Վիքիբառարան:Ամառային Վիքիճամբար 2019 (I)/1-2/5

Վիքիբառարան-ից
Jump to navigation Jump to search

Մասնակից 1[խմբագրել]

 1. լուսնապատիր էջ 89
 2. լուցկափայտե էջ 89
 3. խաբկանք-կենակցություն էջ 90
 4. խաղալիք-բլուր էջ 90
 5. խաղամարզաձև էջ 90
 6. խաղաղառաք էջ 90
 7. խաղաղատես էջ 90
 8. խաղասպարեզ էջ 90
 9. խայծ-հերյուրանք էջ 90
 10. խայտխինդ էջ 90
 11. խանդադիտակ էջ 90
 12. խաչաբեկվել էջ 90
 13. խաչահույս էջ 91
 14. խաչանտառ էջ 91
 15. խառնաթույն էջ 91

Մասնակից 2[խմբագրել]

 1. խառնաշուկա էջ 91
 2. խառնիխուռն-խճուճ էջ 91
 3. խառնիճաղանջել էջ 91
 4. խառնիքայլ էջ 91
 5. խավարակեզ էջ 91
 6. խավարահեղուկ էջ 91
 7. խավարահոս էջ 91
 8. խավարամետ էջ 91
 9. խավարավառ էջ 92
 10. խևորեն էջ 92
 11. խելազերծ էջ 92
 12. խելակերպ էջ 92
 13. խեղճահարույց էջ 92
 14. խեղճուկրակորեն էջ 92
 15. խենթախռիվ էջ 92

Մասնակից 3[խմբագրել]

 1. խենթ-խնդրարկու էջ 92
 2. խեցեփեղկ էջ 92
 3. խինդաշաղ էջ 92
 4. խլուրդություն էջ 92
 5. խճախցում էջ 93
 6. խճակերտ էջ 93
 7. խմբայցելու էջ 93
 8. խմբայցելել էջ 93
 9. խմբաքանակ էջ 93
 10. խմելավայր էջ 93
 11. խմիչքամոլուցք էջ 93
 12. խմորապատ էջ 93
 13. խնձորենի-տիեզերք էջ 93
 14. խոլ-խելակորույս էջ 93
 15. խոհ ու խոկուն էջ 93

Մասնակից 4[խմբագրել]

 1. խոհ ու խորհուրդ էջ 93
 2. խողովակվել էջ 93
 3. խոնավապաշտ էջ 94
 4. խոնավասույզ էջ 94
 5. խոշորածակոտկեն էջ 94
 6. խոշորոմասշտաբ էջ 94
 7. խոշորաշուրթ էջ 94
 8. խոսընթաց էջ 94
 9. խոսընթացային էջ 94
 10. խոսուն-խոսուն էջ 94
 11. խոսքահեղեղ էջ 94
 12. խորազվարթ էջ 94
 13. խորաթաղ էջ 94
 14. խորահազ էջ 94
 15. խորամանկահնար էջ 94

Մասնակից 5[խմբագրել]

 1. խորաշառաչ էջ 94
 2. խորատպել էջ 95
 3. խորերկրյա էջ 95
 4. խորհրդալռին էջ 95
 5. խորշալուռ էջ 95
 6. խորշանքախառն էջ 95
 7. խորշոմ-խորշոմ էջ 95
 8. խորք-էություն էջ 95
 9. խորք-հատակ էջ 95
 10. խոցապատ էջ 95
 11. խոցխոցել էջ 95
 12. խոց-վերք էջ 95
 13. խսխոսան էջ 95
 14. խրախճահաճույք էջ 95
 15. խրոխտալուր էջ 96

Մասնակից 6[խմբագրել]

 1. խրտչուն էջ 96
 2. խուլածածկ էջ 96
 3. խունանկար էջ 96
 4. խունկ-խնկարկու էջ 96
 5. խուսափուկություն էջ 96
 6. խուց-քարայր էջ 96
 7. ծալապատկեր էջ 96
 8. ծածկագրաբար էջ 96
 9. ծածկագրավոր էջ 96
 10. ծածկապես էջ 96
 11. ծածկոցափեղկ էջ 96
 12. ծակ-ծակծկվել էջ 97
 13. ծաղիկ-սեր էջ 97
 14. ծաղկաբամբակ էջ 97
 15. ծաղկաբերան էջ 97

Մասնակից 7[խմբագրել]

 1. ծաղկաբուռ էջ 97
 2. ծաղկալույս էջ 97
 3. ծաղկածայր էջ 97
 4. ծաղկակակաչ էջ 97
 5. ծաղկաձեռք էջ 97
 6. ծաղկապարուր էջ 97
 7. ծաղկաքաղում էջ 97
 8. ծաղկաքող էջ 97
 9. ծաղրածուորեն էջ 97
 10. ծանրաթափանց էջ 98
 11. ծանրածամ էջ 98
 12. ծանրասև էջ 98
 13. ծանրատակ էջ 98
 14. ծանրափայտ էջ 98
 15. ծառային էջ 98

Մասնակից 8[խմբագրել]

 1. ծավալասեր էջ 98
 2. ծարավահարույց էջ 98
 3. ծարավատանջ էջ 98
 4. ծափաքանակ էջ 98
 5. ծեծընթաց էջ 98
 6. ծերպել էջ 98
 7. ծերունորեն էջ 98
 8. ծիածանակապ էջ 99
 9. ծիածան-գոտի էջ 99
 10. ծիածանահյուս էջ 99
 11. ծիածանոտ էջ 99
 12. ծիծաղազգեստ էջ 99
 13. ծիծաղահյուս էջ 99
 14. ծիսագույք էջ 99
 15. ծիսամարտություն էջ 99

Մասնակից 9[խմբագրել]

 1. ծիսարարում էջ 99
 2. ծիսաքրմական էջ 99
 3. ծիրանագունել էջ 99
 4. ծիրանաեռ էջ 99
 5. ծիրանահագ էջ 99
 6. ծիրանել էջ 100
 7. ծխախոտավաճառություն էջ 100
 8. ծծաշար էջ 100
 9. ծղրիդաերգ էջ 100
 10. ծմակուտյան էջ 100
 11. ծնաճ էջ 100
 12. ծննդուղի էջ 100
 13. ծովածարավ էջ 100
 14. ծով-դագաղ էջ 100
 15. ծով-հորիզոն էջ 100

Մասնակից 10[խմբագրել]

 1. ծով-շիրիմ էջ 100
 2. ծոցկլտացող էջ 100
 3. ծուռտիկոտ էջ 101
 4. կաբելահեռուստատեսություն էջ 101
 5. կաթնածին էջ 101
 6. կաթնածորան էջ 101
 7. կախաղանասյուն էջ 101
 8. կախաղան-կոթող էջ 101
 9. կախամահիճ էջ 101
 10. կախարդաբույս էջ 101
 11. կակաչահունդ էջ 101
 12. կաղամբե էջ 101
 13. կաղկանձ-կռոց էջ 101
 14. կաղնեգունվել էջ 101
 15. կամարձակ էջ 102

Մասնակից 11[խմբագրել]

 1. կամրջաթռիչք էջ 102
 2. կամրջամերձ էջ 102
 3. կամրջանեցուկ էջ 102
 4. կայենանյութ էջ 102
 5. կայծագիր էջ 102
 6. կայծակնագոչ էջ 102
 7. կայծակնադժխեմ էջ 102
 8. կայմաճոպան էջ 102
 9. կայմաճոպանային էջ 102
 10. կանաչաբույր էջ 102
 11. կանաչաթիկնոց էջ 102
 12. կանգադարակ էջ 102
 13. կանխըմբռնել էջ 102
 14. կանխըմբռնում էջ 102
 15. կանչ-բառաչ էջ 102

Մասնակից 12[խմբագրել]

 1. կապտաբոց էջ 103
 2. կապտագանգուր էջ 103
 3. կապտադեղնապատ էջ 103
 4. կապտաթարթիչ էջ 103
 5. կապտածուփ էջ 103
 6. կապտակեզ էջ 103
 7. կապտահյուս էջ 103
 8. կապտաճիչ էջ 103
 9. կապտամաքուր էջ 103
 10. կապտասառն էջ 103
 11. կապտասևախոր էջ 103
 12. կապտասևահեր էջ 103
 13. կառավարամետ էջ 103
 14. կավահետք էջ 103
 15. կավճաշաղախ էջ 103

Մասնակից 13[խմբագրել]

 1. կատվաքայլ էջ 104
 2. կարասել էջ 104
 3. կարաքանդվել էջ 104
 4. կարգուկանոնավոր էջ 104
 5. կարծրակող էջ 104
 6. կարկտատարափ էջ 104
 7. կարճառաջ-կարճառաջ էջ 104
 8. կարմրածավալ էջ 104
 9. կարմրահոծ էջ 104
 10. կարմրահանդերձ էջ 104
 11. կարմրամարմին էջ 104
 12. կացնաքերել էջ 105
 13. կեղևաթափ էջ 105
 14. կեղծիք-անձրև էջ 105
 15. կեղտառատ էջ 105

Մասնակից 14[խմբագրել]

 1. կեղտառու էջ 105
 2. կեղտոտ-կանաչավուն էջ 105
 3. կենդանաբիզնես էջ 105
 4. կենսահոսանք էջ 106
 5. կենսահումուս էջ 106
 6. կենսավոր էջ 106
 7. կենսատարածք էջ 106
 8. կենսատում էջ 106
 9. կենսարփի էջ 106
 10. կենսընկալում էջ 106
 11. կեչափայտե էջ 106
 12. կեռաբեռնակիր էջ 106
 13. կեռ-սրաքիթ էջ 106
 14. կեսխոսքայնություն էջ 106
 15. կեսկենցաղ էջ 106

Մասնակից 15[խմբագրել]

 1. կեսկիսել էջ 107
 2. կերպաձևված էջ 107
 3. կերպաձևություն էջ 107
 4. կերպընկալ էջ 107
 5. կինոանակնկալ էջ 107
 6. կինոապագա էջ 107
 7. կինոգնում էջ 107
 8. կինոերիտասարդություն էջ 107
 9. կինոկենսագրություն էջ 107
 10. կինոպատվիրակություն էջ 108
 11. կիպ-կալող էջ 108
 12. կիսագրող էջ 108
 13. կիսաերազ էջ 108
 14. կիսածածուկ էջ 108
 15. կիսակամրջաձև էջ 108
 16. ցավատուն էջ202
 17. ցավոտ֊քեզնոտ էջ202
 18. ցավ֊դիակ էջ202
 19. ցավ֊մրմուռ էջ202
 20. ցնորաբերել էջ202
 21. ցնցահույզ էջ202
 22. ցոլափոխանք էջ203
 23. ցողունակալել էջ203
 24. ցողունաշատ էջ203