Վիքիբառարան:Վիքիճամբար 2016/1/5

Վիքիբառարան-ից
Jump to navigation Jump to search

Մասնակից 1[խմբագրել]

 1. թելպանիր արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 2. ատամնարմատ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 3. զափթիե արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 4. որմանկարչություն արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 5. եռաչափ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 6. ընկերուհի արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 7. կարդացնել արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 8. կացիկ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 9. կոնցեսիոներ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 10. արդարացի արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 11. վերչգացվել արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 12. վերարտադրական արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 13. վարազանալ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 14. տարեվերջ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 15. վերաշահել արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 16. օդայնացնել արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 17. թատերապես արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 18. ավարներ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 19. արագագնաց արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 20. զգոնանալ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 21. զիգզագում արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 22. ետնալեզվային արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 23. ձկնաբան արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 24. կարծրաթևվավոր արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 25. կոհակաբարդ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 26. ձեռնալամպ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 27. տարաղան արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 28. վերահասություն արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 29. վարսակախ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 30. տարեգրային արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 31. տարընթերցվածք արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 32. վերապահվել արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 33. օրինակավոր արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 34. տարորեն արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 35. տարրալուծել արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 36. տարփասիրորեն արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 37. տափակախոսություն արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 38. տափատեր արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 39. տաքգլխություն արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 40. տգիտություն արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 41. տեղաբաշխում արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 42. տեղակայանք արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 43. տեղասեր արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն

Մասնակից 2[խմբագրել]

 1. թելուկազգի արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 2. ատամնափորիչ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 3. զափռան արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 4. չայնիկ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 5. եռաչյա արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 6. թագավորեցնել արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 7. կարդացող արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 8. կերկերայնություն արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 9. կոնցերտ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 10. քմապատկերահանել արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 11. վերչգացում արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 12. վերարտադրանք արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերենվ
 13. վարազանգղ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 14. տարեվերջյան արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 15. վերաշարադրանք արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 16. օդայնացվել արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 17. թատերապետ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 18. ավարվել արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 19. արագագնացություն արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 20. զգոնապես արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 21. զիգն արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 22. ետք արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 23. ձկնաբանական արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 24. կարծուն արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 25. կոհակաբեկ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 26. ձեռնալամպիկ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 27. տարաճական արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 28. վերահաս արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 29. վարունգաթթու արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 30. տարեգրել արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 31. տարթակալել արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 32. վերապահություն արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 33. օրինակատար արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 34. տարորոշ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 35. տարրալուծվել արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 36. տարփավառ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 37. տափակակրունկ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 38. տափարակ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 39. տաքգլուխ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 40. տգույն արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 41. տեղաբնակ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 42. տեղակացել արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 43. տեղավայր արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն

Մասնակից 3[խմբագրել]

 1. թելում արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 2. ատամնաքար արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 3. զգայապաշտական արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 4. եղկգնաշար արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 5. եռաչք արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 6. թաթախվել արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 7. կարդացողություն արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 8. կիսաղերսական արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 9. կոնուս արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 10. տեղխլուկ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 11. վերակազմություն արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 12. վերարտադրվել արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 13. վարազանման արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 14. տարերական արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 15. վերաշարադրել արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 16. օդայնացում արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 17. թարախազատիչ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 18. ավարում արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 19. արագագործ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 20. զգոնացնել արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 21. զիթկել արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 22. ետքայլ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 23. ձկնաբանություն արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 24. կարկաժախյուս արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 25. կոհակաբերձ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 26. ձեռնալող արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 27. տարաճաշակ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 28. վերահաստատել արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 29. վարունգազե արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 30. տարեգրություն արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 31. տարժան արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 32. վերապաստառել արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 33. օրինագործել արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 34. տարորոշաբար արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 35. տարրալուծություն արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 36. տարփավառվել արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 37. տափակակուրծք արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 38. տափարակաձև արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 39. տաքդեղաման արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 40. տեար արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 41. տեղաբնակություն արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 42. տեղակայվել արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 43. տեղավորացնել արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն

Մասնակից 4[խմբագրել]

--WIKI FRIENDS (քննարկում) 13:29, 27 Հունիսի 2016 (UTC)Պատասխանել[reply]

 1. թելք արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 2. ատամնեզր արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 3. զգայապաշտություն արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 4. հղեգնաշեն արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 5. եռաչքանի արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 6. թալանվել արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 7. կարդացորդ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 8. կիաամարել արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 9. կոնքագոտի արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 10. քոռ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 11. օրենազանց արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 12. վերարտադրում արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 13. վարազաորս արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 14. տարերականություն արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 15. վերաշարադրվել արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 16. օդայնորեն արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 17. թարախաթունավորում արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 18. ավարտաբանել արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 19. արագագրական արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 20. զգոնորեն արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 21. զիլ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 22. ետքաշում արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 23. ձկնաբեր արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 24. կարկաժահամ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 25. կոհակազարդ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 26. ձեռնախաղ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 27. տարաճաշակություն արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 28. վերահաստատվել արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 29. վարունգային արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 30. տարեդարձ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 31. տարժանաբար արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 32. վերապատկերանալ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 33. օրինադիր արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 34. տարորոշել արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 35. տարրալուծում արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 36. տարփավետ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 37. տափակաձկներ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 38. տափարակային արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 39. տաքդեղաջուր արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 40. տեարք արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 41. տեղաբնիկ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 42. տեղակայություն արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 43. տեղավորել արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն

Մասնակից 5[խմբագրել]

 1. թելքազատվել արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 2. ատամնուկ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 3. զգայապատրանք արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 4. զերզամբա արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 5. եռապատիկ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 6. թախանձալի արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 7. կարդացվել արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 8. կղերաբույր արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 9. կոնքազդրային արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 10. քոսոտ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 11. օրենը արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 12. վերացաբար արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 13. վարազափետուր արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն

Մասնակից 6[խմբագրել]

--Anjela Sargsyan (քննարկում) 13:29, 27 Հունիսի 2016 (UTC)Պատասխանել[reply]

 1. թեյանյութ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 2. ատամոսկր արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 3. զգայապես արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 4. զերզամբի արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 5. եռապետական արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 6. թախծաթաթախ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 7. կարդացվոր արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 8. կճպտալ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 9. կոնքախոռոչ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 10. քովեքով արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 11. օրենսգետ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 12. վերացականորեն արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 13. տարբերանիշ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 14. տարերայնորեն արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 15. վերաշարել արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 16. օդանալ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 17. թարթափ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 18. ավիափոշոտում արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 19. արագագրություն արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 20. զգուշալի արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 21. զինաբախում արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 22. երագել արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 23. ձկնաբուծարան արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 24. կարկաժենի արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 25. կողագիծ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 26. ձեռնախոսություն արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 27. տարամանակյա արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 28. վերահասցեագրել արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 29. ռենտգենաբուժական արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 30. տարեթիվ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 31. տարիմաստ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 32. վերապատկերել արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 33. օրինադրել արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 34. տարորոշվել արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 35. տարրական արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 36. տարփատենչ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 37. տափակամաս արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 38. տափափուշ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 39. տաքերես արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 40. տեգակիր արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 41. տեղագետ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 42. տեղականալ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 43. տեղավորիչ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն

Մասնակից 7[խմբագրել]

--Edgar Manukyan (քննարկում) 14:13, 27 Հունիսի 2016 (UTC)Պատասխանել[reply]

 1. թեյապիտույք արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 2. ատանկ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 3. զգայասեր արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 4. զերթ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 5. եռուն արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 6. խունացնել արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 7. կարելիական արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 8. կոխրտվել արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 9. կոնքակերպ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 10. քովընտե արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 11. օրենսգիտական արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 12. վերացականություն արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 13. տարբերանշան արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 14. տարերայնություն արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 15. վերաշարվել արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 16. օդանավագծող արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 17. թարթափանք արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 18. ավիափոստ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 19. զարդերիզ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 20. զգուշալից արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 21. զինաբարձ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 22. երագոտն արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 23. ձկնաբուծություն արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 24. կարկահ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 25. կողակալ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 26. ձեռնախփուկ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 27. տարամաս արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 28. վերահասու արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 29. ռենտգենաբուժություն արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 30. տարեթոշակ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 31. տարիմաստույթ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 32. վերապատկերվել արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 33. օրինադրվել արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 34. տարորոշություն արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 35. տարրականորեն արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 36. տարփատենչիկ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 37. տափակամիտ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 38. տափաքիթ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 39. տաքիլեթ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 40. տեգահար արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 41. տեղագիտական արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 42. տեղակացություն արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 43. տեղավորվել արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն

Մասնակից 8[խմբագրել]

 • Ստորագրիր այստեղ
 1. թեյառևտուր արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 2. ատավիզմ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 3. զգայասիրական արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 4. զերծ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 5. եռունություն արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 6. խունկ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 7. կարելիություն արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 8. կռահել արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 9. կոնֆերանս արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 10. քովիկ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 11. օրենսգիտորեն արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 12. վերացանել արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 13. տարբերանշել արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 14. տարերապաշտություն արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 15. վերաշարում արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 16. օդանավագծորդ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 17. թարթափեցնել արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 18. ավիետկա արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 19. զարդիկ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 20. շառագունել արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 21. զինաբուրգ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 22. երագություն արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 23. ձկնաբույծ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 24. կարկտանման արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 25. կողակապ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 26. ձեռնածալ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 27. տարամետ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 28. տարահալած արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 29. ռենտգենաբույժ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 30. տարել արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 31. տարինոս արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 32. վերապատկերում արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 33. օրինադրություն արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 34. տարորոշում արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 35. տարրականություն արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 36. տարփափայլ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 37. տափականալ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 38. տափել արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 39. տաքկոճ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 40. տեգահարել արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 41. տեղագիտություն արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 42. տեղակել արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 43. տեղավորություն արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն

Մասնակից 9[խմբագրել]

 • Ստորագրիր այստեղ
 1. թարթափում արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 2. ավիզ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 3. զարդին արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 4. շառափ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 5. զինագետ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 6. երազաբանել արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 7. ձկնագետ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 8. կարկտավան արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 9. կողակառք արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 10. ձեռնածել արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 11. տարամետություն արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 12. տարահավան արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 13. վատույժ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 14. տարելից արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն

Մասնակից 10[խմբագրել]

 • Ստորագրիր այստեղ
 1. թացացնել արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 2. ավիզո արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 3. զարդորմ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 4. շառափել արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 5. եռադաշտային արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 6. երազաբանություն արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 7. ձկնագործարան արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 8. կարկտատար արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 9. կողակար արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 10. ձեռնածու արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 11. տարամերժ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 12. տարահավանություն արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 13. վատօդ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 14. տարելիցք արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 15. տարիուկես արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 16. վերապատճենվել արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 17. օրիենտալ արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն