Վիքիբառարան:Ամառային Վիքիճամբար 2019 (I)/1-2/1

Վիքիբառարան-ից
Jump to navigation Jump to search

Մասնակից 1[խմբագրել]

 1. աբելածին էջ11
 2. ագուցազարդ էջ11
 3. ադամանդ-երգ էջ11
 4. ազատ-որբևայրի էջ11
 5. ազգաբերդ էջ11
 6. ազգաթալան էջ11
 7. ազգալեզվական էջ11
 8. ազգամարմին էջ11
 9. ազգամասունք էջ11
 10. ազգատենչալի էջ11
 11. ազգանպաստ էջ11
 12. ազգորս էջ11
 13. աթիլլայաբար էջ12
 14. ալելուիա-օվսաննա էջ12
 15. ալերգաբույժ էջ12
 16. մասիսատես էջ142
 17. մասհատում էջ142
 18. մասյացոտն էջ142
 19. մասնաբաժանում էջ142
 20. մասնաբաժանել էջ143
 21. մասրե էջ143
 22. մասունքանման էջ143
 23. մատիտ-շրթնաքսուք էջ143
 24. մատյանել էջ143
 25. մատնախաղ էջ143
 26. մատնաձայնել էջ143
 27. մատնընտիր էջ143
 28. մատուռ-մատուռ էջ143
 29. մարդաբիծ էջ143
 30. մարդաբնույթ էջ143
 31. տիպօրինակ էջ199
 32. տիպօրինակային էջ199
 33. տիվատապ էջ199
 34. տիտղոսափառ էջ199
 35. տիրավորություն էջ199
 36. տխրաթափոր էջ199
 37. տխրախոսուն էջ199
 38. տխրածով էջ199
 39. տխրամռունչ էջ199
 40. տխուր֊տառապած էջ199
 41. տղամարդ֊տղամարդ էջ199
 42. տղամարդավոր էջ200
 43. տնեդուրս էջ200
 44. տնփեսայություն էջ200
 45. տոկոսաբաժին էջ200

Մասնակից 2[խմբագրել]

 1. ալլահաքրքիջ էջ12
 2. ախտակալած էջ12
 3. ախտանուն էջ12
 4. ախտապատճառ էջ12
 5. ախտափրկիչ էջ12
 6. ախտընթաց էջ12
 7. ականջաշար էջ12
 8. ակնարկախոս էջ12
 9. ակնարկախոսություն էջ12
 10. ակնաշլացիկ էջ13
 11. ակնթարթե էջ13
 12. ակնթարթ-հավերժություն էջ13
 13. ակունքակերտ էջ13
 14. աղայանիստ էջ13
 15. աղաչադեմ էջ13
 16. առևտրամիավոր էջ24
 17. առևտրամիջնորդ էջ24
 18. առևտրաներկայացուցիչ էջ24
 19. առևտրաներկայացուցչություն էջ24
 20. առևտրապայման էջ24
 21. առընթաց էջ25
 22. ճամփապահում էջ136
 23. ճամփապռունկ էջ136
 24. ճաշագիրք էջ137
 25. ճաշվահաց էջ137
 26. ճառագայթահպում էջ137
 27. ճառագայթե էջ137
 28. ճարպահոսություն էջ137
 29. ճարպկաբար էջ137
 30. ճարտարապետ-գիտնական էջ137
 31. ճարտարապետ-մտավորական էջ137
 32. ճգնաժամել էջ137
 33. ճգնավոր-ասպետ էջ137
 34. ճգնուհի էջ137
 35. ճեղքոր-ճեղքոր էջ137
 36. ճեպազրույց էջ137
 37. հիմարածին էջ126
 38. հիմնառանցք էջ127
 39. հիմնախնդիր էջ127
 40. հիմնակորիզ էջ127
 41. հիմնահարց էջ127
 42. հիմնապաշար էջ127
 43. հիպերռեալիզմ էջ127
 44. հիպիատես էջ127
 45. հիսուսադեմ էջ127
 46. հիսուսահառաչ էջ127
 47. հիսուսանվիրյալ էջ127
 48. հզորաթև էջ127
 49. հյութազրկություն էջ127
 50. հնահյուս էջ127
 51. հնձվորուհի էջ128
 52. տեսաբար էջ197
 53. տեսադարան էջ197
 54. տեսաերաժշտություն էջ197
 55. տեսաստուդիա էջ198
 56. տեսիլակառույց էջ198
 57. տեսիլակերտ էջ198
 58. տեսիլաշաղախ էջ198
 59. տեսիլակաթիլ էջ198
 60. տեսլակերպ էջ198
 61. տեսքարար էջ198
 62. տերևաբույլ էջ198
 63. տերմինալեցուն էջ198
 64. տերմինապաշար էջ199
 65. տերուտիրականություն էջ199
 66. տիեզերամեծ էջ199

