Վիքիբառարան:Ամառային Վիքիճամբար 2019 (I)/8/5

Վիքիբառարան-ից
Jump to navigation Jump to search

Մասնակից 1[խմբագրել]

 1. չաթփութ էջ 322
 2. չալմա լինել էջ 322
 3. չամիչը խավող էջ 323
 4. ագռավի չամիչ էջ 323
 5. չեմչուկ էջ 323
 6. չամչռել էջ 324
 7. չայ շինել էջ 324
 8. չայի գդալ էջ 324
 9. չանգյալ-դանակ էջ 324
 10. չաչոտ էջ 325
 11. չարազ անել էջ 325
 12. չարշափ-քյոֆթար էջ 325
 13. չարսուի հաց էջ 325
 14. չափ անել էջ 325
 15. չդան էջ 326
 16. չեշնի անել էջ 326
 17. չեորեկ էջ 326
 18. չեոքելիկ էջ 326
 19. չեչով մեղր էջ 326
 20. չեչիլ պանիր էջ 326
 21. չեչոտ պանիր էջ 326
 22. չերտե էջ 326
 23. չըմչըմ էջ 326
 24. չիլի էջ 326
 25. չիր անել էջ 327
 26. չիր-չամիչ էջ 327
 27. չլչլթան էջ 327
 28. չխրթմի ռանգը տալ էջ 328

Մասնակից 2[խմբագրել]

 1. չմչավատ էջ 328
 2. չոբանքյաբաբ էջ 328
 3. չոկլիգ էջ 328
 4. չոր մեղր էջ 328
 5. չոր մրգեր էջ 328
 6. չոր ու չորի կապել էջ 328
 7. չորի կապել էջ 328
 8. չոր սեր էջ 329
 9. չորթան աչքեր էջ 329
 10. չորթնե ճաշ էջ 329
 11. չորահաց էջ 329
 12. չորեքոթ էջ 329
 13. չորթթու էջ 329
 14. չորմիս էջ 329
 15. չորպաճի էջ 329
 16. չոքելեկ էջ 330
 17. չրապուր էջ 330
 18. չրթչրթալի էջ 330
 19. չուրչա էջ 330
 20. չուքալիկ էջ 330
 21. չքնտուր էջ 330
 22. չուրխայեկ էջ 330
 23. պազլամա էջ 331
 24. պախել էջ 331
 25. պախեփ էջ 331
 26. պախաճճամ էջ 331
 27. պախրեմիս էջ 331
 28. պահո քելքել էջ 331

Մասնակից 3[խմբագրել]

 1. պահուց ապուխտ էջ 332
 2. պահուց ապուր էջ 332
 3. պաղ ջուր էջ 332
 4. պաղաճ էջ 332
 5. պաղարճացու էջ 332
 6. պաղատիտ էջ 332
 7. պամօկռիլ էջ 333
 8. պանատուրը սալաթու էջ 333
 9. պանդր ջուր էջ 333
 10. բղուղի պանիր էջ 333
 11. հուս պանիր էջ 333
 12. պանիր բերեք էջ 333
 13. պանիր հացի տեղ էջ 333
 14. պանրի բուղ էջ 333
 15. պանրը ճիր էջ 333
 16. տկի պանիր էջ 333
 17. պանջար էջ 334
 18. պանտր էջ 334
 19. պանրատապակ էջ 334
 20. պանրըհուց էջ 334
 21. պանրխաշ էջ 334
 22. պաշար կապել էջ 335
 23. պաշար տեսնել էջ 335
 24. պաշարիկ էջ 335
 25. պաշտել ճաշը էջ 335
 26. պապըքկո էջ 335
 27. պապկե գլոնց էջ 336
 28. պապու մորուք էջ 336

Մասնակից 4[խմբագրել]

 1. պապունաճ էջ 336
 2. պառկուկ մազիկ էջ 336
 3. պառպռիկ էջ 336
 4. պառպռի էջ 336
 5. մեծ պաք էջ 336
 6. պախս անել էջ 336
 7. պախսե հանել էջ 336
 8. պահքն ավրել էջ 336
 9. պահքին էլլել էջ 336
 10. պահքն ուտել էջ 336
 11. պաս ուտել էջ 336
 12. պաս ուտող էջ 336
 13. պասը խոռել էջ 336
 14. պասի տրեխները ծակվել էջ 336
 15. պաք բռնել էջ 336
 16. պաք կենալ էջ 336
 17. պաք հաս էջ 336
 18. պաքը մտնել էջ 336
 19. պաքն ուտել էջ 336
 20. օրական պաս էջ 336
 21. պասական էջ 336
 22. պասապուր էջ 337
 23. պաստան էջ 337
 24. պաստեղ քաշել էջ 337
 25. պաստեցո էջ 337
 26. պաստղե խաց էջ 338
 27. պաստրմո էջ 338
 28. պատժանակ էջ 338

Մասնակից 5[խմբագրել]

 1. պատիճակել էջ 338
 2. պատիվ սարքել էջ 339
 3. պատռե էջ 339
 4. պատռով ուտելիք էջ 339
 5. պատվո սեղան էջ 339
 6. պար բռնել էջ 339
 7. պարենիկ էջ 339
 8. պարզուտ էջ 339
 9. պարխազ էջ 339
 10. պարոկ հոց էջ 339
 11. պեաղարճ էջ 340
 12. պելմեններ էջ 340
 13. պեոճիիկ էջ 341
 14. պետյուր էջ 341
 15. պերը գալ էջ 341
 16. պզկաթան էջ 341
 17. պէսմէթ էջ 341
 18. պէօրէկ էջ 341
 19. պըլխ-պըլխ էջ 341
 20. պլխել էջ 341
 21. պըղտ էջ 341
 22. պինդապուր էջ 342
 23. պինջարով հաց էջ 342
 24. ջրե պիշի էջ 342
 25. պիտե էջ 342
 26. պիրոգ էջ 342
 27. ղաշըղպիրոգ էջ 343
 28. պիցցա էջ 343

Մասնակից 6[խմբագրել]

 1. պլտուխ անել էջ 344
 2. պլրանիլ էջ 344
 3. պխկաթես էջ 344
 4. պկլըհատիկ էջ 344
 5. պղակունդ էջ 344
 6. պյութպկութ էջ 345
 7. պնակիկ էջ 345
 8. պողաչա էջ 346
 9. ֆռանգի բադրջան էջ 346
 10. պոյտն էջ 346
 11. պոչով ապուր էջ 346
 12. պոչով փարչիկ էջ 347
 13. պոչուտ թութ էջ 347
 14. պոպոքի միջի պես պահել էջ 347
 15. պով էջ 347
 16. պոտուճ էջ 347
 17. պորակ էջ 347
 18. սև պօրընջան էջ 347
 19. կարմիր պօրընջան էջ 347
 20. պռկոռք էջ 348
 21. պռոշկ էջ 348
 22. պռոշները լպստել էջ 348
 23. պռոշները ծպծպացնել էջ 348
 24. պռտնե էջ 348
 25. պռտիկ-պռտիկ գալ էջ 348
 26. պռնկեպռուկ էջ 348
 27. պռունկն առնել էջ 349
 28. պռունկ զարնել էջ 349

Մասնակից 7[խմբագրել]

 1. պռուշավոր էջ 349
 2. պտատուկ էջ 349
 3. պտեկ էջ 349
 4. պտիկ ըմ էջ 349
 5. պտղըտիլ էջ 349
 6. պտղուց էնել էջ 349
 7. պտղունք էջ 349
 8. պտյակ էջ 349
 9. պտոտ էնել էջ 349
 10. պտռեր էջ 349
 11. քնթռահույս անել էջ 350
 12. պրթոջ էջ 350
 13. պունշ էջ 351
 14. պուպու անել էջ 351
 15. պուտուտակ էջ 352
 16. պուրի էջ 352
 17. ջազվե էջ 352
 18. ջաղջի բաղաճ էջ 353
 19. ջանդան էջ 353
 20. ջանին նստել էջ 353
 21. ջաջառուն էջ 353
 22. ջաջխ էջ 353
 23. ջառո էջ 353
 24. ջերմօղի էջ 354
 25. ջըռջըռ էջ 354
 26. ջերմագ ջիգար էջ 355
 27. ջիլ հաց էջ 355

Մասնակից 8[խմբագրել]

 1. ջիլ պանիր էջ 355
 2. ջիլուեղ էջ 355
 3. ջիֆթըհուց էջ 355
 4. ջլբուր էջ 355
 5. ջխնած մածուն էջ 355
 6. ջնաղ էջ 355
 7. ջինակ քաշել էջ 355
 8. ջնջղկի հացիգ էջ 355
 9. հացի ջոթ էջ 355
 10. ջովլի էջ 356
 11. ջըռա էջ 356
 12. ջռիմ անել էջ 356
 13. ջռչել էջ 356
 14. ջրաց էջ 356
 15. ջրի-մրի էջ 357
 16. ջրի թութ էջ 357
 17. ջրլուա էջ 357
 18. ջրխմե էջ 357
 19. ջրհնած էջ 357
 20. ջըրվրա էջ 358
 21. ջրցպնակ էջ 358
 22. ջրփոխս լինել էջ 358
 23. ջուդաբա էջ 358
 24. ջուղդոկ էջ 358
 25. Աստծու ձեռքի ջուր էջ 359
 26. ջուր ծամել էջ 359
 27. ջուրածաղիկ էջ 359
 28. ջուրվրա էջ 359

Մասնակից 9[խմբագրել]

 1. ռադիշո նուռ էջ 359
 2. ռազիան էջ 359
 3. ռևադենի էջ 360
 4. ռմբեշիկ էջ 360
 5. ռշտա-հալվա էջ 360
 6. ռշտա-փլավ էջ 360
 7. ռշտունիկ էջ 360
 8. ռոկվիլ էջ 360
 9. ոոճիկ էջ 360
 10. ռոմշտեքս էջ 360
 11. ռոտ էջ 361
 12. ռուզ էջ 361
 13. ռուզ անել էջ 361
 14. սալ մածուն էջ 362
 15. սալազուգ էջ 362
 16. սահնե էջ 363
 17. սաղ-սաղ ուտել էջ 363
 18. սաբունքի տոպրակ էջ 363
 19. սաճի հաց էջ 364
 20. սամիթով ապուր էջ 364
 21. չըռչըռ սամսա էջ 364
 22. սամսակ էջ 364
 23. սամսիլ էջ 364
 24. սայրիկ էջ 364
 25. սանգի էփած էջ 365
 26. սանդի կոթ էջ 365
 27. սանդի տոռ էջ 365
 28. սանոն էջ 365

Մասնակից 10[խմբագրել]

 • Ստորագրի՜ր այստեղ
 1. սապվի էջ 365
 2. սապուռ էջ 365
 3. երկու երեսանի սաջի հաց էջ 366
 4. սառն շաքար էջ 366
 5. սարակաճաշ ընել էջ 366
 6. սարսուղ էջ 367
 7. սափ ընկույզ էջ 367
 8. սափ խնձոր էջ 367
 9. սալիէփ էջ 368
 10. սեխադդում էջ 368
 11. սեղան բացել էջ 368
 12. սեղան դնել էջ 368
 13. սեղան նստել էջ 368
 14. սեղան-սուֆրա էջ 368
 15. սեղան տալ էջ 368
 16. սեղան ցկել էջ 368
 17. սղանը վեր քաղել էջ 368
 18. սեղանի աղ էջ 368
 19. սեղանի գինի էջ 368
 20. սուրբ սեղան էջ 368
 21. սեղանադիր էջ 368
 22. սև պղպեղ էջ 369
 23. հում սեր էջ 369
 24. սերը քաշել էջ 369
 25. սերոց դնել էջ 369
 26. սերուց մածուն էջ 369
 27. սերևելք էջ 369
 28. սերկապրիկ էջ 369

Մասնակից 11[խմբագրել]

 • Ստորագրի՜ր այստեղ
 1. սերմըու էջ 370
 2. սեքպա էջ 370
 3. սզղութ էջ 370
 4. սիլ ձուկ էջ 371
 5. սիղիգն էջ 371
 6. սիմինդե էջ 371
 7. սինապ էջ 372
 8. սենի նստիլ էջ 372
 9. սենի պեզի էջ 372
 10. սենի-սենի էջ 372
 11. սինի դնել էջ 372
 12. սինրաղա էջ 372
 13. սուլթան սիսեռ էջ 372
 14. սիվխը սալաթու էջ 373
 15. սիվրմելի էջ 373
 16. սիրտհամ էջ 373
 17. սիրտը թրջվել էջ 373
 18. սիրտը կանգնեցնել էջ 373
 19. սիրտը մարմրել էջ 373
 20. սրտին առնել էջ 373
 21. սլլեգ էջ 373
 22. սլնգել էջ 373
 23. սխաթեր էջ 373
 24. սխտորախյուս էջ 374
 25. սխտորած էջ 374
 26. սկորդալյա էջ 375
 27. սղաճ էջ 375
 28. սմնրեկ էջ 376

Մասնակից 12[խմբագրել]

 • Ստորագրի՜ր այստեղ
 1. սմրտիկ ապուր էջ 377
 2. սննդակարգ էջ 377
 3. սննաճարպեր էջ 377
 4. սնոպար էջ 378
 5. սնուցած վարդ էջ 378
 6. սոխահեռանջ էջ 379
 7. սողանլի էջ 379
 8. սոսեմ էջ 380
 9. սոված զկռտալ էջ 380
 10. սոփքրգ էջ 380
 11. ավելուկի սպաս էջ 381
 12. սպիտակ բանջար էջ 381
 13. սըպտկը բանջար էջ 381
 14. սպիտակ լոբի էջ 381
 15. սռըմ էջ 382
 16. սրա քաշել էջ 382
 17. սրեսիլ էջ 383
 18. սրբսեր էջ 383
 19. սրբրտել էջ 383
 20. սումաթ էջ 384
 21. սումի էջ 384
 22. սուսախ էջ 385
 23. սոսամնեա հաց էջ 385
 24. սուտ բաջուկ էջ 385
 25. սուտ տոլմա էջ 385
 26. սուրքի էջ 386
 27. սուփրա քաշել էջ 386
 28. սուփրեն վեր քաղել էջ 386


Մասնակից 13[խմբագրել]

 1. սուփրեն քցել էջ 386
 2. սուփրեն օրհնել էջ 386
 3. սուփրի սելավ էջ 386
 4. սփրտուկ էջ 387
 5. վազաբանջար էջ 387
 6. վազնատ էջ 387
 7. վալա էջ 387
 8. վաղեն էջ 387
 9. վաղվեն էջ 387

Մասնակից 14[խմբագրել]

Մասնակից 15[խմբագրել]