն
discussiontools-source(hidden)DiscussionTools was in source modeDefined by the softwareԱյո46 փոփոխություն
discussiontools-source-enhanced(hidden)DiscussionTools was in enhanced source mode with the toolbarDefined by the softwareԱյո46 փոփոխություն
discussiontools-newtopicNew topicUser added a new topic to the page with DiscussionToolsDefined by the softwareԱյո28 փոփոխություն
OAuth CID: 6365SWViewer [1.6]App to monitor the recent changes of a wiki's in real-time. For more details, see https://meta.wikimedia.org/wiki/SWViewerDefined by the softwareԱյո24 փոփոխություն
discussiontools-replyReplyUser replied to a comment with DiscussionToolsDefined by the softwareԱյո19 փոփոխություն
OAuth CID: 4664paws [2.2]granting access for paws users. Giving additional "Edit protected pages" grant as requested in T338023Defined by the softwareԱյո13 փոփոխություն
OAuth CID: 1352SWViewer [1.3]App to monitor the recent changes of a wiki's in real-time. For more details, see https://meta.wikimedia.org/wiki/SWViewerDefined by the softwareՈչ12 փոփոխություն
visualeditor-wikitext2017 source editEdit made using the 2017 wikitext editorDefined by the softwareԱյո7 փոփոխություն
advanced mobile editAdvanced mobile editEdit made by user with Advanced modeDefined by the softwareԱյո4 փոփոխություն
OAuth CID: 3711PAWS [2.1]PAWS (PAWS: A Web Shell) allows users to run Pywikibot (and other Python / R / bash code) online without needing an ssh login. The OAuth integration allows them to do so without having to expose their passwords.Defined by the softwareԱյո4 փոփոխություն
OAuth CID: 1188SWViewer [1.0]SPA (but auth process in php) for viewing queue of edits on small wikis for SWMT. Diffs, whitelist, reverts. Will be hosted on Labs. Desktop version [[ru:user:Iluvatar/SWViewer]].Defined by the softwareՈչ2 փոփոխություն
discussiontools-visual(hidden)DiscussionTools was in visual modeDefined by the softwareԱյո1 փոփոխություն
mw-contentmodelchangecontent model changeEdits that change the content model of a pageDefined by the softwareԱյո0 փոփոխություն
mw-server-side-uploadServer-side uploadMedia files that were uploaded via a maintenance scriptDefined by the softwareԱյո0 փոփոխություն
centralnoticeCentral NoticeEdit created via the CentralNotice Admin UIDefined by the softwareԱյո0 փոփոխություն
centralnotice translationCentral Notice TranslationEdit of CentralNotice content created via the Translate extensionDefined by the softwareԱյո0 փոփոխություն
disneynewdisneynewDefined by the softwareԱյո0 փոփոխություն
T144167T144167Defined by the softwareԱյո0 փոփոխություն
meta spam idmeta spam idDefined by the softwareԱյո0 փոփոխություն
OTRS permission added by non-OTRS memberOTRS permission added by non-OTRS memberDefined by the softwareԱյո0 փոփոխություն
repeated xwiki CoI abuserepeated xwiki CoI abuseDefined by the softwareԱյո0 փոփոխություն
abusefilter-condition-limitcondition limit reachedEdits or other events that couldn't be checked by all active abuse filters (help).Defined by the softwareԱյո0 փոփոխություն
editcheck-references(hidden)EditCheck thinks a reference might have been neededDefined by the softwareԱյո0 փոփոխություն
editcheck-references-activatedEdit Check (references) activatedEditCheck thinks a reference might have been needed, and the UI was shownDefined by the softwareԱյո0 փոփոխություն
editcheck-newcontent(hidden)EditCheck thinks new content was added to the pageDefined by the softwareԱյո0 փոփոխություն
editcheck-newreference(hidden)A reference was added to the pageDefined by the softwareԱյո0 փոփոխություն
editcheck-reference-decline-common-knowledgeEdit Check (references) declined (common knowledge)EditCheck reference was declined as common knowledgeDefined by the softwareԱյո0 փոփոխություն
editcheck-reference-decline-irrelevantEdit Check (references) declined (irrelevant)EditCheck reference was declined as irrelevantDefined by the softwareԱյո0 փոփոխություն
editcheck-reference-decline-uncertainEdit Check (references) declined (uncertain)EditCheck reference was declined as being uncertainDefined by the softwareԱյո0 փոփոխություն
editcheck-reference-decline-otherEdit Check (references) declined (other)EditCheck reference was declined for an unlisted reasonDefined by the softwareԱյո0 փոփոխություն
visualeditor-needcheckՎիզուալ խմբագիր: ՍտուգելԽմբագրումը կատարվել է ՎիզուալԽմբագրիչով այն ժամանակ, երբ համակարգը նկատել է վիքիտեքստի հնարավոր ոչ ցանկալի փոփոխություններ:Defined by the softwareԱյո0 փոփոխություն
mobile app editԲջջային ծրագրից խմբագրումEdits made from mobile appsDefined by the softwareԱյո0 փոփոխություն
android app editAndroid app editEdits made from mobile app for AndroidDefined by the softwareԱյո0 փոփոխություն
ios app editiOS app editEdits made from mobile app for iOSDefined by the softwareԱյո0 փոփոխություն
app-suggestededitApp suggested editEdits made with the Suggested Edits feature in the mobile appsDefined by the softwareԱյո0 փոփոխություն
app-undoApp undoUndo actions made from the mobile appsDefined by the softwareԱյո0 փոփոխություն
app-rollbackApp rollbackRollback actions made from the mobile appsDefined by the softwareԱյո0 փոփոխություն
app-description-addApp description addShort descriptions added from the mobile appsDefined by the softwareԱյո0 փոփոխություն
app-description-changeApp description changeShort descriptions modified from the mobile appsDefined by the softwareԱյո0 փոփոխություն
app-description-translateApp description translateShort description translations added from the mobile appsDefined by the softwareԱյո0 փոփոխություն
app-section-sourceApp section sourceEdit made from article section source editor in the mobile appsDefined by the softwareԱյո0 փոփոխություն
app-full-sourceApp full sourceEdit made from article full source editor in the mobile appsDefined by the softwareԱյո0 փոփոխություն
app-select-sourceApp select sourceEdit made from selecting an article word in the mobile appsDefined by the softwareԱյո0 փոփոխություն
app-talk-sourceApp talk sourceEdit made from talk page full source editor in the mobile appsDefined by the softwareԱյո0 փոփոխություն
app-talk-replyApp talk replyTalk page inline reply added from the mobile appsDefined by the softwareԱյո0 փոփոխություն
app-talk-topicApp talk topicTalk page new topic added from the mobile appsDefined by the softwareԱյո0 փոփոխություն
disambiguator-link-addedDisambiguation linksEdits that add links to disambiguation pagesDefined by the softwareԱյո0 փոփոխություն
discussiontools-editEdited commentUser edited an existing comment with DiscussionToolsDefined by the softwareԱյո0 փոփոխություն
fileimporter-remoteModified by FileImporterEdits made by the FileImporter extension after successfully importing a file from this wiki.Defined by the softwareԱյո0 փոփոխություն