Վիքիբառարան:Կրթական ծրագիր/Լեռնապատի վիքիակումբ/Արխիվ/Դեկտեմբեր2017

Վիքիբառարան-ից
Jump to navigation Jump to search
 1. ապակրացում
 2. ապահագեցում
 3. ապահամաձայնեցում
 4. ապահանքայնացում
 5. ապահավասարակշռում
 6. ապահարմարում
 7. ապաճնշող նյարդ
 8. ապաճնշող ռեակցիա
 9. ապաճնշում
 10. անապլազիա
 11. անաստիճանական պատասխան
 12. անարտասանություն
 13. անաֆիլակտիկ շոկ
 14. անաֆիլատոքսին
 15. անաֆորեզ
 16. անգալարություն
 17. անգիոկարդիոգրաֆիա
 18. անգիոտենզին
 19. անգիոտենզինոգեն
 20. անգլխուղեղություն
 21. անգնդիկություն
 22. անգործունակություն
 23. անգործունություն
 24. անգրունակություն
 25. ադրենանպաստիչ
 26. ադրենառեակտիվ
 27. ադրենասեռային համախտանիշ
 28. ադրենարխե
 29. ադրեներգիկ համակարգ
 30. ադրենոգենիտալ սինդրոմ
 31. ադրենոլիտիկներ
 32. ադրենոկորտիկալ հորմոններ
 33. ադրենոկորտիկոստերոիդներ
 34. ադրենոկորտիկոտրոպ հորմոն
 35. ԱԵՖ-ազ
 36. ազատիչներ
 37. ախտակերտվածք
 38. ախտանշական գերճնշում
 39. ախտանշան
 40. ախտորոշում
 41. ածխաթթվագիր
 42. ածխաթթվագրություն
 43. ածխաթթվային մեղմիչ
 44. ազատության աստիճան
 45. ազդակահոսքային ակտիվություն
 46. ազդակահոսքային պարպումների առաջացում
 47. ազդակների վերամիակցում
 48. ազդանշանային համակարգ
 49. ազդեցության հեռավոր արձագանք
 50. Ազինգի խցիկ
 51. ազոոսպերմիա
 52. ազոտ պարունակող նյութեր
 53. ազոտակղում
 54. ազոտամիզություն
 55. ազոտային հաշվեկշիռ
 56. ազոտային հավասարակշռություն
 57. ազոտային փոխանակում
 58. ազոտարյունություն
 59. ազոտեմիա
 60. ազոտուրիա
 61. ազուր-էոզին
 62. Գիմզայի ռեակտիվ
 63. ազուրոֆիլային հատիկավորություն
 64. ազուրոֆիլիա
 65. աէրոզոլ
 66. աթելիա
 67. աթետոզ
 68. աթերոսկլերոզ
 69. աթրեպսիա
 70. ալանին
 71. ալանտոիս
 72. ալբինիզմ
 73. ալբումին
 74. ալբումինագլոբուլինային գործակից
 75. ալբումինամիզություն
 76. ալբումինաչափ
 77. ալբումինատ
 78. ալբումինուրիա
 79. ալբումոզ
 80. ամակրինային բջիջներ
 81. ամբլիոպիա
 82. ամբողջականացնող կենտրոն
 83. ամբոցեպտոր
 84. ամեգակարիոցիտոզ
 85. ամելոբլաստներ
 86. այրասիրություն
 87. այրավախություն
 88. այրատյացություն
 89. այրոցք
 90. ամենավախություն
 91. «ամեն ինչ կամ ոչինչ» օրենք
 92. ամենցիա
 93. ամետրոպիա
 94. ամիգդալա
 95. ամիգդալոտոմիա
 96. ամիգդալոֆուգալ խուրձ
 97. ամիդազներ
 98. ամիլազ
 99. ամիլոզ
 100. ամֆիցիտներ
 101. ամֆոտերություն
 102. այլազգայություն
 103. այլակերություն
 104. այլաձև գոյություն
 105. այլավիճակություն
 106. այլատեղություն
 107. այլափոխման հոսանք
 108. այլափոխպատվաստում
 109. այլափոխություն
 110. ալբումոզամիզություն
 111. ալգեզիմետրիա
 112. ալգոռիթմ
 113. ալդոստերոն
 114. ալելներ
 115. ալելություն
 116. ալեյկեմիա
 117. ալերգաբանություն
 118. ալերգանպաստ նյութեր
 119. ալերգեն
 120. ալերգիա
 121. ալեքսիա
 122. ալեքսիններ
 123. ալիմենտար
 124. ալկալոզ
 125. ալկալոիդներ
 126. ալկապտոնամիզություն
 127. ալկապտոնուրիա
 128. ալոդինիա
 129. ալոպեցիա
 130. ալոռիթմիա
 131. ալոսոմներ
 132. ալոտրանսպլանտացիա
 133. ալոքսանային շաքարախտ
 134. ալտերացիա
 135. ալտերացիոն հոսանք
 136. ալցհեյմերի հիվանդություն
 137. ակրոմելանիզմ
 138. ակումարին
 139. ակումետր
 140. աղաթթվային հեմատին
 141. աղաթթվային հեմին
 142. աղավաղված ախորժակ
 143. աղեոլորում
 144. աղեստամոքսային ռեֆլեքս
 145. աղիքային հորմոններ
 146. աղիքային ուղեղ
 147. աղիքի բերանակցում
 148. աճառաբջիջ
 149. աճի հորմոն
 150. ակտին
 151. ակտինային ճառագայթներ
 152. ակտինին
 153. ակտոմիոզինային թելիկներ
 154. ալֆա-բջիջներ
 155. ալֆա-հարմարում
 156. ալֆա-մոտոնեյրոններ
 157. ալֆա-շարժողական նյարդաբջիջներ
 158. ալֆա-ռիթմ
 159. ախալազիա
 160. ախեյրիա
 161. ախիլիա
 162. ախորժակազրկություն
 163. ախորժակային ստամոքսահյութ
 164. ախտաբանական ֆիզիոլոգիա
 165. ախտածնություն
 166. արծաթթել - բացատրական բառարան, հոմանիշների բառարան
 167. արծաթուռի - բացատրական բառարան, հոմանիշների բառարան
 168. արծարծ - բացատրական բառարան, հոմանիշների բառարան
 169. արծն - բացատրական բառարան, հոմանիշների բառարան
 170. արծնագործ - բացատրական բառարան, հոմանիշների բառարան
 171. արծնաներկ - բացատրական բառարան, հոմանիշների բառարան
 172. արծնապակել - բացատրական բառարան, հոմանիշների բառարան
 173. արծնապակի - բացատրական բառարան, հոմանիշների բառարան
 174. արծնապակյա - բացատրական բառարան, հոմանիշների բառարան
 175. արծնապատ - բացատրական բառարան, հոմանիշների բառարան
 176. արծնապատել - բացատրական բառարան, հոմանիշների բառարան
 177. արծնապատվել - բացատրական բառարան, հոմանիշների բառարան
 178. արծնապատում - բացատրական բառարան, հոմանիշների բառարան
 179. արծնավոր - բացատրական բառարան, հոմանիշների բառարան
 180. արծաթասիրություն - բացատրական բառարան, հոմանիշների բառարան
 181. արծաթասյուն - բացատրական բառարան, հոմանիշների բառարան
 182. արծաթասպար - բացատրական բառարան, հոմանիշների բառարան
 183. արծաթասպիտակ - բացատրական բառարան, հոմանիշների բառարան
 184. արծաթավազ - բացատրական բառարան, հոմանիշների բառարան
 185. արծաթավուն - բացատրական բառարան, հոմանիշների բառարան
 186. արծաթատեր - բացատրական բառարան, հոմանիշների բառարան
 187. արծաթատերևուկ - բացատրական բառարան, հոմանիշների բառարան
 188. արծաթատյաց - բացատրական բառարան, հոմանիշների բառարան
 189. արծաթացոլ - բացատրական բառարան, հոմանիշների բառարան
 190. արծաթացող - բացատրական բառարան, հոմանիշների բառարան
 191. արծաթափայլ - բացատրական բառարան, հոմանիշների բառարան
 192. արծաթափառ - բացատրական բառարան, հոմանիշների բառարան
 193. արծաթափետուր - բացատրական բառարան, հոմանիշների բառարան
 194. արծաթաքար - բացատրական բառարան, հոմանիշների բառարան
 195. արծաթե - բացատրական բառարան, հոմանիշների բառարան
 196. արծաթանման - բացատրական բառարան, հոմանիշների բառարան
 197. արծաթաշաղ - բացատրական բառարան, հոմանիշների բառարան
 198. արծաթաշատ - բացատրական բառարան, հոմանիշների բառարան
 199. արծաթաշերտ - բացատրական բառարան, հոմանիշների բառարան
 200. արծաթաշիթ - բացատրական բառարան, հոմանիշների բառարան
 201. արծաթաշղթա - բացատրական բառարան, հոմանիշների բառարան
 202. արծաթաշող - բացատրական բառարան, հոմանիշների բառարան
 203. արծաթաոտ - բացատրական բառարան, հոմանիշների բառարան
 204. արծաթապայծառ - բացատրական բառարան, հոմանիշների բառարան
 205. արծաթապայտ - բացատրական բառարան, հոմանիշների բառարան
 206. արծաթապատ - բացատրական բառարան, հոմանիշների բառարան
 207. արծաթապատել - բացատրական բառարան, հոմանիշների բառարան
 208. արծաթապատվել - բացատրական բառարան, հոմանիշների բառարան
 209. արծաթապատում - բացատրական բառարան, հոմանիշների բառարան
 210. արծաթապտուկ - բացատրական բառարան, հոմանիշների բառարան
 211. արծաթաջրել - բացատրական բառարան, հոմանիշների բառարան
 212. արծաթաջուր - բացատրական բառարան, հոմանիշների բառարան
 213. արծաթասանձ - բացատրական բառարան, հոմանիշների բառարան
 214. արծաթասեր - բացատրական բառարան, հոմանիշների բառարան