Վիքիբառարան:Ձմեռային Վիքիճամբար 2017/2/1

Վիքիբառարան-ից
Jump to navigation Jump to search

Մասնակից 1[խմբագրել]

--Mariam2004 (քննարկում) 06:44, 7 հունվարի 2017 (UTC)

 1. եռկծալ - բարբառային բառարան
 2. ետկուս - բարբառային բառարան
 3. երեսքըվար - բարբառային բառարան
 4. երկնավիզ - բարբառային բառարան
 5. եփութուխ - բարբառային բառարան
 6. զահդար - բարբառային բառարան
 7. զայրուզխկում - բարբառային բառարան
 8. զառհնել - բարբառային բառարան
 9. զարգյարություն - բարբառային բառարան
 10. զաֆթ - բարբառային բառարան
 11. զըխըմ - բարբառային բառարան
 12. զըրզըմբա - բարբառային բառարան
 13. զիլիֆլըղ - բարբառային բառարան
 14. եռնուց - բարբառային բառարան
 15. երդք - բարբառային բառարան
 16. երկնութեն - բարբառային բառարան
 17. եքա - բարբառային բառարան
 18. զանահլի - բարբառային բառարան
 19. զառնշան - բարբառային բառարան
 20. զարդափչած - բարբառային բառարան
 21. զբկիչ - բարբառային բառարան
 22. զեոքանչ - բարբառային բառարան
 23. զըրթնա - բարբառային բառարան
 24. զիխ - բարբառային բառարան
 25. եռս - բարբառային բառարան
 26. ետնեքը - բարբառային բառարան
 27. երեժտուք - բարբառային բառարան
 28. երևին - բարբառային բառարան
 29. երկուըռըխանի - բարբառային բառարան
 30. զա - բարբառային բառարան
 31. զահմար - բարբառային բառարան
 32. զավագար - բարբառային բառարան
 33. զարզամբ - բարբառային բառարան
 34. զբռդուգ - բարբառային բառարան
 35. զետուկ - բարբառային բառարան
 36. զըմբ - բարբառային բառարան
 37. զըրպտտի - բարբառային բառարան
 38. զիղճ - բարբառային բառարան
 39. դոլու - բարբառային բառարան
 40. դոնվըրա - բարբառային բառարան
 41. դուդուշ - բարբառային բառարան
 42. դուսընկեց - բարբառային բառարան
 43. դռլիկ - բարբառային բառարան
 44. դրնդալի - բարբառային բառարան
 45. եդու - բարբառային բառարան
 46. եղուկ - բարբառային բառարան
 47. դոլլա - բարբառային բառարան
 48. դոնդոնալ - բարբառային բառարան
 49. դուդուել - բարբառային բառարան
 50. դուռսուքել - բարբառային բառարան
 51. դռթան - բարբառային բառարան
 52. դրմփոն - բարբառային բառարան
 53. եդնեն - բարբառային բառարան
 54. եղանաեղ - բարբառային բառարան

Մասնակից 2[խմբագրել]

 • ստորագրիր այստեղ

Մասնակից 3[խմբագրել]

 1. եռնային - բարբառային բառարան
 2. ետնամնա - բարբառային բառարան
 3. երդումակուտոր - բարբառային բառարան
 4. երերոց - բարբառային բառարան
 5. երկնկեկ - բարբառային բառարան
 6. եփված - բարբառային բառարան
 7. զահիրա - բարբառային բառարան
 8. զան - բարբառային բառարան
 9. զառնաբութ - բարբառային բառարան
 10. զարդաբըռ - բարբառային բառարան
 11. զբարա - բարբառային բառարան
 12. զեոմփ - բարբառային բառարան
 13. զըխլ - բարբառային բառարան
 14. զըրզոփ - բարբառային բառարան
 15. զիլվագ - բարբառային բառարան
 16. եռմռել - բարբառային բառարան
 17. ետնան - բարբառային բառարան
 18. երդվննալ - բարբառային բառարան
 19. երերմաունք - բարբառային բառարան
 20. երկնիջակ - բարբառային բառարան
 21. եփուկ-թափուկ - բարբառային բառարան
 22. զահիր - բարբառային բառարան
 23. զայրումար - բարբառային բառարան
 24. զառղալամ - բարբառային բառարան
 25. զարդա - բարբառային բառարան
 26. զբաբուկ - բարբառային բառարան
 27. զեոթտելե - բարբառային բառարան
 28. զըխի - բարբառային բառարան
 29. զըրզընգալ - բարբառային բառարան
 30. զիլու - բարբառային բառարան
 31. եռշնել - բարբառային բառարան
 32. ետնացավ - բարբառային բառարան
 33. երեժկտալ - բարբառային բառարան
 34. երևական - բարբառային բառարան
 35. երկուբերնանի - բարբառային բառարան
 36. եքսան - բարբառային բառարան
 37. զահմ - բարբառային բառարան
 38. զանգա - բարբառային բառարան
 39. զառֆա - բարբառային բառարան
 40. զարդով - բարբառային բառարան
 41. զբնվել - բարբառային բառարան
 42. զարդե - բարբառային բառարան
 43. զետ - բարբառային բառարան
 44. զըխում - բարբառային բառարան
 45. զըրկ ու պըրկ - ու պըրկ բարբառային բառարան
 46. զիկս - բարբառային բառարան
 47. եռշնակ - բարբառային բառարան
 48. ետնատուր - բարբառային բառարան
 49. երդքկալ - բարբառային բառարան
 50. երկնունիկ - բարբառային բառարան

