Վիքիբառարան:Կրթական ծրագիր/Արտաշատ/Արխիվ/հոկտեմբեր

Վիքիբառարան-ից
Jump to navigation Jump to search
 1. եռացաման - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 2. ետապահ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 3. երազավառ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 4. զեղչվել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 5. ավանդապաշտություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 6. ավետում - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 7. ատամնաբանություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 8. ատոմամիջուկ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 9. արագել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 10. զարմ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 11. զգացակցություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 12. զեղծաբար - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 13. եզերածք - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 14. ելուզականալ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 15. եղեսպակ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 16. եղյամապատում - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 17. եղջերվամիս - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 18. զեղվել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 19. երեսպաշտ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 20. ենթաքթային - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 21. զբոսարշավորդ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 22. եզերակա - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 23. եզրակցում - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 24. ելուզականավ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 25. եղևին - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 26. եղյամարկու - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 27. եղջերվամորթի - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 28. զեղություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 29. երեսպաշտաբար - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 30. ենթածել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 31. ենթաօձիք - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 32. եռամեծար - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 33. ետդարձում - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 34. զարմազանականխանալի - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 35. եղբայրասիրորեն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 36. եղևնաանտառ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 37. եղյամացում - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 38. եղջերվամորթե - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 39. զեղուլ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 40. երեսպաշտական - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 41. ենթածնոտային - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 42. ենթիմաստ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 43. եռամիասնական - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 44. եռացկուն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 45. ետեկած - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 46. երազատուն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 47. ելուզակվել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 48. եռացվել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 49. զգացնել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 50. եզերանալ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 51. ելյամոտ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 52. եղջերվապահություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 53. զեյթուն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 54. երեսսրբիչ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 55. ենթածովյա - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 56. ենիչարի - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 57. եռամյա - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 58. եռացում - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 59. ետևառաջ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 60. երազափայլ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 61. եղևնակեր - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 62. եղջերվենի - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 63. զենդական - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 64. երեսվարվել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 65. ենթակայականություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 66. եպարքոսական - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 67. եռամսյակ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 68. եռափրփուր - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 69. ետընկած - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 70. ատամնաթափ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 71. ատոքահատիկ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 72. զարմանալ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 73. զգալիորեն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 74. զգենալ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 75. զեղծում - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 76. եզերատնկել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 77. եզրաճահիճ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 78. ելուկ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 79. եղբայրիկ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 80. եղևնակոն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 81. եղնածաղիկ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 82. եղջերվիկ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 83. զենդերեն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 84. երեսվարում - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 85. ենթակայան - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 86. եպարքոսություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 87. եռամսյակային - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 88. եռաֆազ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 89. ետին - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 90. երազելի - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 91. երեսվել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 92. եպեր - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 93. եռանդաբորբ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 94. եռելիություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 95. ետհասցե - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 96. երազոտել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 97. ատամնալիցք - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 98. ատոքատեսիլ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 99. զարդասեր - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 100. զարմանալիաբար - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 101. զգալիք - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 102. զեղչ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 103. եզերվել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 104. եզրային - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 105. ելումուտ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 106. եղբայրսիրաբար - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 107. եղևնահունգ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 108. եղնաձիգ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 109. եղջյուր - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 110. զենընկեր - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 111. երեստեսություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 112. ենթակայարան - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 113. եպերական - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 114. եռելի - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 115. ետկանչում - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 116. երազկոտ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 117. զարմանալիորեն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 118. զգածել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 119. զգեստադարան - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 120. զեղչական - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 121. եզերտ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 122. եզրանալ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 123. ելույթ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 124. եղբայրսիրական - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 125. եղևնաձև - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 126. եղնամարմին - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 127. եղջյուրաբեկ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 128. զենընկեց - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 129. երեստրվանք - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 130. ենթակայություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 131. ատրակցիա - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 132. զարդասնդուկ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 133. զարմանախառն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 134. զգայաբան - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 135. զգեստապահարան - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 136. զեղչարար - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 137. եզերքային - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 138. եզրանավել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 139. ելունդ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 140. եղբորաղջիկ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 141. եղնապարանոց - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 142. եղջյուրակիր - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 143. զենիթ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 144. եբենոսագույն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 145. եղեգնաբնակ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 146. ենթկեղևաշերտ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 147. եռկողանի - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 148. ավաչ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 149. ավթավա - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 150. ավտոմատանալ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 