Վիքիբառարան:Ձմեռային Վիքիճամբար 2017/4/1

Վիքիբառարան-ից
Jump to navigation Jump to search

Մասնակից[խմբագրել]

 1. թը - բարբառային բառարան
 2. թթակնալ - բարբառային բառարան
 3. թիթխնոտել - բարբառային բառարան
 4. թինքա - բարբառային բառարան
 5. թլեփել - բարբառային բառարան
 6. թխմխալ - բարբառային բառարան
 7. թյուվեք - բարբառային բառարան
 8. թշխաշել - բարբառային բառարան
 9. թոլընգի - բարբառային բառարան
 10. թոնթռիկ - բարբառային բառարան
 11. թոռմռտկել - բարբառային բառարան
 12. թութնե - բարբառային բառարան
 13. թուտուճիկ - բարբառային բառարան
 14. թպռտորիկ - բարբառային բառարան
 15. թսթսալ - բարբառային բառարան
 16. թրխորով - բարբառային բառարան
 17. թքալ - բարբառային բառարան
 18. ժամանակոց - բարբառային բառարան
 19. ժեմենուգ - բարբառային բառարան
 20. ժիրերես - բարբառային բառարան
 21. ժողովարարական - բարբառային բառարան
 22. ժվըռ֊ժվըռ - բարբառային բառարան
 23. իզատիլ - բարբառային բառարան
 24. իլլել - բարբառային բառարան
 25. իմացք - բարբառային բառարան
 26. ինոցանե - բարբառային բառարան
 27. էրկըսո - բարբառային բառարան
 28. էրկուոտնա - բարբառային բառարան
 29. ըլըմանչի - բարբառային բառարան
 30. թանգ - բարբառային բառարան
 31. թայմնել - բարբառային բառարան
 32. դուռնա - բարբառային բառարան

Մասնակից 2[խմբագրել]

--Mariam2004 (քննարկում) 06:31, 9 հունվարի 2017 (UTC)

 1. թառթափ - բարբառային բառարան
 2. թավթվուն - բարբառային բառարան
 3. թարս - բարբառային բառարան
 4. թափշուր - բարբառային բառարան
 5. թբղլե - բարբառային բառարան
 6. թեզե - բարբառային բառարան
 7. թըբեթ - բարբառային բառարան
 8. թթե - բարբառային բառարան
 9. թիթխոտ - բարբառային բառարան
 10. թիշ - բարբառային բառարան
 11. թլըզել - բարբառային բառարան
 12. թխնած - բարբառային բառարան
 13. թնախոս - բարբառային բառարան
 14. թշկել - բարբառային բառարան
 15. թոլթոլ - բարբառային բառարան
 16. թոնթռիկանալ - բարբառային բառարան
 17. թոռնատուն - բարբառային բառարան
 18. թութուլական - բարբառային բառարան
 19. թուխսհավ - բարբառային բառարան
 20. թուրա - բարբառային բառարան
 21. թպևթուն - բարբառային բառարան
 22. թսթսան - բարբառային բառարան
 23. թրծիհոտ - բարբառային բառարան
 24. թքալանբց - բարբառային բառարան
 25. ժամանակու - բարբառային բառարան
 26. ժեմփուեր - բարբառային բառարան
 27. ժիրժինք - բարբառային բառարան
 28. ժողովկարան - բարբառային բառարան
 29. ժվժվալի - բարբառային բառարան
 30. իզարկ - բարբառային բառարան
 31. իլլենալ - բարբառային բառարան
 32. իմդադ - բարբառային բառարան
 33. ինուճին - բարբառային բառարան
 34. էքսի - բարբառային բառարան
 35. էօսեօր - բարբառային բառարան
 36. ըխտավեր - բարբառային բառարան
 37. թառժաժ - բարբառային բառարան
 38. թագմիկ - բարբառային բառարան
 39. դռդփել - բարբառային բառարան
 40. թըբըր - բարբառային բառարան
 41. թթեն - բարբառային բառարան
 42. թիթոզիկ - բարբառային բառարան
 43. թիշմել - բարբառային բառարան
 44. թլըպպել - բարբառային բառարան
 45. թխնոծ - բարբառային բառարան
 46. թնգզալ - բարբառային բառարան
 47. թշնածակ - բարբառային բառարան
 48. թոլկով - բարբառային բառարան
 49. թոնիկ - բարբառային բառարան
 50. թոռնըսքընամ - բարբառային բառարան
 51. թութուշհավ - բարբառային բառարան
 52. թուղ - բարբառային բառարան
 53. թուրգում - բարբառային բառարան
 54. թջնել - բարբառային բառարան
 55. թսխմել - բարբառային բառարան
 56. թրհատել - բարբառային բառարան
 57. թքբնք - բարբառային բառարան
 58. ժամբակ - բարբառային բառարան
 59. ժենգեռի - բարբառային բառարան
 60. ժլժլալ - բարբառային բառարան
 61. ժողոտանք - բարբառային բառարան
 62. ժվռտալ - բարբառային բառարան
 63. իզես - բարբառային բառարան
 64. իլլեցնել - բարբառային բառարան
 65. իմիկուսի - բարբառային բառարան
 66. ինչաման - բարբառային բառարան
 67. ըխչըրաբուրդ - բարբառային բառարան
 68. ըխպրակեն - բարբառային բառարան
 69. ընթըռուս - բարբառային բառարան
 70. ըշկոլ - բարբառային բառարան
 71. թայպիբ - բարբառային բառարան
 72. եդին - բարբառային բառարան

Մասնակից 3[խմբագրել]

 1. թըբըթել - բարբառային բառարան
 2. թթեղ - բարբառային բառարան
 3. թիթխոտել - բարբառային բառարան
 4. թիշա - բարբառային բառարան
 5. թլընգի - բարբառային բառարան
 6. թխնել - բարբառային բառարան
 7. թնահավք - բարբառային բառարան
 8. թշկլել - բարբառային բառարան
 9. թոլթփել - բարբառային բառարան
 10. թոնթռոշ - բարբառային բառարան
 11. թոռնը - բարբառային բառարան
 12. թութուճսան - բարբառային բառարան
 13. թուխսն - բարբառային բառարան
 14. թուրաթակ - բարբառային բառարան
 15. թջել - բարբառային բառարան
 16. թսթսոց - բարբառային բառարան
 17. թրծուծ - բարբառային բառարան
 18. թքալդել - բարբառային բառարան
 19. ժամասվածք - բարբառային բառարան
 20. ժեն - բարբառային բառարան
 21. ժիրքով - բարբառային բառարան
 22. ժողովքատուն - բարբառային բառարան
 23. ժվոց - բարբառային բառարան
 24. իզեն - բարբառային բառարան
 25. իլլետ - բարբառային բառարան
 26. իմիկ - բարբառային բառարան
 27. ինչակ - բարբառային բառարան
 28. ըլանձու - բարբառային բառարան
 29. ըլգեմուն - բարբառային բառարան
 30. ըղուեյդ - բարբառային բառարան
 31. զղյնի - բարբառային բառարան
 32. թախեթ - բարբառային բառարան
 33. դրմբալի - բարբառային բառարան

Արգամ[խմբագրել]

 1. իսանաորդի - բարբառային բառարան
 2. իսանաֆոտ - բարբառային բառարան
 3. իսաֆ - բարբառային բառարան
 4. իսբաթ - բարբառային բառարան
 5. իսգի - բարբառային բառարան
 6. իսգուր - բարբառային բառարան

Մասնակից 6[խմբագրել]

 1. թըթըռնեկ - բարբառային բառարան
 2. թթխկիչ - բարբառային բառարան
 3. թիթռիկ - բարբառային բառարան
 4. թիպղ - բարբառային բառարան
 5. թլթել - բարբառային բառարան
 6. թխոլ - բարբառային բառարան
 7. թնգմա - բարբառային բառարան
 8. թշնամախնդում - բարբառային բառարան
 9. թոլոլակ - բարբառային բառարան
 10. թոնիրջնջոց - բարբառային բառարան
 11. թոռնորդել - բարբառային բառարան
 12. թութրիկ - բարբառային բառարան
 13. թուղվորել - բարբառային բառարան
 14. թուրիկ - բարբառային բառարան
 15. թռզնեկ - բարբառային բառարան
 16. թսմել - բարբառային բառարան
 17. թրնդած - բարբառային բառարան
 18. թքթքոտել - բարբառային բառարան
 19. ժամկոչ-ծեծ - բարբառային բառարան
 20. ժենգյալ - բարբառային բառարան
 21. ժխթգիլ - բարբառային բառարան
 22. ժողորդ - բարբառային բառարան
 23. ժտտալի - բարբառային բառարան
 24. իզիմ - բարբառային բառարան
 25. իլլի - բարբառային բառարան
 26. իմղա - բարբառային բառարան
 27. ինչամոր - բարբառային բառարան
 28. ըմլա - բարբառային բառարան
 29. ընըսկախոշկ - բարբառային բառարան
 30. էրածահամ - բարբառային բառարան
 31. ըշկըհարել - բարբառային բառարան
 32. թախբիր - բարբառային բառարան
 33. եղոնիկ - բարբառային բառարան

Մասնակից 7[խմբագրել]

 1. թըթըրմաղի - բարբառային բառարան
 2. թթկենի - բարբառային բառարան
 3. թիթռիկանալ - բարբառային բառարան
 4. թիպտիր - բարբառային բառարան
 5. թլթըլ - բարբառային բառարան
 6. թխոց - բարբառային բառարան
 7. թնդաբնութ - բարբառային բառարան
 8. թշնիկ - բարբառային բառարան
 9. թոլոլանգի - բարբառային բառարան
 10. թոնիրտուն - բարբառային բառարան
 11. թոռշ - բարբառային բառարան
 12. թութփիք - բարբառային բառարան
 13. թուճար - բարբառային բառարան
 14. թուրլու - բարբառային բառարան
 15. թռթինգ - բարբառային բառարան
 16. թսմոլ - բարբառային բառարան
 17. թրնտազ - բարբառային բառարան
 18. թքինք - բարբառային բառարան
 19. ժամն - բարբառային բառարան
 20. ժենդ - բարբառային բառարան
 21. ժխշել - բարբառային բառարան
 22. ժողռտել - բարբառային բառարան
 23. ժրալ - բարբառային բառարան
 24. իզինկրնկի - բարբառային բառարան
 25. իլլիլ - բարբառային բառարան
 26. իմնալ - բարբառային բառարան
 27. ինչարար - բարբառային բառարան
 28. ընըծքաչոր - բարբառային բառարան
 29. ընձի - բարբառային բառարան
 30. ըխտափոթ - բարբառային բառարան
 31. զվրվել - բարբառային բառարան
 32. թահմին - բարբառային բառարան
 33. եռիկ-սնռիկ - բարբառային բառարան