Վիքիբառարան:Կրթական ծրագիր/Չարենցավան/Արխիվ

Վիքիբառարան-ից

Օրինակներ - Նոյեմբեր


Բարբառային բառեր[խմբագրել]

 1. կցվան - բարբառային բառարան
 2. կցվտման - բարբառային բառարան
 3. կցվտուք - բարբառային բառարան
 4. կցցել - բարբառային բառարան
 5. կփել - բարբառային բառարան
 6. կփչրտել - բարբառային բառարան
 7. կքալ - բարբառային բառարան
 8. կքլիկ - բարբառային բառարան
 9. կքուկ - բարբառային բառարան
 10. հաբա - բարբառային բառարան
 11. հաբամլա - բարբառային բառարան
 12. հաբըչուչիկ - բարբառային բառարան
 13. հաբոլաքի - բարբառային բառարան
 14. հաբով - բարբառային բառարան
 15. հաբուն - բարբառային բառարան
 16. հաբռկել - բարբառային բառարան
 17. հագագ - բարբառային բառարան
 18. հագագին - բարբառային բառարան
 19. հագան - բարբառային բառարան
 20. հագարով - բարբառային բառարան
 21. հագացնել - բարբառային բառարան
 22. հագեկատար - բարբառային բառարան
 23. հագը - բարբառային բառարան
 24. հագիբա - բարբառային բառարան
 25. հագիմ - բարբառային բառարան
 26. հագին - բարբառային բառարան
 27. հագյա - բարբառային բառարան
 28. հագնիլ - բարբառային բառարան
 29. հանճարք - բարբառային բառարան
 30. արածք - բարբառային բառարան
 31. արակ - բարբառային բառարան
 32. արաղ - բարբառային բառարան
 33. արաղան - բարբառային բառարան
 34. արամագի - բարբառային բառարան
 35. արայ - բարբառային բառարան
 36. արանչի - բարբառային բառարան
 37. արան-տարան - բարբառային բառարան
 38. արապահ - բարբառային բառարան
 39. արապլեզ - բարբառային բառարան
 40. արասի - բարբառային բառարան
 41. արասնգի - բարբառային բառարան
 42. արավամուտ - բարբառային բառարան
 43. արավերա - բարբառային բառարան
 44. արատիք - բարբառային բառարան
 45. արարա - բարբառային բառարան
 46. արարի - բարբառային բառարան
 47. արարի - բարբառային բառարան
 48. արդ տալ - տալ բարբառային բառարան
 49. արդրուկ - բարբառային բառարան
 50. արդում - բարբառային բառարան
 51. արդուն - բարբառային բառարան
 52. արդուրձիդ - բարբառային բառարան
 53. արեար երթալ - երթալ բարբառային բառարան
 54. արե՜գ - բարբառային բառարան
 55. արեգի - բարբառային բառարան
 56. արեգկմել - բարբառային բառարան
 57. արեգշեպ - բարբառային բառարան
 58. արեգունի - բարբառային բառարան
 59. արեղան - բարբառային բառարան
 60. արեճաշնիկա - բարբառային բառարան
 61. արեմլիկ - բարբառային բառարան
 62. արեմ-ծերեմ - բարբառային բառարան
 63. արենթաթախ - բարբառային բառարան
 64. արենթրաշա - բարբառային բառարան
 65. արենխում - բարբառային բառարան
 66. արենխուն - բարբառային բառարան
 67. արենծարավ - բարբառային բառարան
 68. արենծով - բարբառային բառարան
 69. արենկեր - բարբառային բառարան
 70. արենկոլոլ - բարբառային բառարան
 71. արենհեղություն - բարբառային բառարան
 72. արենճապախ - բարբառային բառարան
 73. արենշաղախ - բարբառային բառարան
 74. արենպարտ - բարբառային բառարան
 75. արենտեր - բարբառային բառարան
 76. արենք - բարբառային բառարան
 77. արենքամ - բարբառային բառարան
 78. արենքուն - բարբառային բառարան
 79. արես - բարբառային բառարան
 80. արեստ - բարբառային բառարան
 81. արևաբաշխ - բարբառային բառարան
 82. արևաբաց - բարբառային բառարան
 83. արևագալ - բարբառային բառարան
 84. արևադեմ - բարբառային բառարան
 85. արևազարկ - բարբառային բառարան
 86. արևաթակ - բարբառային բառարան
 87. արևալիս - բարբառային բառարան
 88. արևախաշ - բարբառային բառարան
 89. արևախաս - բարբառային բառարան
 90. արևակ - բարբառային բառարան
 91. արևահամ - բարբառային բառարան
 92. արևահաս - բարբառային բառարան
 93. արևամեռ - բարբառային բառարան
 94. արևառ - բարբառային բառարան
 95. արևասադաղին - բարբառային բառարան

Մասնակից 1[խմբագրել]

--Տաթև15 (քննարկում) 17:45, 28 Նոյեմբերի 2016 (UTC)[reply]

 1. ավուր-թավուր - բարբառային բառարան
 2. ավուր-մավուր - բարբառային բառարան
 3. ավքյար - բարբառային բառարան
 4. ատական - բարբառային բառարան
 5. ատակվել - բարբառային բառարան
 6. ատակուկ - բարբառային բառարան
 7. ատակում - բարբառային բառարան
 8. ատաղ - բարբառային բառարան
 9. ատաղա - բարբառային բառարան
 10. ատամահատիկ - բարբառային բառարան
 11. ատամնախոռ - բարբառային բառարան
 12. ատամնակրկիտ - բարբառային բառարան

Մասնակից 2[խմբագրել]

--Վարդ2001 (քննարկում) 10:36, 29 Նոյեմբերի 2016 (UTC)[reply]

 1. արածք - բարբառային բառարան
 2. արակ - բարբառային բառարան
 3. արաղ - բարբառային բառարան
 4. արաղան - բարբառային բառարան
 5. արամագի - բարբառային բառարան
 6. կրտոլո - բարբառային բառարան

Մասնակից 3[խմբագրել]

--Meri Martirosyan (քննարկում) 10:34, 29 Նոյեմբերի 2016 (UTC)[reply]

 1. արայ - բարբառային բառարան

Մասնակից 4[խմբագրել]

--Adamyan Lusine (քննարկում) 10:37, 29 Նոյեմբերի 2016 (UTC)[reply]

 1. արանչի - բարբառային բառարան
 2. արան-տարան - բարբառային բառարան

Մասնակից 5[խմբագրել]

--Dianaliana (քննարկում) 10:37, 29 Նոյեմբերի 2016 (UTC)[reply]

 1. արապահ - բարբառային բառարան
 2. արապլեզ - բարբառային բառարան
 3. ապասթան - բարբառային բառարան
 4. արասի - բարբառային բառարան
 5. արասնգի - բարբառային բառարան
 6. արավամուտ - բարբառային բառարան
 7. արավերա - բարբառային բառարան
 8. արատիք - բարբառային բառարան
 9. արարա - բարբառային բառարան
 10. արարի - բարբառային բառարան
 11. արարի - բարբառային բառարան

Մասնակից 6[խմբագրել]

--Rita Aslanyan (քննարկում) 10:38, 29 Նոյեմբերի 2016 (UTC)[reply]

Մասնակից 7[խմբագրել]

--Liana Eritsyan (քննարկում) 10:48, 29 Նոյեմբերի 2016 (UTC)[reply]

 1. արդ տալ - տալ բարբառային բառարան
 2. կրճյուն - բարբառային բառարան
 3. կրճոնք - բարբառային բառարան
 4. կրճունք - բարբառային բառարան
 5. կրճվակ - բարբառային բառարան
 6. կրճտուք - բարբառային բառարան
 7. կրմանքտիր - բարբառային բառարան
 8. կրմրախեց - բարբառային բառարան
 9. կրյանկոտ - բարբառային բառարան
 10. կրնգել - բարբառային բառարան
 11. կրնգներավուր - բարբառային բառարան
 12. կրնընալ - բարբառային բառարան
 13. կրնիեբ - բարբառային բառարան
 14. կրնկադարձ - բարբառային բառարան
 15. կրնկթեռ - բարբառային բառարան
 16. կրնկթքել - բարբառային բառարան
 17. կրնկնամաշ - բարբառային բառարան
 18. կրնկնամակ - բարբառային բառարան
 19. կրնկնել - բարբառային բառարան
 20. կրնկտել - բարբառային բառարան
 21. կրշկավաշ - բարբառային բառարան
 22. կրոնի - բարբառային բառարան
 23. կրոչ - բարբառային բառարան
 24. կրոր - բարբառային բառարան
 25. կրոց-պրոց - բարբառային բառարան
 26. կրութեն - բարբառային բառարան
 27. կրուխ - բարբառային բառարան
 28. կրուր - բարբառային բառարան
 29. կրպան - բարբառային բառարան
 30. կրպշտել - բարբառային բառարան
 31. կրջել - բարբառային բառարան
 32. կրվոր - բարբառային բառարան
 33. կրտաք - բարբառային բառարան
 34. կրտզի - բարբառային բառարան
 35. կրտզիք - բարբառային բառարան
 36. կրտըլ - բարբառային բառարան
 37. կրտըման - բարբառային բառարան
 38. կրտըպրտանք - բարբառային բառարան
 39. կրտոպլի - բարբառային բառարան
 40. կրտոտել - բարբառային բառարան
 41. կրրա - բարբառային բառարան
 42. կրցա - բարբառային բառարան
 43. կրցակալ - բարբառային բառարան
 1. կրցանց - բարբառային բառարան
 2. կրքպառկել - բարբառային բառարան
 3. կցազամ - բարբառային բառարան
 4. կցաժ - բարբառային բառարան
 5. կցել - բարբառային բառարան
 6. կցալուճակ - բարբառային բառարան
 7. կցախ - բարբառային բառարան
 8. կցախտիկ - բարբառային բառարան
 9. կցած - բարբառային բառարան
 10. կցաղել - բարբառային բառարան
 11. կցանճութ - բարբառային բառարան
 12. կցաչե - բարբառային բառարան
 13. կցապ - բարբառային բառարան
 14. կցառ - բարբառային բառարան
 15. կցատուր - բարբառային բառարան
 16. կցըկամ - բարբառային բառարան
 17. կցիպ - բարբառային բառարան
 18. կցխենիկ - բարբառային բառարան
 19. կցկտոր - բարբառային բառարան
 20. կցկցալ - բարբառային բառարան
 21. կցղվանք - բարբառային բառարան
 22. կցման - բարբառային բառարան
 23. կցմթել - բարբառային բառարան
 24. կցմթվիլ - բարբառային բառարան
 25. կցնել - բարբառային բառարան
 26. կցնուրթ - բարբառային բառարան
 27. կցնռք - բարբառային բառարան
 28. կցուն - բարբառային բառարան
 29. կցսած - բարբառային բառարան

Մասնակից 8[խմբագրել]

--Dianaliana (քննարկում) 05:30, 30 Նոյեմբերի 2016 (UTC)[reply]

 1. արդրուկ - բարբառային բառարան
 2. արդում - բարբառային բառարան
 3. արդուն - բարբառային բառարան
 4. արդուրձիդ - բարբառային բառարան
 5. արեար երթալ - երթալ բարբառային բառարան
 6. արե՜գ - բարբառային բառարան
 7. արեգի - բարբառային բառարան
 8. արեգկմել - բարբառային բառարան
 9. արեգշեպ - բարբառային բառարան
 10. արեգունի - բարբառային բառարան

Մասնակից 9[խմբագրել]

--Dianaliana (քննարկում) 11:26, 13 Դեկտեմբերի 2016 (UTC)[reply]

 1. արեղան - բարբառային բառարան
 2. արեճաշնիկա - բարբառային բառարան
 3. արեմլիկ - բարբառային բառարան
 4. արեմ-ծերեմ - բարբառային բառարան
 5. արենթաթախ - բարբառային բառարան
 6. արենթրաշա - բարբառային բառարան
 7. արենխում - բարբառային բառարան
 8. արենխուն - բարբառային բառարան
 9. արենծարավ - բարբառային բառարան
 10. արենծով - բարբառային բառարան
 11. արենկեր - բարբառային բառարան

Մասնակից 10[խմբագրել]

--Dianaliana (քննարկում) 10:23, 8 Դեկտեմբերի 2016 (UTC)[reply]

 1. արենկոլոլ - բարբառային բառարան
 2. արենհեղություն - բարբառային բառարան
 3. արենճապախ - բարբառային բառարան
 4. արենշաղախ - բարբառային բառարան
 5. արենպարտ - բարբառային բառարան
 6. արենտեր - բարբառային բառարան
 7. արենք - բարբառային բառարան
 8. արենքամ - բարբառային բառարան
 9. արենքուն - բարբառային բառարան
 10. արես - բարբառային բառարան
 11. արեստ - բարբառային բառարան

Մասնակից 11[խմբագրել]

--Dianaliana (քննարկում) 11:13, 18 Դեկտեմբերի 2016 (UTC)[reply]

 1. արևաբաշխ - բարբառային բառարան
 2. արևաբաց - բարբառային բառարան
 3. արևագալ - բարբառային բառարան
 4. արևադեմ - բարբառային բառարան
 5. արևազարկ - բարբառային բառարան
 6. արևաթակ - բարբառային բառարան
 7. արևալիս - բարբառային բառարան
 8. արևախաշ - բարբառային բառարան
 9. արևախաս - բարբառային բառարան
 10. արևակ - բարբառային բառարան
 11. արևահամ - բարբառային բառարան
 12. արևահաս - բարբառային բառարան
 13. արևամեռ - բարբառային բառարան
 14. արևառ - բարբառային բառարան
 15. արևասադաղին - բարբառային բառարան