151. ատամնակրճտում - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 152. զարդարան - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 153. զարմանաշեն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 154. զգայազրկել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 155. զգեստավորվել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 156. երազուհի - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 157. զարմանահյուս - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 158. եզնագի - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 159. եռանդամատել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 160. եռիեռ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 161. եղեգն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 162. երազող - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 163. ատրակցիոն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 164. զգայաբանական - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 165. եզիդներ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 166. եղևնափայտ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 167. եղնավազք - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 168. երեսունամյա - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 169. ենթակարգվել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 170. եռանդակ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 171. եռեփում - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 172. ետմիջօրյան - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 173. երազորեն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 174. զարդավորվել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 175. ենթակարգել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 176. եպիսկոպոս - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 177. եռանդալից - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 178. եռեփվել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 179. ետմիջօրե - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 180. զարմանահար - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 181. զգայաբար - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 182. զգեստասիրություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 183. եբենաշող - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 184. եզնաբզեզ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 185. եզրանոթ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 186. ելունդավոր - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 187. եղեգ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 188. եղևնափայտյա - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 189. եղնատեսիլ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 190. եղջյուրահարել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 191. զենիթային - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 192. երեսունանոց - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 193. ենթակարգում - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 194. եպիսկոպոսապետ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 195. եռանդամանի - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 196. եռընծա - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 197. ետնաբակ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 198. եղևնընկույզ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 199. եռիլիոն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 200. զգայազիրկ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 1. երկրորդակարգ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 2. երկրորդակարգություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 3. երկրորդայնորեն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 4. երկրորդայնություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 5. երկրորդել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 6. երկրորդվել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 7. երկրորդություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 8. երկրորդում - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 9. երկրպագել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 10. երկրպագելի - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 11. երկրպագվել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 12. երթևեկել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 13. երից - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 14. երիցախումբ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 15. երեսանակ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 16. զինազուրկ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 17. երկաթել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 18. երևանալ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 19. երեսանակ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 20. երևացում - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 21. երիթակ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 22. երիցս - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 23. երկաթանագ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 24. երկուքնոց - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 25. երկփեղկանի - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 26. երկփեղկել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 27. երկփող - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 28. երկաթյա - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 29. երևելական - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 30. երերել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 31. երկուռուցիկ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 32. երկսուն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 33. երկուբերանի - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 34. երկուական - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 35. երկուանալ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 36. երիկամ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 37. էջատում - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 38. էստ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 39. էվոլյուցիոնիստական - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 40. էրե - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 41. էքսկուրսանտ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 42. էֆեկտ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 43. ըղձանք - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 44. էշավարի - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 45. էներգասնուց - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 46. զևույթ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 47. էշարած - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 48. էպիքական - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 49. էջել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 50. էրեթիկ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 51. էքսկուրսավարական - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 52. էֆեկտավորություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 53. ըղձավետ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 54. էլեկտրալուծություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 55. զևույթաբանական - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 56. էլեկտրադիտակ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 57. էլեկտրալուսանկարվել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 58. էլեկտրակտրում - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 59. էլեկտրամեխանիկա - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 60. էլեկտրահեռուցում - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 61. էլեկտրացույց - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 62. էլեքսիր - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 63. էկվատոր - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 64. էներգոսիստեմ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 65. էշիրաթ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 66. էպոսաբան - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 67. էսենց - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 68. էստի - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 69. էրիկմարդ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 70. էքսպանսիվորեն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 71. էֆենդություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 72. ըղձում - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 73. էստամպ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 74. էվֆեմիզմ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 75. էմիր - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 76. զատվել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 77. էժանացում - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 78. էլեկտրագործում - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 79. էլեկտրալուծույթ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 80. էլեկտրակիզիչ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 81. էլեկտրամագնիսացում - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 82. էլեկտրաշինարարություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 83. էլեկտրատրանսպորտ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 84. էլեկտրուղի - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 85. էկոնոմիզմ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 86. էմիգրանտական - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 87. էներգետիկ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 88. էշացնել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 89. էպոլետ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 90. էջմիածնապատկան - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 91. էստաֆետա - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 92. էտաժ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 93. էքսկուրսիա - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 94. էֆեկտիվորեն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 95. ըղձատենչ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 96. էֆեկտիվություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 97. ըղձատոչոր - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 98. էլեկտրօջախ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 99. էմիգրանտություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն
 100. էջմիածնասեր - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն