Վիքիբառարան:Ամառային Վիքիճամբար 2019 (I)/5/5

Վիքիբառարան-ից
Jump to navigation Jump to search

Մասնակից 1[խմբագրել]

 1. խոշ էջ 158
 2. խոշկյաբար էջ 158
 3. խոշոր աղ էջ 158
 4. խոռվու էջ 159
 5. խոտոջոտ էջ 159
 6. խորած պանիր էջ 160
 7. խորմել էջ 160
 8. խորոզ նալած ունի էջ 160
 9. կարմիր խորոզ ունի էջ 160
 10. ճերմակ խորոզ ունի էջ 160
 11. խորոմ ձավար էջ 160
 12. խօրօվել էջ 161
 13. խորսխամեղր էջ 163
 14. խորվուի սալոր էջ 163
 15. խորտկասկուտեղ էջ 163
 16. խպռուկ էջ 163
 17. խռթ-փռթ էջ 163
 18. խռճեպել էջ 163
 19. խսխս էջ 164
 20. խտրա էջ 164
 21. խտօշարակ էջ 164
 22. խրամենց անել էջ 164
 23. խրդլ էջ 164
 24. խրխնտուք էջ 164
 25. խուզուկ էջ 165
 26. խուզուկըհան անել էջ 165
 27. խութը բռնել էջ 165
 28. խուլ պիշի էջ 165
 29. խուլուկ ունիլ էջ 165
 30. խուկլի բաղարջ էջ 165
 31. թագավորի խում էջ 166

Մասնակից 2[խմբագրել]

 1. խում անել էջ 166
 2. խում խմող էջ 166
 3. խում-խում անել էջ 166
 4. խումը գալ էջ 166
 5. խումի էջ 166
 6. խումլակուկ էջ 166
 7. խումխրել էջ 166
 8. խունավագություն էջ 166
 9. խուշափ ընել էջ 166
 10. խուշկաբար էջ 166
 11. խուռաբայա էջ 166
 12. խուռում էջ 166
 13. խուսասան էջ 166
 14. խուր խրոց էջ 166
 15. խուրմած կորեկ էջ 166
 16. խփան չուլ էջ 167
 17. ծալիկ էջ 167
 18. ծածիկ էջ 168
 19. ծակու-հոց էջ 168
 20. ծահին հաց էջ 168
 21. ծաղ կանչել էջ 169
 22. ծաղիկ աղ էջ 169
 23. ծաղիկ հաց էջ 169
 24. ծաղիկը վրան էջ 169
 25. ծաղք էջ 169
 26. ծամալլա էջ 169
 27. ծամեմորել էջ 169
 28. ծամթի էջ 169
 29. ծայր-եփիկ էջ 170
 30. ծանծաքել էջ 170
 31. ծարավը կոտրել էջ 170

Մասնակից 3[խմբագրել]

 1. ծեբհաց էջ 171
 2. ծեծած ապուր էջ 171
 3. ծենտուք անել էջ 171
 4. ծեփը թրխանու էջ 171
 5. ծեփը հուց էջ 171
 6. ծեփ-ծեփ էջ 171
 7. ծըմկաթուխ էջ 171
 8. ծթօշնակ էջ 172
 9. ծիլ-ծիլ անել էջ 172
 10. ծիլի-ծիլի անել էջ 172
 11. ծիլ պանիր էջ 172
 12. ծիլախոշկ էջ 172
 13. ծիլիմ էջ 172
 14. ծիտագուլասի էջ 172
 15. ծիտո-բաբա էջ 172
 16. ծիրանաչոր էջ 173
 17. ծիրիխտա էջ 173
 18. ծլլուկ էջ 173
 19. ծխահամ գալ էջ 174
 20. ծխահամ տալ էջ 174
 21. ծխքաշ էջ 174
 22. ծծակ ըլլել էջ 174
 23. ծկաթոր էջ 174
 24. ծկակ ըլլել էջ 174
 25. ծկակ տալ էջ 174
 26. ծղծամ տալ էջ 174
 27. ծնդկաքերեղան էջ 175
 28. ծնծատ էջ 175
 29. ծնուկը կտրել էջ 175
 30. դգալխոտ էջ 176
 31. ծորենել էջ 176

Մասնակից 4[խմբագրել]

 1. ծտախաղող էջ 177
 2. ծտի աչք էջ 177
 3. ծտի խաշու էջ 177
 4. ծրիխտակ էջ 177
 5. ծրծում էջ 177
 6. ծուխ տալ էջ 178
 7. ծում ըլլալ էջ 178
 8. կազմ դառնալ էջ 178
 9. կազմոր էջ 178
 10. կաթլուկ անել էջ 179
 11. կաթիլ բերանը չառնել էջ 179
 12. կաթնաթաթախ էջ 179
 13. մանկական սննդի կաթնամթերք էջ 180
 14. կաթնապղինձ էջ 180
 15. կաթնապուրի տոն էջ 180
 16. կաթնըբիկիղ էջ 181
 17. կաթնըհուց էջ 181
 18. կաթուկ տալ էջ 182
 19. կաժ պանիր էջ 182
 20. կալի վրա լինել էջ 182
 21. կալխան-քթոց էջ 182
 22. կախ միս էջ 182
 23. կախան անել էջ 182
 24. կախսաեյմա էջ 182
 25. կակալ անել էջ 183
 26. կակաշ ընել էջ 183
 27. կակլ էջ 183
 28. կակուղ գինի էջ 183
 29. կահավալթի էջ 183
 30. կաղամբաթան էջ 183
 31. կաղանդի հաց էջ 184

Մասնակից 5[խմբագրել]

 1. կաղնըպտուղ էջ 184
 2. կաղնձեղեն էջ 184
 3. կաղտի էջ 184
 4. կայլաց էջ 184
 5. կայծեփաց էջ 184
 6. կանանմփ էջ 184
 7. կանաչ ապուր էջ 185
 8. կանաչ կուծուծ էջ 185
 9. կանթ ու կզիկ էջ 186
 10. ընտանի կանկառ էջ 186
 11. կանկառը կրծել էջ 186
 12. կանձիլ էջ 186
 13. կանուած էջ 187
 14. կապ ու կրեճ էջ 187
 15. կառև էջ 187
 16. կառփիլ էջ 187
 17. կատիկ ապուր էջ 188
 18. կատիկը թռնել էջ 188
 19. կատվի աչք էջ 188
 20. կատվի գլուխ էջ 188
 21. կատվի թաթիկ էջ 188
 22. կատվի տոտիկ էջ 188
 23. կարասի բաներ էջ 188
 24. կարասի ծեփը էջ 188
 25. կարասի տակը պառկել էջ 189
 26. կարըսձագ էջ 189
 27. կարբոնադ էջ 189
 28. կարկաժ բորանի էջ 189
 29. կարկաժխորոված էջ 189
 30. կարճ կոթ էջ 189
 31. կարմիր կախանի էջ 189

Մասնակից 6[խմբագրել]

 1. կարմիր հավկիթ էջ 189
 2. կարմիր տակ էջ 189
 3. կարմիր տոտիկ էջ 189
 4. կարմիր ցորեն էջ 189
 5. կարմիր համեմ էջ 190
 6. կարմիր կոթիկ էջ 190
 7. կարմրացրած գլուխ էջ 190
 8. կաքավիա էջ 192
 9. կդակեզպանկելեզկելեթ էջ 192
 10. կեղպվել էջ 193
 11. կենցաղ էջ 193
 12. կենտակաթուկ տալ էջ 193
 13. կենցաղ մտնել էջ 193
 14. կեպեճ էջ 193
 15. կեռասի պահք էջ 193
 16. կեռթե ծամոն էջ 193
 17. կեռքիը կապվել էջ 193
 18. կես մը քեֆ էջ 193
 19. կեսիկշարդաղուկ էջ 194
 20. կեսիկշարդուղուկ էջ 194
 21. կևյուկ էջ 194
 22. կետնի թութ էջ 194
 23. կեր կերակուր էջ 194
 24. կերե կտրվել էջ 194
 25. կերակրի աչք էջ 194
 26. կերակուրը տակն առնել էջ 194
 27. կերիճ էջ 194
 28. կերկոռծ էջ 194
 29. կերույք էջ 194
 30. կէսճոր էջ 195
 31. կէօտէ էջ 195

Մասնակից 7[խմբագրել]

