be

Վիքիբառարան-ից

Անգլերեն

Արտասանություն

ՄՀԱ: [bi]

Բայ

be ‎(third-person singular simple present bes, present participle being, simple past and past participle beed) վանկեր՝ be 

Անորոշ դերբայ
to be

Երրորդ դեմք, եզակի թիվ
is

Վաղակատար
was կամ were

Վաղակատար դերբայ
been

Անկատար դերբայ
being


Ներկա, սահմանական Անցյալ, սահմանական Ներկա, ենթադրական Անցյալ, ենթադրական
Առաջին դեմք, եզակի թիվ am was be were
Երկրորդ դեմք, եզակի թիվ are կամ, հնացած, art were կամ, հնացած, wast be were կամ, հնացած, wert
Երրորդ դեմք, եզակի թիվ is was be were
Առաջին դեմք, հոգնակի թիվ are were be were
Երկրորդ դեմք, հոգնակի թիվ are were be were
Երրորդ դեմք, հոգնակի թիվ are were be were
  1. գոյություն ունենալ
  2. գտնվել
  3. տեղի ունենալ
  4. արժենալ
  5. լինել

Շվեդերեն

Բայ

be վանկեր՝ be 

  1. խնդրել
  2. աղոթել