Վիքիբառարան:Վիքիճամբար Վիքիբառարան/1-ին օր/4

Վիքիբառարան-ից
Jump to navigation Jump to search

Մասնակից 1[խմբագրել]

 1. դատապաշտպան - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերենGreen check.svg Արված է
 2. դեսպանություն - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերենGreen check.svg Արված է
 3. դիրք - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերենGreen check.svg Արված է
 4. դրդապատճառ - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերենGreen check.svg Արված է
 5. ենթադրել - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերենGreen check.svg Արված է
 6. երեսուն - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 7. երկարաձգում - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերենGreen check.svg Արված է
 8. զանցառություն - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերենGreen check.svg Արված է
 9. զգույշ - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերենGreen check.svg Արված է

Մասնակից 2[խմբագրել]

 • Ստորագրիր այստեղ
 1. դատապարտել - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 2. դեր - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 3. դիրքորոշում - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 4. դրդել - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 5. ենթադրություն - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 6. երեսուներեք - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 7. երկընտրանք - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 8. զավթել - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 9. զգուշավորություն - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն

Մասնակից 3[խմբագրել]

 1. դատապարտյալ - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն Green check.svg Արված է
 2. դերասան - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 3. դյուրաբեկություն - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն Green check.svg Արված է
 4. դրոշ - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն Green check.svg Արված է
 5. ենթադրվող - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 6. երեսուներկու - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 7. երկիր - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն Green check.svg Արված է
 8. զատորոշել - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 9. զեկույց - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն

Մասնակից 4[խմբագրել]

 • Ստորագրիր այստեղ
 1. դատապարտում - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 2. դժբախտություն - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 3. դյուրազգաց - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 4. դրոշմ - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 5. ենթակա - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 6. երեսունինը - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 7. երկկողմ - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 8. զատորոշում - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 9. զեկուցող - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն

Մասնակից 5[խմբագրել]

 • Ստորագրիր այստեղ
 1. դատավարական - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 2. դժվար - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 3. դյուրազգացություն - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 4. դրոշմել - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 5. ենթակառուցվածք - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 6. երեսունհինգ - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 7. երկյուղ - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 8. զարգանալ - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 9. զենք - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն

Մասնակից 6[խմբագրել]

 • Ստորագրիր այստեղ
 1. դատավարություն - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 2. դժվարություն - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 3. դյուրակիր - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 4. դրույթ - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 5. ենթակետ - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 6. երեսունմեկ - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 7. երկնաձիր - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 8. զարգացնել - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 9. զինաթափում - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն

Մասնակից 7[խմբագրել]

 1. դատավճիռ - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն Green check.svg Արված է
 2. դիմադրություն - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն Green check.svg Արված է
 3. դյուրըմբռնելի - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն Green check.svg Արված է
 4. դրույքաչափ - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 5. ենթարկ(վ)ել - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 6. երեսունյոթ - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 7. երկու - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 8. զարգացում - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 9. զինանշան - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն

Մասնակից 8[խմբագրել]

 • Ստորագրիր այստեղ
 1. դատավոր - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 2. դիմակայություն - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 3. դնել - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 4. դրսևորել - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 5. եռանդուն - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 6. երեսունութ - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 7. երկուշաբթի - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 8. զարթուցիչ - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 9. զինվորական - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն

Մասնակից 9[խմբագրել]

 • Ստորագրիր այստեղ
 1. դատարան - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 2. դիմացկուն - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 3. դոդ - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 4. եբրայերեն - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 5. ես - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 6. երեսունչորս - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 7. երկչոտ - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 8. զբաղմունք - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 9. զիջել - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն

Մասնակից 10[խմբագրել]

 1. դատել - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 2. դիմել - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 3. դոդոշ - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն Green check.svg Արված է
 4. եզրագծող - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 5. եսիմ - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 6. երեսունվեց - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 7. երկրորդական - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 8. զբաղմունքային - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 9. զիստ - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն

Մասնակից 11[խմբագրել]

 • Ստորագրիր այստեղ
 1. դատողություն - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 2. դիմող - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 3. դոնոր - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 4. եզրակացնել - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 5. Եվ - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 6. երեք - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 7. երկրորդային - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 8. զբաղվածություն - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 9. զմրուխտ - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն

Մասնակից 12[խմբագրել]

 1. դար - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերենGreen check.svg Արված է
 2. դիմում - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերենGreen check.svg Արված է
 3. դու - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 4. եզրակացություն - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերենGreen check.svg Արված է
 5. Եվրոպա - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 6. երեքշաբթի - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերենGreen check.svg Արված է
 7. երկրպագություն - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերենGreen check.svg Արված է
 8. զբաղվել - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերենGreen check.svg Արված է
 9. զննել - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերենGreen check.svg Արված է

Մասնակից 13[խմբագրել]

 1. դարակ - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերենGreen check.svg Արված է
 2. դիպուած - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 3. դուռ - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 4. եզրափակիչ - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 5. երակ - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 6. երթուղի - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 7. երևակայական - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 8. զբոսաշրջություն - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 9. զոհ - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն

Մասնակից 14[խմբագրել]

 1. դարաշրջան - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն Green check.svg Արված է
 2. դիվանագիտական - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 3. դուք - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 4. եզրափակող - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 5. երամակ - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 6. երթևեկություն - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 7. երևույթ - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 8. զգալ - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 9. զոհաբերություն - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն

Մասնակից 15[խմբագրել]

 1. դեկտեմբեր - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն Green check.svg Արված է
 2. դիտավորյալ - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն Green check.svg Արված է
 3. դպրոց - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն Green check.svg Արված է
 4. ելք - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն Green check.svg Արված է
 5. երաշխավորել - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն Green check.svg Արված է
 6. երիտասարդ - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն Green check.svg Արված է
 7. զանազան - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն Green check.svg Արված է
 8. զգալի - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն Green check.svg Արված է
 9. զորահավաք - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն Green check.svg Արված է

Մասնակից 16[խմբագրել]

 1. դեղ - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն Green check.svg Արված է
 2. դիտարկումներ - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն Green check.svg Արված է
 3. դրամ - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն Green check.svg Արված է
 4. եկամուտ(ներ) - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն Green check.svg Արված է
 5. երաշխավորություն - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ Green check.svg Արված է ռուսերեն անգլերեն
 6. երիտասարդություն - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 7. զանազանել - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 8. զգայուն - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 9. զուարճանալ - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն

Մասնակից 17[խմբագրել]

 1. դեղագործական - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն Green check.svg Արված է
 2. դիտել - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն Green check.svg Արված է
 3. դրամագլուխ - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն Green check.svg Արված է
 4. եղանակ - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն Green check.svg Արված է
 5. երաշխիք - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 6. երկ - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 7. զանազանում - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 8. զգայունություն - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 9. զուտ - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն

Մասնակից 18[խմբագրել]

 1. դեպք - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն Green check.svg Արված է
 2. դիտողություն - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն Green check.svg Արված է
 3. դրամական - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն Green check.svg Արված է
 4. եղանակավորություն - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն Green check.svg Արված է
 5. երգել - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 6. երկակի - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 7. զանգված - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 8. զգացում - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 9. զսպել - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն

Մասնակից 19[խմբագրել]

 1. դեռահաս - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն Green check.svg Արված է
 2. դիտորդ - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն Green check.svg Արված է
 3. դրամային - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 4. եղբայր - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն Green check.svg Արված է
 5. երդում - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն Green check.svg Արված է
 6. երկարաժամկետ - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն Green check.svg Արված է
 7. զանցանք - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն Green check.svg Արված է
 8. զգոն - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն Green check.svg Արված է
 9. զսպում - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն Green check.svg Արված է

Մասնակից 20[խմբագրել]

 1. դատական - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն Green check.svg Արված է
 2. դեսպան - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն Green check.svg Արված է
 3. դիտում - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 4. դրամաշնորհ - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 5. եղրևանի - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն Green check.svg Արված է
 6. երեխա - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն Green check.svg Արված է
 7. երկարաձգել - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն Green check.svg Արված է
 8. զանցառու - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն
 9. զգոնություն - Բացատրական բառարան Հոմանիշներ ռուսերեն անգլերեն Green check.svg Արված է