nascer

Վիքիբառարան-ից
Jump to navigation Jump to search

 Flag of Portugal.svg Պորտուգալերեն
[խմբագրել]

Բայ

վանկեր՝ nas.cer 

  1. ծնվել

Խոնարհում[խմբագրել]

Անդեմ ձևեր
Անորոշ դերբայ nascer
Գերունդիում nascendo
Վաղակատար դերբայ nascido
Դիմավոր ձևեր
անձ եզակի հոգնակի
առաջին երկրորդ երրորդ առաջին երկրորդ երրորդ
անձնական դերանուններ eu tu ele nós vós eles
Սահմանական եղանակ Ներկա nasco nasces nasce nascemos nasceis nascem
Անցյալի անկատար nascia nascias nascia nascíamos nascíeis nasciam
Անցյալ կատարյալ nasci nasceste nasceu nascemos nascestes nasceram
Անցյալ կատարյալ nascera nasceras nascera nascêramos nascêreis nasceram
Ապառնի nascerei nascerás nascerá nasceremos nascereis nascerão
Անցյալի ապառնի nasceria nascerias nasceria nasceríamos nasceríeis nasceriam
ըղձական եղանակ Ներկա nasca nascas nasca nascamos nascais nascam
Վաղակատար nascesse nascesses nascesse nascêssemos nascêsseis nascessem
Ապառնի nascer nasceres nascer nascermos nascerdes nascerem
հրամայական եղանակ Դրական nasce nasca nascamos nascei nascam
Ժխտական não nascas não nasca não nascamos não nascais não nascam
դիմավոր դերբայ nascer nasceres nascer nascermos nascerdes nascerem