Վիքիբառարան:Կրթական ծրագիր/Գյումրու վիքիակումբ/Արխիվ/Սեպտեմբեր

Վիքիբառարան-ից
Jump to navigation Jump to search
 1. թյուրիմացություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 2. թնալ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 3. թնահատ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 4. թնատ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 5. թնգալ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 6. թնգթնգալ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 7. թնգոց - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 8. թնդական - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 9. թնդաձայն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 10. թնդանոթ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 11. խոտոր - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 12. խոտորագիծ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 13. խոտորախոս - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 14. խոտորաճամփա - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 15. խոտորաճանապարհ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 16. խոտորան - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 17. խոտորանավել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 18. խոտորափողոց - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 19. խոտորել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 20. խոտորեցնել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 21. խոտորիչ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 22. խոտորնակ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 23. խոտորնակի - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 24. խոտորվել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 25. խոտորություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 26. խոտորուկ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 27. խոտորում - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 28. խոտոց - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 29. խոտում - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 30. խոտուց - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 31. խոտույք - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 32. խոտքաղ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 33. խոտքաղոց - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 34. խոր - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 35. խորաբովանդակ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 36. խորախոհուն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 37. խորամանկ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 38. խորանալ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 39. խորդ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 40. խորթ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 41. խորհ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 42. խորհել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 43. խաղիկ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 44. խաղուն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 45. խաղուտաղ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 46. խաղցնել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 47. խաղկնելիք - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 48. խաղկտուց - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 49. խաղող - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 50. խաղողաբուծական - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 51. խաղողաբուծություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 52. խաղողաբույծ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 53. խաղողագետ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 54. խաղողագիտական - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 55. խաղողագիտություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 56. խաղողագործ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 57. խաղողագործական - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 58. խաղողագրական - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 59. խաղողագրություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 60. խաղողազգի - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 61. խաղտուն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 62. խաղողաթափ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 63. խաղողաթուփ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 64. խաղողալից - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 65. խաղողահաս - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 66. խաղողահավաք - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 67. խաղողահատ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 68. խաղողահատիկ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 69. խաղողանոց - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 70. խաղողանույշ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 71. խաղողաշաքար - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 72. խաղողաջուր - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 73. խաղողակիր - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 74. խաղքություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 75. խաճի - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 76. խամ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 77. խամալոն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 78. խամահանես - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 79. խամահանեք - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 80. խամահատ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 81. խամահատել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 82. խամահերկ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 83. խամահող - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 84. խամրել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 85. խամրեցնել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 86. խամրեցում - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 87. խամրոց - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 88. խամրություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 89. խամութակմախք - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 90. խամություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 91. խամուտ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 92. խամքար - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 93. խամքարել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 94. խամքարել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 95. խամքարվածք - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 96. խամքարվել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 97. խամքարում - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 98. խայաթի - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 99. խայան - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 100. խայեն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 101. խայթ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 102. խայթալեզու - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 103. խայթախորժ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 104. խայթական - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 105. խայթահար - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 106. խայթահարել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 107. խայթահարվել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 108. խայթահարում - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 109. խայթավերք - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 110. խայթավոր - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 111. խայթիչ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 112. խայթոտել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 113. խայթոտվել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 114. խայթոտում - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 115. խայթոց - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 116. խայթոցամարտ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 117. խայթոցավոր - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 118. խայթված - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 119. խայթվածք - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 120. խայթվել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 121. խայթուխոց - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 122. խայթում - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 123. խային - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 124. խայծաթռչուն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 125. խայծաճանճ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 126. խայծային - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 127. խայծավոր - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 128. խայծավորել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 129. խայծավորվել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 130. խայծավորում - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 131. խայծել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 132. խայծղան - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 133. խայծղանել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 134. խայծղանվել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 135. խայծղանում - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 136. խայտ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 137. խայտաբզեզ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 138. ինդուիզմ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 139. ինդուլգենցիա - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 140. ինդուկտիվ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 141. ինդուկցիա - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 142. ինդուկցիոն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 143. ինդուս - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 144. խեղդիչ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 145. խեղդկապ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 146. խեղմխտել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 147. խեղդմխձվել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 148. խեղդոտել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 149. խեղդոտվել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 150. խեղդոց - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 151. խեղդվուք - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 152. խեղդուկ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 153. խեղդում - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 154. խեղել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 155. խեղեփ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 156. խեղեփանալ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 157. խեղեփնալ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն