Կաղապար:conj.it.are

Վիքիբառարան-ից
Jump to navigation Jump to search
պարզ հարադիր
Անորոշ դերբայ {{{1}}}are {{{2}}} {{{1}}}ato
Գերունդիում {{{1}}}ando օգտագործել {{{2}}} գերունդիումը և {{{1}}}ato
Ներկա դերբայ [[{{{1}}}ante]]
Վաղակատար դերբայ [[{{{1}}}ato]]
անձ եզակի հոգնակի
առաջին երկրորդ երրորդ առաջին երկրորդ երրորդ
սահմանական եղանակ io tu lui/lei noi voi loro
պարզ
ժամանակներ
ներկա {{{1}}}o {{{1}}}i {{{1}}}a {{{1}}}iamo {{{1}}}ate {{{1}}}ano
անկատար {{{1}}}avo {{{1}}}avi {{{1}}}ava {{{1}}}avamo {{{1}}}avate {{{1}}}avano
հեռավոր անցյալ {{{1}}}ai {{{1}}}asti {{{1}}}ò {{{1}}}ammo {{{1}}}aste {{{1}}}arono
ապառնի {{{1}}}erò {{{1}}}erai {{{1}}}erà {{{1}}}eremo {{{1}}}erete {{{1}}}eranno
պայմանական {{{1}}}erei {{{1}}}eresti {{{1}}}erebbe {{{1}}}eremmo {{{1}}}ereste {{{1}}}erebbero
հարադիր
ժամանակներ
passato prossimo Օգտագործել {{{2}}}-ի ներկա ժամանակը և վաղակատար դերբայը
անցյալ կատարյալ Օգտագործել {{{2}}}-ի անկատար ժամանակը և վաղակատար դերբայը
հեռավոր կատարյալ Օգտագործել {{{2}}}-ի հեռավոր անցյալ ժամանակը և վաղակատար դերբայը
անցյալի ապառնի Օգտագործել {{{2}}}-ի ապառնի ժամանակը և վաղակատար դերբայը
condizionale passato Օգտագործել {{{2}}}-ի պայմանական ժամանակը և վաղակատար դերբայը
ըղձական եղանակ che io che tu che lui/che lei che noi che voi che loro
պարզ
ժամանակներ
ներկա {{{1}}}i {{{1}}}i {{{1}}}i {{{1}}}iamo {{{1}}}iate {{{1}}}ino
անկատար {{{1}}}assi {{{1}}}assi {{{1}}}asse {{{1}}}assimo {{{1}}}aste {{{1}}}assero
հարադիր
ժամանակներ
անցյալ Օգտագործել {{{2}}}-ի ներկա ըղձական եղանակը և վաղակատար դերբայը
կատարյալ Օգտագործել {{{2}}}-ի անկատար ըղձական եղանակը և վաղակատար դերբայը
հրամայական եղանակ - tu lui/lei noi voi loro
{{{1}}}a {{{1}}}i {{{1}}}iamo {{{1}}}ate {{{1}}}ino