Վիքիբառարան:Ձմեռային Վիքիճամբար 2017/4/3

Վիքիբառարան-ից
Jump to navigation Jump to search

Մասնակից 1[խմբագրել]

--Բորիս Մովսիսյան 06:30, 9 հունվարի 2017 (UTC)

 1. թըխկառիլ - բարբառային բառարան
 2. թթռտիչ - բարբառային բառարան
 3. թիլասրտություն - բարբառային բառարան
 4. թիվֆ - բարբառային բառարան
 5. թլխել - բարբառային բառարան
 6. թխրցնել - բարբառային բառարան
 7. թնըկոլոլ - բարբառային բառարան
 8. թոզահան - բարբառային բառարան
 9. թոխճել - բարբառային բառարան
 10. թոնփեր - բարբառային բառարան
 11. թովչագ - բարբառային բառարան
 12. թուխ-սուխ - բարբառային բառարան
 13. թունդումը - բարբառային բառարան
 14. թուփակ - բարբառային բառարան
 15. թռլավ - բարբառային բառարան
 16. թվթիկ - բարբառային բառարան
 17. թրփոշանալ - բարբառային բառարան
 18. թֆակ - բարբառային բառարան
 19. ժանգոտման - բարբառային բառարան
 20. ժըժխել - բարբառային բառարան
 21. ժղլորել - բարբառային բառարան
 22. ժողվռտվել - բարբառային բառարան
 23. իալ - բարբառային բառարան
 24. իժնավար - բարբառային բառարան
 25. իլրատոն - բարբառային բառարան
 26. ինա - բարբառային բառարան
 27. երերտկալեն - բարբառային բառարան
 28. ընըհենց - բարբառային բառարան
 29. զերզանբի - բարբառային բառարան
 30. էնքով - բարբառային բառարան
 31. թաղումն - բարբառային բառարան
 32. զուլս - բարբառային բառարան
 33. եդնիալ - բարբառային բառարան

Մասնակից 2[խմբագրել]

 1. թըխշ - բարբառային բառարան
 2. թթվան - բարբառային բառարան
 3. թիլատու - բարբառային բառարան
 4. թիր - բարբառային բառարան
 5. թլխոր - բարբառային բառարան
 6. թծծան - բարբառային բառարան
 7. թնթալոշ - բարբառային բառարան
 8. թոզթփել - բարբառային բառարան
 9. թոխմ - բարբառային բառարան
 10. թոնփոր - բարբառային բառարան
 11. թովրա - բարբառային բառարան
 12. թուխամպի - բարբառային բառարան
 13. թունդուրել - բարբառային բառարան
 14. թուփիլ - բարբառային բառարան
 15. թռլինկ - բարբառային բառարան
 16. թվթվել - բարբառային բառարան
 17. թրփրտոց - բարբառային բառարան
 18. թֆել - բարբառային բառարան
 19. ժանգռ - բարբառային բառարան
 20. ժըհաթի - բարբառային բառարան
 21. ժղլվել - բարբառային բառարան
 22. ժողվտսնի - բարբառային բառարան
 23. իբ - բարբառային բառարան
 24. իժոմ - բարբառային բառարան
 25. իլօր - բարբառային բառարան
 26. ինադու - բարբառային բառարան
 27. էրմաշդ - բարբառային բառարան
 28. էսսալ-էնսալ - բարբառային բառարան
 29. զինաթ - բարբառային բառարան
 30. էպնել - բարբառային բառարան
 31. թամուզ - բարբառային բառարան
 32. զպլտվել - բարբառային բառարան
 33. եղանուշ - բարբառային բառարան
 34. ինցո - բարբառային բառարան
 35. ինքար - բարբառային բառարան
 36. ինքմին - բարբառային բառարան
 37. ինքնարոտ - բարբառային բառարան
 38. ինքնուգորա - բարբառային բառարան
 39. ինքնուր - բարբառային բառարան
 40. ինքովի - բարբառային բառարան
 41. ինքօնել - բարբառային բառարան
 42. իշաբնութ - բարբառային բառարան
 43. իշադամբուլ - բարբառային բառարան
 44. իշաթափ - բարբառային բառարան
 45. իշալլահ - բարբառային բառարան
 46. իշակենի - բարբառային բառարան
 47. իշապեռնը - բարբառային բառարան
 48. իշավեր - բարբառային բառարան
 49. իշատակ - բարբառային բառարան
 50. իշատըռտըռուկ - բարբառային բառարան
 51. իշատկել - բարբառային բառարան
 52. իշատոտիկ - բարբառային բառարան
 53. իշար - բարբառային բառարան
 54. իշարա - բարբառային բառարան
 55. իշարաթել - բարբառային բառարան
 56. իշարանալ - բարբառային բառարան
 57. իշարար - բարբառային բառարան
 58. իշգեն - բարբառային բառարան
 59. իշգընութեն - բարբառային բառարան
 60. իշել - բարբառային բառարան
 61. իշելիք - բարբառային բառարան
 62. իշենի - բարբառային բառարան
 63. իշըթավուլ - բարբառային բառարան
 64. իշըլթի - բարբառային բառարան
 65. իշըխառանչ - բարբառային բառարան
 66. իշըխուրջին - բարբառային բառարան
 67. իշըխռավ - բարբառային բառարան
 68. իշըկտրուկի - բարբառային բառարան

Մասնակից 3[խմբագրել]

--Բորիս Մովսիսյան 07:15, 9 հունվարի 2017 (UTC)

 1. թըկըմըհակ - բարբառային բառարան
 2. թթվաշաղ - բարբառային բառարան
 3. թիլգցիք - բարբառային բառարան
 4. թիրա - բարբառային բառարան
 5. թլխում - բարբառային բառարան
 6. թկըմհակ - բարբառային բառարան
 7. թնթառնել - բարբառային բառարան
 8. թոզի - բարբառային բառարան
 9. թոխմի - բարբառային բառարան
 10. թոնքոմ - բարբառային բառարան
 11. թորախ - բարբառային բառարան
 12. թուխենի - բարբառային բառարան
 13. թունդրակ - բարբառային բառարան
 14. թուփլիք - բարբառային բառարան
 15. թռխել - բարբառային բառարան
 16. թվթվուկ - բարբառային բառարան
 17. թրքալ - բարբառային բառարան
 18. թֆեշքավգիր - բարբառային բառարան
 19. ժանգռնել - բարբառային բառարան
 20. ժըմաժունք - բարբառային բառարան
 21. ժղլտուն - բարբառային բառարան
 22. ժողվրար - բարբառային բառարան
 23. իբշել - բարբառային բառարան
 24. իժով - բարբառային բառարան
 25. իխշիլ - բարբառային բառարան
 26. ինան - բարբառային բառարան
 27. ըլգեմա - բարբառային բառարան
 28. էտթավուր - բարբառային բառարան
 29. դը յար - բարբառային բառարան
 30. էսղանց-էնղանց - բարբառային բառարան
 31. թապլո - բարբառային բառարան
 32. զռուգ - բարբառային բառարան

Մասնակից 4[խմբագրել]

--Նանե Ոսկանյան (քննարկում) 07:37, 9 հունվարի 2017 (UTC)

 1. թըղ - բարբառային բառարան
 2. թթվաշկեն - բարբառային բառարան
 3. թիլըթոքել - բարբառային բառարան
 4. թիրագ - բարբառային բառարան
 5. թլկապ - բարբառային բառարան
 6. թկթկորել - բարբառային բառարան
 7. թնթափ - բարբառային բառարան
 8. թոզրը - բարբառային բառարան
 9. թոխո - բարբառային բառարան
 10. թոշ - բարբառային բառարան
 11. թորամ - բարբառային բառարան
 12. թուխթանաք - բարբառային բառարան
 13. թունդրատուն - բարբառային բառարան
 14. թուփխոտ - բարբառային բառարան
 15. թռխի - բարբառային բառարան
 16. թվնքել - բարբառային բառարան
 17. թրքակալ - բարբառային բառարան
 18. թֆլել - բարբառային բառարան
 19. ժանգռոտ - բարբառային բառարան
 20. ժըյկել - բարբառային բառարան
 21. ժղլցնել - բարբառային բառարան
 22. ժողվրարություն - բարբառային բառարան
 23. իբշիր - բարբառային բառարան
 24. իլ - բարբառային բառարան
 25. իխուբլով - բարբառային բառարան
 26. ինատ - բարբառային բառարան
 27. զաղ - բարբառային բառարան
 28. էրեշտռել - բարբառային բառարան
 29. դընգդընգալ - բարբառային բառարան
 30. թարանճա - բարբառային բառարան
 31. թայխըդիլ - բարբառային բառարան
 32. զրկուպիրկ լինել - լինել բարբառային բառարան
 33. իշվեննը - բարբառային բառարան
 34. իշվի - բարբառային բառարան
 35. իշվիլ - բարբառային բառարան
 36. իշվուտ - բարբառային բառարան
 37. իշտ - բարբառային բառարան
 38. իշտա - բարբառային բառարան
 39. իշտակ - բարբառային բառարան
 40. իշտահալի - բարբառային բառարան
 41. իշտապ - բարբառային բառարան
 42. իշտար - բարբառային բառարան
 43. իշտե - բարբառային բառարան
 44. իշտըտռուկ - բարբառային բառարան
 45. իշտոր - բարբառային բառարան
 46. իշքել - բարբառային բառարան
 47. իշքիլ - բարբառային բառարան
 48. իշֆորէ - բարբառային բառարան
 49. իպաեցվիդ - բարբառային բառարան

Մասնակից 5[խմբագրել]

 1. թըմբահ - բարբառային բառարան
 2. թթվապուր - բարբառային բառարան
 3. թիլթափել - բարբառային բառարան
 4. թիրաշ - բարբառային բառարան
 5. թլկել - բարբառային բառարան
 6. թղա - բարբառային բառարան
 7. թնթել - բարբառային բառարան
 8. թոզրընել - բարբառային բառարան
 9. թոխոճ - բարբառային բառարան
 10. թոշել - բարբառային բառարան
 11. թորայ - բարբառային բառարան
 12. թուխթխենի - բարբառային բառարան
 13. թունթխուց - բարբառային բառարան
 14. թոփազ - բարբառային բառարան
 15. թռմասկ - բարբառային բառարան
 16. թրակ - բարբառային բառարան
 17. թրքամորթ - բարբառային բառարան
 18. թֆլիկ - բարբառային բառարան
 19. ժանգռուտ - բարբառային բառարան
 20. ժըռղոտ - բարբառային բառարան
 21. ժղմուտ - բարբառային բառարան
 22. ժոմ - բարբառային բառարան
 23. իբռիգ - բարբառային բառարան
 24. իլալ - բարբառային բառարան
 25. իխտիլաթ - բարբառային բառարան
 26. ինգըրել - բարբառային բառարան
 27. զըխմըվել - բարբառային բառարան
 28. էրկումատ - բարբառային բառարան
 29. դմռիկ - բարբառային բառարան
 30. թեթեխիկ - բարբառային բառարան
 31. թագավորալացեղ - բարբառային բառարան
 32. էգուցվան - բարբառային բառարան

Մասնակից 6[խմբագրել]

 1. թըմըլը - բարբառային բառարան
 2. թթվառոշ - բարբառային բառարան
 3. թիլթիլալ - բարբառային բառարան
 4. թիրաշել - բարբառային բառարան
 5. թլկուկ - բարբառային բառարան
 6. թղենի - բարբառային բառարան
 7. թնթթո - բարբառային բառարան
 8. թոզրիչք - բարբառային բառարան
 9. թոխում - բարբառային բառարան
 10. թոշթ - բարբառային բառարան
 11. թորան - բարբառային բառարան
 12. թուխլաթ - բարբառային բառարան
 13. թունիչոր - բարբառային բառարան
 14. թոփախորով - բարբառային բառարան
 15. թռմզկվել - բարբառային բառարան
 16. թրակել - բարբառային բառարան
 17. թրքան - բարբառային բառարան
 18. թֆտիկ - բարբառային բառարան
 19. ժանեք - բարբառային բառարան
 20. ժըռղոտել - բարբառային բառարան
 21. ժղշվել - բարբառային բառարան
 22. ժոռատա - բարբառային բառարան
 23. իգ - բարբառային բառարան
 24. իլած-չիլածը - բարբառային բառարան
 25. իխտիպար - բարբառային բառարան
 26. ինգըրըթնուկ - բարբառային բառարան
 27. զանգիննալ - բարբառային բառարան
 28. էօլքա - բարբառային բառարան
 29. դաբբա - բարբառային բառարան
 30. թային - բարբառային բառարան
 31. թաթշամփուր - բարբառային բառարան
 32. էլածը - բարբառային բառարան

Մասնակից 7[խմբագրել]

--Բորիս Մովսիսյան 08:36, 9 հունվարի 2017 (UTC)

 1. թըմըշել - բարբառային բառարան
 2. թթվարաշ - բարբառային բառարան
 3. թիլիբափիլ - բարբառային բառարան
 4. թիրաքի - բարբառային բառարան
 5. թլմշել - բարբառային բառարան
 6. թղթաբացին - բարբառային բառարան
 7. թնթլել - բարբառային բառարան
 8. թոզրուտին - բարբառային բառարան
 9. թոխուր - բարբառային բառարան
 10. թոշկել - բարբառային բառարան
 11. թորբա - բարբառային բառարան
 12. թուխլի - բարբառային բառարան
 13. թունիր - բարբառային բառարան
 14. թոփել - բարբառային բառարան
 15. թռմիլ - բարբառային բառարան
 16. թրաշա - բարբառային բառարան
 17. թրքաշի - բարբառային բառարան
 18. ժաժ-ժեխ - բարբառային բառարան
 19. ժանկառի - բարբառային բառարան
 20. ժըվռ-ժըվռ - բարբառային բառարան
 21. ժղորիլ - բարբառային բառարան
 22. ժոռմոռ - բարբառային բառարան
 23. իգաբեն - բարբառային բառարան
 24. իլանել - բարբառային բառարան
 25. իծ - բարբառային բառարան
 26. ինգլենիլ - բարբառային բառարան
 27. եղապատառ - բարբառային բառարան
 28. ըլարել - բարբառային բառարան
 29. դամբուլի - բարբառային բառարան
 30. թափա - բարբառային բառարան
 31. ենգի-դոնյա - բարբառային բառարան
 32. էխթել - բարբառային բառարան

Մասնակից 8[խմբագրել]

--Նանե Ոսկանյան (քննարկում) 06:31, 9 հունվարի 2017 (UTC)

 1. թընըխարավ - բարբառային բառարան
 2. թթվեշաղ - բարբառային բառարան
 3. թիլիկ - բարբառային բառարան
 4. թիրե - բարբառային բառարան
 5. թլմոշուկ - բարբառային բառարան
 6. թղթաման - բարբառային բառարան
 7. թնթղնել - բարբառային բառարան
 8. թոթ - բարբառային բառարան
 9. թոխս - բարբառային բառարան
 10. թոշմել - բարբառային բառարան
 11. թորդ - բարբառային բառարան
 12. թուխծամ - բարբառային բառարան
 13. թունճիկ - բարբառային բառարան
 14. թոփլել - բարբառային բառարան
 15. թռմշկել - բարբառային բառարան
 16. թրասորթ - բարբառային բառարան
 17. թրքավոտ - բարբառային բառարան
 18. ժաժալ - բարբառային բառարան
 19. ժանկեռ - բարբառային բառարան
 20. ժըրժըթալ - բարբառային բառարան
 21. ժղուլ - բարբառային բառարան
 22. ժորմաղ - բարբառային բառարան
 23. իգան - բարբառային բառարան
 24. իլանուխի - բարբառային բառարան
 25. իծասրուք - բարբառային բառարան
 26. ինգլիզ - բարբառային բառարան
 27. եղովի - բարբառային բառարան
 28. ըխպըցի - բարբառային բառարան
 29. դրե-դրե - բարբառային բառարան
 30. թեթեխ - բարբառային բառարան
 31. ընկնացավ - բարբառային բառարան
 32. էղլեխ - բարբառային բառարան

Մասնակից 9[խմբագրել]

 1. թընըխբրով - բարբառային բառարան
 2. թթվեշաղիկ - բարբառային բառարան
 3. թիլիկ-սիլիկ - բարբառային բառարան
 4. թիրեքի - բարբառային բառարան
 5. թլոլ - բարբառային բառարան
 6. թղկհանիչ - բարբառային բառարան
 7. թնթնուք - բարբառային բառարան
 8. թոթի - բարբառային բառարան
 9. թոկղուջ - բարբառային բառարան
 10. թոպկնալ - բարբառային բառարան
 11. թորեն - բարբառային բառարան
 12. թուխծամավոր - բարբառային բառարան
 13. թունյեզեր - բարբառային բառարան
 14. թոփլտալ - բարբառային բառարան
 15. թռնակ - բարբառային բառարան
 16. թրափլուկ - բարբառային բառարան
 17. թրքեփողոց - բարբառային բառարան
 18. ժաժահարել - բարբառային բառարան
 19. ժանկռտիլ - բարբառային բառարան
 20. ժժալ - բարբառային բառարան
 21. ժմաժանք - բարբառային բառարան
 22. ժուժիգ - բարբառային բառարան
 23. իգատակ - բարբառային բառարան
 24. իլասուր - բարբառային բառարան
 25. իծավարզ - բարբառային բառարան
 26. ինգլիզի - բարբառային բառարան
 27. եռլու - բարբառային բառարան
 28. ըղնել - բարբառային բառարան
 29. եղճրագ - բարբառային բառարան
 30. թասալիփ - բարբառային բառարան
 31. եղդ - բարբառային բառարան
 32. էյնել - բարբառային բառարան

Մասնակից 10[խմբագրել]

--Բորիս Մովսիսյան 11:53, 9 հունվարի 2017 (UTC)

 1. թըթալբշ - բարբառային բառարան
 2. թթեստան - բարբառային բառարան
 3. թիթռա - բարբառային բառարան
 4. թիոգ - բարբառային բառարան
 5. թլըսմոտ - բարբառային բառարան
 6. թխշել - բարբառային բառարան
 7. թնգթնգիք - բարբառային բառարան
 8. թշնամ - բարբառային բառարան
 9. թոլնգի - բարբառային բառարան
 10. թոնիրխուփ - բարբառային բառարան
 11. թոռնծուռ - բարբառային բառարան
 12. թութուշուրիկ - բարբառային բառարան
 13. թուղթպակաս - բարբառային բառարան
 14. թուրի - բարբառային բառարան
 15. թռբաբուկ - բարբառային բառարան
 16. թսկուրի - բարբառային բառարան
 17. թրմփցնել - բարբառային բառարան
 18. թքեք - բարբառային բառարան
 19. ժամզարկոց - բարբառային բառարան
 20. ժենգեռք - բարբառային բառարան
 21. ժխթբւգ - բարբառային բառարան
 22. ժողոտել - բարբառային բառարան
 23. ժվվալ - բարբառային բառարան
 24. իզզամեռ - բարբառային բառարան
 25. իլլըծու - բարբառային բառարան
 26. իմին - բարբառային բառարան
 27. ինչանակ - բարբառային բառարան
 28. ըղին - բարբառային բառարան
 29. ըմմը - բարբառային բառարան
 30. ընմալ - բարբառային բառարան
 31. ըրախի - բարբառային բառարան
 32. թագուճակ - բարբառային բառարան
 33. եղակենի - բարբառային բառարան

Մասնակից[խմբագրել]

--Բորիս Մովսիսյան 12:32, 9 հունվարի 2017 (UTC)

 1. իսդուեգ - բարբառային բառարան
 2. իսդուս - բարբառային բառարան
 3. իսեա - բարբառային բառարան
 4. իսթին - բարբառային բառարան
 5. իսիլ - բարբառային բառարան
 6. իսիկ - բարբառային բառարան
 7. իսինի - բարբառային բառարան
 8. իսիշ - բարբառային բառարան
 9. իսիտես - բարբառային բառարան
 10. իսկալա - բարբառային բառարան
 11. իսկամ - բարբառային բառարան
 12. իսկամբիլ - բարբառային բառարան
 13. իսկե - բարբառային բառարան
 14. իսկել - բարբառային բառարան
 15. իսկելե - բարբառային բառարան
 16. իսկընիլ - բարբառային բառարան
 17. իսկըցնել - բարբառային բառարան
 18. իսկին - բարբառային բառարան
 19. իսկնի - բարբառային բառարան
 20. իսկոթ - բարբառային բառարան
 21. իսկուհի-տուտու - բարբառային բառարան
 22. իսման - բարբառային բառարան
 23. իսնաֆ - բարբառային բառարան
 24. իսով - բարբառային բառարան
 25. իսչանք - բարբառային բառարան
 26. իսպաթ - բարբառային բառարան
 27. իսպես - բարբառային բառարան
 28. իսպիր - բարբառային բառարան
 29. իսսալ - բարբառային բառարան
 30. իսվար - բարբառային բառարան
 31. իստահար - բարբառային բառարան
 32. իստար - բարբառային բառարան
 33. իստե - բարբառային բառարան
 34. իստեմ - բարբառային բառարան
 35. իստըկան - բարբառային բառարան
 36. իստըկուկ - բարբառային բառարան
 37. իստըկջրել - բարբառային բառարան
 38. իստի - բարբառային բառարան
 39. իստի-իստի - բարբառային բառարան
 40. իստիբուջաղ - բարբառային բառարան
 41. իստին - բարբառային բառարան
 42. իստիր - բարբառային բառարան
 43. իստկուկ - բարբառային բառարան
 44. իստուգ - բարբառային բառարան
 45. իստրիս - բարբառային բառարան
 46. իսրայյել - բարբառային բառարան
 47. իսքան - բարբառային բառարան
 48. իվ - բարբառային բառարան
 49. իվգյան - բարբառային բառարան
 50. իվգցան - բարբառային բառարան
 51. իվեք - բարբառային բառարան
 52. իվիլ - բարբառային բառարան
 53. իվիկ-ճիվիկ - բարբառային բառարան
 54. իվլամես - բարբառային բառարան
 55. իվլանք - բարբառային բառարան
 56. իվլսե - բարբառային բառարան
 57. իվչխի - բարբառային բառարան
 58. իտ - բարբառային բառարան

Մասնակից 12[խմբագրել]

 1. թբղապիս - բարբառային բառարան
 2. թեզբեհ - բարբառային բառարան
 3. թելգերձանք - բարբառային բառարան
 4. թազա - բարբառային բառարան
 5. թալան-թուրան - բարբառային բառարան
 6. թախու - բարբառային բառարան
 7. թաղկին - բարբառային բառարան
 8. թամթառեղ - բարբառային բառարան
 9. թանբի - բարբառային բառարան