բան

Վիքիբառարան-ից

Գոյական

Վանկեր՝ բան 

 1. Խոսք
 2. միտք, գաղափար
 3. գործ, աշխատանք
 4. ասացվածք, արտահայտություն
 5. իրողություն, իրադարձություն
 6. անցք, դեպք, պատահար, փորձանք
 7. գործածվում է իբրև անորոշ անուն ամեն կարգի անշունչ առարկաների՝ երևույթների՝ ապրումների և այլ
 8. գործածվում է որպես անորոշ դերանուն՝ ոմն, մարդ նշանակությամբ ժողովրդական լեզվում
 9. գործածվում է գոյականների հետ՝ ցույց տալով ծավալի մեծացում՝ և նմանները, և այլն նշանակությամբ
Հոմանիշներ[խմբագրել]
 1. գործ, զբաղմունք, աշխատանք, պարապմունք
 2. խոսք, ասք, պատգամ
 3. իր, առարկա, նյութ, տարր
 4. հանգամանք, պատահմունք, դիտված
Արտահայտություններ[խմբագրել]
 1. բանն անել - 1. գործ անել, աշխատել։ 2. որևէ հնար, միջոց, ճար գտնել։
 2. բան է - ով գիտե, մի գուցե, հնարավոր է
 3. բան բռնել ― գործ սկսել, գործի ձեռնարկել։
 4. բան դառնալ ― արդյունք, ցանկալի հետևանք ստացվել
 5. բան դուրս գալ ― հաջողվել, ցանկալի հետևանք ունենալ
 6. բան ընկնել ― բանի ընկնել
 7. բան իմանալ ― որևէ գաղտնիք, տեղեկություն իմանալ
 8. բան հասկանալ ― գլխի ընկնել, խելքը կտրել
 9. բան չկա ― ոչինչ, վնաս չունի
 10. բան տալ ― բանեցնել, գործադրել
 11. բանը աջ գնալ ― գործը հաջող լինել, բարենպաստ ընթացք ստանալ
 12. բանը բամբակ բուսնել ― անհաջողության մատնվել, ձեռնարկած գործը գլուխ չգալ
 13. բանը բամբակ կլինել ― դրությունը, վիճակը, գործը վատ լինել, չարիքն անխուսափելի լինել
 14. բանը բան ցույց կտա ― գործը ցույց կտա հետագա անելիքը
 15. բանը բանին ուտել ― գործերը շատանալ, գործ գործի վրա կուտակվել
 16. բանը բանից անց կենալ ― անցնել, ուշ լինել, այլևս ամենից ավելորդ, անօգուտ լինել, ելք չլինել
 17. բանը բաց անել ― գաղտնիքը բացահայտել
 18. բանը բացվել ― գաղտնիքը բացահայտվել
 19. բանը բուսնել ― 1. գործը վատ լինել, վատ ելք ունենալ։ 2. երբեմն հակառակ նշանակությամբ հաջողվել։
 20. բանը բուրդ դառնալ, լինել ― վիճակը՝ գործերի ընթացքը վատ, անհեռանկար, անհուսալի լինել
 21. բանը գլուխ բերել ― 1. գործը հաջողությամբ ավարտել, ավարտին հասցնել։ 2. որևէ գործ հաջողեցնել։
 22. բանը գլուխ գալ ― գործը հաջողել, հաջողությամբ ավարտել
 23. բանը դուրս գալ ― 1. գործի ժամանակը գալ, աշխատանքները սկսվել (սովորաբար գյուղատնտեսական աշխատանքների մասին)։ 2. բանը բացվել
 24. բանը ինչո՞ւմն է ― բանն ի՞նչ է
 25. բանը լինել մեկի ― 1. վերաբերել մեկի։ 2. մեկի ուժերին, կարողություններին համապատասխան լինել։
 26. բանը խարաբ լինել ― 1. գործերը ձախողվել։ 2. վտանգի, չարիքի ենթակա լինել, վտանգի տակ լինել։ 3. հիվանդ, վատառողջ լինել։
 27. բանը խելքով բռնել ― կշռադատելով, շրջահայեցությամբ որևէ բանի ձեռնարկել
 28. բանը հասնել ― գործը մեկին, մի բանի հասնել, ընկնել
 29. բանը նրանումն է ― բանն այն է
 30. բանը շլոր լինել ― բանը խարաբ լինել
 31. բանը պրծնել ― 1. գործն ավարտել, վերջացնել։ 2. խնդիրը վերջացած լինել։ 3. անհուսալի վիճակում լինել։
 32. բանի անունն ինչ է ― զբաղված չէ
 33. բանը վատ լինել ― 1. գործերը ձախողվել։ 2. դժվարին կացության մեջ լինել։
 34. բանն այն է, որ ․․․ ― իրողությունն այս է, այսպես է
 35. բանի դնել ― 1. աշխատանքի տեղավորել, գործի դնել։ 2. որևէ գործ հանձնարարել։
 36. բանի ընկնել ― գործը սկսել, աշխատել, բանել
 37. բանի լինել ― 1. զբաղված լինել։ 2. որևէ բան կատարել, բանել։
 38. բանի նման լինել (հարցականով և ժխտականով) ― արժեք ունենալ, որևէ արժեք ներկայացնել
 39. բանի պետք գալ ― պիտանի լինել
 40. բանի վրա լինել ― գործող զբաղված լինել
 41. բանի տակ բան կա ― գործի մեջ ինչ-որ գաղտնիք կամ այլ հանգամանքներ կան
 42. բանի տակն ու գլուխը իմանալ ― գործի մանրամասնություններն իմանալ
 43. բանի տեղ անցնել ― արժեք ունենալ, մի բանի համար պիտանի լինել
 44. բանի տեղ դնել ― 1. գնահատել։ 2. կարևորություն տալ, ուշադրության արժանացնել։
 45. բանին գնալ-բանին կենալ ― 1. իր գործին, աշխատանքին գնալ, իր գործով զբաղվել։ 2. ուրիշի գործերին չխառնվել։ 3. ուշադրություն չդարձնել, կարևորություն չտալ։
 46. բանից գցել ― աշխատանքին խանգարել
 47. բանից դուրս գալ ― պարզվել, հայտնի դառնալ
 48. բանից ընկնել ― 1. գործից ընկնել, աշխատանքը խանգարվել։ 2. գործածությունից դուրս գալ, փչանալ, չբանել
 49. բանից պարզվել ― հայտնի դառնալ, այնպես դուրս գալ, որ․․․
 50. բանից պրծնել ― 1. գործից դուրս գալ, գործից ազատվել, աշխատանքն ավարտել։ 2. աշխատանքներից թեթևանալ։ 3. հյուծվել։ 4. մաշվելով անպետքանալ
 51. բանով ընկնել ― գործով, զբաղմունքով տարվել
 52. բանով լինել ― 1. աշխատանքով զբաղված լինել։ 2. բանով ընկնել
 53. միևնույն բանն է ― տարբերություն չկա, միևնույն է, ինչպես ուզում է լինի

բան2[խմբագրել]

Ստուգաբանություն[խմբագրել]

Փոխառություն՝ պարսկերեն bān:

Գոյական[խմբագրել]

տաք երկրներում աճող ծառ, կաղինի նման պտուղներով

Հոմանիշներ[խմբագրել]
 1. միրաբաղանոսի, պան (բսբ․)