 1. կթխակ էջ 195
 2. կթղայընկեր էջ 195
 3. կթղիկ էջ 195
 4. մի կթխա էջ 195
 5. կիլկիլ էջ 196
 6. կինազոխ էջ 196
 7. կիսակծու էջ 197
 8. կիսահամել էջ 197
 9. կիսսևեր էջ 197
 10. կիտրոնօղի էջ 198
 11. կից հաց էջ 198
 12. կլափին անել էջ 198
 13. կլիկ էջ 198
 14. կլիկ-կլիկ էջ 198
 15. կլինպուր էջ 198
 16. կլկլիկ էջ 199
 17. կլնճիկ էջ 199
 18. տաք-տաք կլոլակ էջ 199
 19. կլոլակ անել էջ 199
 20. կլոճատեր էջ 199
 21. կլոր խատ էջ 199
 22. կլվարտել էջ 200
 23. կամփ ու կլուզ էջ 200
 24. կծվահամ էջ 200
 25. կճուչ-բժութ էջ 201
 26. կյալ էջ 201
 27. կյապ էջ 202
 28. կյառ շիշ էջ 202
 29. կավիկ էջ 202
 30. կյտուկաթ էջ 202
 31. կյուճյուկ էջ 202

Մասնակից 8[խմբագրել]

 1. կնքելու երեխա էջ 202
 2. կշտահամ լինել էջ 202
 3. կշտանալիք չունենալ էջ 202
 4. կոթավոճ էջ 203
 5. կոթնիքը ծեծել էջ 203
 6. կոթովոր էջ 203
 7. կոլադնդում էջ 203
 8. կոլեմաստ էջ 203
 9. կոլո-բաբա էջ 203
 10. կլուեր էջ 203
 11. կոխած ուտել էջ 207
 12. կոծիկ դնել էջ 207
 13. կազկել էջ 207
 14. կոկոլոզ էջ 207
 15. կոկոճիկ էջ 207
 16. կոկոշ անել էջ 207
 17. կողած գաթա էջ 208
 18. կողած տառեխ էջ 208
 19. կողը տալ էջ 208
 20. կողի հաց էջ 208
 21. կողկող կախվել էջ 209
 22. կոճա էջ 209
 23. կոնդ շաքար էջ 210
 24. կոնդ սոխ էջ 210
 25. կոնչոլ էջ 210
 26. կոնջ-կոնջ էջ 210
 27. կոնֆետատուփ էջ 211
 28. կով ու կիթ էջ 211
 29. կովկթիկ էջ 211
 30. կովու ճակտիկ էջ 211
 31. կորթում էջ 214

Մասնակից 9[խմբագրել]

 1. կորկոտի քար էջ 215
 2. կորոմազդ էջ 215
 3. կորոս էջ 215
 4. կպչաուն էջ 215
 5. կռա էջ 215
 6. կռաթ էջ 215
 7. կռած ապուր էջ 215
 8. կռեգ էջ 215
 9. կռեք էջ 215
 10. կռըմզի էջ 215
 11. կռծիկ էջ 215
 12. կռծուք էջ 215
 13. կռկռիչ էջ 215
 14. կռկռուկ էջ 216
 15. կռկուծ էջ 216
 16. կռճամ էջ 216
 17. կռճաման էջ 216
 18. կռճեմ էջ 216
 19. կռմզուկ էջ 216
 20. կռնասալակ էջ 216
 21. կռոթո էջ 216
 22. կռպալա էջ 216
 23. կռստիկ էջ 216
 24. կռվակ էջ 216
 25. կռտած միս էջ 216
 26. կռտիլե էջ 216
 27. կռտմակ էջ 216
 28. կռտնածուկ էջ 216
 29. կռտոց էջ 216
 30. կռտըպուլ էջ 216
 31. կվա էջ 217

Մասնակից 10[խմբագրել]

 1. կտմակոթոլ էջ 217
 2. կտոն էջ 217
 3. կտրածո էջ 218
 4. կրակը չաղ անել էջ 218
 5. կրծապուխտ էջ 220
 6. կրկենի անել էջ 220
 7. կրկեր էջ 220
 8. կրկիտապուր էջ 220
 9. կրկնեփուլ էջ 220
 10. կրկուտակ էջ 220
 11. կրկուփ գալ էջ 220
 12. կրմզուկ էջ 220
 13. կռմզուկ էջ 220
 14. կուա էջ 221
 15. կուբեբա էջ 221
 16. կուժ ու բյութ էջ 221
 17. կուլեբյակ էջ 221
 18. կուլթ առնել էջ 221
 19. կուլտում խմել էջ 222
 20. կուլուլիկ էջ 222
 21. կուլուկասը թթջուր էջ 222
 22. կուծու գլոխ էջ 222
 23. կուծու կանաչ էջ 222
 24. կուկուշ անել էջ 222
 25. կուկում մը ջուր էջ 222
 26. կուղպ դնել էջ 222
 27. կում անել էջ 222
 28. կունդապուր էջ 223
 29. կուշտ ու կուռ էջ 223
 30. կուպատ էջ 223

Մասնակից 11[խմբագրել]

 1. կուտ ու քերիչ էջ 223
 2. կուտ փշուր էջ 223
 3. կուրիկ էջ 224
 4. հագանի էջ 224
 5. հադաղակ էջ 225
 6. հադի-բուդի էջ 225
 7. հազեղություն էջ 225
 8. հալալ անել էջ 225
 9. հալղա կտրտած սոխ էջ 225
 10. հալինչ էջ 225
 11. հալվաուտուք էջ 226
 12. հալվա հարել էջ 226
 13. հալվաճալ էջ 227
 14. հաղորդի հավկիթ էջ 227
 15. հաճարին ածել էջ 227
 16. հաճուրակ էջ 227
 17. համ ու հոտ էջ 227
 18. համբարձման եզ էջ 228
 19. համեղ պատառ էջ 228
 20. համեղին էջ 228
 21. առվի համեմ էջ 228
 22. տանըհամիմ էջ 228
 23. համեմիչ էջ 228
 24. համեցեք անել էջ 228
 25. համտեսուկ անել էջ 228
 26. համռել էջ 229
 27. համուս էջ 229
 28. հայ արմավ էջ 229
 29. հայդոստ էջ 229
 30. հայսդիր էջ 229
 31. հայսեղեն էջ 229

Մասնակից 12[խմբագրել]

 1. հայրա էջ 229
 2. հանապ էջ 229
 3. հանմի պորտ էջ 229
 4. հանրաճաշ էջ 229
 5. Արզնի էջ 229
 6. Բջնի էջ 229
 7. Դիլիջան էջ 229
 8. Հանքավան էջ 229
 9. Ջերմուկ էջ 230
 10. հառլա ապուր էջ 230
 11. հառմիլ էջ 230
 12. հառնեզ էջ 230
 13. հառսի էջ 230
 14. հաստ մածուն էջ 230
 15. հաստեա էջ 230
 16. հասուրիկ էջ 230
 17. հավանք կոկան էջ 233
 18. հավաջ էջ 233
 19. հավարի էջ 233
 20. հավիճ էջ 233
 21. հատակ շովրո էջ 233
 22. հատիկ-հատիկ էջ 234
 23. հատիկի կիրակի էջ 234
 24. հարիրա էջ 236
 25. հարկինքս էջ 236
 26. հարկը ջուր գցել էջ 236
 27. հարսի գաթա էջ 236
 28. հաց անել էջ 237
 29. հաց կողել էջ 237
 30. հաց կռել էջ 237
 31. հաց կտրել էջ 237

Մասնակից 13[խմբագրել]

 1. հաց կուղը տալ էջ 237
 2. հաց-մաց անել էջ 237
 3. հաց շինել էջ 237
 4. հաց տալ էջ 237
 5. հացքաշել էջ 237
 6. հացից ընկնել էջ 237
 7. հացաթան էջ 237
 8. հացբարի էջ 237
 9. հացի օղաբլիթ էջ 238
 10. հացկընիր էջ 238
 11. հացով հավկիթ էջ 238
 12. հացտապակ էջ 238
 13. հացուբորդ էջ 238
 14. փորմհաց էջ 238
 15. հափուսա էջ 238
 16. Հեղինեի խոտ էջ 239
 17. հերիսի եղ էջ 239
 18. հիմքե էջ 239
 19. հիստկել էջ 239
 20. հիրիսէ էջ 239
 21. հլծուկ էջ 239
 22. հմել էջ 240
 23. հմոնել էջ 240
 24. հյութամզիչ էջ 240
 25. հնդկտուկ էջ 241
 26. հնդրվածք էջ 241
 27. հնտրունք էջ 241
 28. հյել էջ 242
 29. հնտրիկ էջ 242
 30. հոգահամ էջ 242
 31. հոդլա էջ 242