Մասնակից:ԱշոտՏՆՂ/-ել վերջավորությամբ հայերեն գոյականներ

Վիքիբառարան-ից
Jump to navigation Jump to search

Ցանկում կան խոսքի այլ մասեր նույնպես, քանի որ ձևանմուշում խոսքի մասը գոյական է նշված և երբեն շփոթմամբ չի փոխվել։ Ցանկության դեպքում խնդրում եմ ուղղելուց հետո ջնջել ցանկից։

Գոյական[խմբագրել]

 1. Իսրայել
 2. ֆլանել
 3. ֆլիգել

Գոյական?[խմբագրել]

 1. ամբողջացնել
 2. ամոթահարվել
 3. ամոթել
 4. ամուսնալուծել
 5. ամուսնալուծվել
 6. ամուսնացնել
 7. ամպակալել
 8. ամպարծաթել
 9. ամպարծաթվել
 10. ամպրոպել
 11. ամրագրվել
 12. ամրածածկել
 13. ամրածեփել
 14. ամրակվել
 15. ամրակցել
 16. ամրակցվել
 17. ամրահյուսել
 18. ամրանավորել
 19. ամրապատել
 20. ամրապատվել
 21. ամրապնդել
 22. ամրափակել
 23. ամփոփվել
 24. այգեկթել
 25. այլագունվել
 26. այլակերպել
 27. այլակերպվել
 28. այլակոծվել
 29. այլաձևել
 30. այլաձևվել
 31. այլայլել
 32. այլայլվել
 33. այլանդակել
 34. այլանդակեցնել
 35. այլաշրջել
 36. այլասերել
 37. այլափոխել
 38. այլափոխվել
 39. այլևայլել
 40. այպանել
 41. այսահարվել
 42. այտուցել
 43. այտուցվել
 44. այրագծել
 45. այրոտել
 46. այրոտվել
 47. այցել
 48. անագապատվել
 49. անագապղնձել
 50. անախորժել
 51. անամոթել
 52. անայցել
 53. անապատացնել
 54. անապատվել
 55. անասնացնել
 56. անաստվածացնել
 57. անբախտացնել
 58. անբարոյականացնել
 59. անգոյացնել
 60. անգունացնել
 61. անդալիսել
 62. անդալիսվել
 63. անդամակցել
 64. անդամահատել
 65. անդամատվել
 66. անդնդել
 67. անդոհել
 68. անդրադարձնել
 69. անդրացնել
 70. անէացնել
 71. անխելքացնել
 72. անծածկել
 73. անկյունատել
 74. անհագուրդել
 75. անհետել
 76. անմեղացնել
 77. անշքացնել
 78. անուշցնել
 79. անպետքացնել
 80. անպիտացնել
 81. անտառախախտել
 82. անտառահատել
 83. անտառահատվել
 84. անտառապատել
 85. անրջաբանել
 86. անրջագծել
 87. անրջագծվել
 88. անրջել
 89. անցաթողել
 90. անցահատել
 91. անցահատվել
 92. անցավացնել
 93. անցարգել
 94. աշնանագունել
 95. ապահովեցնել
 96. ապասարել
 97. ապացուցանել
 98. ապացուցել
 99. ապաքինել
 100. ապաքինվել
 101. ապշեցնել
 102. ապշոպել
 103. ապստամբվել
 104. առասպել
 105. առգրավվել
 106. առդրել
 107. առէջաթել
 108. առէջքաթել
 109. առոգել
 110. առոտնել
 111. ասեղնագործվել
 112. ասեղնատել
 113. ասղնատել
 114. ասպազինվել
 115. ասպարել
 116. աստիճանանշել
 117. աստվածարվել
 118. աստվածացնել
 119. աստվածացվել
 120. ասֆալտապատել
 121. ասֆալտվել
 122. ավարառել
 123. ավարել
 124. ավարտել
 125. ավել
 126. ավելացնել
 127. ավելացվել
 128. ավիամոդել
 129. ավլել
 130. ավրշտել
 131. ատամնավորել
 132. ատրաշիկացնել
 133. արդարացնել
 134. արդիականացնել
 135. արհամարհել
 136. բաբախեցնել
 137. բազավորել
 138. բազմամարդացնել
 139. բաժակվել
 140. բալանսավորվել
 141. բալզամել
 142. բախարգել
 143. բախբախել
 144. բախշել
 145. բահվել
 146. բաղեղաթել
 147. բաղձացնել
 148. բաղձացվել
 149. բամբակաթել
 150. բանադատել
 151. բանադրել
 152. բանադրվել
 153. բանախոսել
 154. բանակոծել
 155. բանեցվել
 156. բառաչել
 157. բասրել
 158. բարբանջել
 159. բարոյազրկել
 160. բարոյալքվել
 161. բացորոշվել
 162. բեզրել
 163. բեմել
 164. բերանել
 165. բժշկել
 166. բժոտվել
 167. բլչել
 168. բխել
 169. բկի-բկի անել
 170. բղավեցնել
 171. բճատվել
 172. բյուրապատկվել
 173. բովվել
 174. բորբել
 175. բորբնքել
 176. բորբսնել
 177. բոցարգել
 178. բուժվել
 179. բուծվել
 180. բուսաթել
 181. բուրվառել
 182. բռբռթացնել
 183. բռնաբերել
 184. բռնաբերվել
 185. բռնկեցնել
 186. բռնցքվել
 187. բրդաթել
 188. բրդեթել
 189. գազահարել
 190. գազել
 191. գահազրկվել
 192. գել
 193. գերեզմանել
 194. գերծվել
 195. գերսնել
 196. գզվռտել
 197. գլխահանել
 198. գլխավորաթել
 199. գոյացնել
 200. գովել
 201. գորգաթել
 202. գուլպաթել
 203. գունաթել
 204. գրավվել
 205. գրոհել
 206. դակել
 207. դաղդղոտել
 208. դասդասվել
 209. դավաճանել
 210. դատաքննվել
 211. դել
 212. դիապատվել
 213. դիզել
 214. դիպակաթել
 215. դնգդնգացնել
 216. եզնարգել
 217. եզրանավել
 218. ել
 219. եղեգնավել
 220. եռակցվել
 221. եռահերկել
 222. եռանդավառվել
 223. եռապատկվել
 224. եռացնել
 225. եռացվել
 226. եռջրել
 227. եվրոպականացվել
 228. ետադասել
 229. ետացնել
 230. երազոտել
 231. երաժշտակցել
 232. երախակալվել
 233. երեսնապատկվել
 234. երեսվարել
 235. երկաթաթել
 236. երկարցնել
 237. երկինքոտվել
 238. երկկիսել
 239. երկրորդել
 240. երկրորդվել
 241. երկրպագվել
 242. երջանկացվել
 243. զազրել
 244. զանգաթել
 245. զանել
 246. զարդաթել
 247. զարդանկարվել
 248. զարդավորվել
 249. զարզանդացնել
 250. զարհուրել
 251. զարմել
 252. զբոսնել
 253. զբոսցնել
 254. զգածել
 255. զգացնել
 256. զգեստափոխել
 257. զգլխել
 258. զգլխեցնել
 259. զեղծանել
 260. զեղչել
 261. զեռել
 262. զետեղել
 263. զերծանել
 264. զերծել
 265. զզվացնել
 266. զինագրվել
 267. զինաթափվել
 268. զնդանել
 269. զոդահանվել
 270. զոդատվել
 271. զոնդարկել
 272. զուգամիտել
 273. զուգաշարել
 274. զուրգել
 275. զտել
 276. զրահօղակել
 277. զրնգացնել
 278. զրուցաբանել
 279. զրցել
 280. էլեկտրաթել
 281. էլեկտրալուսանկարվել
 282. էլնել
 283. էնդոթել
 284. էպիթել
 285. ըմբերանվել
 286. ընդարմացվել
 287. ընդդիմագրավել
 288. ընդերկարաձգվել
 289. ընդերկարել
 290. ընդխառնվել
 291. ընդհանրացվել
 292. ընդողնվել
 293. ընդոտնվել
 294. ընդվզեցնել
 295. ընթրել
 296. թագավորազրկվել
 297. թագնվել
 298. թազացնել
 299. թաթախվել
 300. թաթավվել
 301. թալթլել
 302. թակել
 303. թաղիքապատվել
 304. թապլվել
 305. թառեցնել
 306. թավալեցնել
 307. թատերագրվել
 308. թատերայնացվել
 309. թատերացվել
 310. թարախել
 311. թարմացվել
 312. թափանցվել
 313. թափառեցնել
 314. թափարգել
 315. թափռտել
 316. թափրտվել
 317. թեթևամտել
 318. թեթևել
 319. թել
 320. թելադրել
 321. թելավորվել
 322. թեկնածել
 323. թեկնել
 324. թեյել
 325. թեպրել
 326. թերաբանել
 327. թերագանձել
 328. թերաթրծել
 329. թերալսվել
 330. թերածխվել
 331. թերակերակրել
 332. թերահալվել
 333. թերամատակարարել
 334. թերաշաղափվել
 335. թերապահել
 336. թերաստվերվել
 337. թերաքաղել
 338. թերաքամվել
 339. թերհատել
 340. թեփաթափվել
 341. թեփավորել
 342. թեփավորվել
 343. թեփոտել
 344. թեփոտվել
 345. թեփռել
 346. թեքել
 347. թեքթեքել
 348. թեքթեքվել
 349. թեքմեքել
 350. թեքմեքվել
 351. թեքմքել
 352. թեքմքվել
 353. թթխմորել
 354. թթխմորվել
 355. թթվազրկել
 356. թթվազրկվել
 357. թթվաշացնել
 358. թթվաշացվել
 359. թթվատել
 360. թթվատվել
 361. թթվարկել
 362. թթվացնել
 363. թթվեցնել
 364. թիթեղապատել
 365. թիթեղապատվել
 366. թիկնադրել
 367. թիկնապահել
 368. թիմարել
 369. թլպատել
 370. թլսմորել
 371. թլսորել
 372. թլփատել
 373. թլփատվել
 374. թլֆել
 375. թխաաթափել
 376. թխկացնել
 377. թղթատվել
 378. թղթել
 379. թմբապատել
 380. թմբապատվել
 381. թմբավորել
 382. թմբավորվել
 383. թմբել
 384. թմբկահարվել
 385. թմբրել
 386. թմրեցվել
 387. թմփացնել
 388. թմփթմփացնել
 389. թնդել
 390. թնթռկել
 391. թնճկռել
 392. թնչել
 393. թնչթնչել
 394. թոթափվել
 395. թոխել
 396. թոխրվել
 397. թոնել
 398. թոնթորել
 399. թոշոմել
 400. թոպահարել
 401. թոռոմել
 402. թովել
 403. թովվել
 404. թորահանել
 405. թորահանվել
 406. թորգել
 407. թորել
 408. թորզատել
 409. թորթշնել
 410. թորթոշել
 411. թորթոշեցնել
 412. թորթոշնել
 413. թորխել
 414. թործակցել
 415. թործակցվել
 416. թործել
 417. թործվել
 418. թորվել
 419. թութխալել
 420. թունաթափվել
 421. թունել
 422. թունոտվել
 423. թոքել
 424. թպղոտել
 425. թպպացնել
 426. թռել
 427. թռթշնել
 428. թռթռել
 429. թռսխոտել
 430. թռսնել
 431. թստել
 432. թրաշել
 433. թրավորել
 434. թրավորվել
 435. թրատել
 436. թրատվել
 437. թրել
 438. թրթռացնել
 439. թրմել
 440. թփփացնել
 441. թքնել
 442. թևաբեկվել
 443. թևագրոհել
 444. թևահարվել
 445. թևատել
 446. ժահահոտել
 447. ժահրակալել
 448. ժահրակալվել
 449. ժահրահոտել
 450. ժահրոտացնել
 451. ժահրոտել
 452. ժահրոտվել
 453. ժամադիտել
 454. ժամադրել
 455. ժամադրվել
 456. ժամանակագրել
 457. ժամանակագրվել
 458. ժամանակաչափել
 459. ժամանակաչափվել
 460. ժանգոտեցնել
 461. ժանգոտվել
 462. ժանեկագործել
 463. ժանեկազարդել
 464. ժանեկազարդվել
 465. ժանեջարգհել
 466. ժանիքվել
 467. ժանյակազարդել
 468. ժանյակազարդվել
 469. ժանտահոտել
 470. ժանտացնել
 471. ժապավենաթել
 472. ժապավենավորել
 473. ժապավենավորվել
 474. ժավել
 475. ժողովել
 476. ժողովըտել
 477. ժուժել
 478. ժրտվել
 479. իդեազրկել
 480. իդեալագործել
 481. իդեալազրկել
 482. ինդուստրիացնել
 483. ինտեգրել
 484. ինտեգրվել
 485. ինտենսիֆիկացնել
 486. ինքնաապահովագրել
 487. ինքնաբռնադատել
 488. ինքնագործել
 489. ինքնազննել
 490. ինքնաթելադրել
 491. ինքնապահովագրել
 492. ինքնապահովագրվել
 493. ինքնապահպանել
 494. ինքնասիրահարվել
 495. ինքնասպասարկել
 496. ինքնատիրապետել
 497. ինքնաքաջալերել
 498. ինքներգել
 499. իշխանացնել
 500. իշխվել
 501. իջագրվել
 502. իջանել
 503. իսլամականացնել
 504. իսլամականացվել
 505. իսլամացնել
 506. լակացնել
 507. լամլամել
 508. լամլամորել
 509. լարաթել
 510. լաքապատվել
 511. լաքվել
 512. լել
 513. լեղակաջրվել
 514. լերդել
 515. լիկվիդացնել
 516. լիցքաթափել
 517. լիցքավորել
 518. լլկել
 519. լմզել
 520. լմնցնել
 521. լնել
 522. լոգացնել
 523. լողել
 524. լողցնել
 525. լոմլտել
 526. լորձունքոտվել
 527. լուսագրել
 528. լուսադիտվել
 529. լուսազարդվել
 530. լուսակայել
 531. լուսահեռագրել
 532. լուսաճեղքել
 533. լուսանկարահանվել
 534. լուսանկարվել
 535. լուսանցագրվել
 536. լուսանցանշել
 537. լուսաչափվել
 538. լուսապատճենահանել
 539. լուսապատճենավորել
 540. լուսապսակել
 541. լուսապսակվել
 542. լուսատպել
 543. լուսատպվել
 544. լուսարբել
 545. լուսարկվել
 546. լուսարձակել
 547. լուսացնել
 548. լուսերանգվել
 549. լոքլոքել
 550. լպզտոտել
 551. լպպել
 552. լպռոտել
 553. լպստել
 554. լպստկել
 555. լպստոտել
 556. լպստորել
 557. լպստվել
 558. լպրծել
 559. լռվել
 560. լսեցնել
 561. լսեցվել
 562. լսցնել
 563. լվացվեցնել
 564. լրաբեռնվել
 565. լրտեսվել
 566. լցնել
 567. լցուցանել
 568. լցվել
 569. խաբնել
 570. խազերգել
 571. խազխզոտվել
 572. խազխզորել
 573. խազխզորվել
 574. խազմել
 575. խազմզել
 576. խազմզվել
 577. խաթարվել
 578. խալոտվել
 579. խալտել
 580. խածնել
 581. խաղախել
 582. խաղախորդել
 583. խաղակցել
 584. խաղաղացնել
 585. խաղաղացվել
 586. խաղաղել
 587. խաղաղեցնել
 588. խաղաղեցվել
 589. խաղաղվել
 590. խաղաղցնել
 591. խաղապատել
 592. խաղավարժվել
 593. խաղավարտել
 594. խաղարկվել
 595. խաղցնել
 596. խամահատել
 597. խամռոտել
 598. խամքարել
 599. խայթոտել
 600. խայծավորվել
 601. խայծել
 602. խայծղանել
 603. խայծղանվել
 604. խայտել
 605. խանդակվել
 606. խանձանկարել
 607. խանձավել
 608. խանձմնձորել
 609. խանձրել
 610. խաշխշել
 611. խաչահանել
 612. խաչահատել
 613. խաչահատվել
 614. խաչանշանել
 615. խաչանշանվել
 616. խառմշտկել
 617. խառնակվել
 618. խառնահալել
 619. խառնահյուսել
 620. խառնահյուսվել
 621. խառնահյրիսել
 622. խառնամառնել
 623. խառնամառնվել
 624. խառնաշփոթել
 625. խառնափնթորել
 626. խառնխտել
 627. խառնշկոտել
 628. խառնշտել
 629. խառնշտկել
 630. խառնշտորվել
 631. խառնոտել
 632. խառնչել
 633. խառնվել
 634. խառտել
 635. խավաթել
 636. խավարտվել
 637. խարդավել
 638. խարխլել
 639. խարխլվել
 640. խարկել
 641. խարկվել
 642. խարշամել
 643. խարշատվել
 644. խարույկել
 645. խարույկվել
 646. խափանել
 647. խեթել
 648. խեժազերծել
 649. խեժազերծվել
 650. խեժածորել
 651. խեժահանվել
 652. խեժապատվել
 653. խեժացնել
 654. խեժացվել
 655. խեժել
 656. խեժոտվել
 657. խեժվել
 658. խել
 659. խելաբանել
 660. խելաբերել
 661. խելաբերվել
 662. խելագարացնել
 663. խելագարեցնել
 664. խելագարեցվել
 665. խելագարցնել
 666. խելազրկել
 667. խելազրկվել
 668. խելաթափել
 669. խելաթափվել
 670. խելահեղել
 671. խելահեղվել
 672. խելամտել
 673. խելառել
 674. խելառվել
 675. խելացնորել
 676. խելացնորվել
 677. խելճացնել
 678. խելոքացնել
 679. խելռել
 680. խելռթփել
 681. խելքել
 682. խեղաթյուրել
 683. խեղաթյուրվել
 684. խեղանդամացնել
 685. խեղանդամացվել
 686. խեղանդամել
 687. խեղանդամեցնել
 688. խեղանդամվել
 689. խեղդամահել
 690. խեղդել
 691. խեղդմխձվել
 692. խեղդոտել
 693. խեղդոտվել
 694. խեղել
 695. խեղկատակել
 696. խեղմխտել
 697. խեղվել
 698. խենթացնել
 699. խենթեձնել
 700. խեչակել
 701. խեչակվել
 702. խերվել
 703. խեցբեկել
 704. խզարել
 705. խզարվել
 706. խզացնել
 707. խզբզել
 708. խզբզվել
 709. խզզացնել
 710. խզխզացնել
 711. խզխզել
 712. խզմզել
 713. խզմզոտել
 714. խզմզոտվել
 715. խզմզորել
 716. խզմզվել
 717. խզվել
 718. խըշխըշացնել
 719. խթահարել
 720. խթահարվել
 721. խթանահարել
 722. խթանահարվել
 723. խթանել
 724. խթանվել
 725. խթել
 726. խթխթել
 727. խթխթորել
 728. խթխթորվել
 729. խթխթվել
 730. խթկել
 731. խթվել
 732. խժաբանել
 733. խժբշտել
 734. խժոտել
 735. խժռել
 736. խժռվել
 737. խժռտել
 738. խիբարել
 739. խիզախել
 740. խիճել
 741. խլաթել
 742. խլացնել
 743. խլըշացնել
 744. խլնքոտվել
 745. խլուզել
 746. խլրտվել
 747. խճարկել
 748. խճուղապատվել
 749. խճուճել
 750. խմացնել
 751. խմբագրվել
 752. խմբակցել
 753. խմորաթել
 754. խմցունել
 755. խնայել
 756. խնդրակցել
 757. խնկաբուրել
 758. խնկահոտել
 759. խնկավետել
 760. խնկարկել
 761. խնկարկվել
 762. խնջել
 763. խշշացնել
 764. խշտել
 765. խոզանակվել
 766. խոզավայել
 767. խոթել
 768. խոթվել
 769. խոժոռել
 770. խոհարարել
 771. խոհել
 772. խողովակալել
 773. խոյագրոհվել
 774. խոյացնել
 775. խոնարհել
 776. խոնջել
 777. խոնջեցնել
 778. խոշոշել
 779. խոշորացնել
 780. խոշորացվել
 781. խոպանել
 782. խոռել
 783. խոռճկել
 784. խոռոչավորել
 785. խոռոչավորվել
 786. խոռոչել
 787. խոռոչվել
 788. խոսխսել
 789. խոստովանել
 790. խոստովանեցնել
 791. խոտակալել
 792. խոտանագրել
 793. խոտանագրվել
 794. խոտանել
 795. խոտանորոշվել
 796. խոտանվել
 797. խոտել
 798. խոտորանավել
 799. խոտորել
 800. խոտորեցնել
 801. խորացնել
 802. խորհրդանշվել
 803. խորշել
 804. խորշոմակալել
 805. խորշոմակել
 806. խորունկացնել
 807. խորունկցնել
 808. խորվվել
 809. խուժանավարել
 810. խոփոտվել
 811. խոփտել
 812. խոփտվել
 813. խռացնել
 814. խռթել
 815. խռպացնել
 816. խստացվել
 817. խստել
 818. խտացնել
 819. խտխտացնել
 820. խտխտել
 821. խտղել
 822. խտղեցնել
 823. խտտացնել
 824. խտտել
 825. խրախճել
 826. խրամապատել
 827. խրթնաբանել
 828. խրձակապվել
 829. խրտվել
 830. խփվել
 831. ծածկապանել
 832. ծածկվել
 833. ծաղկաթել
 834. ծաղկավել
 835. ծաղկոտել
 836. ծաղկվել
 837. ծամթել
 838. ծայրաքաղել
 839. ծանծաղեցնել
 840. ծանոթաբանել
 841. ծանոթանշել
 842. ծանոթվել
 843. ծանրաբեռնվել
 844. ծառազրկել
 845. ծառայեցնել
 846. ծառատնկվել
 847. ծավալել
 848. ծափել
 849. ծափծփել
 850. ծեծկվել
 851. ծեղպատել
 852. ծեպել
 853. ծեփանկարել
 854. ծեքել
 855. ծեքծեքել
 856. ծեքծեքոտել
 857. ծիլարձակել
 858. ծիլարձակվել
 859. ծիծաղեցնել
 860. ծլփացնել
 861. ծխագծել
 862. ծծացնել
 863. ծղրտացնել
 864. ծմել
 865. ծվարել
 866. կաբել
 867. կազմալուծել
 868. կազմափոխվել
 869. կաթնաարտել
 870. կաթնաբուծել
 871. կաթնագունել
 872. կաթնածյուրել
 873. կաթնարտել
 874. կաթողիկոսացնել
 875. կաթվածահարել
 876. կաթվածել
 877. կաժվել
 878. կալանավորել
 879. կալանավորվել
 880. կալանդել
 881. կալավել
 882. կալիուսապատվել
 883. կակղացնել
 884. կակղացվել
 885. կակղել
 886. կահույքագրել
 887. կաճառվել
 888. կամշոտել
 889. կայանել
 890. կայացնել
 891. կայացվել
 892. կայթել
 893. կայթռնել
 894. կայծագրել
 895. կայծագրվել
 896. կայծարգել
 897. կայտռել
 898. կանալիզացնել
 899. կանաչեցնել
 900. կանեփաթել
 901. կանխագրավել
 902. կանխագրավվել
 903. կանխագրել
 904. կանխադատել
 905. կանխապատրաստվել
 906. կանխասահմանվել
 907. կանոնագրվել
 908. կանոնականացվել
 909. կանչռտել
 910. կանչվռտվել
 911. կաշառել
 912. կապանքվել
 913. կապարազատել
 914. կապարազօծել
 915. կապարապատել
 916. կապարապատվել
 917. կապերտաթել
 918. կապիտուլացնել
 919. կապիտուլացվել
 920. կապիտուլյացնել
 921. կապիտուլյացվել
 922. կապտագծել
 923. կապտագծվել
 924. կապրոնաթել
 925. կառուցվել
 926. կառչել
 927. կասեցնել
 928. կասեցվել
 929. կասկածավորել
 930. կասկածվել
 931. կասկարել
 932. կավիճել
 933. կատաղացնել
 934. կատկայնացնել
 935. կատղեցնել
 936. կատղտել
 937. կատվաբանել
 938. կարագել
 939. կարազարդել
 940. կարակնել
 941. կարակցել
 942. կարակցվել
 943. կարամել
 944. կարանվել
 945. կարապետել
 946. կարգաբանել
 947. կարգաբանվել
 948. կարգջել
 949. կարգվել
 950. կարել
 951. կարթաթել
 952. կարծեցնել
 953. կարկուտել
 954. կարկտնել
 955. կարմրատակել
 956. կարմրտել
 957. կարողացնել
 958. կարուսել
 959. կարտել
 960. կափել
 961. կափկափացնել
 962. կաֆել
 963. կեխել
 964. կեղծախոսել
 965. կեղծավորել
 966. կեղծվել
 967. կեղևաթել
 968. կենդանահերձել
 969. կենսագործել
 970. կետագծվել
 971. կետաշարել
 972. կետկիտել
 973. կերակրվել
 974. կերահորել
 975. կերպասագործել
 976. կերպարակերտել
 977. կերպարանագծել
 978. կերպարվել
 979. կթոտվել
 980. կինոնովել
 981. կիսաբզկտել
 982. կիսագրկել
 983. կիսաթեքվել
 984. կիսածածկել
 985. կիսածամել
 986. կիսակիզվել
 987. կիսակծկվել
 988. կիսակոճկել
 989. կիսակցել
 990. կիսակցվել
 991. կիսահանել
 992. կիսամեքենայացնել
 993. կիսամեքենայացվել
 994. կիսամթնել
 995. կիսամթնեցնել
 996. կիսաշրջապատել
 997. կիսապառկել
 998. կիսատել
 999. կիսել
 1000. կիտել
 1001. կիտվածել
 1002. կլայեկել
 1003. կլիմայավարժել
 1004. կլիմայավարժեցնել
 1005. կլլեցնել
 1006. կլոլել
 1007. կլորացնել
 1008. կխճորել
 1009. կխճորվել
 1010. կծկվել
 1011. կղվել
 1012. կճեպել
 1013. կմկմացնել
 1014. կմշտել
 1015. կնատել
 1016. կնիքել
 1017. կոդավորվել
 1018. կոթողել
 1019. կոլեկտիվացվել
 1020. կոխրտել
 1021. կոծկոծել
 1022. կոծվել
 1023. կոկլիկացվել
 1024. կոկոնակալել
 1025. կողաթել
 1026. կողմնորոշել
 1027. կողպոտել
 1028. կողպոտվել
 1029. կողպվել
 1030. կոմպլեկտավորվել
 1031. կոնծել
 1032. կոնկրետավորել
 1033. կոնկրետավորվել
 1034. կոնսերվվել
 1035. կոնսպեկտավորել
 1036. կոնսպեկտավորվել
 1037. կոնվեյերացնել
 1038. կոնֆիսկացնել
 1039. կոնֆիսկացվել
 1040. կոշկաթել
 1041. կոշտուկապատվել
 1042. կոորդինացվել
 1043. կոչել
 1044. կոպարավորել
 1045. կոպարավորվել
 1046. կոպտաբանել
 1047. կոպտացվել
 1048. կոպտել
 1049. կոռել
 1050. կոտոշահարել
 1051. կոտոշահարվել
 1052. կոտոշել
 1053. կոտորել
 1054. կոտրատել
 1055. կորատել
 1056. կորացվել
 1057. կորել
 1058. կործել
 1059. կորոտել
 1060. կորչել
 1061. կուկույել
 1062. կուչկուչել
 1063. կուչուրել
 1064. կուչուրվել
 1065. կուտել
 1066. կոփվել
 1067. կչպորել
 1068. կչփորել
 1069. կպճել
 1070. կպնել
 1071. կռանվել
 1072. կռավել
 1073. կռվացնել
 1074. կռվոտել
 1075. կռվռտել
 1076. կռվտել
 1077. կռտել
 1078. կռտվել
 1079. կռփակոծել
 1080. կռփահարել
 1081. կռփամարտել
 1082. կսմթոտել
 1083. կսմթոտվել
 1084. կսմթվել
 1085. կսմթտել
 1086. կսմռթել
 1087. կվել
 1088. կվվել
 1089. կտակել
 1090. կտավաթել
 1091. կտնել
 1092. կտրտվել
 1093. կտցահարել
 1094. կտցել
 1095. կրակապատել
 1096. կրակապատվել
 1097. կրակացնել
 1098. կրայնացնել
 1099. կրայնացվել
 1100. կրաներկել
 1101. կրաներկվել
 1102. կրացնել
 1103. կրենդել
 1104. կրծոտել
 1105. կրծոտվել
 1106. կրծքահատել
 1107. կրկնապատկվել
 1108. կրկնավաճառել
 1109. կրկնավարել
 1110. կրկնավորել
 1111. կրկնաքննել
 1112. կրճոտել
 1113. կրճտացնել
 1114. կրտվել
 1115. կցրել
 1116. կփկփացնել
 1117. հախռել
 1118. հաղորդաթել
 1119. համակարգվել
 1120. համահարթեցնել
 1121. համահարթվել
 1122. համաձայնեցնել
 1123. համաձայնեցվել
 1124. համաձուլել
 1125. համաճեցնել
 1126. համարագրվել
 1127. համարադրել
 1128. համարձակել
 1129. համարվել
 1130. համբառնել
 1131. համբուրվել
 1132. համել
 1133. համեղացնել
 1134. համեղացվել
 1135. համերաշխել
 1136. համերաշխվել
 1137. համոզվել
 1138. հայրենադարձել
 1139. հայցել
 1140. հանգուստել
 1141. հանգուցանել
 1142. հանդարտացնել
 1143. հանդերձավորել
 1144. հանդերձավորվել
 1145. հանդիպեցնել
 1146. հանդուրժվել
 1147. հանկուցանել
 1148. հանձնարարել
 1149. հանրացնել
 1150. հանցագրել
 1151. հաշանել
 1152. հաշմվել
 1153. հաշտեցնել
 1154. հաչեցնել
 1155. հաչփչել
 1156. հապավվել
 1157. հաջեցնել
 1158. հաջողացնել
 1159. հաջողել
 1160. հաջորդափոխել
 1161. հառաջել
 1162. հասկահանել
 1163. հասկըցնել
 1164. հասունացնել
 1165. հաստաթել
 1166. հավաստիացնել
 1167. հավաստիացվել
 1168. հավաքախառնվել
 1169. հավիտենականացնել
 1170. հավիտենացնել
 1171. հավնել
 1172. հատակագծվել
 1173. հատկացվել
 1174. հատնեցնել
 1175. հատույթավորվել
 1176. հատուցանել
 1177. հարազատացվել
 1178. հարգել
 1179. հարգվել
 1180. հարթագծել
 1181. հարթակել
 1182. հարթեցնել
 1183. հարթուկել
 1184. հարկանել
 1185. հարկավորվել
 1186. հարկվել
 1187. հարհարվել
 1188. հարնչել
 1189. հարսնախոսել
 1190. հարսնացվել
 1191. հարսնյակավորվել
 1192. հարվածել
 1193. հարցանել
 1194. հարցապնդել
 1195. հարցասիրել
 1196. հարցափորձել
 1197. հարցունել
 1198. հեգել
 1199. հեզել
 1200. հեծացնել
 1201. հեծծել
 1202. հեղաբեկվել
 1203. հենաթել
 1204. հենվել
 1205. հենքաթել
 1206. հեռագրաթել
 1207. հեռախոսաթել
 1208. հեռախոսել
 1209. հեռաձգել
 1210. հեռաչափել
 1211. հեսել
 1212. հեստել
 1213. հետազոտել
 1214. հետավորել
 1215. հետաքննել
 1216. հետգնվել
 1217. հետս կոչել
 1218. հերթագայվել
 1219. հերթափոխվել
 1220. հերձանել
 1221. հերձոտել
 1222. հերոսացվել
 1223. հերքվել
 1224. հիասթափել
 1225. հիմնաշրջել
 1226. հիշեցնել
 1227. հիստակել
 1228. հլորել
 1229. հմայաթափել
 1230. հմտավորել
 1231. հյութել
 1232. հյուսապատել
 1233. հյուսապատվել
 1234. հնազանդել
 1235. հնդրել
 1236. հնեցվել
 1237. հնտրել
 1238. հոգաբարձել
 1239. հոգածվել
 1240. հոդել
 1241. հոժարացնել
 1242. հոժարել
 1243. հոլովել
 1244. հողմահարել
 1245. հողմահարվել
 1246. հոշվել
 1247. հոռովել
 1248. հոսանազրկվել
 1249. հոսանափոխել
 1250. հոսանափոխվել
 1251. հոսանքահարվել
 1252. հոսանքափոխել
 1253. հոսեցվել
 1254. հովանավորել
 1255. հովել
 1256. հովհարվել
 1257. հոտհոտել
 1258. հոտմտել
 1259. հոտոտել
 1260. հոտոտեցնել
 1261. հոտվել
 1262. հորել
 1263. հորինվել
 1264. հորձանքել
 1265. հորովել
 1266. հուզել
 1267. հուղարկել
 1268. հունացնել
 1269. հուշաթել
 1270. հուշել
 1271. հուսալքել
 1272. հուսալքվել
 1273. հուսախաբել
 1274. հուսահատել
 1275. հուսկողջունել
 1276. հպարտել
 1277. հպեցնել
 1278. հպվել
 1279. հսկվել
 1280. հրամանել
 1281. հրամանվել
 1282. հրամել
 1283. հրամմել
 1284. հրամշտել
 1285. հրամցնել
 1286. հրաշաղվել
 1287. հրարձակվել
 1288. ձախողեցնել
 1289. ձայնապնակել
 1290. ձայնարկել
 1291. ձայնել
 1292. ձանձրացնել
 1293. ձավրել
 1294. ձարձատել
 1295. ձգաթել
 1296. ձգձգել
 1297. ձեթել
 1298. ձենձնել
 1299. ձեռընդել
 1300. ձերբազատել
 1301. ձերբակալել
 1302. ձիարշավել
 1303. ձկնարկել
 1304. ձյութաթել
 1305. ձուլել
 1306. ձևականացնել
 1307. ձևատել
 1308. ձևացնել
 1309. ձևափոխել
 1310. ձևել
 1311. ձևվել
 1312. ղզղնել
 1313. ղնջղել
 1314. ղռնդացնել
 1315. ղրկել
 1316. ղրճղրճացնել
 1317. ճաթռտել
 1318. ճաթրտել
 1319. ճակատատաշել
 1320. ճամարտակել
 1321. ճամբել
 1322. ճամփել
 1323. ճանապարհորդակցել
 1324. ճապատել
 1325. ճապկտել
 1326. ճառաբանել
 1327. ճառագրել
 1328. ճարճրել
 1329. ճարճրվել
 1330. ճարմանդել
 1331. ճարտարախոսել
 1332. ճարտարակերտել
 1333. ճաքացնել
 1334. ճաքճաքել
 1335. ճաքճաքվել
 1336. ճաքճքոտել
 1337. ճաքճքվել
 1338. ճգնել
 1339. ճեղանել
 1340. ճեղճեղել
 1341. ճեղքավորվել
 1342. ճեղքատել
 1343. ճեղքել
 1344. ճեղքռտել
 1345. ճեղքվել
 1346. ճենճահամել
 1347. ճենճերել
 1348. ճենճոտել
 1349. ճեպռել
 1350. ճզմել
 1351. ճթճթացնել
 1352. ճիմապատել
 1353. ճիպտել
 1354. ճխլորել
 1355. ճխտել
 1356. ճխտվել
 1357. ճղավել
 1358. ճղրտվել
 1359. ճմապատել
 1360. ճմբռել
 1361. ճմել
 1362. ճմթել
 1363. ճմլկել
 1364. ճմլվել
 1365. ճմշկվել
 1366. ճմոռել
 1367. ճմռել
 1368. ճմռթվել
 1369. ճյուղատել
 1370. ճնկացնել
 1371. ճնշվել
 1372. ճշգրտեցնել
 1373. ճշգրտվել
 1374. ճշտորոշել
 1375. ճշտվել
 1376. ճոճեցնել
 1377. ճորտացնել
 1378. ճորտացվել
 1379. ճչել
 1380. ճպել
 1381. ճտահանել
 1382. ճտճտացնել
 1383. ճրրել
 1384. մագլցել
 1385. մագնիսազերծել
 1386. մագնիսազերծվել
 1387. մագնիսականացնել
 1388. մագնիսապատել
 1389. մագնիսապատվել
 1390. մագնիսել
 1391. մադեմուազել
 1392. մադմուազել
 1393. մազազրկել
 1394. մազազրկվել
 1395. մազաթափել
 1396. մազաթել
 1397. մազահանել
 1398. մազափետել
 1399. մազափետվել
 1400. մազափոխել
 1401. մազոտել
 1402. մաթեմատիկացնել
 1403. մալել
 1404. մակաբեկվել
 1405. մակաբուծել
 1406. մակածել
 1407. մակակոչել
 1408. մակաղել
 1409. մակաղվել
 1410. մականվանել
 1411. մականվանվել
 1412. մակարդել
 1413. մակարդվել
 1414. մամզել
 1415. մամլվել
 1416. մամռակալել
 1417. մամռակալվել
 1418. մամռապատել
 1419. մամռապատվել
 1420. մամռել
 1421. մամռոտել
 1422. մամռոտվել
 1423. մայել
 1424. մայթաձյութել
 1425. մայթել
 1426. մանածաթել
 1427. մանել
 1428. մանժել
 1429. մանկավայել
 1430. մանկացնել
 1431. մանձել
 1432. մանձրվել
 1433. մանյովրել
 1434. մանրաթել
 1435. մանրանկարել
 1436. մանրատել
 1437. մանրաքայլել
 1438. մաշել
 1439. մաշվել
 1440. մասնականացնել
 1441. մասնավորեցնել
 1442. մասնավորվել
 1443. մասնատել
 1444. մասնատվել
 1445. մասսայականացնել
 1446. մասսայացնել
 1447. մատենագրել
 1448. մատնահարել
 1449. մարգարտապատվել
 1450. մարդագել
 1451. մարել
 1452. մարզեցնել
 1453. մարմնահերձել
 1454. մաքսանենգվել
 1455. մաքսավորվել
 1456. մաքրափայլել
 1457. մգացնել
 1458. մեբել
 1459. մեխանիզացնել
 1460. մեխանիզացվել
 1461. մեծաբանել
 1462. մեղադրել
 1463. մեղավորվել
 1464. մեղկացնել
 1465. մեղմացնել
 1466. մեղմացվել
 1467. մեղսակցել
 1468. մեղսավորվել
 1469. մեղրել
 1470. մեղրոտվել
 1471. մենակատարել
 1472. մենակատարվել
 1473. մենապարել
 1474. մենեդել
 1475. մեջբերել
 1476. մեռել
 1477. մեռելոցել
 1478. մեռոնել
 1479. մեռցնել
 1480. մետակաթել
 1481. մետաղաթել
 1482. մետաղապատել
 1483. մետաղապատվել
 1484. մետաքսաթել
 1485. մերձեցվել
 1486. մզացնել
 1487. մզմզացնել
 1488. մթապատվել
 1489. մթացնել
 1490. մթել
 1491. միաբերել
 1492. միաբերվել
 1493. միազոդել
 1494. միակերպվել
 1495. միաձայնել
 1496. միաձուլել
 1497. միամտացնել
 1498. միայնացնել
 1499. միապետել
 1500. միասեղմել
 1501. միասնացնել
 1502. միասնացվել
 1503. միավորվել
 1504. միգապատել
 1505. միգապատվել
 1506. միթել
 1507. միձայնել
 1508. միջազգայնացնել
 1509. միջախոսել
 1510. միջապատել
 1511. միջատաթափել
 1512. միջատաջնջել
 1513. միջարկվել
 1514. միջել
 1515. միջհյուսել
 1516. միջնաթել
 1517. միջնապատել
 1518. միրաբել
 1519. մլավել
 1520. մկանաթել
 1521. մկանակալել
 1522. մկդակել
 1523. մնացնել
 1524. մնջել
 1525. մշակել
 1526. մշակվել
 1527. մշել
 1528. մշուշակալել
 1529. մշուշել
 1530. մոբիլիզացվել
 1531. մոգվել
 1532. մոդել
 1533. մոլախոտել
 1534. մոլորվել
 1535. մոմաթել
 1536. մոռացվել
 1537. մոռցնել
 1538. մոտավորել
 1539. մոտարկել
 1540. մոտել
 1541. մոտեցվել
 1542. մոտմտել
 1543. մոտոմեքենայացնել
 1544. մոտոմեքենայացվել
 1545. մորթազերծվել
 1546. մորթեզարդվել
 1547. մորթոտել
 1548. մորթոտվել
 1549. մորթվել
 1550. մորմոքեցնել
 1551. մուծվել
 1552. մունետիկել
 1553. մունիցիպալացնել
 1554. մռայլագունել
 1555. մռթվել
 1556. մռնչել
 1557. մսոտվել
 1558. մտաթափառել
 1559. մտահղացնել
 1560. մտահոգել
 1561. մտամոլորվել
 1562. մտանել
 1563. մտապահել
 1564. մտապաշարել
 1565. մտասուզվել
 1566. մտաստեղծել
 1567. մտատանջվել
 1568. մտերմացնել
 1569. մտորել
 1570. մտրակաթել
 1571. մտրակահարվել
 1572. մտրակվել
 1573. մտցնել
 1574. մտցվել
 1575. մրիկահարել
 1576. մրճահարել
 1577. մրցադատել
 1578. մրցել
 1579. մքլել
 1580. յաշել
 1581. նախադասել
 1582. նախադիտել
 1583. նախադրել
 1584. նախազգացնել
 1585. նախաթել
 1586. նախակարգել
 1587. նախակրթել
 1588. նախակցել
 1589. նախամեծարել
 1590. նախասահմանվել
 1591. նախավճռվել
 1592. նախընտրել
 1593. նախշավորել
 1594. նախշվել
 1595. նախորոշել
 1596. նախորոշվել
 1597. նայել
 1598. նավթալինել
 1599. նավթալինվել
 1600. նեղացվել
 1601. նենգադուլել
 1602. նենգվել
 1603. նետել
 1604. ներածվել
 1605. ներառել
 1606. ներառնել
 1607. ներբարձել
 1608. ներբողել
 1609. ներգծել
 1610. ներդաշնավորել
 1611. ներդնվել
 1612. ներդրվագվել
 1613. ներզոդել
 1614. ներմղել
 1615. ներշնչել
 1616. ներվաթել
 1617. ներքինիացնել
 1618. նիկել
 1619. նիշել
 1620. նիշվել
 1621. նկարահանել
 1622. նյարդաթել
 1623. նյուանսավորվել
 1624. ննջվել
 1625. նշանդրել
 1626. նշմարվել
 1627. նշնել
 1628. նշույլել
 1629. նովել
 1630. նոտայագրել
 1631. նոտատպագրել
 1632. նպաստել
 1633. նպատակամղվել
 1634. նստացնել
 1635. նվազեցվել
 1636. նվաստացվել
 1637. նվաստել
 1638. նվիրաբերվել
 1639. նվվացնել
 1640. նրբասղոցվել
 1641. շահագրգռել
 1642. շահացնել
 1643. շահվել
 1644. շաղփաղփել
 1645. շամբշել
 1646. շամբշոտացնել
 1647. շամփուրել
 1648. շամփրել
 1649. շամփրոտել
 1650. շանթարգել
 1651. շառագնել
 1652. շառայլվել
 1653. շարժեցնել
 1654. շարհարել
 1655. շարմաղել
 1656. շարոտել
 1657. շեղատել
 1658. շեմքել
 1659. շենացնել
 1660. շեֆել
 1661. շիկամշակել
 1662. շիկափափկացնել
 1663. շիկնել
 1664. շինարարել
 1665. շինել
 1666. շինվել
 1667. շիջանել
 1668. շիջուցանել
 1669. շիտկել
 1670. շիրմել
 1671. շիփիլել
 1672. շլացնել
 1673. շլել
 1674. շլմորել
 1675. շլմփացնել
 1676. շղթայազերծել
 1677. շղթայափակել
 1678. շնիցել
 1679. շնչեղացնել
 1680. շնչեղացվել
 1681. շշել
 1682. շշկլվել
 1683. շշկռացնել
 1684. շշկռվել
 1685. շշմլել
 1686. շշնջել
 1687. շշպռվել
 1688. շշպրել
 1689. շոգահարել
 1690. շոգահարվել
 1691. շոգել
 1692. շոգեխաշել
 1693. շողացնել
 1694. շողշողել
 1695. շողշողեցնել
 1696. շուլլվել
 1697. շուշանազարդվել
 1698. շուրջանցել
 1699. շուրջկալ անել
 1700. շչեցնել
 1701. շվշվացնել
 1702. շվվացնել
 1703. շտապել
 1704. շտեմպել
 1705. շտեպսել
 1706. շտկել
 1707. շտկրտել
 1708. շտկրտվել
 1709. շրապնել
 1710. շրխկթրխկացնել
 1711. շրջադրել
 1712. շրջահյուսել
 1713. շրջահյուսվել
 1714. շրջայնացնել
 1715. շրջանաբաժանել
 1716. շրջանաբաժանվել
 1717. շրջանակավորել
 1718. շրջանակել
 1719. շրջանակվել
 1720. շրջանառել
 1721. շրջանավել
 1722. շրջանացնել
 1723. շրջապատնեշել
 1724. շրջապեղել
 1725. շրփացնել
 1726. ոգեբերել
 1727. ոգեշնչել
 1728. ոգևորել
 1729. ոլըրել
 1730. ոլորաթել
 1731. ոլորակապել
 1732. ոլորվել
 1733. ողբացնել
 1734. ողնվել
 1735. ողոգել
 1736. ոճազարդվել
 1737. ոսկեբանել
 1738. ոսկեգրել
 1739. ոսկեզարդել
 1740. ոսկեզուգել
 1741. ոսկեթել
 1742. ոսկել
 1743. ոսկեներկել
 1744. ոսկեշողել
 1745. ոսկեջրել
 1746. ոստայնաթել
 1747. ոտավորվել
 1748. որդնեցնել
 1749. որձատել
 1750. որմաշարել
 1751. որմնապատվել
 1752. որոնել
 1753. որսվել
 1754. ութոյել
 1755. ութպատկել
 1756. ուխտազանցել
 1757. ուղեկցել
 1758. ուղենշել
 1759. ուղերձել
 1760. ունակացնել
 1761. ունջակալել
 1762. ունջոտվել
 1763. ուշացնել
 1764. ուշացվել
 1765. ուռթել
 1766. ուռկանաթել
 1767. ուսաթել
 1768. ուսանել
 1769. ուսել
 1770. ուսումնասիրվել
 1771. ուրվանկարել
 1772. չամիչել
 1773. չամչացնել
 1774. չամչել
 1775. չանգռել
 1776. չանգռոտել
 1777. չարխել
 1778. չափազանցել
 1779. չափազանցեցնել
 1780. չափկշռել
 1781. չափչափել
 1782. չափռաստվել
 1783. չափվել
 1784. չեզոքացնել
 1785. չթել
 1786. չկչկացնել
 1787. չոգել
 1788. չոչել
 1789. չոռոտել
 1790. չորեքպատկել
 1791. չպչպացնել
 1792. չռթել
 1793. չփացնել
 1794. պագել
 1795. պագշոտվել
 1796. պագտվել
 1797. պալարվել
 1798. պակսել
 1799. պակսեցնել
 1800. պահակվել
 1801. պաճուճաբանել
 1802. պայծառեցնել
 1803. պանել
 1804. պաուպերիզացվել
 1805. պաչպչել
 1806. պաչպչորել
 1807. պաստել
 1808. պատատորել
 1809. պատարագել
 1810. պատարել
 1811. պատկերագրել
 1812. պատկերազարդվել
 1813. պատկերապատել
 1814. պատկերվել
 1815. պատնիշել
 1816. պատվագրել
 1817. պատվափրկել
 1818. պատվիրել
 1819. պատրանախաբվել
 1820. պատրույգել
 1821. պատրուսել
 1822. պարաբել
 1823. պարագայել
 1824. պարարտացնել
 1825. պարզվել
 1826. պարունակվել
 1827. պարսավագրել
 1828. պարսավվել
 1829. պարսել
 1830. պարսկացնել
 1831. պարսկացվել
 1832. պարտագրվել
 1833. պարտադրվել
 1834. պարտել
 1835. պեսպսել
 1836. պերճախոսել
 1837. պզտիկցնել
 1838. պլթպլթացնել
 1839. պլկորել
 1840. պլշել
 1841. պլոզել
 1842. պլստել
 1843. պղծախոսել
 1844. պղնձազրկել
 1845. պղնձաթել
 1846. պղնձանիկել
 1847. պղնձվել
 1848. պճնազուգվել
 1849. պճրել
 1850. պոլոկել
 1851. պոկռտել
 1852. պոռթել
 1853. պոռոչել
 1854. պորտաթել
 1855. պորտֆել
 1856. պուղել
 1857. պչկորել
 1858. պպուզել
 1859. պռտել
 1860. պսպղացնել
 1861. պտղաբերվել
 1862. պտույտացնել
 1863. պտույտվել
 1864. պտռտել
 1865. պրպտվել
 1866. պրտվել
 1867. ջահավառել
 1868. ջահավորվել
 1869. ջահել-ահել
 1870. ջահելացվել
 1871. ջահնամվել
 1872. ջամաղակալել
 1873. ջարդվել
 1874. ջարդրդել
 1875. ջարդրտել
 1876. ջգրել
 1877. ջգրեցնել
 1878. ջգրվել
 1879. ջերմամեկուսացվել
 1880. ջերմացնել
 1881. ջերմաֆիկացնել
 1882. ջլաթել
 1883. ջլատել
 1884. ջղատել
 1885. ջնջղել
 1886. ջնջվել
 1887. ջոկնվել
 1888. ջոկջոկատել
 1889. ջուխտակել
 1890. ջուխտել
 1891. ջրաթունել
 1892. ջրածածկել
 1893. ջրածածկվել
 1894. ջրակալել
 1895. ջրակալվել
 1896. ջրանկարվել
 1897. ջրաջեռուցվել
 1898. ջրասուզել
 1899. ջրասուզվել
 1900. ջրել
 1901. ջրկալել
 1902. ջրկալվել
 1903. ջրհատել
 1904. ջրվեժել
 1905. ռամկացնել
 1906. ռամկացվել
 1907. ռայոնացնել
 1908. ռայոնացվել
 1909. ռատինացնել
 1910. ռատիֆիկացնել
 1911. ռացիոնալացնել
 1912. ռացիոնալացվել
 1913. ռացիոնալիզացնել
 1914. ռաֆինադացնել
 1915. ռաֆինացնել
 1916. ռաֆինացվել
 1917. ռեալիզացնել
 1918. ռեգլամենտավորել
 1919. ռեգլամենտավորվել
 1920. ռեզերվել
 1921. ռեզոնանսել
 1922. ռենտգենանկարել
 1923. ռենտգենանկարվել
 1924. ռետինաթել
 1925. ռետինապատվել
 1926. ռետինել
 1927. ռետուշվել
 1928. ռիսկել
 1929. ռմբահարվել
 1930. ռևոլյուցիոնականացնել
 1931. ռևոլյուցիոնացնել
 1932. ռևոլյուցիոնացվել
 1933. սադայել
 1934. սազեցնել
 1935. սալվել
 1936. սակավել
 1937. սահասավառնել
 1938. սահմանակցել
 1939. սահմանակցվել
 1940. սահմանաորոշել
 1941. սահմանատվել
 1942. սահմանորոշվել
 1943. սահմռտկել
 1944. սաղմնավորվել
 1945. սամեթել
 1946. սամիթել
 1947. սայել
 1948. սանդերքել
 1949. սանդերքվել
 1950. սանձազերծել
 1951. սանձալուծել
 1952. սանձավորել
 1953. սանձարձակել
 1954. սանձել
 1955. սապատվել
 1956. սապնել
 1957. սապնոտել
 1958. սապոնել
 1959. սապոնջրել
 1960. սառացնել
 1961. սառել
 1962. սառչել
 1963. սառցակալել
 1964. սառցահատել
 1965. սասանվել
 1966. սարեկթել
 1967. սարսաղացնել
 1968. սարսատել
 1969. սարսռել
 1970. սարքաբերվել
 1971. սարքազինել
 1972. սարքվել
 1973. սափորվել
 1974. սափրվել
 1975. սգացնել
 1976. սել
 1977. սեղմեցնել
 1978. սերել
 1979. սերմանվել
 1980. սերմնաբերել
 1981. սերմնաթել
 1982. սեփականեցնել
 1983. սթափել
 1984. սիլոսացվել
 1985. սիրաբանել
 1986. սիրահետել
 1987. սիրընտրել
 1988. սլացնել
 1989. սխալաչափել
 1990. սխկահանել
 1991. սկալպել
 1992. սկրտել
 1993. սղալվել
 1994. սղմել
 1995. սղոսկել
 1996. սմբակել
 1997. սյունել
 1998. սնգույրել
 1999. սնգուրվել
 2000. սնդիկապատել
 2001. սնդկազոդել
 2002. սնդկազօծել
 2003. սնդուսվել
 2004. սոսկել
 2005. սովածացնել
 2006. սոցիալացնել
 2007. սոցիալացվել
 2008. սուզարգել
 2009. սուզել
 2010. սուլաթել
 2011. սուլակոչել
 2012. սուլլաթել
 2013. սունաթել
 2014. սպառեցնել
 2015. սպասցնել
 2016. սպիտակեցնել
 2017. սպիտակուցաթել
 2018. սպռթնել
 2019. սպռտնել
 2020. սպրթնել
 2021. սպրտել
 2022. սպրտնել
 2023. սռսռացնել
 2024. ստաբանել
 2025. ստաժավորել
 2026. ստամբակել
 2027. ստապել
 2028. ստեղծաբանել
 2029. ստորագրվել
 2030. ստորոգվել
 2031. ստվերապատել
 2032. ստվերավորել
 2033. ստվերարկել
 2034. սրածել
 2035. սրածվել
 2036. սրահարել
 2037. սրամարզվել
 2038. սրատվել
 2039. սրարշավել
 2040. սրբազանել
 2041. սրդողցնել
 2042. սրել
 2043. սրծել
 2044. սրտաբեկվել
 2045. սրտաթել
 2046. սրտառել
 2047. սրտավորել
 2048. սրտավորվել
 2049. սրտնեղել
 2050. սփածնել
 2051. սփոփել
 2052. սքլել
 2053. սքողարկել
 2054. սքողել
 2055. սևագնել
 2056. սևագունել
 2057. սևագրել
 2058. սևածածկվել
 2059. սևցնել
 2060. վագել
 2061. վահանափակել
 2062. վահրակալել
 2063. վաճառաբերել
 2064. վայելչացնել
 2065. վայլել
 2066. վայրագնել
 2067. վայրախոսել
 2068. վայրահաչել
 2069. վայրենացնել
 2070. վայրենացվել
 2071. վաստակել
 2072. վավերագրել
 2073. վատահամբավել
 2074. վատասերել
 2075. վատել
 2076. վարաթևել
 2077. վարակազերծվել
 2078. վարակահանել
 2079. վարակահանվել
 2080. վարարեցնել
 2081. վարարվել
 2082. վարգել
 2083. վարդագնել
 2084. վարդագունել
 2085. վարդագունվել
 2086. վարվել
 2087. վեթվել
 2088. վեղարավորվել
 2089. վեսինել
 2090. վերաբազմել
 2091. վերաբաժանել
 2092. վերաբարձել
 2093. վերաբացատրել
 2094. վերաբացատրվել
 2095. վերաբեմադրել
 2096. վերաբերվել
 2097. վերաբնակել
 2098. վերագրանցվել
 2099. վերագրավվել
 2100. վերագրել
 2101. վերադասավորվել
 2102. վերադաստիարակել
 2103. վերադաստիարակվել
 2104. վերադարձնել
 2105. վերադարսվել
 2106. վերադրել
 2107. վերազգեստավորել
 2108. վերազեղչել
 2109. վերազինվել
 2110. վերազիջել
 2111. վերազիջվել
 2112. վերազննել
 2113. վերազննվել
 2114. վերազոդվել
 2115. վերաթաղել
 2116. վերաթաղվել
 2117. վերաթարմացնել
 2118. վերաթարմացվել
 2119. վերաթորել
 2120. վերաթորվել
 2121. վերաթվարկել
 2122. վերաթևել
 2123. վերաիմաստավորվել
 2124. վերալիցքավորվել
 2125. վերալցվել
 2126. վերախաղարկվել
 2127. վերախմբագրվել
 2128. վերախմբավորվել
 2129. վերախմբվել
 2130. վերածածկվել
 2131. վերածաղկել
 2132. վերածեփել
 2133. վերակազդուրել
 2134. վերակազմավորել
 2135. վերակազմել
 2136. վերակառուցվել
 2137. վերակարգավորվել
 2138. վերակենդանացնել
 2139. վերակենդանացվել
 2140. վերակնքվել
 2141. վերակոչել
 2142. վերակոչվել
 2143. վերակոփել
 2144. վերակռել
 2145. վերահաղորդել
 2146. վերահաղորդվել
 2147. վերահամոզել
 2148. վերահամոզվել
 2149. վերահայտնվել
 2150. վերահաշվարկել
 2151. վերահաշվարկվել
 2152. վերահաշվել
 2153. վերահաշվվել
 2154. վերահրատարակվել
 2155. վերաձուլել
 2156. վերաձուլվել
 2157. վերաձևակերպել
 2158. վերաձևավորվել
 2159. վերաձևվել
 2160. վերաճանաչել
 2161. վերամարմնավորվել
 2162. վերամարմնացնել
 2163. վերամաքրել
 2164. վերամաքրվել
 2165. վերաներկվել
 2166. վերանորոգվել
 2167. վերապատմել
 2168. վերապատվաստել
 2169. վերապրել
 2170. վերառաքել
 2171. վերառել
 2172. վերառնել
 2173. վերասահմանել
 2174. վերասարքել
 2175. վերավաճառել
 2176. վերավճարել
 2177. վերավճարվել
 2178. վերավստահվել
 2179. վերատեսել
 2180. վերատեսվել
 2181. վերատնկել
 2182. վերատպել
 2183. վերարձակել
 2184. վերարտադրել
 2185. վերացանվել
 2186. վերացուցադրել
 2187. վերացուցակագրել
 2188. վերացուցակագրվել
 2189. վերացվել
 2190. վերափաթաթվել
 2191. վերափոխել
 2192. վերափոխվել
 2193. վերգրել
 2194. վերընծայել
 2195. վերընծայվել
 2196. վերընծյուղել
 2197. վերընկնել
 2198. վերընձյուղել
 2199. վերընձյուղվել
 2200. վերթևել
 2201. վերհիշվել
 2202. վերհյուսվել
 2203. վերհուշել
 2204. վերհուշվել
 2205. վերմակվել
 2206. վերմիշել
 2207. վերնայել
 2208. վերնայվել
 2209. վերնիճվել
 2210. վերողողվել
 2211. վերորակավորվել
 2212. վերորակել
 2213. վերորակվել
 2214. վերուղարկվել
 2215. վերուղղվել
 2216. վերուսուցվել
 2217. վերչգացնել
 2218. վերջնամշակել
 2219. վերջնամշակվել
 2220. վերջնայրել
 2221. վերջնասրել
 2222. վերջոտնել
 2223. վերսկսել
 2224. վերսկսվել
 2225. վերստացվել
 2226. վերստեղծել
 2227. վերստեղծվել
 2228. վերստուգել
 2229. վերստուգվել
 2230. վերտառել
 2231. վերտել
 2232. վերքապատվել
 2233. վերքոտվել
 2234. վեցապատկել
 2235. վեցկել
 2236. վեքսել
 2237. վզզացնել
 2238. վիճաբանվել
 2239. վիճակել
 2240. վիճարկել
 2241. վիճարկվել
 2242. վիմպել
 2243. վիոլոնչել
 2244. վիպագրել
 2245. վիպագրվել
 2246. վիպերգվել
 2247. վիրապատել
 2248. վկայվել
 2249. վճռաբեկել
 2250. վճռահատվել
 2251. վճռել
 2252. վճռվել
 2253. վշաթել
 2254. վուշաթել
 2255. վռնդվել
 2256. վռնչել
 2257. վռնտել
 2258. վտարանհել
 2259. վտարվել
 2260. վտիտացնել
 2261. վրածածկել
 2262. վրածածկվել
 2263. տաբել
 2264. տախտակապատել
 2265. տակռել
 2266. տակռեցնել
 2267. տաղել
 2268. տաղտղնել
 2269. տաճարազարդվել
 2270. տաճարվել
 2271. տամկացվել
 2272. տամղայել
 2273. տամղել
 2274. տանդազել
 2275. տանթել
 2276. տանջահարել
 2277. տանջահարվել
 2278. տանջվել
 2279. տանտիրվել
 2280. տաշոտել
 2281. տաշվել
 2282. տապալվել
 2283. տապալտկվել
 2284. տապակվել
 2285. տապանագրել
 2286. տապանագրվել
 2287. տապկել
 2288. տապկլտել
 2289. տապկլտվել
 2290. տապկվել
 2291. տապկտել
 2292. տապտապել
 2293. տապտպել
 2294. տառագրել
 2295. տառագրվել
 2296. տառանշվել
 2297. տառապեցնել
 2298. տասանորդվել
 2299. տասնապատկել
 2300. տասնըհնգել
 2301. տասնորդվել
 2302. տարադարձվել
 2303. տարադիտել
 2304. տարազավորվել
 2305. տարազեկել
 2306. տարազեկվել
 2307. տարաթողնվել
 2308. տարալուծել
 2309. տարածծել
 2310. տարակայել
 2311. տարաձգվել
 2312. տարամիտել
 2313. տարամիտվել
 2314. տարանել
 2315. տարաշարժել
 2316. տարեգրել
 2317. տարտամել
 2318. տարրաբաշխել
 2319. տարփել
 2320. տափակվել
 2321. տափակցնել
 2322. տափկել
 2323. տաքցնել
 2324. տգեղացնել
 2325. տգեղցնել
 2326. տել
 2327. տեղախուզել
 2328. տեղակել
 2329. տեղակվել
 2330. տեղորոշվել
 2331. տենդոտել
 2332. տեսաբանել
 2333. տեսաձայնագրել
 2334. տեսցնել
 2335. տերևակալել
 2336. տերևակալվել
 2337. տերևել
 2338. տերևորել
 2339. տզկել
 2340. տժգոհել
 2341. տժտժացնել
 2342. տիրակալել
 2343. տիրապետվել
 2344. տիրացնել
 2345. տիրել
 2346. տլըփել
 2347. տխրեցնել
 2348. տկարցնել
 2349. տղամարդավայել
 2350. տնարգել
 2351. տնօրինվել
 2352. տորպեդահարվել
 2353. տուրել
 2354. տուրքադրել
 2355. տոփնել
 2356. տպտպել
 2357. տռզվել
 2358. տռչկել
 2359. տրաքացնել
 2360. տրաքտրաքել
 2361. տրեխաթել
 2362. տրյուֆել
 2363. տրտնջել
 2364. տրփտրոփել
 2365. տփտփացնել
 2366. ցաթել
 2367. ցախավել
 2368. ցայթել
 2369. ցանել
 2370. ցանցաթել
 2371. ցանցապատել
 2372. ցանցառվել
 2373. ցանցոտել
 2374. ցանցվել
 2375. ցավել
 2376. ցատքտել
 2377. ցել
 2378. ցեխապատել
 2379. ցերեկել
 2380. ցերեկվել
 2381. ցեցոտվել
 2382. ցըրվըվել
 2383. ցինկազօծվել
 2384. ցիտադել
 2385. ցմփորացնել
 2386. ցնծացնել
 2387. ցնծացվել
 2388. ցնցլել
 2389. ցնցխել
 2390. ցնցղել
 2391. ցնցողնել
 2392. ցոլացնել
 2393. ցոլել
 2394. ցոլեցնել
 2395. ցոլցոլացնել
 2396. ցողապատվել
 2397. ցողունավորվել
 2398. ցուցաբերել
 2399. ցուցադրվել
 2400. ցուցակագրել
 2401. ցուցել
 2402. ցպնել
 2403. ցվրվել
 2404. ցվրտել
 2405. ցտել
 2406. ցրձգնել
 2407. ցրձգվել
 2408. ցրցանել
 2409. ցրցնքել
 2410. ցրցքնել
 2411. ցցահարել
 2412. ցցանշել
 2413. փաթթել
 2414. փաթթվել
 2415. փալփլել
 2416. փալփլեցնել
 2417. փաղաքշել
 2418. փամփաչել
 2419. փայլակնել
 2420. փայլափայլել
 2421. փայլփայլել
 2422. փայլփլվել
 2423. փայտակերտվել
 2424. փայտավորվել
 2425. փառամոլել
 2426. փառապատել
 2427. փառասիրել
 2428. փաստաբանել
 2429. փարոսել
 2430. փափախել
 2431. փեթռկել
 2432. փեթրտել
 2433. փեյինել
 2434. փեռկել
 2435. փեսայացնել
 2436. փետայնել
 2437. փետռտել
 2438. փետրապատվել
 2439. փետրավել
 2440. փետրաւել
 2441. փթոթել
 2442. փիլիսոփայաբանել
 2443. փիտրել
 2444. փլչել
 2445. փլցվել
 2446. փլփլկել
 2447. փխրացնել
 2448. փխրել
 2449. փղձկեցնել
 2450. փճացնել
 2451. փնովել
 2452. փնչատել
 2453. փնջփնջոտել
 2454. փնտռտկել
 2455. փշաթել
 2456. փշամազել
 2457. փշաքաղեցնել
 2458. փոխազդվել
 2459. փոխածածկել
 2460. փոխակերպել
 2461. փոխակերպվել
 2462. փոխաձևել
 2463. փոխաձևվել
 2464. փոխայցել
 2465. փոխայցելել
 2466. փոխառնել
 2467. փոխարկել
 2468. փողկապավորել
 2469. փոշեցնել
 2470. փորանկարել
 2471. փորոքել
 2472. փութել
 2473. փռնավել
 2474. փռնգտացնել
 2475. փռչոտել
 2476. փռռացնել
 2477. փսսացնել
 2478. փստացնել
 2479. փսփսացնել
 2480. փրթել
 2481. փրչոտացնել
 2482. փրչոտել
 2483. փրփրոտացնել
 2484. փրփրցնել
 2485. փֆֆացնել
 2486. քախանել
 2487. քահանայագործել
 2488. քահանայավայել
 2489. քաղաքավայել
 2490. քաղցածացնել
 2491. քամհարել
 2492. քանդակագործել
 2493. քանդել
 2494. քանել
 2495. քաշքաշել
 2496. քաջասրտվել
 2497. քառակուսվել
 2498. քարասրտացնել
 2499. քարշակել
 2500. քացախացնել
 2501. քելել
 2502. քերտվել
 2503. քերցել
 2504. քլթքլթացնել
 2505. քլպել
 2506. քծնվել
 2507. քճքճել
 2508. քնարգել
 2509. քնթել
 2510. քնթոտվել
 2511. քնծռոտել
 2512. քնքշել
 2513. քոթկել
 2514. քողազրկել
 2515. քողել
 2516. քոչացնել
 2517. քոչեցնել
 2518. քոսոտվել
 2519. քոստքոստացնել
 2520. քուղատել
 2521. քույրացնել
 2522. քուռակատել
 2523. քջուջել
 2524. քսանապատկել
 2525. քսանպատկել
 2526. քսմթել
 2527. քրթացնել
 2528. քրիստոնեավայել
 2529. քրտնացնել
 2530. քրտնքամխել
 2531. քրքջել
 2532. քցել
 2533. քցցել
 2534. օգտատիրել
 2535. օդազերծել
 2536. օդալուսանկարահանել
 2537. օդալուսանկարել
 2538. օդալուսանկարվել
 2539. օդաջրել
 2540. օդավարժել
 2541. օդավարվել
 2542. օժտվել
 2543. օլորել
 2544. օխնել
 2545. օծվել
 2546. օկուպացվել
 2547. օղակակարել
 2548. օղակակարվել
 2549. օղակաճաքել
 2550. օղակավորվել
 2551. օղակվել
 2552. օղահյուսվել
 2553. օղավորել
 2554. օղել
 2555. օճառացնել
 2556. օճառվել
 2557. օջախազրկել
 2558. օջախազրկվել
 2559. օսլայվել
 2560. օսկեկարել
 2561. օտարվել
 2562. օտարցնել
 2563. օրել
 2564. օրենսդրել
 2565. օրինավորացնել
 2566. օրինավորացվել
 2567. օրինավորվել
 2568. օրհնաձայնել
 2569. օրհնել
 2570. օրհներգել
 2571. օրհներգվել
 2572. օրնամենտավորվել
 2573. օրորերգվել
 2574. օրորվել
 2575. օցտել
 2576. ֆարտինգել
 2577. ֆելդֆեբել
 2578. ֆենդուֆել