Վիքիբառարան:Ամառային Վիքիճամբար 2019 (I)/1-2/6

Վիքիբառարան-ից
Jump to navigation Jump to search

Մասնակից 1[խմբագրել]

 1. կիսակարելի էջ108
 2. կիսակիրթ էջ108
 3. կիսահաղթանակ էջ108
 4. կիսաճշմարտություն էջ109
 5. կիսառողջ էջ109
 6. կիսասապոգ էջ109
 7. կիսավարգ էջ109
 8. կիսավճար էջ109
 9. կիսացնորուն էջ109
 10. կիտրոնավարունգային էջ109
 11. կլորագերան էջ109
 12. կլորափաթիլ էջ109
 13. կղզի-լեռ էջ109
 14. կմախքադողդոջ էջ109
 15. կմախքախռիվ էջ109
 16. ողբ-շիրմատուն էջ167
 17. ողբաքնար էջ167
 18. ողորկափայլ էջ167
 19. ոճրագայլում էջ167
 20. ոճրամոլուցք էջ168
 21. ոճրաորջ էջ168
 22. ոճրատեսիլ էջ168
 23. ոչխարահոտ էջ168
 24. ոչխարաշուն էջ168
 25. ոչմիբանություն էջ168
 26. ոչնչակերպ էջ168
 27. ոսկեբոլորք էջ168
 28. ոսկեթիկնոց էջ168
 29. ոսկեխույր էջ168
 30. ոսկեկոփ էջ168

Մասնակից 2[խմբագրել]

 1. կյանք-աշխարհ էջ109
 2. կյանք-դրախտ էջ109
 3. կներգություն էջ110
 4. կնոջալուռ էջ110
 5. կնոջություն էջ110
 6. կշեռք-դատարան էջ110
 7. կշռաքարուկ էջ110
 8. կոթուռուցք էջ110
 9. կոլդ-կրեմ էջ110
 10. կոկորդահաչ էջ110
 11. կոհակամարտ էջ110
 12. կողանկար էջ110
 13. կողաքար էջ110
 14. կոմիտասասեր էջ111
 15. կոմիտասվել էջ111
 16. վշտաչոր էջ195
 17. վշտասարսուռ էջ195
 18. վտանգախուսափում էջ195
 19. վրիժաբարբառ էջ195
 20. վրիժաբոց էջ195
 21. վրիժառուորեն էջ195
 22. վրիպածին էջ195
 23. վրձինակից էջ195
 24. տակամաս էջ195
 25. տապանաչափ էջ196
 26. տապանոտ էջ196
 27. տառագող էջ196
 28. տառաշեն էջ196
 29. տառապագեղ էջ196
 30. տարաբարձր էջ196
 31. սասունուհի էջ181
 32. սատանայաբարո էջ181
 33. սատանա-սատանա էջ181
 34. սարսափահոժար էջ181
 35. սարսափե էջ181

Մասնակից 3[խմբագրել]

 1. կոմիվոյաժոր էջ111
 2. կոմպյուտերային էջ111
 3. կոմունիստամետություն էջ111
 4. կոշտուկազարդ էջ111
 5. կոպալանման էջ111
 6. կորֆբոլիստ էջ111
 7. կորֆբոլիստուհի էջ111
 8. կռծմռծել էջ111
 9. կռվածություն էջ111
 10. կռվամուշ տալ էջ112
 11. կռվապաշտություն էջ112
 12. կռվատոն էջ112
 13. կտակախոսք էջ112
 14. կտրակցոն էջ112
 15. կտրիճական էջ112
 16. նորադարձվել էջ161
 17. նորադարյան էջ162
 18. նորաթարմ էջ162
 19. նորաթոթով էջ162
 20. նորածնել էջ162
 21. նորամիջոց էջ162
 22. նորաշինիչ էջ162
 23. նորապես էջ162
 24. նորավիշտ էջ162
 25. նորատերև էջ162
 26. նորատոտիկ էջ162
 27. նորաքանքար էջ162
 28. նորդարյան էջ162
 29. նորերգել էջ162
 30. նստարան-քար էջ163

Մասնակից 4[խմբագրել]

 1. կրակագունդ էջ112
 2. կրակացոլք էջ112
 3. կրացեխոտ էջ112
 4. կրաքարանման էջ112
 5. կրթամաֆիա էջ112
 6. կրիտոթերապիա էջ112
 7. կրծմրծոց էջ112
 8. կրծքաբանդ էջ112
 9. կրկնահար էջ112
 10. կրյուշոնաման էջ113
 11. կրոնավարի էջ113
 12. կրոս-կուրս էջ113
 13. կրոսավազք էջ113
 14. կրպակախեղդ էջ113
 15. կցակառույց էջ113
 16. հուշամոռ էջ132
 17. հուշընթաց էջ132
 18. հուշ-նետ էջ132
 19. հուռութքանման էջ133
 20. հուսազեն էջ133
 21. հուսալույս էջ133
 22. հուսածառ էջ133
 23. հուսածոմ էջ133
 24. հուսապարպվել էջ133
 25. հուսապարպում էջ133
 26. հուսավիշտ էջ133
 27. ձագախումբ էջ133
 28. ձագ-մանուկ էջ133
 29. ձայնահավաք էջ133
 30. ձայնամաղ էջ134
 31. տարադրամ էջ196
 32. տարադրամային էջ196
 33. տարամեթոդ էջ196
 34. տարամտել էջ196
 35. տարասփռել էջ197
 36. տարրավորել էջ197
 37. տարուբերություն էջ197
 38. տարփազոր էջ197
 39. տարփաշունչ էջ197
 40. տափագերան էջ197
 41. տգեղամարմին էջ197
 42. տենդագալար էջ197
 43. տենչազուրկ էջ197
 44. տեսաարձանագրություն էջ197
 45. տեսաարվեստ էջ197

Մասնակից 5[խմբագրել]

 1. կուսակիցություն էջ113
 2. կուրորտավորտ էջ113
 3. հազարահնար էջ113
 4. հազարամարմին էջ113
 5. հազարանվագ էջ113
 6. հազարաոհմակ էջ113
 7. հազարաոտք էջ113
 8. հազարավայ էջ113
 9. հազարավճիռ էջ114
 10. հազարափող էջ114
 11. հալոցավառարան էջ114
 12. հալոցքահար էջ114
 13. հալոցք-կաթկթոց էջ114
 14. հալվորել էջ114
 15. հակաբիոտիկաբուժում էջ114
 16. օտարաձայն էջ213
 17. օտարատենդ էջ213
 18. օտարատեր էջ213
 19. օտարսիրային էջ213
 20. օրախնդիր էջ213
 21. օրականոն էջ213
 22. օրինածնիչ էջ214
 23. օրինավախ էջ214
 24. օրիորդակալել էջ214
 25. օրհնանք֊ուրախություն էջ214
 26. ֆիլմաշար էջ214
 27. ֆոտոռոբոտ էջ214
 28. ֆօբ էջ215

Մասնակից 6[խմբագրել]

 1. հակաերկրաշարժային էջ114
 2. հակախանձուկ էջ114
 3. հակախանձուկային էջ114
 4. հակակրոնավոր էջ114
 5. հակամաֆիական էջ114
 6. հաղթածին էջ115
 7. հաղթերթ էջ115
 8. հաճախակվել էջ115
 9. համագանգ-համաճակատ էջ115
 10. համագլխարկ էջ115
 11. համակարգչային էջ115
 12. համաճաշակավորել էջ115
 13. համաճաշակավորվել էջ115
 14. համամիություն էջ115
 15. համայնասփյուռ էջ116
 16. ապահովագրություն գործազրկության էջ32
 17. ապահովագրություն երեխաների էջ32
 18. ապահովագրության կամավոր էջ32
 19. ապահովագրություն կրկնակի էջ32
 20. ապահովագրություն համակցված էջ32
 21. ապահովագրություն պարտադիր էջ32
 22. ապահովագրություն վարկային էջ34
 23. ապահովագրություն փոխադարձ էջ34
 24. ապահովագրություն քաղաքացիական պատասխանատվության էջ33
 25. ապահովություն ապահովագրական էջ34
 26. ապահովություն ֆինանսական էջ34
 27. ապահպատակագրում էջ34
 28. ապահովություն սոցիալական էջ34
 29. ապահամակարգում էջ34
 30. ապամարքեթինգ էջ34
 31. ապապարբերաշրջանային էջ35
 32. ապավերաբաշխում էջ35
 33. ապոստիլյացիա էջ35

Մասնակից 7[խմբագրել]

 1. համապատմականություն էջ116
 2. համասպանդ էջ116
 3. համատեքստ էջ116
 4. համատրոփ էջ116
 5. համաքայլք էջ116
 6. համբերազրկություն էջ116
 7. համբույրաբոց էջ116
 8. համեստաշարք էջ116
 9. համերթ էջ116
 10. համընտանիք էջ116
 11. համունկնդիր էջ116
 12. հայագմբեթ էջ117
 13. հայակնիք էջ117
 14. հայակունք էջ117
 15. հայահոծ էջ117

Մասնակից 8[խմբագրել]

 1. հայամերժ էջ117
 2. հայապաշտպան էջ117
 3. հայաստանաբնակ էջ117
 4. հայասպան էջ117
 5. հայաստանատեր էջ117
 6. հայասուգ էջ117
 7. հայասուն էջ117
 8. հայավերակերտում էջ117
 9. հայացունց էջ117
 10. հայափրկիչ էջ118
 11. հայեղանակ էջ118
 12. հայկածին էջ118
 13. հայհոյանք-մռլտոց էջ118
 14. հայրաշունչ էջ118
 15. հայերենամերժություն էջ118

Մասնակից 9[խմբագրել]

 1. հայրենահանվել էջ118
 2. հայրենասյուն էջ118
 3. հայցումնագիր էջ118
 4. հայօրեն էջ118
 5. հանգույց-հանգույց էջ119
 6. հանդբոլիստուհի էջ119
 7. հանդիպասրահ էջ119
 8. հանելուկալուծում էջ119
 9. հանելուկասեր էջ119
 10. հանկարծազեն էջ119
 11. հանկարծակվել էջ119
 12. հանրախառնություն էջ119
 13. հանրահավաք էջ119
 14. հանրօթևան էջ119
 15. հանցածին էջ119

Մասնակից 10[խմբագրել]

 1. հաշվարկաթուղթ էջ119
 2. հաշվիչազրկվել էջ120
 3. հաշվիչախաղ էջ120
 4. հաչոց-նվագ էջ120
 5. հաջորդափունջ էջ120
 6. հաստատորմ էջ120
 7. հավասարազորել էջ120
 8. հավատաբաղձ էջ120
 9. հավատաբեկություն էջ120
 10. հավատազրկում էջ120
 11. հավատաթափ էջ120
 12. հավատախախտություն էջ120
 13. հավատակեզ էջ120
 14. հավատաձույլ էջ121
 15. հավատաշեն էջ121
 16. նրբազգացողություն էջ163
 17. նրբին-մոմաբույր էջ163
 18. նույնաոճ էջ163
 19. շաղգամատեր էջ163
 20. շանթակուտակ էջ163
 21. շանթահամ էջ163
 22. շարավարժություն էջ163
 23. շարժադադար էջ163
 24. շարժումնալի էջ163
 25. շարոց-շարական էջ163
 26. շաքարայնանալ էջ164
 27. շաքարացանվել էջ164
 28. շաքարաօշարակ էջ164
 29. շաքարեղեգնուտ էջ164
 30. շեկ-արծաթափայլ էջ164

Մասնակից 11[խմբագրել]

 1. հավատապահպան էջ121
 2. հավաքկանչ էջ121
 3. հավելապատում էջ121
 4. հավերժաբողոք էջ121
 5. հավերժաթոթով էջ121
 6. հավերժակնիք էջ121
 7. հավերժանողկ էջ121
 8. հավերժապաշտ էջ121
 9. հավերժասուգ էջ121
 10. հավերժավաշ էջ121
 11. հավերժավրեժ էջ122
 12. հատականցք էջ122
 13. հատակապատում էջ122
 14. հատուցելի էջ122
 15. հարաբախ էջ122

Մասնակից 12[խմբագրել]

 1. հարամռունչ էջ122
 2. հարբածավարի էջ122
 3. հարեմամայր էջ122
 4. հարեմել էջ122
 5. հարթագրություն էջ122
 6. հարթապատկեր էջ122
 7. հար-խեղճություն էջ122
 8. հարստատենչություն էջ123
 9. հարցազրկում էջ123
 10. հարց-մեղադրանք էջ123
 11. հաց-նշխար էջ123
 12. հափկափել էջ123
 13. հարդարվեստ էջ123
 14. հարևանակռիվ էջ123
 15. հարսնագովք էջ123

Մասնակից 13[խմբագրել]

 1. հարսնազարդ էջ123
 2. հարցաշար էջ123
 3. հեդջինգացում էջ123
 4. հեթանոսվել էջ123
 5. հելուզակազարդ էջ123
 6. հեղափոխամոլ էջ123
 7. հեղափոխատյաց էջ124
 8. հեղեղահան էջ124
 9. հեղեղամերձ էջ124
 10. հենակոճղ էջ124
 11. հենահարթակ էջ124
 12. հենահեծան էջ124
 13. հեշտաբարո էջ124
 14. հեշտածախս էջ124
 15. հեռագրափոխանցում էջ124

Մասնակից 14[խմբագրել]

 1. հեռախոսալծակ էջ124
 2. հեռախոսահամար էջ124
 3. հեռախոսատուփ էջ124
 4. հեռախոսացավ էջ125
 5. հեռավորալուր էջ125
 6. հեռվագալիք էջ125
 7. հեռվահայաց էջ125
 8. հեռուստաաստղ էջ125
 9. հեռուստաելույթ էջ125
 10. հեռուստաընկերություն էջ125
 11. հեռուստաթերթ էջ125
 12. հեռուստաթերթոն էջ125
 13. հեռուստալոտո էջ125
 14. հեռուստալսարան էջ125
 15. հեռուստալրագրող էջ125

Մասնակից 15[խմբագրել]

 1. հեռուստախոստովանություն էջ125
 2. հեռուստակամուրջ էջ125
 3. հեռուստակապ էջ125
 4. հեռուստահայտարարություն էջ126
 5. հեռուստամրցույթ էջ126
 6. հեռուստաշար էջ126
 7. հեռուստառադիոելույթ էջ126
 8. հեռուստապատճեն էջ126
 9. հետնաքարշ էջ126
 10. հետքաբանական էջ126
 11. հետաքրքրահարույց էջ126
 12. հերաբաժան էջ126
 13. հերքումամոլուցք էջ126
 14. հիթ-խաչբառ էջ126
 15. հիթ-շքերթ էջ126

Մասնակից 16[խմբագրել]

--Mika Alaverdyan (քննարկում) 12:14, 5 Հուլիսի 2019 (UTC)