Jump to content

morrer

Վիքիբառարան-ից

  Պորտուգալերեն

[խմբագրել]

Բայ

վանկեր՝ mor.rer 

  1. մեռնել

Խոնարհում

[խմբագրել]
Անդեմ ձևեր
Անորոշ դերբայ morrer
Գերունդիում morrendo
Վաղակատար դերբայ morrido
Դիմավոր ձևեր
անձ եզակի հոգնակի
առաջին երկրորդ երրորդ առաջին երկրորդ երրորդ
անձնական դերանուններ eu tu ele nós vós eles
Սահմանական եղանակ Ներկա morro morres morre morremos morreis morrem
Անցյալի անկատար morria morrias morria morríamos morríeis morriam
Անցյալ կատարյալ morri morreste morreu morremos morrestes morreram
Անցյալ կատարյալ morrera morreras morrera morrêramos morrêreis morreram
Ապառնի morrerei morrerás morrerá morreremos morrereis morrerão
Անցյալի ապառնի morreria morrerias morreria morreríamos morreríeis morreriam
ըղձական եղանակ Ներկա morra morras morra morramos morrais morram
Վաղակատար morresse morresses morresse morrêssemos morrêsseis morressem
Ապառնի morrer morreres morrer morrermos morrerdes morrerem
հրամայական եղանակ Դրական morre morra morramos morrei morram
Ժխտական não morras não morra não morramos não morrais não morram
դիմավոր դերբայ morrer morreres morrer morrermos morrerdes morrerem