Jump to content

Վիքիբառարան:Վիքիճամբար Վիքիբառարան/5-րդ օր

Վիքիբառարան-ից

Մասնակից

[խմբագրել]
 1. քաշապակասում - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն Արված է
 2. քաշապակսորդ - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն Արված է
 3. քաշել - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն Արված է
 4. քաշելիք - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն Արված է
 5. քաշեքաշ - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն Արված է

Մասնակից

[խմբագրել]
 1. քաշկռտել - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն Արված է
 2. քաշկռտում - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն Արված է
 3. քաշկռտուք - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն Արված է
 4. քաշմշվել - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն Արված է
 5. քաշովի - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն Արված է
 6. քաշվածություն - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ Արված է ռուսերեն անգլերեն Արված է

Մասնակից

[խմբագրել]
 1. քաշվել - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 2. քաշվելիք - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 3. քաշվռտել - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 4. քաշքշել - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 5. քաշքշոց - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 6. քաշքշուկ - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն

Մասնակից

[խմբագրել]
 1. քաշքշուք - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն Արված է
 2. քաոս - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն Արված է
 3. քաոսական - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն Արված է
 4. քաոսային - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն Արված է
 5. քաոսայնություն - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն Արված է
 6. քաչալ - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն Արված է
 7. քաչալանալ - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն Արված է

Մասնակից

[խմբագրել]
 1. քաչալություն - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 2. քաջ - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 3. քաջաբազուկ - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 4. քաջագործ - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 5. քաջագործություն - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 6. քաջազարմ - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 7. քաջազգի - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 8. քաջազն - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 9. քաջազնական - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 10. քաջազնյա - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 11. քաջազնություն - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 12. քաջազուն - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 13. քաջալանջ - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 14. քաջալեր - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 15. քաջալերական - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 16. քաջալերանք - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն

Մասնակից

[խմբագրել]
 1. քաջալերել - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն Արված է
 2. քաջալերիչ - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն Արված է
 3. քաջալերություն - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 4. քաջալերում - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 5. քաջալերվել - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 6. քաջածանոթ - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն Արված է
 7. քաջածին - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն [https://translate.google.am/#hy/en/քաջածին

անգլերեն]

Մասնակից

[խմբագրել]
 1. քաջակազմ - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 2. քաջակամ - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 3. քաջակառույց - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 4. քաջակորով - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 5. քաջակորովություն - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 6. քաջահաղթ - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 7. քաջահաղթություն - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 8. քաջահամբավ - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն

Մասնակից

[խմբագրել]
 1. քաջահայտ - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն Արված է
 2. քաջահանճար - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն Արված է
 3. քաջահավ - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն Արված է
 4. քաջահմուտ - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն Արված է
 5. քաջահմտություն - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն Արված է
 6. քաջաձիգ - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն

Մասնակից

[խմբագրել]
 1. քաջամարզ - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն Արված է
 2. քաջամարտիկ - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն Արված է
 3. քաջամարտություն - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն Արված է
 4. քաջանալ - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն Արված է
 5. քաջանուն - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն Արված է
 6. քաջաշնորհ - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն Արված է

Մասնակից

[խմբագրել]
 1. քաջաշունչ - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն Արված է
 2. քաջապես - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն Արված է
 3. քաջապինդ - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն Արված է
 4. քաջառողջ - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն Արված է
 5. քաջառողջություն - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն Արված է
 6. քաջասիրտ - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն Արված է

Մասնակից

[խմբագրել]
 1. քաջասրտություն - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն Արված է
 2. քաջավարժ - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն Արված է
 3. քաջավարժություն - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն Արված է
 4. քաջատեղյակ - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն Արված է
 5. քաջատեղյակություն - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն Արված է
 6. քաջատոհմ - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն Արված է
 7. քաջատոհմիկ - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն