Վիքիբառարան:Առաջարկվող ցանկ/Արխիվ/Օգոստոս

Վիքիբառարան-ից
Jump to navigation Jump to search
 1. կաղություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 2. կաճ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 3. կաճագործ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 4. կաճագործություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 5. կաճապ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 6. կաճառ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 7. կաճառական - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 8. կաճառակից - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 9. կաճառանոց - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 10. կաճառել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 11. կաճառվել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 12. կաճառորց - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 13. կաճար - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 14. կաճե - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 15. կաճեդիպակ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 16. կաճյա - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 17. կաճյակ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 18. կաճյակավոր - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 19. կաճրար - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 20. կամ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 21. կամա - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 22. կամագնաց - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 23. կամազոր - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 24. կամազրկել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 25. կամազրկվել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 26. կամազրկորեն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 27. կամազրկություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 28. կամազուրկ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 29. կամախոհ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 30. կամածին - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 31. կամակ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 32. կամական - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 33. կամակատար - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 34. կամակատարություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 35. կամակար - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 36. կամակիր - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 37. կամակից - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 38. կամակոր - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 39. կամակորաբար - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 40. կամակորել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 41. կամակորվել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 42. կամակորություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 43. կամակրություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 44. կամակցել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 45. կամակցություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 46. կամակույր - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 47. կամահաճ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 48. կամահաճո - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 49. կամահաճություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 50. կամահայտնություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 51. կամահայտություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 52. կամահոժար - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 53. կամամահ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 54. կամամարտ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 55. կամամիտ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 56. կամայաբար - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 57. կամայական - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 58. կամայականություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 59. կամայապես - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 60. կամային - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 61. կամայնություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 62. կամաշարժ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 63. կամապաշտ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 64. կամապաշտորեն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 65. կամապաշտություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 66. կամասեր - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 67. կամավ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 68. կամավոտ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 69. կամավոր - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 70. կամավորաբար - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 71. կամավորագրել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 72. կամավորագրվել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 73. կամավորագրություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 74. կամավորագրում - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 75. կամավորական - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 76. կամավորականություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 77. կամավորապես - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 78. կամավորորեն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 79. կամավորվել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 80. կամավորություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 81. կամատեր - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 82. կամար - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 83. կամարագեղ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 84. կամարագոտի - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 85. կամարագործել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 86. կամարազարդ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 87. կամարազգեստ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 88. կամարածածկ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 89. կամարածածկել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 90. կամարակ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 91. կամարակազմ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 92. կամարակալ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 93. կամարակապ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 94. կամարակապել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 95. կամարակապություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 96. կամարակերպ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 97. կամարակերտ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 98. կամարակիցք - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 99. կամարահարկ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 100. կամարահոն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 101. կամարահոնք - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 102. կամարահուպ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 103. կամարաձեղուն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 104. կամարաձև - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 105. կամարաձևել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 106. կամարաձևվել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 107. կամարաղեղ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 108. կամարամած - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 109. կամարամաս - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 110. կամարամեջք - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 111. կամարամիջոց - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 112. կամարային - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 113. կամարանալ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 114. կամարանման - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 115. կամարաշար - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 116. կամարաշարք - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 117. կամարաշեն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 118. կամարապատ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 119. կամարապորտ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 120. կամարաջիղ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 121. կամարասյուն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 122. կամարասրահ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 123. կամարավոր - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 124. կամարար - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 125. կամարարություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 126. կամարափուլ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 127. կամարաքար - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 128. կամարաքիվ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 129. կամարել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 130. կամարիլյա - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 131. կամարիկ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 132. կամարվել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 133. կամարում - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 134. կամարուն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 135. կամաց - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 136. կամացանալ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 137. կամացացնել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 138. կամացացվել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 139. կամացձայն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 140. կամացուկ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 141. կամաքար - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 142. կամբալա - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 143. կամբոջական - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 144. կամբոջացիներ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 145. կամբոջերեն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 146. կամբոջիներ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 147. կամել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 148. կամելիա - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 149. կամելիազարդ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 150. կամելին - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 151. կամենալ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 152. կամեր - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 153. կամերա - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 154. կամերատին - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 155. կամերային - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 156. կամերտոն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 157. կամեցնել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 158. կամեցողական - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 159. կամեցողություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 160. կամեցվել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 161. կամեցություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 162. կամեություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 163. կամզոլ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 164. կամընտրական - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 165. կամընտրականություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 166. կամիլ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 167. կամիվ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 168. կամկար - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 169. կամկարագնաց - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 170. կամնագլուխ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 171. կամնախռի - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 172. կամնակ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 173. կամնակեռ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 174. կամնասայլ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 175. կամնավոր - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 176. կամնատեն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 177. կամնափայտ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 178. կամնաքար - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 179. կամնել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 180. կամնվել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 181. կամնում - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 182. կամշանալ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 183. կամշոտ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 184. կամշոտել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 185. կամշոտություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 186. կամոդ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 187. կամովի - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 188. կամովին - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 189. կամոտեն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 190. կամոք - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 191. կամպանիա - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 192. կամպանիական - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 193. կամպանիականություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 194. կամպանիոն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 195. կամպանյա - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 196. կամպեշ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 197. կամպեշային - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 198. կամպեշենի - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 199. կամպոշենի - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 200. կամրջագլխային - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 201. կապաքողարկում - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 202. կա - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 203. կաբա - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 204. կաբակ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 205. կաբարդացի - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 206. կաբարդինական - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 207. կաբարդիներեն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 208. կաբարդիններ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 209. կաբարդիններ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 210. կաբարե - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 211. կաբել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 212. կաբելագիր - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 213. կաբելագործ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 214. կաբելագործական - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 215. կաբելագործություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 216. կաբելակոճ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 217. կաբելահեռագիր - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 218. կաբելային - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 219. կաբելտով - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 220. կաբին - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 221. կաբինետ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 222. կաբինետամոլ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 223. կաբինետային - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 224. կաբինետայնություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 225. կաբինետասեր - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 226. կագ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 227. կագել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 228. կագոր - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 229. կադետ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 230. կադետական - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 231. կադետային - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 232. կադետություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 233. կադմիական - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 234. կադմիում - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 235. կադր - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 236. կադրային - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 237. կադրիլ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 238. կազակ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 239. կազակագյուղ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 240. կազակապար - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 241. կազդույր - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 242. կազդուրել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 243. կազդուրեցուցիչ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 244. կազդուրիչ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 245. կազդուրվել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 246. կազդուրում - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 247. կազեթ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 248. կազեթաճի - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 249. կազինո - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 250. կազմ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 251. կազմաբան - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 252. կազմաբանություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 253. կազմադրոշմ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 254. կաթնածոց - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 255. կաթնածուծ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 256. կաթնականգ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 257. կաթնակապտավուն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 258. կաթնակապույտ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 259. կաթնակեր - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 260. կաթնակերակրիչ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 261. կաթնակերակուր - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 262. կաթնակերպ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 263. կաթնակերություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 264. կաթնակեղ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 265. կաթնակից - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 266. կաթնակուրծք - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 267. կաթնահամ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 268. կաթնահայր - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 269. կաթնահատություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 270. կաթնահաց - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 271. կաթնահետազոտական - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 272. կաթնահյութ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 273. կաթնահոտ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 274. կաթնահորդ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 275. կաթնահունց - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 276. կաթնազիր - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 277. կաթնաձվածեղ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 278. կաթնաձու - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 279. կաթնաղբյուր - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 280. կաթնաղջիկ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 281. կաթնաճաշ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 282. կաթնաճարպ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 283. կաթնաճերմակ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 284. կաթնաման - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 285. կաթնամարմին - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 286. կաթնամաքրիչ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 287. կաթնամաքուր - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 288. կաթնամբար - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 289. կաթնամեքենա - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 290. կաթնամթերատվություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 291. կաթնամթերք - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 292. կաթնամնացուկ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 293. կաթնամշակող - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 294. կաթնամշակություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 295. կաթնամշակում - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 296. կաթնամշուշ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 297. կաթնամոմային - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 298. կաթնամորթ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 299. կաթնամսատու - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 300. կաթնամուղ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 301. կաթնային - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 302. կաթնայուղ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 303. կաթնայուղային - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 304. կաթնայուղայնություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 305. կաթնանալ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 306. կաթնանասնաբուծական - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 307. կաթնանասնաբուծություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 308. կաթնանասնապահական - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 309. կաթնանասնապահություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 310. կաթնանման - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 311. կաթնանյութ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 312. կաթնանոթ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 313. կաթնանուշ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 314. կաթնաշաքար - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 315. կաթնաշիլա - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 316. կաթնաշիճուկ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 317. կաթնաշիշ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 318. կաթնաշող - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 319. կաթնաշոռ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 320. կաթնաշունչ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 321. կաթնաշուրթ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 322. կաթնաչափ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 323. կաթնապակի - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 324. կաթնապահեստ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 325. կաթնապտուկ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 326. կաթնապրանքային - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 327. կաթնապուր - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 328. կաթնաջամբ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 329. կաթնաջուր - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 330. կաթնառաջացում - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 331. կաթնառատ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 332. կաթնասակավ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 333. կաթնասեր - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 334. կաթնասիրություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 335. կաթնասնկախտ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 336. կաթնասննդամթերք - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 337. կաթնասնություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 338. կաթնասնույց - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 339. կաթնասնունդ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 340. կաթնասպիտակ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 341. կաթնաստինք - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 342. կաթնասուն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 343. կաթնասունկ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 344. կաթնասուրճ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 345. կաթնավաճառ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 346. կաթնավաճառատուն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 347. կաթնավաճառություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 348. կաթնավաճառք - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 349. կաթնավար - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 350. կաթնավետ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 351. կաթնավետել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 352. կաթնավետություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 353. կաթնավեր - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 354. կաթնավոր - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 355. կաթնավորվել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 356. կաթնավուն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 357. կաթնատամ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 358. կաթնատար - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 359. կաթնատենչ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 360. կաթնատես - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 361. կաթնատերևիկ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 362. կաթնատնտես - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 363. կաթնատնտեսական - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 364. կաթնատնտեսություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 365. կաթնատվություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 366. կաթնատու - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 367. կաթնատուն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 368. կաթնարան - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 369. կաթնարանատեր - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 370. կաթնարանատիրուհի - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 371. կաթնարբու - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 372. կաթնարդյունաբերություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 373. կաթնարտադրողականություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 374. կաթնարտադրություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 375. կաթնարտազատում - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 376. կաթնարտել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 377. կաթնարուկ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 378. կաթնացույց - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 379. կաթնացուպիկ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 380. կաթնափառ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 381. կաթնափոշի - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 382. կաթնափրփուր - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 383. կաթնափուշ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 384. կաթնաօղի - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 385. կաթնաֆերմա - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 386. կաթնբեկ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 387. կաթնեղբայր - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 388. կաթնեղեն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 389. կաթնենի - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 390. կաթնեսպաս - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 391. կաթներակ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 392. կաթներանգ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 393. կաթներես - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 394. կաթնընկեր - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 395. կաթնխոտ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 396. կաթնծիր - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 397. կաթնկեր - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 398. կաթնկոռնի - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 399. կաթնմայր - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 400. կաթնով - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 401. կաթնովանալ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 402. կաթնոտ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 403. կաթնոտություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 404. կաթնորակ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 405. կաթնոտ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 406. կաթնտերևիկ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 407. կաթնտու - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 408. կաթնուկ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 409. կաթնուկազգիներ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 410. կաթնուտ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 411. կաթնփուղրի - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 412. կաթնքույր - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 413. կաթշոռ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 414. կաթոգին - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 415. կաթոգնել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 416. կաթոգնություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 417. կաթոդ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 418. կաթոլիկ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 419. կաթոլիկական - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 420. կաթոլիկահայ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 421. կաթոլիկանալ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 422. կաթոլիկացնել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 423. կաթոլիկացվել - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 424. կաթոլիկացում - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 425. կաթոլիկություն - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 426. կաթողիկե - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 427. կաթողիկոս - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 428. կաթողիկոսական - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 429. կաթողիկոսանալ - արևմտահայերեն Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն