Վիքիբառարան:Կրթական ծրագիր/Լեռնապատի վիքիակումբ/Արխիվ/Սեպտեմբեր2016

Վիքիբառարան-ից
Jump to navigation Jump to search

Օրինակներ[խմբագրել]

 1. այգեփոր
 2. այգեքաղ
 3. այգի
 4. այգողք
 5. այգուն
 6. այգուն-այգուն
 7. այդ
 8. այդերուկ
 9. այդժամ
 10. այդչափ
 11. այդպիսի
 12. ամուրի
 13. ամուրիական
 14. ամփոփ
 15. ամփոփագիր
 16. ամփոփել
 17. ամփոփիկ
 18. ամփոփվել
 19. ամփոփուկ
 20. ամֆիթատրոն
 21. ամֆիթատրոնաձև
 22. այլաբանվել
 23. այլաբանորեն
 24. այլաբանություն
 25. այլաբանություն
 26. այլաբար
 27. այլաբարբառ
 28. այլաբարո
 29. այլաբերական
 30. այլաբերություն
 31. այլաբուժություն
 32. այգ
 33. այգաբաց
 34. այգաթրթիռ
 35. այգածին
 36. այգաձայն
 37. այգամեծ
 38. այգանման
 39. այգեբան
 40. այգեբաց
 41. այգեգինեգործական
 42. այգեգործ
 43. այգեգործական
 44. այգեգործություն
 45. այգեէտ
 46. այգեթաղ
 47. այգելից
 48. այգեկութ
 49. այգեմիջյան
 50. այգեշատ
 51. այգեպան
 52. այգեպանական
 53. այգեպտղաբանջարաբուծական
 54. այգեստան
 55. այգեվետ
 56. այգետեղ
 57. ամրոցային
 58. ամրոցաշինություն
 59. ամրոցապահ
 60. ամրոցապետ
 61. ամրոցիկ
 62. ամրություն
 63. ամուլ
 64. ամուսին
 65. ամուսնաթողական
 66. ամուսնաթողություն
 67. ամուսնալուծություն
 68. ամուսնալուծում
 69. իշխանություն
 70. ամուսնություն
 71. ամուսնյակ
 72. ամուսնացու
 73. ամուսնացնել
 74. ամուսնասեր
 75. ամուսնանալ
 76. ամուսնական
 77. ամրագլուխ
 78. ամրազեն
 79. ամրախարիսխ
 80. ամրածածուկ
 81. ամրակազմ
 82. ամրակայել
 83. ամրակառույց
 84. ամրակել
 85. ամրակուռ
 86. ամրանալ
 87. ամրապես
 88. ամրապինդ
 89. ամրապնդել
 90. ամրոցամերձ
 91. ամրոցական
 92. ամրոցաձև
 93. ամրոցաբնակ
 94. ամրոց
 95. ամրափակվել
 96. ամրափակ
 97. ամրացվել
 98. ամրացնել
 99. ամրատիտան
 100. ամրաստան
 101. ամրապնդում
 102. ամրապնդվել
 103. ամպշող
 104. ամպոտ
 105. ամպոտել
 106. ամպոտվել
 107. ամպրոպ
 108. ամպրոպադղորդ
 109. ամպրոպածին
 110. ամպրոպածեծ
 111. ամպրոպահույզ
 112. ամպրոպահունչ
 113. ամպրոպաճայթ
 114. ամպրոպային
 115. ամրաբար
 116. ամսեկան
 117. ամսեամիս
 118. ամսավճար
 119. ամսանահանջ
 120. ամսահաշիվ
 121. ամսական
 122. ամսաթիվ
 123. ամսաթերթ
 124. ամսագլուխ
 125. ամսագիր
 126. ամսաբողկ
 127. ամռնուկ
 128. ամպուզամպ
 129. ամպրոպել
 130. ամպրոպաշունչ
 131. ամենապարփակ
 132. ամենօրոր
 133. ամեոբա
 134. ամերիկական
 135. ամենավուր
 136. ամենատես
 137. ամենևին
 138. ամեներգակ
 139. ամենզգա
 140. ամիրա
 141. ամերիկացիներ
 142. ամենօրյա
 143. ամենքը
 144. ամենուրեք
 145. ամերիքան
 146. ամերիկյան
 147. ամիճ
 148. ամիս
 149. ամենաբույժ
 150. ամենաբերձ
 151. ամենագետ
 152. ամենագնաց
 153. ամենայնիվ
 154. ամենայն
 155. ամենամսյա
 156. ամենամյա
 157. ամենամայր
 158. ամենահաղթ
 159. ամենակուլ
 160. ամենակեր
 161. ամենակարող
 162. ամենակործան
 163. ամենակեզ
 164. ամենակատար
 165. ամենակալ
 166. ամենալուր
 167. ամենազոր
 168. ամենազգի
 169. ամբոխել
 170. ամբոխմունք
 171. ամբոխվել
 172. ամբողջ
 173. ամբողջապես
 174. ամբողջակի
 175. ամբողջականապես
 176. ամբողջապես
 177. ամբողջանալ
 178. ամբողջացում
 179. ամբողջովին
 180. ամբողջություն
 181. ամբրոս
 182. ամբրոսական
 183. ամբուլատոր
 184. ամբուլատորային
 185. ամբուլատորիա
 186. ամբուռք
 187. ամեհագեղ
 188. ամեհի
 189. ամբարձ
 190. ամբարձել
 191. ամբարձիկ
 192. ամբարձիչ
 193. ամբարձիչային
 194. ամբարձիչավար
 195. ամբարձուղեշ
 196. ամբարշտություն
 197. ամբարվել
 198. ամբարտավան
 199. ամբարտավանանալ
 200. ամբարտավանություն
 201. ամբիոն
 202. ամբոխ
 203. ամբոխասեր
 204. ամբոխալից
 205. ամբոխավարային
 206. ամբոխավարություն
 207. ամբոխավար
 208. աճում
 209. աճուրդ
 210. ամառային
 211. ամա
 212. ամայք
 213. ամազոնյան
 214. ամայի
 215. ամայացուցիչ
 216. ամազոն
 217. ամայություն
 218. ամալա
 219. աման
 220. ամանաթ
 221. ամանակ
 222. ամանել
 223. ամանեղեն
 224. ամանկոտրուկ
 225. ամանոր
 226. աման-չաման
 227. ամաչել
 228. ամաչեցնել
 229. ամաչկոտ
 230. ամաչկոտություն
 231. ամառ
 232. ամառանոց
 233. ամառանոցաբնակ
 234. ամառանոցային
 235. ամառանոցաշինական
 236. ամառնաբորբ
 237. ամառաստան
 238. ամառել
 239. ամառնաբորբ
 240. ամառ-ձմեռ
 241. ամառնամուտ
 242. ամառնավերջ
 243. ամառնային
 244. ամառնացան
 245. ամավերջ
 246. ամարաթ
 247. ամարանոց
 248. ամարատուն
 249. ամարոց
 250. ամարու
 251. ամբաղ-զամբաղ
 252. ամբառնալ
 253. ամբասիկ
 254. ամբասիր
 255. ամբասկի
 256. ամբաստանագիր
 257. ամբաստանել
 258. ամբաստանելի
 259. ամբաստանիչ
 260. ամբաստանյալ
 261. ամբավություն
 262. ամբավ
 263. ամբար
 264. ամբարային
 265. ամբարապետ
 266. ամբարանոց
 267. ամբարիշտ
 268. ամբարհավաճություն
 269. ամբարհոտություն
 270. ամպագոռ
 271. ամպագոռգոռ
 272. ամպազարդ
 273. ամպաթև
 274. ամպաժեռ
 275. ամպածրար
 276. ամպակույտ
 277. ամպամած
 278. ամպամեգ
 279. ամպային
 280. ամպանալ
 281. ամպանման
 282. ամպաշարք
 283. ամպաշեն
 284. ամպասքող
 285. ամպավար
 286. ամպար
 287. ամպաքուլա
 288. ամպել
 289. ամպեղեն
 290. ամպիկ
 291. ամպհով
 292. ամպհովանի
 293. ամոթատեղ
 294. ամոթխած
 295. ամոթխածել
 296. ամոթխածություն
 297. ամոթու
 298. ամոլ
 299. ամոլվար
 300. ամոնիակ
 301. ամոնիակային
 302. ամոք
 303. ամոքական
 304. ամոքանք
 305. ամոքել
 306. ամոքիչ
 307. ամոքվել
 308. ամոքում
 309. ամոքուն
 310. ամչկոտ
 311. ամչնալ
 312. ամիրայական
 313. ամիրապետ
 314. ամլանալ
 315. ամլիկ
 316. ամլություն
 317. ամնեզիա
 318. ամոթ
 319. ամոթաբեր
 320. ամոթազերծ
 321. ամոթալի
 322. ամոթախառն
 323. ամոթածեծ
 324. ամոթակոր
 325. ամոթահար
 326. ամոթահարություն
 327. ամոթանք
 328. ամոթապարտ

Ստեղծված[խմբագրել]

 1. տրամաբան - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 2. տրամաբանականություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 3. տրամաբանել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 4. տրամաբանորեն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 5. տրամաբանվել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 6. տրամագիծ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 7. տրամագիր - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 8. տրամագծային - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 9. տրամագծապես - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 10. տրամագծորեն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 11. տրամագրային - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 12. տրամադիր - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 13. տրամադրել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 14. տրամադրելի - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 15. տրամադրվել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 16. տրամալար - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 17. տրամախաչական - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 18. տրամախաչել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 19. տրամախաչվել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 20. տրամախաչում - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 21. տրակտորաշինարար - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 22. տրակտորաշինություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 23. տրակտորավար - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 24. տրակտորավարական - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 25. տրակտորավարային - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 26. տրակտորիստ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 27. տրակտորիստական - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 28. տրակ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 29. տրական - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 30. տրականաձև - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 31. տրակտատ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 32. տրակտիր - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 33. տրակտորահարմար - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 34. տրակտորային - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 35. տրակտորաշինական - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 36. տվնջական - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 37. տվնջյան - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 38. տվովի - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 39. տվչություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 40. տվունջյան - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 41. տտին - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 42. տտիպ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 43. տտիպություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 44. տտնավոր - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 45. տտպահամ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 46. տտպել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 47. տտպություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 48. տտուն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 49. տրամախոհ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 50. տրամախոհել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 51. տրամախոհություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 52. տրամախոս - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 53. տրամախոսական - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 54. տրամախոսել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 55. տրամախոսություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 56. տրամանկյուն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 57. տրամանկյունաձև - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 58. տրամանկյունային - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 59. տրամաչափ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 60. տրամաչափական - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 61. տրամաչափային - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 62. տրամաչափավորել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 63. տրամաչափավորվել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 64. տրամաչափավորում - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 65. տրամաչափարկել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 66. տրամաչափարկվել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 67. տրամաչափարկում - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 68. տրամաչափել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 69. տրամաչափորեն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 70. տրամաչափվել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 71. տրամատ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 72. տրամատել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 73. տրամատվել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 74. տրամատում - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 75. տրապեցիա - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 76. տրապպ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 77. տրասսա - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 78. տրավերտին - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 79. տրափյուն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 80. տրաք - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 81. տրաքացնել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 82. տրաքեցնել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 83. տրաքիտ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 84. տրաքոց - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 85. տրաքվել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 86. տրաքտրաքացնել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 87. տրաքտրաքել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 88. տրաքտրաքո - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 89. տրաֆարետ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 90. տրաֆարետային - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 91. տրաֆեյ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 92. տրե - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 93. տրգալ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 94. տրեդյունիոն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 95. տրեդյունիոնիզմ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 96. տրեդյունիոնիստ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 97. տրեդյունիոնիստական - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 98. տրեզ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 99. տրեզագործ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 100. տրեզազարդ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 101. տրեզային - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 102. տրեզավոր - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 103. տրեթնոթ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 104. տրեթնոթվել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 105. տրամպլին - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 106. տրամվայ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 107. տրանզիստոր - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 108. տրանզիստորային - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 109. տրանզիտ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 110. տրանզիտային - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 111. տրանժիր - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 112. տրանսլյացիա - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 113. տրանսլյացիոն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 114. տրանսկրիբցիա - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 115. տրանսկրիպցիա - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 116. տրանսպարանտ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 117. տրանսպիրացիա - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 118. տրանսպորտային - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 119. տրանսպորտատար - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 120. տրանսպորտյոր - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 121. տրանսցենդենտալ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 122. տրանսֆորմատոր - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 123. տրանսֆորմացիա - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 124. տրանսֆորմացիոն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 125. տրապեզ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 126. տրապիզ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 127. տրեխագործ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 128. տրեխաթել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 129. տրեխաթոկ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 130. տրեխավոր - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 131. տրեխավորվել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 132. տրեխատան - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 133. տրեխատին - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 134. տրեխետան - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 135. տրեխացու - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 136. տրեխչվան - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 137. տրեմոլիտ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 138. տրիկոտաժ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 139. տրիկոտաժագործ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 140. տրիկոտաժային - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 141. տրիկոտաժե - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 142. տրիկոտաժեղեն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 143. տրիո - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 144. տրիոլետ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 145. տրիտոն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 146. տրիումֆ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 147. տրիումֆատոր - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 148. տրիփ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 149. տրլիկ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 150. տրլինգ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 151. տրխատան - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 152. տրեստ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 153. տրեստային - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 154. տրըպըտկել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 155. տրիադա - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 156. տրիաս - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 157. տրիբուն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 158. տրիբուն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 159. տրիբունա - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 160. տրիբունալ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 161. տրիզել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 162. տրիզվել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 163. տրիզում - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 164. տրիլիոն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 165. տրիլոգիա - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 166. տրիկո - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 167. տրջակ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 168. տրճիկ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 169. տրմուզ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 170. տրմուխ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 171. տրմուղ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 172. տրյուֆել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 173. տրնգի - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 174. տրնկի - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 175. տրնգոզի - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 176. տրնկուզա - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 177. տրնդեզ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 178. տրոգլոդիզմ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 179. տրոգլոդիտ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 180. տրոլեյբուս - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 181. տրոհագիծ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 182. տրոհակ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 183. տրոհական - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 184. տրոհարկել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 185. տրոհել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 186. տրոհվել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 187. տրոհություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 188. տրոհում - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 189. տրոմբոն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 190. տրոմբոնահար - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 191. տրտմաբար - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 192. տրտմաբեկ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 193. տրտմաբույր - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 194. տրտմագեղ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 195. տրտմագին - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 196. տրտմազգեստ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 197. տրտմազգեցիկ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 198. տրտմազգյաց - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 199. տրտմազդեցիկ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 200. տրտմաթաթավ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 201. տրտմաթախիծ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 202. տրտմաթով - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 203. տրտմաժպիտ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 204. տրտմալար - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 205. տրտմալի - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 206. տրտմալիր - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 207. տրտմալից - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 208. տրտմալիք - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 209. տրտմալուռ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 210. տրտմախոս - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 211. տրտմախռով - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 212. տրտմածին - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 213. տրտմական - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 214. տրտմակեզ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 215. տրտմակիր - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 216. տրտմակից - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 217. տրտմակոծ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 218. տրտմակցել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 219. տրտմակցություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 220. տրտմահալած - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 221. տրտմահած - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 222. տրտմահակ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 223. տրտմահայաց - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 224. տրտմահանդես - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 225. տրտմահեծ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 226. տրտմահույզ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 227. տրտմաձայն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 228. տրտմաղոտ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 229. տրտմանշույլ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 230. տրտմանույշ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 231. տրտմանուշ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 232. տրտմաշեշտ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 233. տրտմաշունչ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 234. տրտմաշուք - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 235. տրտմապես - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 236. տրտմառիթ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 237. տրտմասեր - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 238. տրտմասիրտ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 239. տրտմաստվեր - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 240. տրտմասուգ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 241. տրտմասույզ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 242. տրտմասքող - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 243. տրտմավոր - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 244. տրտմատեսիլ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 245. տրտմատեսք - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 246. տրտմարար - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 247. տրտմացավ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 248. տրտմել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 249. տրտմենի - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 250. տրտմերես - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 251. տրտմերեր - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 252. տրտմեցնել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 253. տրտմեցուցիչ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 254. տրտմոլոր - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 255. տրտմովի - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 256. տրտմորեն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 257. տրտմություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 258. տրտմունակ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 259. տրտմօրոր - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 260. տրտմօրորուն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 261. տրոր - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 262. տրորանք - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 263. տրորկել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 264. տրորմունք - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 265. տրորս - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 266. տրորվել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 267. տրորտակ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 268. տրորում - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 269. տրոցկիական - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 270. տրոցկիականություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 271. տրոցկիզմ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 272. տրոցկիստ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 273. տրոցկիստական - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 274. տրոփ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 275. տրոփալ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 276. տրոփասիրտ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 277. տրոփել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 278. տրոփյուն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 279. տրոփում - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 280. տրոփուն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 281. տրոքիլոս - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 282. տրոքիղոս - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 283. տրպալ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 284. տրպտալ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 285. տրպտկել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 286. տրվել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 287. տրտիկ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 288. տրտինգ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 289. տրտինկ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 290. տրտնգալ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 291. տրտնջալ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 292. տրտնջական - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 293. տրտնջանք - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 294. տրտնջել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 295. տրտնջկոտ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 296. տրտնջյուն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 297. տրտնջոց - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 298. տրտու - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 299. տուբերկուլյոզ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 300. տուբերկուլյոզավոր - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 301. տուգանադրել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 302. տուգանադրվել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 303. տուգանադրում - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 304. տուգանային - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 305. տուգանել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 306. տուգանելի - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 307. տուգանվել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 308. տուգանում - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 309. տրտունջ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 310. տրտունջոտ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 311. տրցակ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 312. տրցակել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 313. տրցակաձև - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 314. տրցակվել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 315. տրցակում - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 316. տրուբա - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 317. տրուբադուր - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 318. տրուպ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 319. տրփալ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 320. տրփոց - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 321. տրփտրոփել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 322. տրփտրփալ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 323. տուալետ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 324. տուարեգերեն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 325. տուարեգներ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 326. տուբ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 327. տուխտացեց - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 328. տուղտ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 329. տուղտածաղիկ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 330. տուղտավարդ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 331. տուճ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 332. տուճիկ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 333. տուման - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 334. տուգանք - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 335. տուգանքային - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 336. տուզ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 337. տուժանագիր - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 338. տուժանապարտ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 339. տուժանք - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 340. տուժել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 341. տուժվել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 342. տուժուրկա - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 343. տուլաշ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 344. տուխտ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 345. տուխտազգի - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 346. տուղտազգի - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 347. տուղտացեց - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 348. տրփագին - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 349. տրփահույզ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 350. տրփանք - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 351. տուրել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 352. տուրևառ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 353. տուրևառել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 354. տուրևառություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 355. տուրևառում - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 356. տուրևառք - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 357. տուրիզմ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 358. տուրիկ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 359. տուրիստ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 360. տուրիստական - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 361. տուրմալին - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 362. տուրնե - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 363. տուրնիր - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 364. տուրնիրային - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 365. տուրտան - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 366. տուրտանական - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 367. տուրուտրաքոց - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 368. տուռիճ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 369. տուվինական - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 370. տուվիներեն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 371. տուվիններ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 372. տուտ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 373. տուտն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 374. տուտագալար - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 375. տուտու - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 376. տուտուզ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 377. տուտուշ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 378. տուտուտակ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 379. տումար - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 380. տումբալա - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 381. տույժ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 382. տունավերիչ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 383. տունգ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 384. տունգուսական - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 385. տունգուսերեն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 386. տունգուսներ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 387. տունդարձ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 388. տունդռուզ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 389. տունդրա - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 390. տունդրակտցար - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 391. տունետուն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 392. տուն-թանգարան - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 393. տունիկա - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 394. տունկ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 395. տունմնա - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 396. տունմնաց - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 397. տունվոր - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 398. տունտուճիկ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 399. տունուտեղ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 400. տունտունալ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 401. տունփեսա - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 402. տուշ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 403. տուշել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 404. տուշվել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 405. տուշում - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 406. տուչություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 407. տուպ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 408. տուֆաբեկոր - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 409. տուֆաբլոկ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 410. տուֆագործ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 411. տուֆակառույց - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 412. տուֆակերտ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 413. տուֆահանք - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 414. տուֆահատ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 415. տուֆային - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 416. տուֆաշար - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 417. տուֆաշեն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 418. տուֆասալ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 419. տուֆասալիկ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 420. տուֆատեսակ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 421. տուֆաքար - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 422. տուֆե - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 423. տուֆլի - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 424. տուֆքար - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 425. տփալ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 426. տփախողովակ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 427. տփան - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 428. տփել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 429. տփիկ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 430. տփկել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 431. տփկեցնել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 432. տփող - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 433. տփողքերեն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 434. տփոց - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 435. տփտփալ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 436. տփտփացնել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 437. տփտփել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 438. տքալ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 439. տքացնել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 440. տքնալ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 441. տուրքադրել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 442. տուրքադրվել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 443. տուրքադրում - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 444. տուրքահավաք - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 445. տուփագործ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 446. տուփագործ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 447. տուփաձև - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 448. տուփանման - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 449. տուփային - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 450. տուփիկ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն՛
 451. տուտուց - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 452. տուտուցանալ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 453. տուտուցություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 454. տուտք - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 455. տուր - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 456. տուրբագեներատոր - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 457. տուրբագեներատորային - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 458. տուրբազա - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 459. տուրբին - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 460. տուրբինագնաց - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 461. տուրբինային - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 462. տուրբինապտուտակային - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 463. տուրբինապտուտակավոր - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 464. տուրբոագրեգատ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 465. տուրբոագրեգատային - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 466. տուրբոգեներատոր - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 467. տուրբոհորատիչ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 468. տուրբոքարշ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 469. տուրբոքարշային - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 470. տուրբուլենտային - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 471. տքնողական - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 472. տքնություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 473. տքնում - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 474. տքոց - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 475. տքուն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 476. տքտքալ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 477. տքտքոց - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 478. տքրտալ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 479. տքքալ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 480. տֆտիկ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 481. տուրուդմբոց - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 482. տևտոնացիներ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 483. տևաբար - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 484. տիեզր - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 485. տավրո - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 486. տերողորմյա - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 487. տաշտաքերուկ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 488. տակռիք - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 489. տունիկ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 490. տքնալի - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 491. տքնալից - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 492. տքնածնունդ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 493. տքնական - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 494. տքնանք - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 495. տքնաշրջան - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 496. տքնաջան - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 497. տքնաջանորեն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 498. տքնաջանություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 499. տքնասեր - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 500. տքնավաստակ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 501. տքնարան - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 502. տքնել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 503. տուրբոպտուտակային - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 504. տուրբոպտուտակավոր - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն