Մասնակից:ԱշոտՏՆՂ/-ալ վերջավորությամբ հայերեն գոյականներ

Վիքիբառարան-ից
Jump to navigation Jump to search

Ցանկում կան խոսքի այլ մասեր նույնպես, քանի որ ձևանմուշում խոսքի մասը գոյական է նշված և երբեն շփոթմամբ չի փոխվել։ Ցանկության դեպքում խնդրում եմ ուղղելուց հետո ջնջել ցանկից։

Գոյական[խմբագրել]

Գոյական?[խմբագրել]

 1. ագեկալ
 2. ադմիրալ
 3. աթոռակալ
 4. ալ
 5. ածանցյալ
 6. ականջակալ
 7. ակնկալ
 8. աղալ
 9. աղանդերագդալ
 10. աղասալ
 11. աղբրակալ
 12. աղեկալ
 13. աղետյալ
 14. աճալ
 15. աճյունակալ
 16. ամալ
 17. ամանակալ
 18. ամբաստանյալ
 19. ամենաբարձյալ
 20. ամենակալ
 21. ամոնալ
 22. ամպանալ
 23. ամպրոպանալ
 24. այգաշողալ
 25. այլընկալ
 26. այրանալ
 27. այրեցյալ
 28. անալիանալ
 29. անախորժանալ
 30. անակնկալ
 31. անամոթանալ
 32. անանցյալ
 33. անապատակալ
 34. անապատանալ
 35. անասնանալ
 36. անաստվածանալ
 37. անարխիստանալ
 38. անբախտանալ
 39. անբասիրանալ
 40. անբավականանալ
 41. անբավանալ
 42. անբարոյականանալ
 43. անգոյանալ
 44. անէանալ
 45. անծայրանալ
 46. անծանոթանալ
 47. անկողնակալ
 48. անհալ
 49. անհամանալ
 50. անհատականանալ
 51. անհոգանալ
 52. անձկանալ
 53. անձրևակալ
 54. անմարդանալ
 55. աննորմալ
 56. անուշանալ
 57. անուշնալ
 58. անսրբանալ
 59. անվակալ
 60. անտառանալ
 61. անտեսանալ
 62. անրջանալ
 63. անցավանալ
 64. անցկալ
 65. անցյալ
 66. աշխարհաբարանալ
 67. աշխարհազգալ
 68. աշխարհակալ
 69. աշխարհականանալ
 70. աշխուժանալ
 71. ապազգայնանալ
 72. առաքյալ
 73. առուգանալ
 74. առվանալ
 75. առևտրագործակալ
 76. ասեղակալ
 77. ասեղնակալ
 78. աստղանալ
 79. ավագանալ
 80. ավտոդետալ
 81. ատենակալ
 82. ատրճանակալ
 83. բազեակալ
 84. բազկակալ
 85. բաժակալ
 86. բաժակակալ
 87. բալ
 88. բախալ
 89. բախկալ
 90. բանալ
 91. բանկալ
 92. բանտակալ
 93. բանտարկյալ
 94. բարձակալ
 95. բարձկալ
 96. բարձյալ
 97. բացահայտյալ
 98. բեռնակալ
 99. բեռնընկալ
 100. բերանակալ
 101. բերանկալ
 102. բերդակալ
 103. բերնակալ
 104. բլբլտալ
 105. բնակալ
 106. բնանալ
 107. բնկալ
 108. բոժոժակալ
 109. բոլորածալ
 110. բողբոջալ
 111. բոռալ
 112. բոցկալ
 113. բունկալ
 114. բռբռթալ
 115. բռնակալ
 116. գազակալ
 117. գազամագիստրալ
 118. գազասալ
 119. գազընկալ
 120. գալ
 121. գահակալ
 122. գահավորակ-մահճակալ
 123. գամակալ
 124. գամկալ
 125. գանձակալ
 126. գավաթակալ
 127. գավակալ
 128. գավառակալ
 129. գդալ
 130. գդակածալ
 131. գեներալ
 132. գետկալ
 133. գերեզմանասալ
 134. գերյալ
 135. գինդակալ
 136. գիպսասալ
 137. գիսակալ
 138. գլխակալ
 139. գլխաշալ
 140. գնդակալ
 141. գնդառանցքակալ
 142. գոզալ
 143. գոսպիտալ
 144. գոտկածալ
 145. գործակալ
 146. գորշանալ
 147. գուլպակալ
 148. գռալ
 149. գրակալ
 150. գրասալ
 151. գրասխալ
 152. գրկալ
 153. գրքակալ
 154. դագաղակալ
 155. դալ
 156. դալալ
 157. դաշունակալ
 158. դատապարտյալ
 159. դարբնասալ
 160. դարձածալ
 161. դգալ
 162. դեկորակալ
 163. դետալ
 164. դերծովակալ
 165. դժոխքանալ
 166. դիագոնալ
 167. դիմակալ
 168. դիմկալ
 169. դիվանակալ
 170. դիտակալ
 171. դիֆերենցիալ
 172. դնչակալ
 173. դնչկալ
 174. դվալ
 175. դրգալ
 176. եզրածալ
 177. եզրակալ
 178. եղեգնասալ
 179. ենթագանձակալ
 180. ենթածովակալ
 181. ենթակալ
 182. ենթավարձակալ
 183. ետնակալ
 184. երազանալ
 185. երախակալ
 186. երախկալ
 187. երանանալ
 188. երանգակալ
 189. երդակալ
 190. երդկալ
 191. երդկակալ
 192. երեսակալ
 193. երեսկալ
 194. երթուգալ
 195. երկաթահալ
 196. երկաթասալ
 197. երկծալ
 198. երկրաթավալ
 199. երկրակալ
 200. երևանալ
 201. երևութանալ
 202. երևույթանալ
 203. զալ
 204. զանգալ
 205. զանգակալ
 206. զանգակակալ
 207. զավզականալ
 208. զգենալ
 209. զգեստակալ
 210. զգուշանալ
 211. զղալ
 212. զղջալ
 213. զոհալ
 214. զողալ
 215. զովանալ
 216. զորակալ
 217. զսպոցակալ
 218. զտճզտալ
 219. զրմփզրմփալ
 220. էլեկտրամագիստրալ
 221. էլեկտրասալ
 222. էշահեծյալ
 223. էջակալ
 224. ընդկալ
 225. ընդհանրանալ
 226. ընթերակալ
 227. ընտանանալ
 228. թագալ
 229. թագկալ
 230. թալ
 231. թալալ
 232. թալթլալ
 233. թակալ
 234. թաղարակալ
 235. թամբալ
 236. թամբակալ
 237. թավալ
 238. թափուրանալ
 239. թեյագդալ
 240. թերթակալ
 241. թզանալ
 242. թզկալ
 243. թթվանալ
 244. թթվաշանալ
 245. թժթժալ
 246. թիակալ
 247. թղթածալ
 248. թղթակալ
 249. թմբթմբալ
 250. թմբլիկանալ
 251. թմփալ
 252. թմփթմփալ
 253. թյուրքանալ
 254. թնալ
 255. թնկալ
 256. թնձկտալ
 257. թշակալ
 258. թշվշալ
 259. թոնրակալ
 260. թորալ
 261. թորընկալ
 262. թորթրալ
 263. թութխալ
 264. թուջահալ
 265. թոփալ
 266. թոփլալ
 267. թոքալ
 268. թպպալ
 269. թպռտալ
 270. թպրտալ
 271. թջահալ
 272. թռպռտալ
 273. թրակալ
 274. թրաշողալ
 275. թրթռալ
 276. թրիքկալ
 277. թփփալ
 278. թևածալ
 279. թևակալ
 280. թևքածալ
 281. ժահրանալ
 282. ժահրոտանալ
 283. ժայռանալ
 284. ժեներալ
 285. ժողատենակալ
 286. ժուռնալ
 287. իդեալ
 288. ինդուստրիալ
 289. իներտանալ
 290. ինտեգրալ
 291. ինտերնացիոնալ
 292. ինտերվալ
 293. ինքնակալ
 294. ինքնարդարանալ
 295. իշանալ
 296. իռացիոնալ
 297. իսլամականանալ
 298. իսլամանալ
 299. իտեալ
 300. իրանակալ
 301. լալ
 302. լամպակալ
 303. լանջակալ
 304. լապտերակալ
 305. լարակալ
 306. լեղվանալ
 307. լիբերալ
 308. լճանալ
 309. լյարդանալ
 310. լնգլնգալ
 311. լուսագալ
 312. լուսադիմակալ
 313. լուսաթավալ
 314. լուսակալ
 315. լուսամփոփակալ
 316. լուսաշողալ
 317. լուսավորյալ
 318. լպիրշանալ
 319. լպստալ
 320. լվալ
 321. լվլվալ
 322. լրագրակալ
 323. լրացյալ
 324. լրբենալ
 325. լրջանալ
 326. խալ
 327. խալխալ
 328. խաղաղանալ
 329. խանդալ
 330. խանձողակալ
 331. խանչալ
 332. խանջալ
 333. խաչակալ
 334. խաչանալ
 335. խաչկալ
 336. խարամանալ
 337. խարբալ
 338. խարսխակալ
 339. խելոքանալ
 340. խեղանդամանալ
 341. խեղեփանալ
 342. խեղեփնալ
 343. խեղպնալ
 344. խենդանալ
 345. խենեշանալ
 346. խենթենալ
 347. խզալ
 348. խզզալ
 349. խզխզալ
 350. խընդմընդալ
 351. խըշխըշալ
 352. խթխթալ
 353. խժալ
 354. խժբժալ
 355. խժժալ
 356. խժլտալ
 357. խժխժալ
 358. խժվժալ
 359. խիթալ
 360. խլթխլթալ
 361. խնամակալ
 362. խնամարկյալ
 363. խնդխնդալ
 364. խնդմնդալ
 365. խնծղալ
 366. խնկածավալ
 367. խնկակալ
 368. խնկանալ
 369. խնկխնկալ
 370. խնձղալ
 371. խնձմնձալ
 372. խոզանակակալ
 373. խոհականանալ
 374. խոհեմանալ
 375. խոյալ
 376. խոյանալ
 377. խոնջալ
 378. խոնջենալ
 379. խոշորանալ
 380. խոշորնալ
 381. խոռմռալ
 382. խոռոչանալ
 383. խոսեցյալ
 384. խոտկալ
 385. խորալ
 386. խորոզանալ
 387. խորունկանալ
 388. խորունկնալ
 389. խոփակալ
 390. խչխչալ
 391. խռբռալ
 392. խռպոտանալ
 393. խտանալ
 394. խտտալ
 395. խրթխրթալ
 396. խրթնանալ
 397. խրուստալ
 398. խրտմտալ
 399. խցանակալ
 400. խփկալ
 401. խևանալ
 402. ծալ
 403. ծալամահճակալ
 404. ծալվեծալ
 405. ծածկասալ
 406. ծաղկաթավալ
 407. ծաղկակալ
 408. ծամակալ
 409. ծամկալ
 410. ծայրածալ
 411. ծայրակալ
 412. ծայրկալ
 413. ծավալ
 414. ծիծղկտալ
 415. ծխակալ
 416. ծծկալ
 417. ծծղալ
 418. ծղոտասալ
 419. ծմծմալ
 420. ծնգածալ
 421. ծնկածալ
 422. ծնկակալ
 423. ծնոտակալ
 424. ծոծրակակալ
 425. ծոպածալ
 426. ծովակալ
 427. ծործկալ
 428. ծպեղակալ
 429. կաթովանալ
 430. կալ
 431. կալալ
 432. կախանակալ
 433. կախկալ
 434. կածկլտալ
 435. կակալ
 436. կամարակալ
 437. կամրջակալ
 438. կամրջանալ
 439. կայլականալ
 440. կայծակալ
 441. կայծականալ
 442. կայծքարակալ
 443. կայմակալ
 444. կայմընկալ
 445. կայտռալ
 446. կանալ
 447. կանիբալ
 448. կապալ
 449. կապարանալ
 450. կապիտալ
 451. կապկանալ
 452. կապույտնալ
 453. կապրալ
 454. կառնավալ
 455. կասկածյալ
 456. կավակալ
 457. կավանալ
 458. կատկայնանալ
 459. կարդինալ
 460. կարծեցյալ
 461. կարոտյալ
 462. կենտրոնանալ
 463. կեռկալ
 464. կեֆալ
 465. կզակակալ
 466. կթղալ
 467. կինոժուռնալ
 468. կինոֆեստիվալ
 469. կիսագոռալ
 470. կիսաշալ
 471. կիսարթնանալ
 472. կղալ
 473. կղկղալ
 474. կճասալ
 475. կնդանալ
 476. կնծկնծալ
 477. կոթակալ
 478. կոծալ
 479. կոկալ
 480. կողալ
 481. կողածալ
 482. կոմբալ
 483. կոմունալ
 484. կոնդալ
 485. կոշկակալ
 486. կոշկռանալ
 487. կոպալ
 488. կոպակալ
 489. կոտրանալ
 490. կորալ
 491. կուզկզալ
 492. կուսակալ
 493. կռկալ
 494. կռչալ
 495. կռչկռչալ
 496. կռվռալ
 497. կվարտալ
 498. կվվալ
 499. կտակակալ
 500. կտավակալ
 501. կտրակալ
 502. կրախմալ
 503. կրակակալ
 504. կրականալ
 505. կրակտալ
 506. կրայնանալ
 507. կրանալ
 508. կրծակալ
 509. կրծկալ
 510. կրծքագդալ
 511. կրծքածալ
 512. կրծքակալ
 513. կրծքասալ
 514. կրծքկալ
 515. կրկհալ
 516. կրկռալ
 517. կրնկակալ
 518. հալ
 519. հալածյալ
 520. հալահալ
 521. հախճասալ
 522. հաճոյանալ
 523. համալ
 524. համատիրակալ
 525. համբալ
 526. համեմակալ
 527. համետակալ
 528. համկալ
 529. համովանալ
 530. հայելակալ
 531. հանգուցյալ
 532. հանդալ
 533. հանդերձակալ
 534. հանդերձյալ
 535. հանճարեղանալ
 536. հանրայնանալ
 537. հանրանալ
 538. հաշվակալ
 539. հաշվեկալ
 540. հաշվեսխալ
 541. հաջալ
 542. հասարակականանալ
 543. հասուննալ
 544. հաստոցանորմալ
 545. հավատացյալ
 546. հավբալ
 547. հավելյալ
 548. հավփալ
 549. հատկացյալ
 550. հարաբերյալ
 551. հարակայանալ
 552. հարբենալ
 553. հարթածավալ
 554. հարոսակալ
 555. հեթհեթալ
 556. հեծանակալ
 557. հեծյալ
 558. հեղգալ
 559. հեղուկակալ
 560. հենակալ
 561. հենակակալ
 562. հետանալ
 563. հետևյալ
 564. հերկալ
 565. հիմարանալ
 566. հիմնասալ
 567. հինանալ
 568. հիպնոզանալ
 569. հիվանդանալ
 570. հիվանդկալ
 571. հյուրընկալ
 572. հոբալ
 573. հոգիանալ
 574. հոժարանալ
 575. հոլովակառանցքակալ
 576. հոխորտանալ
 577. հոսպիտալ
 578. հովանալ
 579. հովբալ
 580. հովնալ
 581. հովփալ
 582. հոտոտալ
 583. հորդալ
 584. հուլանալ
 585. հուշամեդալ
 586. հուշանալ
 587. հուրհուրալ
 588. հրադիմակալ
 589. հրակալ
 590. հրամանակալ
 591. հրացանակալ
 592. հրհռալ
 593. ձայնածալ
 594. ձայնածավալ
 595. ձգնալ
 596. ձգռտալ
 597. ձեռքակալ
 598. ձիախաղալ
 599. ձիակալ
 600. ձյունակալ
 601. ձնկալ
 602. ձնհալ
 603. ղալ
 604. ղալմաղալ
 605. ղավալ
 606. ղարախալ
 607. ղեկակալ
 608. ղժվժալ
 609. ղժրտալ
 610. ղլդբլդալ
 611. ղճրտալ
 612. ղռվռալ
 613. ղտղտալ
 614. ճաթրտալ
 615. ճալ
 616. ճակատակալ
 617. ճանճախալ
 618. ճանճակալ
 619. ճապալ
 620. ճեղքակալ
 621. ճերմկնալ
 622. ճզճտալ
 623. ճզրտալ
 624. ճթճթալ
 625. ճլվլտալ
 626. ճլփալ
 627. ճխրտալ
 628. ճկալ
 629. ճղալ
 630. ճմլկտալ
 631. ճնգճնգալ
 632. ճռալ
 633. ճռճռալ
 634. ճտճտալ
 635. ճտպտալ
 636. ճտվտալ
 637. ճրագակալ
 638. ճրագկալ
 639. ճրթալ
 640. ճքճքալ
 641. մագիստրալ
 642. մագնիսականանալ
 643. մագնիսանալ
 644. մադրիգալ
 645. մազակալ
 646. մալ
 647. մահապարտյալ
 648. մահճակալ
 649. մաղալ
 650. մաճկալ
 651. մամռակալ
 652. մայրանալ
 653. մանգալ
 654. մանդալ
 655. մանկամտանալ
 656. մանկանալ
 657. մանղալ
 658. մաջալ
 659. մասալ
 660. մասսայականանալ
 661. մասսայանալ
 662. մաստանալ
 663. մատերիալ
 664. մատիտակալ
 665. մարալ
 666. մարդակալ
 667. մարմարասալ
 668. մարշալ
 669. մաքոքակալ
 670. մգալ
 671. մեդալ
 672. մեհենակալ
 673. մեղադրյալ
 674. մեղկանալ
 675. մեղմածալ
 676. մեղմածավալ
 677. մեղքանալ
 678. մեմորիալ
 679. մենականալ
 680. մեսֆենալ
 681. մետալ
 682. մետաղանալ
 683. միամտանալ
 684. միայնանալ
 685. միանալ
 686. միանձնանալ
 687. միասնանալ
 688. միավորյալ
 689. միատեսականալ
 690. միներալ
 691. միտկալ
 692. մխալ
 693. մնացյալ
 694. մոթալ
 695. մոլեռանդանալ
 696. մոխրակալ
 697. մոմակալ
 698. մոմկալ
 699. մոտանալ
 700. մունիցիպալ
 701. մսակալ
 702. մսխալ
 703. մտղալ
 704. մտնալ
 705. մրանալ
 706. մրգակալ
 707. մրթմրթալ
 708. մքմքալ
 709. նալ
 710. նախադրյալ
 711. նախզգալ
 712. նախշունանալ
 713. նամակակալ
 714. նատուրալ
 715. նարվալ
 716. նացիոնալ
 717. ներկակալ
 718. ներքևանալ
 719. նխնխալ
 720. նկարակալ
 721. նկարչակալ
 722. ննջալ
 723. նողկալ
 724. նովդալ
 725. նոտակալ
 726. նստակալ
 727. նվվալ
 728. շալ
 729. շալվարակալ
 730. շամբշոտանալ
 731. շամբուշանալ
 732. շամփրակալ
 733. շատնալ
 734. շարվածակալ
 735. շեմակալ
 736. շենանալ
 737. շիրմասալ
 738. շլանալ
 739. շլմփալ
 740. շխկռտալ
 741. շխկրտալ
 742. շխռտալ
 743. շղշղալ
 744. շնչակալ
 745. շոգանալ
 746. շոգիանալ
 747. շուլալ
 748. շուրթակալ
 749. շպալ
 750. շվվալ
 751. շրըփալ
 752. շրթնակալ
 753. շրջակալ
 754. շրփալ
 755. շրփփալ
 756. ոգեղինանալ
 757. ոլորտալ
 758. ողբացյալ
 759. ողջանալ
 760. ոչխարանալ
 761. ոպալ
 762. ոսկենալ
 763. ոսկրանալ
 764. ոտկալ
 765. ոտնակալ
 766. որսաշուրջկալ
 767. ուղեկալ
 768. ուղեմահճակալ
 769. ուսակալ
 770. ուսաշալ
 771. չախալ
 772. չախկալ
 773. չանգալ
 774. չաչակալ
 775. չարեդատյալ
 776. չափասխալ
 777. չգոյանալ
 778. չեղյալ
 779. չոլախանալ
 780. չորեքծալ
 781. չորնալ
 782. չպպալ
 783. չռթչռթալ
 784. չվալ
 785. չվառանալ
 786. չտչտալ
 787. չփլախանալ
 788. պադվալ
 789. պանծանալ
 790. պաշտոնակալ
 791. պաստառակալ
 792. պատկերակալ
 793. պատվաստակալ
 794. պատրգակալ
 795. պատրուգակալ
 796. պարակալ
 797. պզտիկանալ
 798. պլթպլթալ
 799. պղնձակալ
 800. պղնձասալ
 801. պղնձկալ
 802. պղպղալ
 803. պղպջալ
 804. պնակակալ
 805. պնդակալ
 806. պշալ
 807. պոռթկանալ
 808. պոռչալ
 809. պոտենցիալ
 810. պորտալ
 811. պորտուգալ
 812. պսակակալ
 813. պտղակալ
 814. պտուտակակալ
 815. պրեմիալ
 816. պրովինցիալ
 817. ջահակալ
 818. ջահելանալ
 819. ջահիլանալ
 820. ջամալ
 821. ջանգյալ
 822. ջանջալ
 823. ջերմաէլեկտրացենտրալ
 824. ջերմանալ
 825. ջլակալ
 826. ջղայնանալ
 827. ջղջղբալ
 828. ջվալ
 829. ջրակալ
 830. ջրծավալ
 831. ջրկալ
 832. ջրվեժանալ
 833. ռադիոդետալ
 834. ռադիոտվյալ
 835. ռազմհեղտրիբունալ
 836. ռամկանալ
 837. ռեալ
 838. ռմբակալ
 839. ռնգակալ
 840. ռնգայնանալ
 841. ռևոլյուցիոնականանալ
 842. ռևոլյուցիոնանալ
 843. սալ
 844. սահմանակալ
 845. սաղմնակալ
 846. սամկալ
 847. սանդալ
 848. սանդղակալ
 849. սանձակալ
 850. սանտալ
 851. սառցասալ
 852. սարանալ
 853. սարսալ
 854. սարսաղանալ
 855. սենեշալ
 856. սենտիմենտալ
 857. սեպ-սևանալ
 858. սերմնակալ
 859. սերտանալ
 860. սիգնալ
 861. սիմենտալ
 862. սիրունանալ
 863. սլսլալ
 864. սխալ
 865. սկալ
 866. սկահակալ
 867. սկանդալ
 868. սկշտալ
 869. սկրթալ
 870. սյունակալ
 871. սնարակալ
 872. սնդկակալ
 873. սնդուկալ
 874. սոնքանալ
 875. սորալ
 876. սորորալ
 877. սոցիալանալ
 878. սուսերակալ
 879. սուտկալ
 880. սպասակալ
 881. սպեկտրալ
 882. սպիրալ
 883. սռթսռթալ
 884. սռնակալ
 885. սռնեկալ
 886. ստամոքսածալ
 887. ստորադրյալ
 888. ստորոգյալ
 889. ստրջալ
 890. սրակալ
 891. սրանալ
 892. սրնքակալ
 893. սրունքակալ
 894. սրվակակալ
 895. սրտագդալ
 896. սրտովանալ
 897. սևանալ
 898. վալ
 899. վակզալ
 900. վայելչանալ
 901. վայրանալ
 902. վանդալ
 903. վասալ
 904. վարագուրակալ
 905. վարձակալ
 906. վարձկալ
 907. վարսակալ
 908. վարտիքակալ
 909. վարտքանալ
 910. վետվետալ
 911. վերաբերյալ
 912. վերաթարմանալ
 913. վերամբառնալ
 914. վերբալ
 915. վերնակալ
 916. վերոնալ
 917. վերջգալ
 918. վերջնալ
 919. վընգվընգալ
 920. վժալ
 921. վուալ
 922. վսվսալ
 923. վրնջալ
 924. վրվրթալ
 925. տաբատակալ
 926. տալ
 927. տաղտկանալ
 928. տամալ
 929. տանիքասալ
 930. տանտալ
 931. տաշեղասալ
 932. տապարակալ
 933. տապտպալ
 934. տառակալ
 935. տառապյալ
 936. տառասխալ
 937. տարագրյալ
 938. տարալվանալ
 939. տարգալ
 940. տափատակալ
 941. տափսալ
 942. տաքնալ
 943. տեղակալ
 944. տեղականալ
 945. տեսնալ
 946. տզտզալ
 947. տժգունանալ
 948. տիրակալ
 949. տհալ
 950. տմտմբալ
 951. տմտմփալ
 952. տոմարակալ
 953. տորֆասալ
 954. տուֆասալ
 955. տվյալ
 956. տրգալ
 957. տրիբունալ
 958. տփտփալ
 959. տքրտալ
 960. տքքալ
 961. ցանցակալ
 962. ցեխանալ
 963. փալ
 964. փալփլալ
 965. փակակալ
 966. փամփալ
 967. փամփշտակալ
 968. փամփուշտակալ
 969. փայլփլալ
 970. փայտասալ
 971. փառակալ
 972. փեշածալ
 973. փետանալ
 974. փետրակալ
 975. փլթփլթալ
 976. փլփլալ
 977. փճանալ
 978. փշշալ
 979. փոթորկալ
 980. փոխծովակալ
 981. փոխտեղակալ
 982. փոկակալ
 983. փողակալ
 984. փողքակալ
 985. փոշեթավալ
 986. փոստալ
 987. փորթուգալ
 988. փորկալ
 989. փուփուլանալ
 990. փռթկալ
 991. փռնգալ
 992. փռնգտալ
 993. փռռալ
 994. փրփռալ
 995. փրփրալ
 996. փքանալ
 997. քաղաքսորյալ
 998. քաղբանտարկյալ
 999. քաղցածանալ
 1000. քաչալ
 1001. քարասալ
 1002. քարտակալ
 1003. քենակալ
 1004. քըլթըլթալ
 1005. քթակալ
 1006. քթկալ
 1007. քիթկալ
 1008. քինակալ
 1009. քիրմանշալ
 1010. քլքլթալ
 1011. քնթկալ
 1012. քնթքնթալ
 1013. քոնձոտանալ
 1014. քույրանալ
 1015. քվքվալ
 1016. քրտնակալ
 1017. օդածավալ
 1018. օդեալ
 1019. օդյալ
 1020. օկտաեդրալ
 1021. օձիքակալ
 1022. օձքածալ
 1023. օպալ
 1024. օջախասալ
 1025. օռնալ
 1026. օվալ
 1027. օրիգինալ
 1028. օրիենտալ
 1029. օրիժինալ
 1030. օրինավորանալ
 1031. օրծկալ
 1032. օրոճալ
 1033. օրոշկտալ
 1034. ֆալ
 1035. ֆաշիստանալ
 1036. ֆելդմարշալ
 1037. ֆեոդալ
 1038. ֆեստիվալ
 1039. ֆիլիալ
 1040. ֆինալ
 1041. ֆինգործակալ
 1042. ֆնչալ
 1043. ֆշալ
 1044. ֆոսֆորանալ
 1045. ֆրթալ
 1046. ֆրրալ
 1047. ֆրֆռալ