Jump to content

sofrer

Վիքիբառարան-ից

  Պորտուգալերեն
[խմբագրել]

Բայ

վանկեր՝ so.frer 

  1. տառապել

Խոնարհում[խմբագրել]

Անդեմ ձևեր
Անորոշ դերբայ sofrer
Գերունդիում sofrendo
Վաղակատար դերբայ sofrido
Դիմավոր ձևեր
անձ եզակի հոգնակի
առաջին երկրորդ երրորդ առաջին երկրորդ երրորդ
անձնական դերանուններ eu tu ele nós vós eles
Սահմանական եղանակ Ներկա sofro sofres sofre sofremos sofreis sofrem
Անցյալի անկատար sofria sofrias sofria sofríamos sofríeis sofriam
Անցյալ կատարյալ sofri sofreste sofreu sofremos sofrestes sofreram
Անցյալ կատարյալ sofrera sofreras sofrera sofrêramos sofrêreis sofreram
Ապառնի sofrerei sofrerás sofrerá sofreremos sofrereis sofrerão
Անցյալի ապառնի sofreria sofrerias sofreria sofreríamos sofreríeis sofreriam
ըղձական եղանակ Ներկա sofra sofras sofra soframos sofrais sofram
Վաղակատար sofresse sofresses sofresse sofrêssemos sofrêsseis sofressem
Ապառնի sofrer sofreres sofrer sofrermos sofrerdes sofrerem
հրամայական եղանակ Դրական sofre sofra soframos sofrei sofram
Ժխտական não sofras não sofra não soframos não sofrais não sofram
դիմավոր դերբայ sofrer sofreres sofrer sofrermos sofrerdes sofrerem