Վիքիբառարան:Կրթական ծրագիր/Երևանի Գ․ Գյուլբենկյանի անվան հ․ 190 ավագ դպրոց/Արխիվ/Ապրիլ

Վիքիբառարան-ից
Jump to navigation Jump to search
 1. ղեկավարել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 2. ղեկավարող - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 3. ղեկավարվել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 4. ղեկավարություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 5. ղեկավարում - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 6. ղեկավոր - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 7. ղեկել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 8. ղեկորդ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 9. ղեկվար - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 10. ղեղաջ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 11. ճարտարամտություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 12. ղեկանվախուտ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 13. ղպտիներ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 14. ղջիկ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 15. ղռալ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 16. ղռան - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 17. ղռեճ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 18. ղռեր - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 19. ղռղռալ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 20. ղռղռոց - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 21. թերաքամվել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 22. թերթամաս - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 23. թեպրել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 24. թևակ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 25. թևանցում - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 26. թևատություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 27. թերաբան - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 28. թերալսում - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 29. թերահաշվառք - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 30. թերաղում - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 31. թերապատրաստ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 32. թերավճարում - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 33. թերաքամել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 34. թերթաձև - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 35. թերալսվել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 36. թերահաշվառում - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 37. թերաղի - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 38. թերապառեկ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 39. թերավճարվել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 40. թերաքամ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 41. թերթահերձ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 42. թևածել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 43. թևանցվել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 44. խութակղզի - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 45. խութակղզյակ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 46. խութահայաց - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 47. խութանշան - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 48. խութապատ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 49. խութեխութ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 50. խուժանավարի - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 51. խուժանություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 52. խուլեղինջազգիներ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 53. խուլիգանաբար - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 54. խուլիգանաբարո - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 55. խուլիգանական - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 56. խուլիգանավարի - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 57. խուլումունջություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 58. խույզ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 59. խույլ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 60. խույլենի - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 61. խույոտ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 62. խույվոր - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 63. խույրաձև - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 64. խույրանմանք - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 65. խույրասունկ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 66. խույրագործ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 67. խույրադիր - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 68. խույրակերպ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 69. խունխար - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 70. խունձկուլուլու - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 71. խունություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 72. կարգավորիչ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 73. կարգավորվել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 74. կարգավորություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 75. կարգավորում - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 76. կապարճակիր - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 77. կապարճավոր - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 78. կապարյա - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 79. կապարվել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 80. կապարցախ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 81. կապարենի - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 82. կապիտալիզմ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 83. կապկապել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 84. կապկապվել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 85. կապկապում - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 86. կապկապու - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 87. կապկավարի - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 88. կապկարան - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 89. կապկել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 90. կապկորեն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 91. կապկպում - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 92. կապկություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 93. կապյալ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 94. կապնդեղ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 95. կապոս - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 96. կապովի - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 97. կապոտ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 98. կապոտել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 99. կապոտվել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 100. կապոտուս - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 101. կապոց - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 102. կապռաշ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 103. կապռաշենի - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 104. կապտաթանաք - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 105. կապտաթթու - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 106. կապտաթերթիկ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 107. կապտաթով - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 108. կապտաթուղց - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 109. կապտաթույր - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 110. կապտաժեռ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 111. կապտալանջ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 112. կապտաչյա - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 113. կապտել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 114. կապտերակ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 115. կապտերանգ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 116. կապտերիզ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 117. կապտեցնել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 118. կապտկել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 119. կապտոն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 120. կապտություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 121. կապտուկազգի - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 122. կապտուկացին - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 123. կապուտականալ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 124. կապուտակել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 125. կապուտակն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 126. կապուտակություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 127. կապուտահյուս - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 128. կապուտամուժ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 129. կապուտանալ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 130. կապույտին - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 131. կառախումբ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն