Մասնակից:A.arpi.a/ավազարկղՃ

Վիքիբառարան-ից
Jump to navigation Jump to search

ընկղմվել - 5 բաղաձայն

 1. անասնաբար - Արդի հայերենի բացատրական բառարան - ածական
 2. անխոնջաբար - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 3. անջատաբար - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 4. աշխարհաբար - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 5. բազմաբար - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 6. բազմացորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 7. բարաբար - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 8. բեխաբար - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 9. գերադասորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 10. գերիաբար - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 11. եգիպտացորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 1. ըմբոստաբար - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 2. ընդդիմաբար - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 3. ընդհանրաբար - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 4. ընկերասիրորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 5. թափանցամտաբար - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 6. թափանցամտորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 7. թեթևաբար - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 8. թեքաբար - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 9. թշնամականորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 10. թշնամասիրաբար - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 11. թշվառաբար - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 12. թշվառականորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 13. թշվառորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 14. թուլակամորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 15. թուլահոգաբար - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 16. թուլամորթորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 17. թունաբանորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 18. թռչնաբանորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 19. թռչնաբար - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 20. թռչնացորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 21. ժամանակաբանորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 22. ժամանակագրորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 23. ժամանակորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 24. ժանտորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 25. ժառանգաբար - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 26. ժառանգականաբար - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 27. ժառանգականորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 28. ժառանգորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 29. ժլատաբար - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 30. ժլատորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 31. ժխտաբար - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 32. ժխտականորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 33. իգաբար - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 34. իգագիտորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 35. իգականաբար - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 36. իգականորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 37. իժաբար - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 38. իմանենտորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 39. իմաստաբանորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 40. իմաստաբար - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 41. իմաստակորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 42. իմաստասիրաբար - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 43. իներցիաբար - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 44. ինքնաբար - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 45. ինքնագոհորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 46. ինքնաքննադատաբար - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 47. ինքնաքննադատորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 48. ինքնիշխանաբար - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 49. ինքնիշխանորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 50. ինքնորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 51. ինքնուրացորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 52. ինքնուրույնաբար - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 53. ինքնուրույնորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 54. ինքնօրինակաբար - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 55. ինքուսաբար - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 56. իշխանամոլաբար - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 57. իշխանապաշտորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 58. իշխանորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 59. իշխողաբար - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 60. իրականորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 61. լիաբար - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 62. լիրիկականորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 63. լուռորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 64. լուսաչափորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 65. լպիրշաբար - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 66. լպիրշորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 67. լպրշաբար - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 68. լռորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 69. լսելիորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 70. լրբաբար - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 71. լրջաբար - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 72. լրջախոհաբար - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 73. լրջմտաբար - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 74. լրջմտորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 75. լրջորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 76. լրտեսաբար - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 77. լրտեսորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 78. խաբար - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 79. խաբեորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 80. խաբուսիկորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 81. խաղաղասիրաբար - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 82. խաղաղասիրորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 83. խաղաղորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 84. խաղամոլորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 85. խաղացկունորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 86. խանաբար - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 87. խանդովին - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 88. խառնաբար - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 89. խառնակչորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 90. խավարամոլորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 91. խելագարորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 92. խելահեղաբար - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 93. խելահեղորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 94. խելամտորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 95. խելացիաբար - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 96. խելացիորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 97. խելացնորաբար - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 98. խելոքաբար - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 99. խեղկատակորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 100. խեղճորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 101. խենեշաբար - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 102. խենթաբար - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 103. խենթորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 104. խժաբար - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 105. խժդժաբար - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 106. խժդժորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 107. խժդուժորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 108. խիզախաբար - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 109. խիզախորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 110. խոլաբար - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 111. խոլորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 112. խոհաբար - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 113. խոհեմաբար - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 114. խոհեմորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 115. խոշկաբար - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 116. խոստովանաբար - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 117. խոստումնապահորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 118. խստասրտորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 119. խրախճասիրաբար - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 120. ծանրաբար - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 121. ծերաբար - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 122. կակղաբար - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 123. կամավորորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 124. կամովին - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 125. կայծակնաբար - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 126. կանանցաբար - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 127. կանխագիտակցաբար - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 128. կասկածելիորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 129. կարեկցաբար - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 130. կարճառոտաբար - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 131. կարմրացորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 132. կարևորաբար - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 133. կինաբար - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 134. կիսագրաբար - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 135. կողմնակիորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 136. կողմնապահորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 137. կոշտորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 138. կոպտաբար - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 139. կովացորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 140. կովցորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 141. կուլտուրականաբար - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 142. կուսորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 143. կտրճաբար - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 144. կտրճորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 145. կտրողաբար - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 146. կրավորաբար - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 147. կրքոտորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 148. համակրելիորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 149. համաձայնաբար - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 150. համաձայնողաբար - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 151. համբակաբար - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 152. համեղաբար - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 153. համեմատաբար - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 154. համեմատորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 155. համերաշխորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 156. հայկաբար - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 157. հայրականորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 158. հայրապետաբար - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 159. հայրատորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 160. հանդարտորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 161. հանդիմանաբար - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 162. հանցապարտորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 163. հավասարաբար - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 164. հավատարմորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 165. հատկորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 166. հարաբերականորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 167. հարադրաբար - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 168. հարգոյաբար - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 169. հարմարվողաբար - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 170. հարցականորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 171. հեգնաբար - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 172. հեզորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 173. հեթանոսորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 174. հեղափոխորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 175. հետևողաբար - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 176. հեքիաթայնորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 177. հզորաբար - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 178. հլուորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 179. հնդկացորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 180. հոգևորաբար - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 181. հոժարակամորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 182. հողմորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 183. հուդայորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 184. հումանիստորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 185. հպաբար - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 186. հստակորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 187. հրաժարաբար - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 188. հրամայաբար - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 189. հրամայորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 190. հրամանաբար - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 191. հրաշաբար - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 192. ձյունորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 193. ձրիորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 194. ճառագայթաբար - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 195. ճարտարորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 196. ճշտորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 197. մակբայաբար - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 198. մակերեսայնորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 199. մանկաբար - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 200. մանկասիրաբար - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 201. մանկորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 202. մանրախուզորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 203. մանրակրկիտորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 204. մասնագետորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 205. մասնավորաբար - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 206. մարմնորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 207. մաքրասիրաբար - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 208. մաքրասիրորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 209. մեթոդաբար - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 210. մեթոդականորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 211. մելամաղձոտորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 212. մելամաղձորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 213. մեծաբար - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 214. մեղանչաբար - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 215. մեղավորաբար - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 216. մեղկորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 217. մեղմաբար - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 218. մենանշորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 219. միակամորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 220. միակողմանիորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 221. միահեծանորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 222. միաձայնաբար - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 223. միամտորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 224. միանձնաբար - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 225. միանձնորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 226. միապետորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 227. միասնաբար - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 228. միասնորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 229. միօրինակորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 230. մնջորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 231. մշտնջենաբար - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 232. մոգականորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 233. մոլեգինորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 234. մոլեռանդաբար - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 235. մոռացաբար - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 236. մտերմորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 237. յուրօրինակորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 238. նատուրալիստականորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 239. նեղմտորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 240. նկարչորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 241. նմանաբանորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 242. նյարդորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 243. նշանակալիորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 244. նորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 245. նպատակայնորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 246. նվաստաբար - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 247. նրբամտաբար - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 248. նրբանկատորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 249. շարահյուսաբար - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 250. շարժականորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 251. շարժունորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 252. շնորհակալաբար - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 253. շնորհապարտորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 254. շնչեղորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 255. շրջահայացաբար - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 256. շրջահայացորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 257. շրջատեսորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 258. ոխակալորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 259. ոխերմորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 260. ողբերգաբար - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 261. ողբերգորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 262. ողջախոհաբար - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 263. ոսկեցորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 264. որդեսիրաբար - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 265. ուրվականորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 266. չարամտաբար - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 267. չարամտորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 268. չափաբերաբար - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 269. չտեսաբար - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 270. չտեսորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 271. պատահաբար - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 272. պատահականորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 273. պատահորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 274. պատշաճորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 275. պարզաբար - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 276. պարսկամոլորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 277. պարսկասիրաբար - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 278. պիտակաբար - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 279. պղերգորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 280. պճնամոլաբար - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 281. պճնորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 282. պորտաբուծորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 283. պրակտիկորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 284. ջղագրգռորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 285. ջղաձգորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 286. ռազմասիրաբար - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 287. ռազմասիրորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 288. ռազմատենչորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 289. ռազմորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 290. ռամկաբար - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 291. ռամկորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 292. ռացիոնալաբար - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 293. ռացիոնալորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 294. ռեակցիոնորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 295. ռիթմականորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 296. ռոմանտիկորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 297. ռուսասիրաբար - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 298. ռուսասիրորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 299. ռևանշիստորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 300. ռևոլյուցիոնորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 301. սահմանափակորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 302. սանձարձակորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 303. սաստկաբար - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 304. սարսափելիորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 305. սեթևեթաբար - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 306. սեղեխաբար - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 307. սեղեխորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 308. սերմացորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 309. սիստեմաբար - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 310. սիստեմատիկաբար - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 311. սիստեմատիկորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 312. սիրելաբար - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 313. սկեպտորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 314. սուբյեկտիվիստորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 315. սպասողականորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 316. ստիպողաբար - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 317. ստորասաբար - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 318. ստուգաբանորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 319. ստուգողաբար - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 320. ստրկամտորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 321. սրախոսորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 322. սրտազեղորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 323. սրտմտորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 324. վաղանցիկորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 325. վայրաբար - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 326. վայրագաբար - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 327. վայրագորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 328. վայրենաբար - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 329. վայրենորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 330. վատասրտորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 331. վատթարորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 332. վատորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 333. վարպետաբար - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 334. վարպետորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 335. վեհաբար - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 336. վերամբարձորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 337. վերջնականորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 338. վիթխարիորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 339. վիճակագրորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 340. վիշապաբար - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 341. վիպականորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 342. վիպապաշտորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 343. վճռողաբար - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 344. վշտակցաբար - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 345. վշտորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 346. վսեմաբար - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 347. վրեժխնդրաբար - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 348. տագնապորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 349. տաժանաբար - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 350. տաժանագինորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 351. տաժանելիորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 352. տառակերորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 353. տառացիորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 354. տարամերժորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 355. տարերայնորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 356. ցավակցաբար - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 357. ցավակցորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 358. ցեղայնորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 359. ցորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 360. փաղաքշաբար - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 361. փառասիրաբար - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 362. փաստաբանորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 363. փաստագրորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 364. փարթամորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 365. փարիսաբար - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 366. փոխաբար - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 367. փոխադարձորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 368. փոխարինաբար - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 369. փորձառաբար - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 370. փութկոտորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 371. փոքրոգաբար - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 372. քաղաքագիտաբար - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 373. քաղաքատնտեսորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 374. քամահաբար - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 375. քինախնդրաբար - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 376. քնքուշորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 377. քստմնելիորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 378. օգտակարորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 379. օգտապաշտորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 380. օպերատիվորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 381. օպտիմալորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 382. օպտիմիստորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 383. օվկիանաբար - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 384. օտարամոլաբար - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 385. օտարամոլորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 386. օտարապաշտորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 387. օտարասիրաբար - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 388. օտարասիրորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 389. օտարընկալորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 390. օրգանաբար - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 391. օրգանականորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 392. օրենսդրաբար - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 393. օրենսդրորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 394. օրթոդոքսաբար - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 395. օրթոդոքսորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 396. օրիգինալորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 397. օրինապատշաճորեն - Արդի հայերենի բացատրական բառարան
 398. օրինասիրաբար - Արդի հայերենի բացատրական բառարան