Վիքիբառարան:Կրթական ծրագիր/Ապարանի վիքի ակումբ/Արխիվ/Ապրիլ

Վիքիբառարան-ից
 1. այլածես - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 2. այլածին - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 3. այլածնություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 4. այլակ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 5. այլակազմ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 6. այլակազմություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 7. այլակարծիք - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 8. այլակենտրոն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 9. այլակերպ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 10. այլակերպել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 11. այլակերպվել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 12. այլակերպորեն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 13. այլակերպություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 14. այլակերպում - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 15. այլակերտ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 16. այլակերտություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 17. այլակոծվել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 18. այլակրոն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 19. այլակրոնություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 20. այլահամել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 21. այլահնչյուն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 22. այլաձայն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 23. այլաձայնություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 24. այլաձև - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 25. այլաձևակ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 26. այլաձևել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 27. այլաձևվել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 28. այլաձևություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 29. այլաձևում - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 30. ահլաղանդ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 31. այլամերժ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 32. այլամերժություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 33. այլամերժորեն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 34. այլայլ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 35. այլայլել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 36. այլայլմունք - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 37. այլայլվել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 38. այլայլություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 39. այլայլում - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 40. այլայլուն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 41. այլանդակ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 42. այլանդակաբար - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 43. այլանդակադեմ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 44. այլանդակել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 45. այլանդակեցնել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 46. այլանդակորեն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 47. այլանդակվել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 48. այլանդակություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 49. այլանման - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 50. այլանշան - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 51. այլանվագ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 52. այլանուն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 53. այլաշարժ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 54. այլաշրջել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 55. այլաչափ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 56. այլաչյա - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 57. այլապաշտ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 58. այլապաշտություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 59. այլապատառ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 60. այլապես - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 61. այլապտուղ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 62. այլասեռ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 63. այլասեռություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 64. այլասերականություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 65. այլասերել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 66. այլասերվածք - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 67. այլասերվել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 68. այլասերություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 69. այլասերում - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 70. այլասերունդ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 71. այլասիրաբար - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 72. այլասիրական - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 73. այլասիրորեն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 74. այլասիրություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 75. այլասնունդ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 76. այլասուն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 77. այլավիճակ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 78. այլավիճակություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 79. այլատառ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 80. այլատարազ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 81. այլատարազություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 82. այլատարած - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 83. այլատարր - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 84. այլատեղություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 85. այլատեսակ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 86. այլատեսակություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 87. այլատերև - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 88. այլատիպ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 89. այլատյաց - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 90. այլատոհմ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 91. այլարմատ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 92. այլացող - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 93. այլացեղություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 94. այլացում - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 95. այլափոխ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 96. այլափոխվել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 97. այլափոխել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 98. այլափոխիկ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 99. այլափոխում - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 100. այլափոփոխ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 101. այլևայլ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 102. այլևայլել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 103. այլևայլվել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 104. այլևայլություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 105. այլևայլում - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 106. այլևայլք - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 107. այլևս - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 108. այլերանգ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 109. այլերկրացի - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 110. այլերկրյա - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 111. այլընդայլո - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 112. այլընթերցված - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 113. այլընկալ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 114. այլիմաստ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 115. այլորեն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 116. այլուստ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 117. այլուրեք - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 118. այլուրեքություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 119. այլք - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 120. այլօրեն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 121. այլօրինակ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 122. այծաբուծալան - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 123. այծաբուծություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 124. այծաբույծ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 125. այծագլուխ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 126. այծազգեստ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 127. այծախաղ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 128. այծախոտ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 129. այծակաշի - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 130. այգային - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 131. այգանալ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 132. այգանման - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 133. այգանվագ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 134. այգաշաղ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 135. այգաշող - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 136. այգաշողալ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 137. այգավառ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 138. այգավետ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 139. այգացող - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 140. այգեկտոր - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 141. ակգեկութ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 142. ակգեկութավոր - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 143. այգեհանդես - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 144. այգեմեջ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 145. այգեմիջյան - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 146. այգեմշակություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 147. այգեշատ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 148. այգեպան - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 149. այգեպանություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 150. այգեպաշտպան - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 151. այգեպատ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 152. այգեպարան - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 153. այգեպրաս - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 154. այգեստան - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 155. այգեվետ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 156. այգետեղ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 157. այգետեր - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 158. այլազուրկ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 159. այլաժամանակություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 160. այլալեզու - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 161. այլախոհ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 162. այլախոհություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 163. այլախոսություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 164. այլախորհուրդ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 165. այլախումբ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 166. այծակաշվե - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 167. այծակն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 168. այծահոտ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 169. այծաձայն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 170. այծամազ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 171. այծամարդ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 172. այծամորթ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 173. այծամորի - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 174. այծամորուք - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 175. այծային - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 176. այծանոց - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 177. այծապահ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 178. այծապահություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 179. այծառատ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 180. այծառատունկ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 181. այծավազք - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 182. այծատեսակ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 183. այծատերև - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 184. այծատերևազգի - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 185. այծատիկ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 186. այծարած - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 187. այծեղեն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 188. այծեղջյուր - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 189. այծեմենի - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 190. այծեմնաձև - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 191. այծեմնանման - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 192. այծեմնիկ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 193. այծենագործ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 194. այծենագործություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 195. այծենակաճ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն--Hexine Xalatyan (քննարկում) 20:12, 1 Մայիսի 2015 (UTC)Պատասխանել[reply]
 196. այծենի - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն--Hexine Xalatyan (քննարկում) 20:12, 1 Մայիսի 2015 (UTC)Պատասխանել[reply]
 197. այծերամակ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն--Hexine Xalatyan (քննարկում) 20:12, 1 Մայիսի 2015 (UTC)Պատասխանել[reply]
 198. այծեքայլք - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն--Hexine Xalatyan (քննարկում) 20:12, 1 Մայիսի 2015 (UTC)Պատասխանել[reply]
 199. այծխոտ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն--Hexine Xalatyan (քննարկում) 20:12, 1 Մայիսի 2015 (UTC)Պատասխանել[reply]
 200. այծկիթ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն--Hexine Xalatyan (քննարկում) 20:12, 1 Մայիսի 2015 (UTC)Պատասխանել[reply]
 201. այծհորան - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 202. այծմիրուք - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 203. այծյամ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 204. այծոտանի - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 205. այծոտնիկ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 206. այծտերև - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 207. այծավայրի - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 208. այծտերևուկ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 209. այծուղի - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 210. այծուղտ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 211. այծքաղ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 212. այղր - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 213. այնալու - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 214. այնաշխարհային - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 215. այնժամ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 216. այնինչ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 217. այնկողմ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 218. այնկողմնային - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 219. այնչափ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 220. այնպես - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 221. այնպահ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 222. այնպիսի - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 223. այնպիսիություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 224. այնտեղացի - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 225. այնուամենայնիվ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 226. այնուհանդերձ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 227. այնուհետև - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 228. այնուստ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 229. այնքան - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 230. այնօր - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 231. այնօրյա - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 232. այպ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 233. այպանանք - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 234. այպանել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 235. այպանելի - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 236. այպանություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 237. այլածագ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 238. այլածագում - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 239. այսահարվել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն