Վիքիբառարան:Ձմեռային Վիքիճամբար 2017/3/2

Վիքիբառարան-ից
Jump to navigation Jump to search


Ընդհանուր ցանկ[խմբագրել]

 1. էտի - բարբառային բառարան
 2. ըղողա - բարբառային բառարան
 3. զըփըր - բարբառային բառարան
 4. զաղար - բարբառային բառարան
 5. ընթեխ - բարբառային բառարան
 6. էտցե - բարբառային բառարան
 7. ըանցկուն - բարբառային բառարան

Մասնակից 1[խմբագրել]

 1. ընքում - բարբառային բառարան
 2. ըռզակել - բարբառային բառարան
 3. ըռնըշաղախ - բարբառային բառարան
 4. ըտենց - բարբառային բառարան
 5. ըփըլլոք - բարբառային բառարան
 6. զղզղնուկ - բարբառային բառարան
 7. զնգոլակ - բարբառային բառարան
 8. զուլփիղար - բարբառային բառարան
 9. զպկվել - բարբառային բառարան
 10. զռչո - բարբառային բառարան
 11. զրկտալ - բարբառային բառարան
 12. էգսի - բարբառային բառարան
 13. էլակ - բարբառային բառարան
 14. էխթիար - բարբառային բառարան
 15. էղճեր - բարբառային բառարան
 16. էյնումը - բարբառային բառարան
 17. էնկեճ - բարբառային բառարան
 18. էշաբնութ - բարբառային բառարան
 19. էպպիլ - բարբառային բառարան
 20. էսղինակ - բարբառային բառարան

Մասնակից 2[խմբագրել]

--WIKI FRIENDS (քննարկում) 06:25, 8 հունվարի 2017 (UTC)

 1. ընքուռ - բարբառային բառարան
 2. ըռզավան - բարբառային բառարան
 3. ըռնըտեր - բարբառային բառարան
 4. ըսենց-ըսենց - բարբառային բառարան
 5. ըտըմլա - բարբառային բառարան
 6. ըքնաֆողեք - բարբառային բառարան
 7. զղզղոց - բարբառային բառարան
 8. զնգռա - բարբառային բառարան
 9. զոմփ - բարբառային բառարան
 10. զուլֆ - բարբառային բառարան
 11. զպնել - բարբառային բառարան
 12. զռպեխ - բարբառային բառարան
 13. զրկտացնել - բարբառային բառարան
 14. էգվան - բարբառային բառարան
 15. էլբեթ - բարբառային բառարան
 16. էխյուռ - բարբառային բառարան
 17. էղճմուռ - բարբառային բառարան
 18. էյս - բարբառային բառարան
 19. էնկեճխլուկ - բարբառային բառարան
 20. էշակտրուկ - բարբառային բառարան
 21. էպռթկել - բարբառային բառարան
 22. էսմալ-էնմալ - բարբառային բառարան

Մասնակից 3[խմբագրել]

--ՀՐԱՅՐ 2002 06:31, 8 հունվարի 2017 (UTC)

 1. ընքվա - բարբառային բառարան
 2. ըռզել - բարբառային բառարան
 3. ըռնըփալալ - բարբառային բառարան
 4. ըսըմըլա - բարբառային բառարան
 5. ըտըսկնա - բարբառային բառարան
 6. ըքվե - բարբառային բառարան
 7. զղզղուն - բարբառային բառարան
 8. զնգռագլուխ - բարբառային բառարան
 9. զոմփել - բարբառային բառարան
 10. զուխ - բարբառային բառարան
 11. զպոպել - բարբառային բառարան
 12. զռվզել - բարբառային բառարան
 13. զրկտել - բարբառային բառարան
 14. էգվնություն - բարբառային բառարան
 15. էլգե - բարբառային բառարան
 16. էխտիարանալ - բարբառային բառարան
 17. էղճրա - բարբառային բառարան
 18. էյվոլլա - բարբառային բառարան
 19. էնկեր - բարբառային բառարան
 20. էշաոտիկ - բարբառային բառարան
 21. էպրեկ-մյուռնակ - բարբառային բառարան
 22. էսման - բարբառային բառարան

Մասնակից 4[խմբագրել]

 1. ըշահ - բարբառային բառարան
 2. ըռզըկ - բարբառային բառարան
 3. ըռնկուն - բարբառային բառարան
 4. ըսըրղան - բարբառային բառարան
 5. ըտի - բարբառային բառարան
 6. զլափվուն - բարբառային բառարան
 7. զղիր - բարբառային բառարան
 8. զնգռթիք - բարբառային բառարան
 9. զոմփի - բարբառային բառարան
 10. զուխուռել - բարբառային բառարան
 11. զպուն - բարբառային բառարան
 12. զռտիկ - բարբառային բառարան
 13. զրմեխ - բարբառային բառարան
 14. էդա - բարբառային բառարան
 15. էլե - բարբառային բառարան
 16. էխտիպար - բարբառային բառարան
 17. էղնար - բարբառային բառարան
 18. էյրաթի - բարբառային բառարան
 19. էնկըր - բարբառային բառարան
 20. էշգերել - բարբառային բառարան
 21. էպրշյում - բարբառային բառարան
 22. էսմեր - բարբառային բառարան

Մասնակից 5[խմբագրել]

--WIKI FRIENDS (քննարկում) 07:08, 8 հունվարի 2017 (UTC)

 1. ըշընքոտան - բարբառային բառարան
 2. ըռըգել - բարբառային բառարան
 3. ըռնկվնո - բարբառային բառարան
 4. ըսթանոհ - բարբառային բառարան
 5. ըտկնա - բարբառային բառարան
 6. զլզլա - բարբառային բառարան
 7. զղծառ - բարբառային բառարան
 8. զնգռիլ - բարբառային բառարան
 9. զոմփո - բարբառային բառարան
 10. զուկ - բարբառային բառարան
 11. զպուրթ - բարբառային բառարան
 12. զրմփիք - բարբառային բառարան
 13. էդալե - բարբառային բառարան
 14. էլեդ - բարբառային բառարան
 15. էծականջ - բարբառային բառարան
 16. էղնըվեկ - բարբառային բառարան
 17. էյրենկ - բարբառային բառարան
 18. էնկիաս - բարբառային բառարան
 19. էշգյարե - բարբառային բառարան
 20. էպրցեու - բարբառային բառարան
 21. էսմընք - բարբառային բառարան

Մասնակից 6[խմբագրել]

--WIKI FRIENDS (քննարկում) 07:57, 8 հունվարի 2017 (UTC)

 1. ըշըքնա - բարբառային բառարան
 2. ըռըզ - բարբառային բառարան
 3. ըռնուկին - բարբառային բառարան
 4. ըսի - բարբառային բառարան
 5. ըտկու - բարբառային բառարան
 6. զլզլիք - բարբառային բառարան
 7. զղղալ - բարբառային բառարան
 8. զնգռկուտ - բարբառային բառարան
 9. զոյնգ - բարբառային բառարան
 10. զուկութա - բարբառային բառարան
 11. զպպիկ - բարբառային բառարան
 12. զրմփոց - բարբառային բառարան
 13. էդևանց - բարբառային բառարան
 14. էլեկ - բարբառային բառարան
 15. էծահավ - բարբառային բառարան
 16. էղնճել - բարբառային բառարան
 17. էյրըվիլ - բարբառային բառարան
 18. էնկինար - բարբառային բառարան
 19. էշդ - բարբառային բառարան
 20. էջեթտե - բարբառային բառարան
 21. էսնել - բարբառային բառարան

Մասնակից 7[խմբագրել]

 1. ըշխնալ - բարբառային բառարան
 2. ըռըթի - բարբառային բառարան
 3. ըռնտություն - բարբառային բառարան
 4. ըսլախի - բարբառային բառարան
 5. ըտման - բարբառային բառարան
 6. զլզլոց - բարբառային բառարան
 7. զղղոն - բարբառային բառարան
 8. զնգռտուն - բարբառային բառարան
 9. զոյնել - բարբառային բառարան
 10. զուկութել - բարբառային բառարան
 11. զպռտիկ - բարբառային բառարան
 12. զսպիկ - բարբառային բառարան
 13. զրնգալի - բարբառային բառարան
 14. էդևօռանց - բարբառային բառարան
 15. էլենք - բարբառային բառարան
 16. էծապտուկ - բարբառային բառարան
 17. էղոն - բարբառային բառարան
 18. էյց - բարբառային բառարան
 19. էնկղթիփ - բարբառային բառարան
 20. էշել - բարբառային բառարան
 21. էջզել - բարբառային բառարան
 22. էսոնք - բարբառային բառարան

Մասնակից 8[խմբագրել]

 1. ըշխո - բարբառային բառարան
 2. ըռըխկալի - բարբառային բառարան
 3. ըռշնել - բարբառային բառարան
 4. ըսկարա - բարբառային բառարան
 5. ըտնավար - բարբառային բառարան
 6. զլզլուն - բարբառային բառարան
 7. զղճութին - բարբառային բառարան
 8. զնգվել - բարբառային բառարան
 9. զոյշար - բարբառային բառարան
 10. զուկուրթա - բարբառային բառարան
 11. զպռտիչ - բարբառային բառարան
 12. զվա - բարբառային բառարան
 13. զրնգիլ - բարբառային բառարան
 14. էդըհան - բարբառային բառարան
 15. էլեր - բարբառային բառարան
 16. էծարած - բարբառային բառարան
 17. էղու - բարբառային բառարան
 18. էնամալա - բարբառային բառարան
 19. էնկղթուփ - բարբառային բառարան
 20. էշեկկ-առու - բարբառային բառարան
 21. էջըռել - բարբառային բառարան

Մասնակից 9[խմբագրել]

--WIKI FRIENDS (քննարկում) 08:37, 8 հունվարի 2017 (UTC)

 1. ըշկալ - բարբառային բառարան
 2. ըռըհա - բարբառային բառարան
 3. ըռոգ - բարբառային բառարան
 4. ըսկերջիթ - բարբառային բառարան
 5. ըտուր - բարբառային բառարան
 6. զլիկ-զլիկ - բարբառային բառարան
 7. զղողվել - բարբառային բառարան
 8. զնդգի - բարբառային բառարան
 9. զոյտնել - բարբառային բառարան
 10. զուղմ - բարբառային բառարան
 11. զպռտու - բարբառային բառարան
 12. զվադա - բարբառային բառարան
 13. զրնգիք - բարբառային բառարան
 14. էդընալ - բարբառային բառարան
 15. էլեր-ցելեր - բարբառային բառարան
 16. էծե - բարբառային բառարան
 17. էղուգ - բարբառային բառարան
 18. էնար - բարբառային բառարան
 19. էնկճանցում - բարբառային բառարան
 20. էշըռել - բարբառային բառարան
 21. էջիզ - բարբառային բառարան
 22. էսչախը - բարբառային բառարան

Մասնակից 1[խմբագրել]

 1. թավկար - բարբառային բառարան
 2. թաց-խխում - բարբառային բառարան
 3. թափռա - բարբառային բառարան
 4. թուլուլիկ - բարբառային բառարան
 5. թելլու - բարբառային բառարան
 6. թաբի - բարբառային բառարան
 7. թազիրտել - բարբառային բառարան
 8. թալըղ - բարբառային բառարան
 9. թաղքաոտ - բարբառային բառարան
 10. թամփոր - բարբառային բառարան

Մասնակից 2[խմբագրել]

--WIKI FRIENDS (քննարկում) 13:00, 8 հունվարի 2017 (UTC)

 1. թաշախուստին - բարբառային բառարան
 2. թառմտել - բարբառային բառարան
 3. թավկել - բարբառային բառարան
 4. թացաղոն - բարբառային բառարան
 5. թափռտուք - բարբառային բառարան
 6. թուլուլկան - բարբառային բառարան
 7. թեզհասնուկ - բարբառային բառարան
 8. թելխում - բարբառային բառարան
 9. թաբիաթ - բարբառային բառարան
 10. թազնոտել - բարբառային բառարան
 11. թալիկ - բարբառային բառարան

Մասնակից 3[խմբագրել]

 • ստորագրիր այստեղ
 1. թակալա - բարբառային բառարան
 2. թաղքի - բարբառային բառարան
 3. թամքան - բարբառային բառարան
 4. թանթաղ - բարբառային բառարան
 5. թաշանա - բարբառային բառարան
 6. թառուկ - բարբառային բառարան
 7. թավմեռ - բարբառային բառարան
 8. թացանատուն - բարբառային բառարան
 9. թափտուր - բարբառային բառարան
 10. թուլուխ - բարբառային բառարան
 11. թեզմ - բարբառային բառարան
 12. թելծամ - բարբառային բառարան
 13. թաբիբ - բարբառային բառարան
 14. թաթա - բարբառային բառարան
 15. թալինչք - բարբառային բառարան
 16. թակլակորել - բարբառային բառարան
 17. թաճ - բարբառային բառարան
 18. թամքիկ - բարբառային բառարան
 19. թանթանաթ - բարբառային բառարան

Մասնակից 4[խմբագրել]

 1. թաշար - բարբառային բառարան
 2. թավուր-թավուր - բարբառային բառարան
 3. թափրկել - բարբառային բառարան
 4. թելկար - բարբառային բառարան
 5. թաբիթ - բարբառային բառարան
 6. թալիս - բարբառային բառարան
 7. թակլան - բարբառային բառարան
 8. թամքուկ - բարբառային բառարան

Մասնակից 5[խմբագրել]

--WIKI FRIENDS (քննարկում) 09:05, 8 հունվարի 2017 (UTC)

 1. թաշկել - բարբառային բառարան
 2. թառչըխ - բարբառային բառարան
 3. թավջի - բարբառային բառարան
 4. թացիկ - բարբառային բառարան
 5. թափցուն - բարբառային բառարան
 6. թուլումբաձի - բարբառային բառարան
 7. թելկծիկ - բարբառային բառարան
 8. թաբլա - բարբառային բառարան
 9. թաթախաղ - բարբառային բառարան
 10. թալլա - բարբառային բառարան
 11. թակլել - բարբառային բառարան
 12. թաճիր - բարբառային բառարան
 13. թայ-թուշ - բարբառային բառարան
 14. թանթլիկ - բարբառային բառարան

Մասնակից 6[խմբագրել]

--WIKI FRIENDS (քննարկում) 12:25, 8 հունվարի 2017 (UTC)

 1. թաշկուկ - բարբառային բառարան
 2. թառս - բարբառային բառարան
 3. թավտիր - բարբառային բառարան
 4. թացիկնալ - բարբառային բառարան
 5. թուլունգի - բարբառային բառարան
 6. թեզություն - բարբառային բառարան
 7. թելմուտ - բարբառային բառարան
 8. թաբլամեխ - բարբառային բառարան
 9. թաթամա - բարբառային բառարան
 10. թալխ - բարբառային բառարան
 11. թակլուք - բարբառային բառարան
 12. թամ - բարբառային բառարան
 13. թայա - բարբառային բառարան
 14. թանթող - բարբառային բառարան

Մասնակից 7[խմբագրել]

--WIKI FRIENDS (քննարկում) 13:00, 8 հունվարի 2017 (UTC)

 1. թաշնա - բարբառային բառարան
 2. թաս-թամամ - բարբառային բառարան
 3. թացմանալ - բարբառային բառարան
 4. թաքար - բարբառային բառարան
 5. թուլուշ - բարբառային բառարան
 6. թեզուկ - բարբառային բառարան
 7. թելնել - բարբառային բառարան
 8. թաբլեթաբալ - բարբառային բառարան
 9. թաթան - բարբառային բառարան
 10. թալխա - բարբառային բառարան
 11. թայակ - բարբառային բառարան
 12. թանթուկ - բարբառային բառարան

Մասնակից 8[խմբագրել]

 1. թաշնուշ - բարբառային բառարան
 2. թաս-խխում - բարբառային բառարան
 3. թար-թամըզացնել - բարբառային բառարան
 4. թացնա - բարբառային բառարան
 5. թաքըլի - բարբառային բառարան
 6. թուլեկ - բարբառային բառարան
 7. թեզպաթեզ - բարբառային բառարան
 8. թելոլոր - բարբառային բառարան
 9. թաբլել - բարբառային բառարան
 10. թաթանցիկ - բարբառային բառարան
 11. թալխուն - բարբառային բառարան
 12. թակղել - բարբառային բառարան
 13. թամազուկ - բարբառային բառարան
 14. թայար - բարբառային բառարան
 15. թանթուղ - բարբառային բառարան

Մասնակից 9[խմբագրել]

--ՀՐԱՅՐ 2002 12:50, 8 հունվարի 2017 (UTC)

 1. թաշոն - բարբառային բառարան
 2. թասա - բարբառային բառարան
 3. թար-թամուզ - բարբառային բառարան
 4. թացնալ - բարբառային բառարան
 5. թաքի - բարբառային բառարան
 6. թելոտել - բարբառային բառարան
 7. թաբլուկ - բարբառային բառարան
 8. թաթաջհար - բարբառային բառարան
 9. թալկապ - բարբառային բառարան
 10. թակման - բարբառային բառարան
 11. թամալա - բարբառային բառարան
 12. թանթռավանիկ - բարբառային բառարան