Jump to content

ter

Վիքիբառարան-ից

  Պորտուգալերեն
[խմբագրել]

Բայ

վանկեր՝ ter 

  1. ունենալ

Խոնարհում[խմբագրել]

Անդեմ ձևեր
Անորոշ դերբայ ter
Գերունդիում tendo
Վաղակատար դերբայ tido
Դիմավոր ձևեր
անձ եզակի հոգնակի
առաջին երկրորդ երրորդ առաջին երկրորդ երրորդ
անձնական դերանուններ eu tu ele nós vós eles
Սահմանական եղանակ Ներկա tenho tens tem temos tendes têm
Անցյալի անկատար tinha tinhas tinha tínhamos tínheis tinham
Անցյալ կատարյալ tive tiveste teve tivemos tivestes tiveram
Անցյալ կատարյալ tivera tiveras tivera tivéramos tivéreis tiveram
Ապառնի terei terás terá teremos tereis terão
Անցյալի ապառնի teria terias teria teríamos teríeis teriam
ըղձական եղանակ Ներկա tenha tenhas tenha tenhamos tenhais tenham
Վաղակատար tivesse tivesses tivesse tivéssemos tivésseis tivessem
Ապառնի tiver tiveres tiver tivermos tiverdes tiverem
հրամայական եղանակ Դրական tem / tenhas tenha tenhamos tende / tenhais tenham
Ժխտական não tenhas não tenha não tenhamos não tenhais não tenham
դիմավոր դերբայ ter teres ter termos terdes terem