roer

Վիքիբառարան-ից
Jump to navigation Jump to search

 Flag of Portugal.svg Պորտուգալերեն
[խմբագրել]

Բայ

վանկեր՝ ro.er 

  1. կրծել

Խոնարհում[խմբագրել]

Անդեմ ձևեր
Անորոշ դերբայ roer
Գերունդիում roendo
Վաղակատար դերբայ roido
Դիմավոր ձևեր
անձ եզակի հոգնակի
առաջին երկրորդ երրորդ առաջին երկրորդ երրորդ
անձնական դերանուններ eu tu ele nós vós eles
Սահմանական եղանակ Ներկա roo roes roe roemos roeis roem
Անցյալի անկատար roia roias roia roíamos roíeis roiam
Անցյալ կատարյալ roi roeste roeu roemos roestes roeram
Անցյալ կատարյալ roera roeras roera roêramos roêreis roeram
Ապառնի roerei roerás roerá roeremos roereis roerão
Անցյալի ապառնի roeria roerias roeria roeríamos roeríeis roeriam
ըղձական եղանակ Ներկա roa roas roa roamos roais roam
Վաղակատար roesse roesses roesse roêssemos roêsseis roessem
Ապառնի roer roeres roer roermos roerdes roerem
հրամայական եղանակ Դրական roe roa roamos roei roam
Ժխտական não roas não roa não roamos não roais não roam
դիմավոր դերբայ roer roeres roer roermos roerdes roerem