Մասնակից:Voskanyan/ԲԹ

Վիքիբառարան-ից
Jump to navigation Jump to search

Ա - ստուգել

 1. աճառ - արևմտահայերեն ստուգաբանություն Բացատրական բառարան օրինակներ Հոմանիշներ ռուսերեն
 1. ալպուճ
 2. ալվալա
 3. ալտիստ
 4. ալտրուիստ
 5. ալտրուիստական
 6. ալրաբնդիռ
 7. ալրաթաթախ
 8. ալրաբզեզ - հոմ.
 9. ալրակրպակ
 10. ալրամաղ
 11. ալրային
 12. ալրաշաղախ
 13. ալրմաղ
 14. ալրմաղիկ
 15. ալրոտ
 16. ալրոտել
 17. ալկուլ
 18. ալուճ
 19. ալքախնձոր
 20. ախըր
 21. ախլանք
 22. հիմար, ախմախ - հոմ.
 23. հիմարություն, ախմախություն - հոմ.
 24. ախտալիր
 25. ախտալից
 26. ախտահարություն
 27. ախտահույզ
 28. ախտանշագիտություն - հոմ.
 29. ախտանշաբանություն - հոմ.
 30. ախտանշախումբ - հոմ.
 31. ախտանշան
 32. ախտավորություն - հոմ.
 33. ախտորոշաբանություն
 34. ախտրոշություն
 35. ախտ ու բախտ
 36. ախր
 37. ախրիզան
 38. ախցիփեխց
 39. ախ ու վախ + հոմ. ախոիվախ
 40. ախուվիշ
 41. ախուօխ
 42. ականողիք
 43. ականորդ
 44. ականջագիտություն
 45. ականջաթաղանթ
 46. ականջախեցակ
 47. ականջախխունջ
 48. ականջածորում
 49. ականջահնչյուն
 50. ականջամտուկ
 51. ականջամուտ
 52. ականջմտուկ
 53. ակցենտ + ժամ.
 54. ակցիզ
 55. աղաղորդություն - հոմ.
 56. աղաղվել + ժամ. + արտ.
 57. աղաման
 58. աղամող
 59. աղայականություն
 60. աղայավարի
 61. աղանդադիր - ժամ.
 62. աղանդակից - ժամ.
 63. աղանդահնար - ժամ.
 64. աղանդապաշտ, աղանդապաշտություն - հոմ., ժամ.
 65. աղանձանալ - ժամ.
 66. աղանձվել
 67. աղանման - ժամ.
 68. աղաչալիր, աղաչալից
 69. աղաչական
 70. աղաչախառն - հոմ.
 71. աղաչողություն
 72. աղաչքար - ժամ.
 73. աղապատալից
 74. աղապատանք
 75. աղապատել
 76. ալեսանձ - ժամ.
 77. ալեքսանդրյան - ժամ.
 78. ալի
 79. ալիք-ալիք - ժամ.
 80. ալ-կանաչ - ժամ.
 81. ալմաստափայլ - ժամ
 82. ալյակ - ժամ.
 83. ալո - ժամ.
 84. ալոց - ժամ.
 85. ալվալա
 86. ալվան-ալվան
 87. ալրաթաթախ
 88. ալրոտ
 89. ալուկուլ
 90. ալուր-աղցան
 91. ախառ
 92. ախիկ
 93. ախոռակ
 94. ախորժահամություն
 95. ախորժաճաշակ
 96. ախորժիլ
 97. ախչի
 98. ախպերաբաժին
 99. ախպերափայ
 100. ախպերիկ
 101. ախ-վախ
 102. ախտացույց
 103. ախրաբադին
 104. ախուվիշ
 105. ածականացում
 106. ածեր
 107. ածիլի
 108. ակաթ
 109. ակաթե
 110. ակաթենի
 111. ականազերծ
 112. ականահավաք
 113. ականահատել
 114. ականահատություն
 115. ականթոթափ, ականթոթափել, ականթոթափելի
 116. ականի
 117. ականողիք
 118. ականորդ
 119. ականջաբուժում
 120. ականջագեջ
 121. ականջով
 122. ականվիլ
 123. ակացի
 124. ակլուց
 125. ակնաբյուրեղ
 126. ակնադիտակ
 127. ակնախավար
 128. ակնածելի
 129. ակնածոտ
 130. ակնահող
 131. ակնաշար
 132. ակնաշարել
 133. ակնապանակ
 134. ակնավառիչ
 135. ակնացույց
 136. ակնիկ
 137. ակնիտ
 138. ակնկալու
 139. ակնկալում
 140. ակնոցապակի
 141. ակնվանի + հոմ. բյուրեղ
 142. ակոլել
 143. ակռահատիկ
 144. ակռապլիկ
 145. ակռացավ
 146. ակռափեռատ
 147. ակռոշ
 148. ակվեդուկ
 149. ակցիզ
 150. ահաբեկվածություն
 151. ահագնաշուք
 152. ահազդ
 153. ահազդիկ
 154. ահաչոր
 155. ահավորահայաց
 156. ահել-ջահել
 157. ահեղահնչուն
 158. ահեղամեծ
 159. ահեղաշշուկ
 160. ահեղափայլ
 161. ահռիկ
 162. աղալի
 163. աղախնանալ
 164. աղախնացնել
 165. աղահմայություն
 166. աղավաղիչ
 167. աղավաղվածություն
 168. աղավայել
 169. աղավարի
 170. աղավնաբուն
 171. աղավնապան
 172. աղավնապանություն
 173. աղավնավաճառ
 174. աղավնավիզ
 175. աղավնեխոտ
 176. աղավնեկտուց
 177. աղավնեսիրտ
 178. աղավնետուն
 179. աղավնեփոստ, աղավնեփոստային
 180. աղավնիկ
 181. աղավնոց
 182. աղատ-պաղատել
 183. աղարծի - ժամ.
 184. աղարտիչ
 185. աղացակորուստ - ժամ.
 186. աղացպան
 187. աղացուկ
 188. աղացք
 189. աղաք - ժամ.
 190. աղբաբնդիռ
 191. աղբալիր, աղբալից
 192. աղբածակուռ
 193. աղբապտիռ
 194. աղբաջուր - ժամ., հոմ.
 195. աղբասայլակ
 196. աղբասնունդ
 197. աղբասուն
 198. աղբատեղի
 199. աղբար
 200. աղբարիկ
 201. աղբեր
 202. աղջիկնություն