Վիքիբառարան:Կրթական ծրագիր/Արևածագի վիքիակումբ/Արխիվ/Ստեղծված/Նոյեմբեր2017

Վիքիբառարան-ից
Jump to navigation Jump to search

Նոյեմբեր[խմբագրել]

 1. նույնականացում - նույնականացում
 2. նույնախոհուն - նույնախոհուն
 3. նույնակարգ - նույնակարգ
 4. նույնամնա - նույնամնա
 5. նույնաոճություն - նույնաոճություն
 6. նույնընտիր - նույնընտիր
 7. նոր հայեր - հայեր նոր հայեր
 8. նորույթաբեր - նորույթաբեր
 9. նպաստաբաղձ - նպաստաբաղձ
 10. նպաստատենչ - նպաստատենչ
 11. նպաստաբաշխում - նպաստաբաշխում
 12. նպաստադարձ - նպաստադարձ
 13. նպաստազրկվել - նպաստազրկվել
 14. նպաստահատույց - նպաստահատույց
 15. նպաստամեծար - նպաստամեծար
 16. նպաստամուր - նպաստամուր
 17. նպատակաբանվել - նպատակաբանվել
 18. նպատակաստեղծ - նպատակաստեղծ
 19. նպատակած - նպատակած
 20. նպատակված - նպատակված
 21. նեոկայսերական - նեոկայսերական
 22. նեոմանթաշովներ - նեոմանթաշովներ
 23. նեոնափայլ - նեոնափայլ
 24. նեոներոնականություն - նեոներոնականություն
 25. նեոշնչահեղձիզմ - նեոշնչահեղձիզմ
 26. նեոպալատականներ - նեոպալատականներ
 27. նեոպատմաբան - նեոպատմաբան
 28. նեոպոպուլիզմ - նեոպոպուլիզմ
 29. նեոստալինական - նեոստալինական
 30. նեոստալինականներ - նեոստալինականներ
 31. նեոքաղաքացիական - նեոքաղաքացիական
 32. նորաքայլ - նորաքայլ
 33. նորաօծ - նորաօծ
 34. նորաօջախ - նորաօջախ
 35. նորթյուրքականություն - նորթյուրքականություն
 36. նեոկայսերական - նեոկայսերական
 37. նեոմանթաշովներ - նեոմանթաշովներ
 38. նեոնափայլ - նեոնափայլ
 39. նեոներոնականություն - նեոներոնականություն
 40. նեոշնչահեղձիզմ - նեոշնչահեղձիզմ
 41. նեոպալատականներ - նեոպալատականներ
 42. նեոպատմաբան - նեոպատմաբան
 43. նեոպոպուլիզմ - նեոպոպուլիզմ
 44. նեոստալինական - նեոստալինական
 45. նեոստալինականներ - նեոստալինականներ
 46. նեոքաղաքացիական - նեոքաղաքացիական
 47. նորաքայլ - նորաքայլ
 48. նորաօծ - նորաօծ
 49. նորաօջախ - նորաօջախ
 50. նորթյուրքականություն - նորթյուրքականություն
 51. նկատարժան - նկատարժան
 52. նկարաբանել - նկարաբանել
 53. նկարահենակ - նկարահենակ
 54. նկարչագոտի - նկարչագոտի
 55. նկարչատիրություն - նկարչատիրություն
 56. նկարվածք - նկարվածք
 57. նմանաբնույթ - նմանաբնույթ
 58. նմանաբովանդակ - նմանաբովանդակ
 59. նմանակելի - նմանակելի
 60. նմանաշարան - նմանաշարան
 61. նմանաշունչ - նմանաշունչ
 62. նմուշատիպ - նմուշատիպ
 63. նմուշարար - նմուշարար
 64. նսեմածին - նսեմածին
 65. նստադուլ - նստադուլ
 66. նստացույց - նստացույց
 67. նստացուցավոր - նստացուցավոր
 68. նստելավարձ - նստելավարձ
 69. նստվածքաշատ - նստվածքաշատ
 70. նվագախոս - նվագախոս
 71. նվագամաս - նվագամաս
 72. նվագաորբ - նվագաորբ
 73. նվագավարել - նվագավարել
 74. նվագելիք - նվագելիք
 75. նվազահոս - նվազահոս
 76. նետաձգարան - նետաձգարան
 77. ներաշխարհացյալ - ներաշխարհացյալ
 78. ներապհական - ներապհական
 79. ներբուհական - ներբուհական
 80. ներգրավվածություն - ներգրավվածություն
 81. ներդաշինքային - ներդաշինքային
 82. ներդրումային - ներդրումային
 83. ներզգացողություն - ներզգացողություն
 84. ներէական - ներէական
 85. ներըմբռնողաբար - ներըմբռնողաբար
 86. ներընտանեկան - ներընտանեկան
 87. ներխմբական - ներխմբական
 88. ներկազմակերպական - ներկազմակերպական
 89. նժարավոր - նժարավոր
 90. նժարում - նժարում
 91. նիզակ տնկել - տնկել նիզակ տնկել
 92. նկատառելի - նկատառելի
 93. նավթապեղում - նավթապեղում
 94. նավթաջոջ - նավթաջոջ
 95. նավթառատ - նավթառատ
 96. նավթավայր - նավթավայր
 97. նատոյական - նատոյական
 98. նատօական - նատօական
 99. նատօյական - նատօյական
 100. նատօ-ական - նատօ-ական
 101. նատօանման - նատօանման
 102. նարդիացում - նարդիացում
 103. նարդիզացիա - նարդիզացիա
 104. նարդիզեյշն - նարդիզեյշն
 105. նարեկանման - նարեկանման
 106. նարեկաշունչ - նարեկաշունչ
 107. նարեկագիտություն - նարեկագիտություն
 108. նարեկացիագիտություն - նարեկացիագիտություն
 109. ներկայացուցչականություն - ներկայացուցչականություն
 110. ներկանոնադրական - ներկանոնադրական
 111. ներկառուցվածքային - ներկառուցվածքային
 112. ներկովկասյան - ներկովկասյան
 113. ներկիրառել - ներկիրառել
 114. ներկոմկուսային - ներկոմկուսային
 115. ներհայաստանյան - ներհայաստանյան
 116. ներհայկական - ներհայկական
 117. ներհանրապետական - ներհանրապետական
 118. ներմայրաքաղաքային - ներմայրաքաղաքային
 119. ներշնչաբանություն - ներշնչաբանություն
 120. ներոլորտ - ներոլորտ
 121. ներչարչարելի - ներչարչարելի
 122. ներչեչենական - ներչեչենական
 123. ներպայքար - ներպայքար
 124. ներպատվաստվել - ներպատվաստվել
 125. ներջրյա - ներջրյա
 126. ներսախորշ - ներսախորշ
 127. ներսերնդային - ներսերնդային