Մասնակից 4[խմբագրել]

 1. եռնել - բարբառային բառարան
 2. ետնավ - բարբառային բառարան
 3. երդումնաչոր - բարբառային բառարան
 4. երերուք - բարբառային բառարան
 5. երկնճուկ - բարբառային բառարան
 6. եփրեմ - բարբառային բառարան
 7. զահիրմար - բարբառային բառարան
 8. զանաթ - բարբառային բառարան
 9. զառնանի - բարբառային բառարան
 10. զբարավուր - բարբառային բառարան
 11. զեոնար - բարբառային բառարան
 12. զըխկուն - բարբառային բառարան
 13. զըրթ - բարբառային բառարան
 14. զիլֆիխար - բարբառային բառարան

Մասնակից 5[խմբագրել]

Մասնակից 6[խմբագրել]

 • ստորագրիր այստեղ

Մասնակից 7[խմբագրել]

 • ստորագրիր այստեղ

Մասնակից 8[խմբագրել]

 1. եռջրվել - բարբառային բառարան
 2. ետնեն - բարբառային բառարան
 3. երեժկտուք - բարբառային բառարան
 4. երևան - բարբառային բառարան
 5. երկուերեսանություն - բարբառային բառարան
 6. եքրե - բարբառային բառարան
 7. զահմանալ - բարբառային բառարան
 8. զանգի - բարբառային բառարան
 9. զարդրման - բարբառային բառարան
 10. զբուն - բարբառային բառարան
 11. զետկել - բարբառային բառարան
 12. զըհար - բարբառային բառարան
 13. զըրնգ - բարբառային բառարան
 14. զիհ-զինքը - բարբառային բառարան

Մասնակից 9[խմբագրել]

 • ստորագրիր այստեղ

Մասնակից 1[խմբագրել]

 • ստորագրիր այստեղ

Մասնակից 2[խմբագրել]

 • ստորագրիր այստեղ

Մասնակից 3[խմբագրել]

 • ստորագրիր այստեղ

Մասնակից 4[խմբագրել]

 • ստորագրիր այստեղ

Մասնակից 5[խմբագրել]

 • ստորագրիր այստեղ

Մասնակից 6[խմբագրել]

--Դավիթ Մ-ն (քննարկում) 12:30, 7 հունվարի 2017 (UTC)

 1. էսսիում - բարբառային բառարան
 2. էտթեն - բարբառային բառարան
 3. էրեսաբացենք - բարբառային բառարան
 4. էրկումտել - բարբառային բառարան
 5. էօմր - բարբառային բառարան
 6. ըխպհար - բարբառային բառարան
 7. ըղոթել - բարբառային բառարան
 8. ըմմեգ - բարբառային բառարան

Մասնակից 7[խմբագրել]

 • ստորագրիր այստեղ

Մասնակից 8[խմբագրել]

--Դավիթ Մ-ն (քննարկում) 11:58, 7 հունվարի 2017 (UTC)

 1. էսվեն - բարբառային բառարան
 2. էտիկ - բարբառային բառարան
 3. էրեսաջուր - բարբառային բառարան
 4. էրճենե - բարբառային բառարան
 5. էօտա - բարբառային բառարան
 6. ըխպրամեռ - բարբառային բառարան
 7. ըղողել - բարբառային բառարան
 8. ըմմընօր - բարբառային բառարան
 9. ընձկընա - բարբառային բառարան
 10. ընըրհարսնը - բարբառային բառարան

Մասնակից 9[խմբագրել]

--Դավիթ Մ-ն (քննարկում) 11:34, 7 հունվարի 2017 (UTC)

 1. էստա - բարբառային բառարան
 2. էտինք - բարբառային բառարան
 3. էրեսկ - բարբառային բառարան
 4. էօր - բարբառային բառարան
 5. ըլդա - բարբառային բառարան
 6. ըխպրացու - բարբառային բառարան
 7. ըղոնել - բարբառային բառարան
 8. ըմնեկճիկ - բարբառային բառարան
 9. ընըրհարսնը - բարբառային բառարան
 10. ընձկընեմ - բարբառային բառարան