Վիքիբառարան:Ձմեռային Վիքիճամբար 2017/1/6

Վիքիբառարան-ից
Jump to navigation Jump to search
 1. դնջոց - բարբառային բառարան
 2. դնջութին - բարբառային բառարան
 1. դնդոշ - բարբառային բառարան
 2. դնդռաիկ - բարբառային բառարան
 1. դնթիկ - բարբառային բառարան
 2. դևստան - բարբառային բառարան


Մասնակից 1[խմբագրել]

 1. դաթանոց - բարբառային բառարան
 2. դաղզուն - բարբառային բառարան
 3. դանդան - բարբառային բառարան
 4. դառնագ - բարբառային բառարան
 5. դատամահրամ - բարբառային բառարան
 6. դարկեն - բարբառային բառարան
 7. դբլտալ - բարբառային բառարան
 8. դբրվե - բարբառային բառարան
 9. դեհան - բարբառային բառարան
 10. դենջընալ - բարբառային բառարան
 11. դևոմ - բարբառային բառարան
 12. դըխըղել - բարբառային բառարան
 13. դժխել - բարբառային բառարան
 14. դիլիժեժ - բարբառային բառարան
 15. դիվանբեգ - բարբառային բառարան
 16. դխիրվել - բարբառային բառարան
 17. դմխոզ - բարբառային բառարան
 18. դնդնոց - բարբառային բառարան

Մասնակից 2[խմբագրել]

 1. դաթռիլ - բարբառային բառարան
 2. դաղլաղորել - բարբառային բառարան
 3. դանդանա - բարբառային բառարան
 4. դառնաժամ - բարբառային բառարան
 5. դատապրկել - բարբառային բառարան
 6. դարձկալ - բարբառային բառարան
 7. դբկալ - բարբառային բառարան
 8. դբց - բարբառային բառարան
 9. դեհլել - բարբառային բառարան
 10. դենց - բարբառային բառարան
 11. դևոր - բարբառային բառարան
 12. դըխութ - բարբառային բառարան
 13. դժխվակ - բարբառային բառարան
 14. դիլիմ - բարբառային բառարան
 15. դիվանխանա - բարբառային բառարան
 16. դխկզդոնի - բարբառային բառարան
 17. դմկըռուկ - բարբառային բառարան
 18. դնդշվել - բարբառային բառարան

Մասնակից 3[խմբագրել]

 1. դալալասիկ - բարբառային բառարան
 2. դաղլիլ - բարբառային բառարան
 3. դանդանի - բարբառային բառարան
 4. դառնակողինձ - բարբառային բառարան
 5. դատար - բարբառային բառարան
 6. դարձուկ - բարբառային բառարան
 7. դբկեցնել - բարբառային բառարան
 8. դեհմըլել - բարբառային բառարան
 9. դեշնել - բարբառային բառարան
 10. դևուտ - բարբառային բառարան
 11. դըհան - բարբառային բառարան
 12. դժմին - բարբառային բառարան
 13. դիլլիքոթուն - բարբառային բառարան
 14. դիվատուն - բարբառային բառարան
 15. դխսոլ - բարբառային բառարան
 16. դմղել - բարբառային բառարան
 17. դնդող - բարբառային բառարան

Մասնակից 4[խմբագրել]

 1. դալալո - բարբառային բառարան
 2. դաղլով - բարբառային բառարան
 3. դանդառեճ - բարբառային բառարան
 4. դառնատամար - բարբառային բառարան
 5. դատեցնել - բարբառային բառարան
 6. դարձուն - բարբառային բառարան
 7. դբկյուն - բարբառային բառարան
 8. դեհնե - բարբառային բառարան
 9. դեորտ - բարբառային բառարան
 10. դըղնըժուռել - բարբառային բառարան
 11. դժոխկափայ - բարբառային բառարան
 12. դիլուժաժ - բարբառային բառարան
 13. դիվթիկ - բարբառային բառարան
 14. դխսոտ - բարբառային բառարան
 15. դմճաիկ - բարբառային բառարան

Մասնակից 6[խմբագրել]

 1. դալամա - բարբառային բառարան
 2. դաղձանակ - բարբառային բառարան
 3. դանդողիկ - բարբառային բառարան
 4. դառնիկ - բարբառային բառարան
 5. դատիչ - բարբառային բառարան
 6. դարձուցել - բարբառային բառարան
 7. դբղուկ - բարբառային բառարան
 8. դգալել - բարբառային բառարան
 9. դեհնել - բարբառային բառարան
 10. դեչանը - բարբառային բառարան
 11. դեփգոգ - բարբառային բառարան
 12. դըմ - բարբառային բառարան
 13. դիա - բարբառային բառարան
 14. դիհ - բարբառային բառարան
 15. դիվիր - բարբառային բառարան
 16. դխվար - բարբառային բառարան
 17. դմմուկ - բարբառային բառարան

Մասնակից 7[խմբագրել]

 1. դալամոլիկ - բարբառային բառարան
 2. դաղմա - բարբառային բառարան
 3. դանդոնիկ - բարբառային բառարան
 4. դառնճի - բարբառային բառարան
 5. դատկան - բարբառային բառարան
 6. դարղա - բարբառային բառարան
 7. դգալիկ - բարբառային բառարան

Մասնակից 8[խմբագրել]

 1. դալամոճ - բարբառային բառարան
 2. դաղմել - բարբառային բառարան
 3. դանդուել - բարբառային բառարան
 4. դառնուչք - բարբառային բառարան
 5. դատող - բարբառային բառարան
 6. դարճիկ - բարբառային բառարան
 7. դբղփշտըռկիլ - բարբառային բառարան
 8. դգալնոց - բարբառային բառարան
 9. դեհվտել - բարբառային բառարան
 10. դեպղտել - բարբառային բառարան
 11. դեքարկին - բարբառային բառարան
 12. դըմբըռիկ - բարբառային բառարան
 13. դիար - բարբառային բառարան
 14. դիհան - բարբառային բառարան

Մասնակից 9[խմբագրել]

 • ստորագրիր այստեղ
 1. դնթռել - բարբառային բառարան
 2. դնկըլ - բարբառային բառարան
 3. դնկրտալ - բարբառային բառարան
 4. դննոգ - բարբառային բառարան
 5. դնշանք - բարբառային բառարան
 6. դնուկ - բարբառային բառարան
 7. դնչաման - բարբառային բառարան
 8. դնչկապ - բարբառային բառարան
 9. դնչոց - բարբառային բառարան
 10. դնչտել - բարբառային բառարան
 11. դնջանալ - բարբառային բառարան
 12. դնջանոցել - բարբառային բառարան
 13. դնջացնել - բարբառային բառարան
 14. դնջափունք - բարբառային բառարան
 15. դնջում - բարբառային բառարան
 16. դնփան - բարբառային բառարան
 17. դնքմնկալեն - բարբառային բառարան
 18. դնքոց - բարբառային բառարան
 19. դնդրղոզ - բարբառային բառարան
 20. դնդողիկ - բարբառային բառարան

Մասնակից 1[խմբագրել]

 1. դոլ - բարբառային բառարան
 2. դոնաճաղ - բարբառային բառարան
 3. դուդ - բարբառային բառարան
 4. դուռբաց - բարբառային բառարան
 5. դռդոշ - բարբառային բառարան
 6. դրկեց - բարբառային բառարան
 7. եդդոնց - բարբառային բառարան
 8. եղածաղիկ - բարբառային բառարան
 9. եղնկել - բարբառային բառարան
 10. եռևեփ - բարբառային բառարան

Մասնակից 2[խմբագրել]

 1. դոլազ - բարբառային բառարան
 2. դոնավոր - բարբառային բառարան
 3. դուդա - բարբառային բառարան
 4. դուռբռնելա - բարբառային բառարան
 5. դռդռալի - բարբառային բառարան
 6. դրման - բարբառային բառարան
 7. եդիկ - բարբառային բառարան
 8. եղածու - բարբառային բառարան
 9. եղշնակ - բարբառային բառարան
 10. եռըն - բարբառային բառարան

Մասնակից 3[խմբագրել]

 • ստորագրիր այստեղ

Մասնակից 4[խմբագրել]

 • ստորագրիր այստեղ

Մասնակից 5[խմբագրել]

 • ստորագրիր այստեղ

Մասնակից 6[խմբագրել]

 • ստորագրիր այստեղ

Մասնակից 7[խմբագրել]

 1. դոլոճ - բարբառային բառարան
 2. դոնըմ - բարբառային բառարան
 3. դուդուլ - բարբառային բառարան
 4. դուռվերք - բարբառային բառարան
 5. դռիգ - բարբառային բառարան
 6. եղորդ - բարբառային բառարան

Մասնակից 9[խմբագրել]

 • ստորագրիր այստեղ

Մասնակից 10[խմբագրել]

 • ստորագրիր այստեղ