Վիքիբառարան:Ձմեռային Վիքիճամբար 2017/3/5

Վիքիբառարան-ից
Jump to navigation Jump to search


Մասնակից 1[խմբագրել]

--Abovyan Volodya (քննարկում) 06:31, 8 հունվարի 2017 (UTC)[reply]

 1. թառլիկ - բարբառային բառարան
 2. թարվանդա - բարբառային բառարան
 3. թափուլի - բարբառային բառարան
 4. թուլաքով - բարբառային բառարան
 5. թեզեփ - բարբառային բառարան
 6. թելթփել - բարբառային բառարան
 7. թա - բարբառային բառարան
 8. թազե - բարբառային բառարան
 9. թախտու - բարբառային բառարան
 10. թաղոց - բարբառային բառարան
 11. թամմել - բարբառային բառարան
 12. թանգող - բարբառային բառարան
 13. ըշտափել - բարբառային բառարան
 14. ըռըսխա - բարբառային բառարան
 15. ըռռըդնիլ - բարբառային բառարան
 16. ըսվասք - բարբառային բառարան
 17. ըրիվ-ճըրիվ - բարբառային բառարան
 18. զխկել - բարբառային բառարան
 19. զմնգիր - բարբառային բառարան
 20. զոբունա - բարբառային բառարան
 21. զոռաքի - բարբառային բառարան
 22. զուտուրիկ - բարբառային բառարան
 23. զռըքել - բարբառային բառարան
 24. զրեխեն - բարբառային բառարան
 25. զփրտուն - բարբառային բառարան
 26. էզենց - բարբառային բառարան
 27. էլկիլ - բարբառային բառարան
 28. էկու - բարբառային բառարան
 29. էմեգ - բարբառային բառարան
 30. էնեգե - բարբառային բառարան
 31. էնույն - բարբառային բառարան
 32. էշտուկ - բարբառային բառարան
 33. էսասկընա - բարբառային բառարան
 34. ընքնի - բարբառային բառարան
 35. ըռզակ - բարբառային բառարան

Մասնակից 2[խմբագրել]

--Մոնթե Մելքոնյան (քննարկում) 06:39, 8 հունվարի 2017 (UTC)[reply]

 1. ըշտբա - բարբառային բառարան
 2. ըռըսպի - բարբառային բառարան
 3. ըռռըխագուլ - բարբառային բառարան
 4. ըսվըլուն - բարբառային բառարան
 5. ըրխատոն - բարբառային բառարան
 6. զխկիկ - բարբառային բառարան
 7. զմոխ - բարբառային բառարան
 8. զոգ - բարբառային բառարան
 9. զոռբայություն - բարբառային բառարան
 10. զուտր - բարբառային բառարան
 11. զռթան - բարբառային բառարան
 12. զրեխլի - բարբառային բառարան
 13. զֆըր - բարբառային բառարան
 14. էզզան - բարբառային բառարան
 15. էլհա - բարբառային բառարան
 16. էկուն - բարբառային բառարան
 17. էմեկել - բարբառային բառարան
 18. էնեկ - բարբառային բառարան
 19. էնուր - բարբառային բառարան
 20. էշտվընք - բարբառային բառարան
 21. էսատրիս - բարբառային բառարան
 22. դոլվըթավոր - բարբառային բառարան
 23. դոջքըշել - բարբառային բառարան
 24. դուդրուխ - բարբառային բառարան
 25. դուվպըտ - բարբառային բառարան
 26. դռնավե - բարբառային բառարան
 27. դրշավարի - բարբառային բառարան
 28. եզանշռունք - բարբառային բառարան

Մասնակից 3[խմբագրել]

--Նանե Սարգսյան (քննարկում) 06:45, 8 հունվարի 2017 (UTC)[reply]

 1. ըշտեղ - բարբառային բառարան
 2. ըռըսվա - բարբառային բառարան
 3. ըռռըխալի - բարբառային բառարան
 4. ըստախ - բարբառային բառարան
 5. ըրխտեղեր - բարբառային բառարան
 6. զխկլթի - բարբառային բառարան
 7. զմպուռթ - բարբառային բառարան
 8. զոզակ - բարբառային բառարան
 9. զոռի - բարբառային բառարան
 10. զուտրը - բարբառային բառարան
 11. զռթապոլ - բարբառային բառարան
 12. զրեխկ - բարբառային բառարան
 13. զֆրան - բարբառային բառարան
 14. էզկի - բարբառային բառարան
 15. էլղար - բարբառային բառարան
 16. էկունուր - բարբառային բառարան
 17. էմենալ - բարբառային բառարան
 18. էնեկություն - բարբառային բառարան
 19. էնոքի - բարբառային բառարան
 20. էշրարձ - բարբառային բառարան
 21. էսդար - բարբառային բառարան

Մասնակից 4[խմբագրել]

 1. ըշտը - բարբառային բառարան
 2. ըռըտ - բարբառային բառարան
 3. ըռռոն - բարբառային բառարան
 4. ըստակ - բարբառային բառարան
 5. ըրկապ - բարբառային բառարան
 6. զխկլիկ - բարբառային բառարան
 7. զմպռտատել - բարբառային բառարան
 8. զոզակավոր - բարբառային բառարան
 9. զոռլի - բարբառային բառարան
 10. զուր-մուր-ապուր - բարբառային բառարան
 11. զռթել - բարբառային բառարան
 12. զրեհվել - բարբառային բառարան
 13. է - բարբառային բառարան
 14. էզմել - բարբառային բառարան
 15. էլճիկ - բարբառային բառարան
 16. էկուշ - բարբառային բառարան
 17. էմերուգ - բարբառային բառարան
 18. էնեձ - բարբառային բառարան
 19. էնչախ - բարբառային բառարան
 20. էշք - բարբառային բառարան
 21. էսդեպ - բարբառային բառարան
 22. դոռդոռ - բարբառային բառարան
 23. դուզացնել - բարբառային բառարան
 24. դուրդալի - բարբառային բառարան
 25. դռնչան - բարբառային բառարան
 26. դրուկ-երես - բարբառային բառարան
 27. եզմել - բարբառային բառարան
 28. եղդել - բարբառային բառարան
 29. եղսիրություն - բարբառային բառարան
 30. դեհա - բարբառային բառարան
 31. դեպղոտել - բարբառային բառարան
 32. դեք - բարբառային բառարան
 33. դըմ-դըմ - բարբառային բառարան
 34. դիանդա - բարբառային բառարան
 35. դիհա - բարբառային բառարան
 36. դիվնոց - բարբառային բառարան
 37. դխվեր - բարբառային բառարան
 38. դմշել - բարբառային բառարան
 39. դմշլի - բարբառային բառարան
 40. դնդռկուկ - բարբառային բառարան
 41. դնդռնած - բարբառային բառարան

Մասնակից 5[խմբագրել]

--Abovyan Volodya (քննարկում) 07:22, 8 հունվարի 2017 (UTC)[reply]

 1. ըշտըհա - բարբառային բառարան
 2. ըռըտիկ - բարբառային բառարան
 3. ըռվաղ - բարբառային բառարան
 4. ըստապուն - բարբառային բառարան
 5. ըրկըհիդգեք - բարբառային բառարան
 6. զմպռտուկ - բարբառային բառարան
 7. զոզո - բարբառային բառարան
 8. զոր-զոր - բարբառային բառարան
 9. զուրթաթխել - բարբառային բառարան
 10. զռթիկ - բարբառային բառարան
 11. զրեն - բարբառային բառարան
 12. էբ - բարբառային բառարան
 13. էզյուխ - բարբառային բառարան
 14. էլմ - բարբառային բառարան
 15. էհալ - բարբառային բառարան
 16. էմզուկ - բարբառային բառարան
 17. էնեղ - բարբառային բառարան
 18. էնչանք - բարբառային բառարան
 19. էշքերե - բարբառային բառարան
 20. էսդին - բարբառային բառարան
 21. դնդռնել - բարբառային բառարան
 22. դնթել - բարբառային բառարան
 23. դալավ - բարբառային բառարան
 24. դամադ - բարբառային բառարան
 25. դանե - բարբառային բառարան
 26. դառնուսուլ - բարբառային բառարան
 27. դատող-բանող - բարբառային բառարան
 28. դարմանալըղիք - բարբառային բառարան
 29. դգալուկ - բարբառային բառարան
 30. դեղակոխ - բարբառային բառարան
 31. դեպուդեպ - բարբառային բառարան
 32. դեքի - բարբառային բառարան
 33. դըմդըմ - բարբառային բառարան
 34. դիարի - բարբառային բառարան
 35. դիհար - բարբառային բառարան

Մասնակից 6[խմբագրել]

--Նանե Սարգսյան (քննարկում) 08:17, 8 հունվարի 2017 (UTC)[reply]

 1. ըշտո-ֆշտո - բարբառային բառարան
 2. ըռըփ - բարբառային բառարան
 3. ըռվըտըհանա - բարբառային բառարան
 4. ըստե - բարբառային բառարան
 5. ըրկընկուրե - բարբառային բառարան
 6. զխկվել - բարբառային բառարան
 7. զմվել - բարբառային բառարան
 8. զոզոխ - բարբառային բառարան
 9. զորբադաստ - բարբառային բառարան
 10. զուրի - բարբառային բառարան
 11. զռթլամա - բարբառային բառարան
 12. զրեշկ - բարբառային բառարան
 13. էբ-աղեկ - բարբառային բառարան
 14. էզպըփեյուշ - բարբառային բառարան
 15. էլմ էլ - էլ բարբառային բառարան
 16. էհայց - բարբառային բառարան
 17. էմլա - բարբառային բառարան
 18. էնեյմ - բարբառային բառարան
 19. էնչմը - բարբառային բառարան
 20. էոթնիկ - բարբառային բառարան
 21. էսդին-էնդին - բարբառային բառարան

Մասնակից 7[խմբագրել]

--Մոնթե Մելքոնյան (քննարկում) 07:31, 8 հունվարի 2017 (UTC)[reply]

 1. ըշրունկ - բարբառային բառարան
 2. ըռըփակ - բարբառային բառարան
 3. ըռվտահաց - բարբառային բառարան
 4. ըստեմ - բարբառային բառարան
 5. ըրկիր - բարբառային բառարան
 6. զխկտել - բարբառային բառարան
 7. զմփան - բարբառային բառարան
 8. զոզոխնալ - բարբառային բառարան
 9. զորդո - բարբառային բառարան
 10. զուրիաթ - բարբառային բառարան
 11. զռթկար - բարբառային բառարան
 12. զրեց - բարբառային բառարան
 13. էբբեն - բարբառային բառարան
 14. էզրհան - բարբառային բառարան
 15. էլմա - բարբառային բառարան
 16. էհան - բարբառային բառարան
 17. էնենգ - բարբառային բառարան
 18. էոլըրվել - բարբառային բառարան
 19. էսենց-էսենց - բարբառային բառարան

Մասնակից 8[խմբագրել]

 1. ըշքիլ - բարբառային բառարան
 2. ըռըք - բարբառային բառարան
 3. ըռքեպ - բարբառային բառարան
 4. ըստես - բարբառային բառարան
 5. ըրկնդուսի - բարբառային բառարան
 6. զխմել - բարբառային բառարան
 7. զմփարա - բարբառային բառարան
 8. զոզոփ - բարբառային բառարան
 9. զորթուբորթ - բարբառային բառարան
 10. զուրկուզկուրտ - բարբառային բառարան
 11. զռթկացնել - բարբառային բառարան
 12. զրզարթար - բարբառային բառարան
 13. էբեի - բարբառային բառարան
 14. էէ՞ - բարբառային բառարան
 15. էլմինոր - բարբառային բառարան
 16. էհեն - բարբառային բառարան
 17. էմման - բարբառային բառարան
 18. էներ - բարբառային բառարան
 19. էնպահըս - բարբառային բառարան
 20. էոլլել - բարբառային բառարան
 21. էսենցություն - բարբառային բառարան

Մասնակից 9[խմբագրել]

--Մոնթե Մելքոնյան (քննարկում) 08:02, 8 հունվարի 2017 (UTC)[reply]

 1. ըռըքնակապ - բարբառային բառարան
 2. ըս - բարբառային բառարան
 3. ըստեփ - բարբառային բառարան
 4. ըրկոսե - բարբառային բառարան
 5. զխմնտել - բարբառային բառարան
 6. զմփել - բարբառային բառարան
 7. զոլ-զոլ - բարբառային բառարան
 8. զորովա - բարբառային բառարան
 9. զուրով - բարբառային բառարան
 10. զռթցնել - բարբառային բառարան
 11. զրզել - բարբառային բառարան
 12. էբլդել - բարբառային բառարան
 13. էթաղ - բարբառային բառարան
 14. էլմով - բարբառային բառարան
 15. էհենց - բարբառային բառարան
 16. էմմաս - բարբառային բառարան
 17. էնպեստ - բարբառային բառարան
 18. էոճ - բարբառային բառարան
 19. էսըմլա - բարբառային բառարան

Մասնակից 1[խմբագրել]

--Մոնթե Մելքոնյան (քննարկում) 09:14, 8 հունվարի 2017 (UTC)[reply]

 1. թապծեխ - բարբառային բառարան
 2. թասման - բարբառային բառարան
 3. թարզնալ - բարբառային բառարան
 4. թափելական - բարբառային բառարան
 5. թեբթիր - բարբառային բառարան
 6. թեթխոտել - բարբառային բառարան
 7. թեղտեղ - բարբառային բառարան
 8. թաթվան - բարբառային բառարան
 9. թամբա - բարբառային բառարան

Մասնակից 2[խմբագրել]

--Abovyan Volodya (քննարկում) 09:23, 8 հունվարի 2017 (UTC)[reply]

 1. թապղա - բարբառային բառարան
 2. թասուպ - բարբառային բառարան
 3. թարըզիկ - բարբառային բառարան
 4. թափելաձող - բարբառային բառարան
 5. թբըջան - բարբառային բառարան
 6. թեբիյե - բարբառային բառարան
 7. թեթխվել - բարբառային բառարան
 8. թեճ - բարբառային բառարան
 9. թաթվել - բարբառային բառարան
 10. թահր - բարբառային բառարան
 11. թամբալիթ - բարբառային բառարան

Մասնակից 3[խմբագրել]

--Մոնթե Մելքոնյան (քննարկում) 12:05, 8 հունվարի 2017 (UTC)[reply]

 1. թապուլ - բարբառային բառարան
 2. թասպին - բարբառային բառարան
 3. թարըղ - բարբառային բառարան
 4. թեճկիրե - բարբառային բառարան
 5. թագվորախպեր - բարբառային բառարան
 6. թաթրուգ - բարբառային բառարան
 7. թախթաիկ - բարբառային բառարան
 8. թահր-թահի - բարբառային բառարան
 9. թամբալխանա - բարբառային բառարան

Մասնակից 4[խմբագրել]

--Մոնթե Մելքոնյան (քննարկում) 12:59, 8 հունվարի 2017 (UTC)[reply]

 1. թապուր - բարբառային բառարան
 2. թարթան - բարբառային բառարան
 3. թափըռտել - բարբառային բառարան
 4. թեթկիլ - բարբառային բառարան
 5. թեմել - բարբառային բառարան
 6. թագվորահասամ - բարբառային բառարան
 7. թաթրևալ - բարբառային բառարան
 8. թախթառավան - բարբառային բառարան
 9. թաղա - բարբառային բառարան
 10. թամբախ - բարբառային բառարան
 11. թաստել - բարբառային բառարան
 12. թարթանիկ - բարբառային բառարան
 13. թափըրղա - բարբառային բառարան
 14. թեթո - բարբառային բառարան
 15. թեմեսուկ - բարբառային բառարան
 16. թագվորահեր - բարբառային բառարան
 17. թաթրտալ - բարբառային բառարան
 18. թախթեկ - բարբառային բառարան
 19. թաղադրան - բարբառային բառարան
 20. թամբեխ - բարբառային բառարան
 21. թանաբանդա - բարբառային բառարան

Մասնակից 6[խմբագրել]

--Lia Vardanyan (քննարկում) 13:30, 8 հունվարի 2017 (UTC)[reply]

 1. թապտիր - բարբառային բառարան
 2. թաստի - բարբառային բառարան
 3. թարթափանք - բարբառային բառարան
 4. թափթփած - բարբառային բառարան
 5. թեբլցնել - բարբառային բառարան
 6. թեթոկել - բարբառային բառարան
 7. թեմիզ - բարբառային բառարան
 8. թագվորաղբար - բարբառային բառարան
 9. թաժա-թաժա - բարբառային բառարան
 10. թախթիրևան - բարբառային բառարան
 11. թամբեհ - բարբառային բառարան
 12. թանազիգ - բարբառային բառարան

Մասնակից 7[խմբագրել]

--Նանե Սարգսյան (քննարկում) 13:47, 8 հունվարի 2017 (UTC)[reply]

 1. թաջ - բարբառային բառարան
 2. թասփոշ - բարբառային բառարան
 3. թարթափուկ - բարբառային բառարան
 4. թափիկ - բարբառային բառարան
 5. թեբնել - բարբառային բառարան
 6. թեթրել - բարբառային բառարան
 7. թեմպել - բարբառային բառարան
 8. թագվորամեր - բարբառային բառարան
 9. թաժանալ - բարբառային բառարան
 10. թախթփել - բարբառային բառարան
 11. թաղալլա - բարբառային բառարան
 12. թամբեհել - բարբառային բառարան
 13. թանազիկ - բարբառային բառարան

Մասնակից 8[խմբագրել]

--Մոնթե Մելքոնյան (քննարկում) 14:11, 8 հունվարի 2017 (UTC)[reply]

 1. թաջիբաթ - բարբառային բառարան
 2. թավա-հացիկ - բարբառային բառարան
 3. թարթաֆ - բարբառային բառարան
 4. թափլել - բարբառային բառարան
 5. թեբուլ - բարբառային բառարան
 6. թեթրիկ - բարբառային բառարան
 7. թեմպեքի - բարբառային բառարան
 8. թագվորատես - բարբառային բառարան
 9. թալ-թուլ - բարբառային բառարան
 10. թախի - բարբառային բառարան
 11. թաղաղոցք - բարբառային բառարան

Մասնակից 9[խմբագրել]

--Lia Vardanyan (քննարկում) 14:12, 8 հունվարի 2017 (UTC)[reply]

 1. թաջրիկ - բարբառային բառարան
 2. թավախկու - բարբառային բառարան
 3. թարթինջ - բարբառային բառարան
 4. թեբուռ - բարբառային բառարան
 5. թեթքել - բարբառային բառարան
 6. թեմպիհել - բարբառային բառարան
 7. թագվորաքույր - բարբառային բառարան
 8. թալաբ - բարբառային բառարան
 9. թախլա - բարբառային բառարան
 10. թաղաշ - բարբառային բառարան
 11. թամբիհ - բարբառային բառարան
 12. թանաիչք - բարբառային բառարան