Վիքիբառարան:Կրթական ծրագիր/Երևանի Գ․ Գյուլբենկյանի անվան հ․ 190 ավագ դպրոց/Արխիվ/Նոյեմբեր

Վիքիբառարան-ից
Jump to navigation Jump to search
 1. թերատական - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 2. թերաքամում - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 3. թերթամետաղ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 4. թեռ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 5. թևակալ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 6. թևաշաչ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 7. թևատում - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 8. թերաբանել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 9. թերալցում - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 10. թերահաշվել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 11. թերաճ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 12. թերապևտ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 13. թերատ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 14. կառաշար - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 15. կառաշինական - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 16. կապտուկ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 17. թևատեղ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 18. թևքաշ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 19. թերալից - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 20. թերահանգ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 21. թերաղացվել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 22. թերապահվել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 23. թերավճար - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 24. թերաքաղվել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 25. թերթահան - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 26. թևանտել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 27. թերավարտություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 28. թերաքաղ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 29. թերթակտցավոր - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 30. թերաղաթթվություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 31. թերաչափվել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 32. թերավարտ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 33. թերափայտ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 34. թերթակերպ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 35. խութաժայռ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 36. խութախորշ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 37. խութածոց - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 38. խուլիգան - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 39. կապկպել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 40. կապկպոտել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 41. կապկպոտվել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 42. կապկպոտում - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 43. կապկպորել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 44. կապկպորվել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 45. կապկպվել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն