Վիքիբառարան:Վիքիճամբար 2015/1/4

Վիքիբառարան-ից
Jump to navigation Jump to search

Մասնակից 1[խմբագրել]

 1. ավանդամոլություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 2. ավետարանիչ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 3. ատամանյութ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 4. արագարար - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 5. զարհուրել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 6. զբոսասիրություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 7. զգաստացում - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 8. զեհավորել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 9. եզերագիծ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 10. եզրակոսել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 11. եղբայրանալ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 12. եղեռնապես - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 13. եղյամակալել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 14. եղջերվաբուծություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 15. զինակոչիկ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 16. ենթարկում - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 17. եռահոս - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 18. ետամառ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 19. երազապաշտություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն

Մասնակից 2[խմբագրել]

 1. ավանդային - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 2. ավետել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 3. ավտոգրաֆիա - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 4. ատամանություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 5. ատոմագործություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 6. արագարշավ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 7. զարհուրելի - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 8. զբոսասրահ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 9. զգաստացուցիչ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 10. զեհավորվել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 11. եզերագրել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 12. եզրակոսվել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 13. ելնարան - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 14. եղբայրանման - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 15. եղեռնավոր - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 16. եղյամակալում - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 17. եղջերվաբույծ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 18. ենթալեզվային - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 19. երեսնյակ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 20. զինակոչություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 21. ենթարմատային - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 22. եռաձայն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 23. եռատում - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 24. ետամնացում - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 25. երազասեր - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 26. եղյամանալ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 27. եղջերվական - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 28. ենթալեզու - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 29. զինակռիվ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 30. ենթարշավախումբ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 31. եռաձի - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 32. եռարան - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 33. ետանալ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 34. երազասիրություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 35. երփնագրություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 36. երփնագրում - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերե
 37. երփնազան - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 38. երփնազարդել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 39. երփնազարդվել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 40. երփնազարդում - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 41. երփնազօծվել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 42. երփնազօծում - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 43. երփնաթև - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 44. երփնաթերթ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 45. երփնաճաճանչ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 46. երփնանկար - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 47. երփնաշող - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն

Մասնակից 3[խմբագրել]

 1. ավանդաշունչ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 2. ավետիս - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 3. ավտոգութան - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 4. ատամացավ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 5. ատոմազերծ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 6. արագացվել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 7. զարհուրեցնել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 8. զբոսավայր - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 9. զգաստորեն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 10. զեհավորում - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 11. եզերազարդ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 12. եզրակոսում - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 13. ելնդավոր - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 14. եղբայրանոց - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 15. եղեռնափորձ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 16. երկնաձեղուն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 17. երկնաձև - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 18. երկնաձիգ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 19. երկնաղերս - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն

Մասնակից 4[խմբագրել]

 1. ավանդապահ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 2. ավետիք - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 3. ավտոդետալ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 4. ատամացի - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 5. ատոմակայան - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 6. արագացում - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 7. զարհուրեցուցիչ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 8. զբոսատեղ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 9. զգաստություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 10. զեղանիլ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 11. եզերազարդել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 12. եզրակվել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 13. ելուզակ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 14. եղբայրաշահ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 15. եղեռնափորձություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 16. եղյամաշունչ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 17. եղջերվազգի - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 18. ենթալեռնային - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 19. երեսնոց - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 20. ենթալուսնային - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 21. ենթացանք - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 22. եռաղի - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 23. եռացական - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 24. ետացնել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն

Մասնակից 5[խմբագրել]

--1Diana1 (քննարկում) 06:36, 22 Հունիսի 2015 (UTC)

 1. ավանդապահություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 2. ավետյաց - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 3. ավտոդող - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 4. ատոմական - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 5. արագացուցիչ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 6. զարհուրիկ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 7. զբոսատեղի - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 8. զգացական - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 9. զեղել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 10. զեղչել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 11. եռաճյուղ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն

Մասնակից 6[խմբագրել]

 1. ավանդապաշտ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 2. ավետչեք - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 3. ավտոդողագործ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 4. ատամնաբան - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 5. ատոմականություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 6. արագափոխ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 7. զարհուրկոտ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 8. զբոսարան - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 9. զգացականություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 10. զեղխ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 11. եզերազարդում - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 12. եզրակցել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 13. ելուզակախումբ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 14. եղբայրաջինջ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 15. եղեռնորեն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 16. եղյամապատել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 17. եղջերվահոտ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 18. երեսնօրյակ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 19. ենթախորագիր - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 20. ենթափորձային - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 21. եռամատ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 22. եռացանկ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 23. ետգնում - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 24. երազատենչ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն

Մասնակից 7[խմբագրել]

 1. ավանդապաշտորեն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 2. ավետվել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 3. ատամնաբանական - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 4. ատոմակշիռ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 5. արագաքայլ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 6. զարհուրում - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 7. զբոսարանական - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 8. զգացակից - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 9. զեղծ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 10. եզերածին - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն

Մասնակից 8[խմբագրել]

 1. ավտոդպրոց - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 2. ավտոերթևեկություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 3. զբոսարշավ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 4. եզրակցվել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 5. եղբայրասիրաբար - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 6. ենթածառա - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 7. եռամեծ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 8. եռացատկում - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 9. ետդարձ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 10. երազատեսություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն

Մասնակից 9[խմբագրել]

 1. ավանդապատում - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 2. ավեր - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 3. ավտոլ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 4. ատամնաբաց - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 5. ատոմամոլ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 6. արագընթացություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 7. զարմազան - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 8. զգացմունք - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 9. զեղծագործ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 10. եղբայրասիրական - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 11. եռացկոտ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 12. երազատիպ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն

Մասնակից 10[խմբագրել]

 1. ավանդապես - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 2. ավերաբու - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 3. ավտոլամպ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 4. ատամնաբուժական - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 5. ատոմայնություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 6. արագիլային - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 7. զբոսեցնել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 8. զգացմունքային - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 9. զեղծական - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 10. եզերական - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 11. եզրակում - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 12. ելուզակել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն

Մասնակից 11[խմբագրել]

 1. ավանդառու - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 2. ավերած - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 3. ավտոխառնուրդ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 4. ատամնաբուժարան - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 5. ատոմանավ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 6. արագլախոտ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 7. զարմազանություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 8. զբոսեցուցիչ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 9. զգացմուքայնություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 10. զեղծանել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 11. եզերամերձ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 12. եզրահան - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 13. ելուզակորեն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 14. եղբայրասիրություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 15. եղևնաբույր - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 16. եհյամափոշի - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 17. եղջերվապահ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 18. զեղում - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 19. երեսպաշտորեն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 20. ենթածովակալ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 21. ենթիմաստույթ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 22. եռամիասնություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 23. եռացնել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 24. ետև - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 25. երազացնոր - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն

Մասնակից 12[խմբագրել]

 1. ավանդավեպ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 2. ավերածել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 3. ավտոխճուղի - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 4. ատամնաբուժություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 5. ատոմաքաշ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 6. արագոնաքար - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 7. զարմանագեղ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 8. զբոսիկ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 9. զգացմունքարան - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 10. զեղծարար - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 11. եզերային - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 12. եզրահանգել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 13. եղբայրասպան - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 14. եղևնաստան - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 15. եղյամել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 16. եղջերվապահական - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 17. զելուն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 18. երեսպաշտություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 19. ենթածովային - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 20. ենթօքսիդ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 21. եռամիլիոն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 22. ետևանց - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 23. երազացույց - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն

Մասնակից 13[խմբագրել]

 1. ավանդատեղ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 2. ավերածություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 3. ավտոխմոց - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 4. ատամնաբույժ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 5. ատոմիզմ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 6. արագոնիտ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 7. զարմանագործ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 8. զբոսնել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 9. զեղծարարել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 10. եզրահանգում - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 11. ելուզակություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 12. եղբայրասպանություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 13. եղևնաընկույզ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն

լրացուցիչ[խմբագրել]