Jump to content

Վ

Վիքիբառարան-ից

Հայերեն

«Վ» տառի ժեստը հայերեն ժեստերի լեզվով

Վ, վ (վև)

  1. հայերեն այբուբենի 30-րդ տառը, և քսանչորսերորդ բաղաձայնը, անունը՝ վեվ ◆ Ս. Սերկևիլ, Վ. Վարդենի, Տ. Տերեփուկ, Ց. Ցաքի։ Հովհաննես Թումանյան
  2. շրթնատամնային շփական ձայնեղ պարզ հնչյուն
  3. թվական արժեքը՝ 3000, երեք հազարերորդ

Տեխնիկական տվյալներ

[խմբագրել]
  • Unicode՝ U + 054E(փոքրատառ՝ U + 057E)
  • Նախորդ՝ Ս
  • Հաջորդ՝ Տ

Հայերեն

Ստուգաբանություն

[խմբագրել]

Գոյական

  1. և շաղկապի կրճատված գրությունը արևմտահայ չափածո գործերում (ե-ի կրճատմամբ՝ վանկ շահելու համար) ◆ 'Վ այսպես կանգուն շողերուն մեջ լուսնակին։ (Դանիել Վարուժան)

Հոմանիշներ

[խմբագրել]
  1. @&

Արտահայտություններ

[խմբագրել]

Աղբյուրներ

[խմբագրել]