Jump to content

punir

Վիքիբառարան-ից

  Պորտուգալերեն
[խմբագրել]

Բայ

վանկեր՝ pu.nir 

  1. պատժել

Խոնարհում[խմբագրել]

Անդեմ ձևեր
Անորոշ դերբայ punir
Գերունդիում punindo
Վաղակատար դերբայ punido
Դիմավոր ձևեր
անձ եզակի հոգնակի
առաջին երկրորդ երրորդ առաջին երկրորդ երրորդ
անձնական դերանուններ eu tu ele nós vós eles
Սահմանական եղանակ Ներկա puno punes pune punimos punis punem
Անցյալի անկատար punia punias punia puníamos puníeis puniam
Անցյալ կատարյալ puni puniste puniu punimos punistes puniram
Անցյալ կատարյալ punira puniras punira puníramos puníreis puniram
Ապառնի punirei punirás punirá puniremos punireis punirão
Անցյալի ապառնի puniria punirias puniria puniríamos puniríeis puniriam
ըղձական եղանակ Ներկա puna punas puna punamos punais punam
Վաղակատար punisse punisses punisse puníssemos punísseis punissem
Ապառնի punir punires punir punirmos punirdes punirem
հրամայական եղանակ Դրական puni puna punamos puní punam
Ժխտական não punas não puna não punamos não punais não punam
դիմավոր դերբայ punir punires punir punirmos punirdes punirem