ScoutErika մասնակցի ներդրումը

Որոնել ներդրումներըԲացելԾալել
⧼contribs-top⧽
⧼contribs-date⧽

4 Մարտի 2017

 • 11:1711:17, 4 Մարտի 2017 տարբ. պատմ. +235 Ն կրեզվելՆոր էջ՝ {{-hyd-}} {{վանկեր|կ(ը)•րեզ•վել}} # {{բրբռ|Ար|Սբ|||||}} կրըզել։ Տես ծլկել,ծլկվել։Թորոսն ու՞ր ա կրեզվել (Ամ) # #...
 • 11:1211:12, 4 Մարտի 2017 տարբ. պատմ. +277 Ն կրկունելՆոր էջ՝ {{-hyd-}} {{վանկեր|կ(ը)ր•կու•նել}} # {{բրբռ|Գնձ||||||}} Աչքերը արյունով լցվել։Աչքերը կրկունել են։ 2 # {{բրբռ|||||...
 • 11:0311:03, 4 Մարտի 2017 տարբ. պատմ. +186 Ն կոլորկեկՆոր էջ՝ {{-hyd-}} {{վանկեր|կո•լոր•կեկ}} # {{բրբռ|Նն||||||}} կլոր ձևի։Կոլորկեկ ղութի(ՌՊ) # # ==== Արտահայտություններ ==== #...
 • 11:0011:00, 4 Մարտի 2017 տարբ. պատմ. +187 Ն կոլոչկաՆոր էջ՝ {{-hyd-}} {{վանկեր|կո•լոչ•կա}} # {{բրբռ|Պլ||||||}} թխսկան հավ։Դեռ չհասած խնձոր։ # # ==== Արտահայտություններ ====...
 • 10:5810:58, 4 Մարտի 2017 տարբ. պատմ. +277 Ն կոլոփՆոր էջ՝ {{-hyd-}} {{վանկեր|կոլ•ոփ}} # {{բրբռ|Թբ||||||}} տուփ։Բուռնութու կոլոփը ձեռին նստած իմ տախտին։ 2 # {{բրբռ|Թբ||||||}}...
 • 10:4710:47, 4 Մարտի 2017 տարբ. պատմ. +243 Ն կոլթուղՆոր էջ՝ {{-hyd-}} {{վանկեր|կոլ•թուղ}} # {{բրբռ|Կր|Բս|||||}} տե՛ս ղոլթուղ։Կերթա իգեն մարդու կոլթուղի տակ ու կը նստի գը...
 • 10:4210:42, 4 Մարտի 2017 տարբ. պատմ. +158 Ն կրկղալՆոր էջ՝ {{-hyd-}} {{վանկեր|կ(ը)ր•կ(ը)•ղալ}} # {{բրբռ|Վն||||||}} Դայլայլել # # ==== Արտահայտություններ ==== # # #
 • 10:4010:40, 4 Մարտի 2017 տարբ. պատմ. +182 Ն կրկլնելՆոր էջ՝ {{-hyd-}} {{վանկեր|կ(ը)ր•կ(ը)լ•նել}} # {{բրբռ|Խրբ||||||}} Տոպրակի բերանը շրջել # # ==== Արտահայտություններ ==== # # #
 • 10:3610:36, 4 Մարտի 2017 տարբ. պատմ. +169 Ն կրկզուկՆոր էջ՝ {{-hyd-}} {{վանկեր|կ(ը)ր•կ(ը)•զուկ}} # {{բրբռ|Մշ||||||}} ալևոր զառամյալ # # ==== Արտահայտություններ ==== # # #

18 փետրվարի 2017

15 փետրվարի 2017

 • 17:1217:12, 15 փետրվարի 2017 տարբ. պատմ. +172 Ն կրճանՆոր էջ՝ {{-hyd-}} {{վանկեր|կ(ը)ր•ճան}} # {{բրբռ|Ար|Գնձ|||||}} սաստիկ, ժլատ, կծծի։ # # ==== Արտահայտություններ ==== # # #
 • 17:0917:09, 15 փետրվարի 2017 տարբ. պատմ. +191 Ն կոժՆոր էջ՝ {{-hyd-}} {{վանկեր|կոժ}} # {{բրբռ|Ղրբ||||||}} հեղուկի չափ՝երկու դույլ տարողությամբ # # ==== Արտահայտություններ =...

14 փետրվարի 2017