Մասնակից 3[խմբագրել]

 1. աղավնաբար էջ13
 2. աղավնաերգ էջ13
 3. աղբաձուկ էջ13
 4. աղեստամոքսաբան էջ13
 5. աղետացնոր էջ13
 6. աղետ-շորշոփ էջ13
 7. աղերսահայացք էջ14
 8. աղմկաշաչ էջ14
 9. աղոթալեռ էջ14
 10. աղոթասույզ էջ14
 11. աղոթք-աղաղակ էջ14
 12. աղոթք-անեծք էջ14
 13. աղոթք-նամակ էջ14
 14. աղոթք-մրմունջ էջ14
 15. աղոտակապույտ էջ14
 16. անետգնելի էջ18
 17. անզորացիր էջ18
 18. անթաղ-անշիրիմ էջ18
 19. անինքնահաշտ էջ18
 20. անխոյանք էջ18
 21. անկառավար էջ19
 22. անկիսելի էջ19
 23. անկյունաբարձ էջ19
 24. անհայ էջ19
 25. անհայելի էջ19
 26. առաքելահիմք էջ24
 27. ձայնաման էջ134
 28. ձայնաջերմամեկուսիչ էջ134
 29. ձայնասուգ էջ134
 30. ձայնսփյուռ-բարձրախոս էջ134
 31. ձայնատեր էջ134
 32. ձևախեղում էջ134
 33. ձիախրխինջ էջ134
 34. ձիակրոս էջ134
 35. ձիթալապտեր էջ134
 36. ձիթասուն էջ134
 37. ձկնաբառ էջ134
 38. ձկնաշտեմարան էջ135
 39. ձկնուհի էջ135
 40. ձյունաթիթեռ էջ135
 41. ձյունակեր էջ135
 42. վիճամարտ էջ194
 43. վիշապիրան էջ194
 44. վիշապաորկոր էջ194
 45. վիպող֊վիպասան էջ194
 46. վիտամինազուրկ էջ194
 47. վիրասեղան էջ194
 48. վկա֊բարեկամ էջ194
 49. վհուկ֊խավար էջ194
 50. վճռավայր էջ194
 51. վշտաբուռ էջ194
 52. վշտածառ էջ194
 53. վշտածիլ էջ195
 54. վշտածուփ էջ195
 55. վշտահորձանք էջ195
 56. վշտաշվար էջ195

Մասնակից 4[խմբագրել]

 1. աղջկաժողով էջ14
 2. աղվամազագորշ էջ14
 3. աղվեսագրվել էջ14
 4. աղքատավարձ էջ14
 5. աճյունակիր էջ14
 6. աճյունափոշի էջ15
 7. ամառասկիզբ էջ15
 8. ամառնօրյա էջ15
 9. ամբոխածին էջ15
 10. ամենագթոտ էջ15
 11. ամենազգա էջ15
 12. ամենածավալ էջ15
 13. ամենամատյան էջ15
 14. ամպաարցունք էջ15
 15. ամպազատվել էջ15
 16. ճշմարտածին էջ139
 17. ճշմարտասաց էջ139
 18. ճոճանակատիպ էջ139
 19. ճորտաքայլ էջ139
 20. մալանչ-մալանչ էջ139
 21. մականորդուհի էջ139
 22. մակարդակվել էջ139
 23. մահաթռիչք էջ139
 24. մահախոնջ էջ140
 25. մահազդային էջ140
 26. մահահլու էջ140
 27. մահ-աղջիկ էջ140
 28. մահամոլոր էջ140
 29. մահաշաչյուն էջ140
 30. մահաշուրջառ էջ140

Մասնակից 5[խմբագրել]

 1. ամպաթույր էջ15
 2. ամպապարուր էջ15
 3. ամպիկ-երիզ էջ16
 4. ամպրոպակուռ էջ16
 5. ամպութուխպյան էջ16
 6. ամրաճոպան էջ16
 7. ամրապատվար էջ16
 8. ամրոց-վանք էջ16
 9. ամրոց-տառ էջ16
 10. այգահառաչ էջ16
 11. այգեզրյա էջ16
 12. այգեպարտեզային էջ16
 13. այլագրավ էջ16
 14. այլաշխարհ էջ16
 15. այլաշխարհիկ էջ16
 16. մարդագրություն էջ143
 17. մարդականթեղ էջ143
 18. մարդակենդանախտ էջ144
 19. մարդակուտակ էջ144
 20. մարդեղինանալ էջ144
 21. մարդեգու էջ144
 22. մարդերգություն էջ144
 23. մարդընտելանալ էջ144
 24. մարդկայներեն էջ144
 25. մարդ-վամպիր էջ144
 26. մարզահեծանիվ էջ145
 27. մարզամայրաքաղաք էջ145
 28. մարզաոճ էջ145
 29. մարզարդյունք էջ145
 30. մարզխորհուրդ էջ145
 31. հոսանքազրկել էջ130
 32. հովվացու էջ130
 33. հոդաբխում էջ130
 34. հոդամռունչ էջ130
 35. հսկայափոր էջ130
 36. հրաբեր էջ130
 37. հրախորով էջ130
 38. հրածաղիկ էջ130
 39. հրահանգահրամայական էջ131
 40. հրահավերժ էջ131
 41. հրահեղուկություն էջ131
 42. հրաշազգացում էջ131
 43. հրաշախաղ էջ131
 44. հրաշասփյուռ էջ131
 45. հրապաշտպանություն էջ131

Մասնակից 6[խմբագրել]

 1. այլմոլորակածին էջ17
 2. այնաշխարհիկ էջ17
 3. այսրացոլանք էջ17
 4. այտոսկրավոր էջ17
 5. այրաբազուկ էջ17
 6. այրակարոտ էջ17
 7. այցեայց էջ17
 8. այցելք էջ17
 9. անահտավայել էջ17
 10. անբանալի-գոց էջ17
 11. անբուրմունք-անգույն էջ17
 12. անգիր-ինքնահոս-հաշվեկշռված էջ17
 13. անգղաոհմակ էջ18
 14. անգղ-յաթաղան էջ18
 15. անդորրվել էջ18
 16. ճերմուտ էջ138
 17. ճիմաթումբ էջ138
 18. ճիչ-ժխոր էջ138
 19. ճիչ-կարոտ էջ138
 20. ճիվաղահմա էջ138
 21. ճկասուսերակիր էջ138
 22. ճկասուսերորդուհի էջ138
 23. ճկկել էջ138
 24. ճյուղաթիկունք էջ138
 25. ճյուղաճամփա էջ138
 26. ոսկեշուրթ էջ168
 27. ոսկի-ոսկևորված էջ168
 28. ոսկրաբուրգ էջ169
 29. ոսկրաթիթեղիկ էջ169
 30. ոսկրալեռ էջ169
 31. ոսկրախորշավորում էջ169
 32. ոսկրամատ էջ169
 33. ոսկրամոխիր էջ169
 34. ոստայնահյուսակ էջ169
 35. ոտանավորչություն էջ169
 36. ոտընդդիր էջ169
 37. ոտնկոխ էջ169
 38. ոտքափոխում էջ169
 39. որբաքայլ էջ170
 40. որդեսերում էջ170

Մասնակից 7[խմբագրել]

 1. անդիտողունակ էջ18
 2. անդորրազուրկ էջ18
 3. անդրամիջնորդ էջ18
 4. անդրամիջնորդություն էջ18
 5. անդրանիկվել էջ18
 6. ճերմակածուփ էջ138
 7. ճերմակաձեռնոց էջ138
 8. ճերմակ-բարակ էջ138
 9. ճերմակում էջ138
 10. ճերմակքող էջ138
 11. առանձնորոշ էջ23
 12. առավոտաճռինչ էջ23
 13. առատաձեռնել էջ24
 14. տքնավառ էջ201
 15. ցածրակոր էջ201

Մասնակից 8[խմբագրել]

 1. անհրաբուխ էջ19
 2. անհուսատու էջ19
 3. անձնառատ էջ19
 4. անձրևածոր էջ19
 5. անձրև-արցունք էջ19
 6. անձրևամրմունջ էջ19
 7. անձրևաջրավազան էջ19
 8. անձրևացանց էջ19
 9. անձրևափոս էջ19
 10. անձրևե էջ19
 11. անմահաշուք էջ20
 12. անմերժ էջ20
 13. անմիջնորդ էջ20
 14. ամտասևեռ էջ20
 15. աններկա էջ20
 16. առուակոս էջ25
 17. առու-առու էջ25
 18. հնչյուն-հնչյուն էջ128
 19. հոգեապրում էջ128
 20. հոգեդարձվել էջ128
 21. հոգեդեղաբանական էջ128
 22. հոգեդրություն էջ128
 23. հոգեխորք էջ128
 24. հոգեհակ էջ128
 25. հոգեհաշմանդամ էջ128
 26. հոգեհարցում էջ128
 27. հոգեհուզիչ էջ128
 28. հոգեներգործել էջ128
 29. հոգեներգործուն էջ129
 30. հոգենվաղ էջ129
 31. հոգեսեռական էջ129
 32. հոգեվարքվող էջ129

Մասնակից 9[խմբագրել]

 1. անշապիկ էջ20
 2. անոթակարծրախտ էջ20
 3. անոթաուռուցք էջ20
 4. անորդակեր էջ20
 5. անպղտոր էջ20
 6. անստվերագիր էջ20
 7. անվադահուկային էջ20
 8. անվտար էջ20
 9. անտագնապ էջ20
 10. անտառասև էջ21
 11. անցած-անցնելիք էջ21
 12. անցյալ-անհուն էջ21
 13. անունակ էջ21
 14. անուրջե էջ21
 15. աշխատաոճ էջ21
 16. առիթային էջ25
 17. առյուծսրտանի էջ25
 18. մանկաբաղձ էջ141
 19. մանկաբարձ-գինեկոլոգ էջ141
 20. մանկաբիզնես էջ141
 21. մանկահղացում էջ141
 22. մանկաձև էջ141
 23. մանկաճիչ էջ142
 24. մանկամահ էջ142
 25. մանկաքամ էջ142
 26. մանրաթափանց էջ142
 27. մանրաշառաչ էջ142
 28. մանրէատեր էջ142
 29. մանուշակաթույր էջ142
 30. մաշկավերնահյուսվածք էջ142
 31. մաշտոցապաշտ էջ142
 32. մառախլակեր էջ142
 33. հրացողիկ էջ131
 34. հրդեհավտանգ էջ131
 35. հրեշտակազարդ էջ131
 36. հրեշտակալույս էջ131
 37. հրթիռամոդելային էջ131
 38. հրթիռարկում էջ132
 39. հուդայապաչ էջ132
 40. հուդայել էջ132
 41. հուզաբանուկ էջ132
 42. հումեփ էջ132
 43. հույս-աղավնի էջ132
 44. հուշադարան էջ132
 45. հուշաթև էջ132
 46. հուշախորհրդախոր էջ132
 47. հուշածառ էջ132

Մասնակից 10[խմբագրել]

--Madlena Romyan (քննարկում) 13:56, 4 Հուլիսի 2019 (UTC)

 1. աշխատավարձ-աղքատավարձ էջ21
 2. աշխարհակարկառ էջ21
 3. աշխարհակործան էջ21
 4. աշխարհակործանում էջ21
 5. աշխարհահրաշ էջ21
 6. աշխարհանզովք էջ21
 7. աշխարհապաշտիկ էջ21
 8. աշխարհավերջ էջ22
 9. աշխարհ-լուսամուտ էջ22
 10. աշխարհզբոս էջ22
 11. աշունոտ էջ22
 12. աչքաձև էջ22
 13. աչքաշոյիչ էջ22
 14. աչքապահպանակ էջ22
 15. ապայժմեական էջ22
 16. մահիկնանեղ էջ140
 17. մահ-հարված էջ140
 18. մահճակալվածություն էջ140
 19. մաղթանվագ էջ140
 20. մաղձ-հաճույք էջ140
 21. մամիկական էջ141
 22. մամիկային էջ141
 23. մամլայուղիչ էջ141
 24. մամռածուփ էջ141
 25. մայթաքար էջ141
 26. մայթագիր էջ141
 27. մայրակարկառ էջ141
 28. մայրարմատ էջ141
 29. մայր-պատմություն էջ141
 30. մայրափայտյա էջ141
 31. պայծառակերտել էջ172
 32. պայծառացիր էջ172
 33. պայմանակարգ էջ172
 34. պառնասալեռ էջ172
 35. պառնասախեղդ էջ172
 36. պատանալ էջ173
 37. պատանք-պատարագ էջ173
 38. պատանք-պատրանք էջ173
 39. պատարագատու էջ173
 40. պատեհածին էջ173
 41. պատժապարտելի էջ173
 42. պատժավիհ էջ173
 43. պատժարգելք էջ173
 44. պատ-կտրիճ էջ173
 45. պատճենափաստում էջ173

Մասնակից 11[խմբագրել]

 1. ապագա-անհուն էջ22
 2. ապակեբլոկ էջ22
 3. ապարդի էջ22
 4. ապրանքադիրքորոշում էջ23
 5. ապրանքաբորսա էջ23
 6. ապրանքաբորսային էջ23
 7. ապրիլական էջ23
 8. առագաստաթիավոր էջ23
 9. առագաստասպորտ էջ23
 10. առագաստե էջ23
 11. առանձնազրույց էջ23

Մասնակից 12[խմբագրել]

 1. առևտրաարգելք էջ24
 2. առևտրաբանկ էջ24
 3. առևտրազեղչ էջ24
 4. առևտրահաշվեկշիռ էջ24
 5. առևտրամակնիշ էջ24

Մասնակից 13[խմբագրել]

 1. ասորեստանվել էջ25
 2. աստեղաթիվ էջ25
 3. աստեղնահեծ էջ25
 4. աստեղնամոտիկ էջ25
 5. աստղաբաց էջ25
 6. աստղաբույր էջ25
 7. աստղաեղյամ էջ26
 8. աստղաթափ էջ26
 9. աստղաթեփուկ էջ26
 10. աստղաթիվ էջ26
 11. աստղահանգույց էջ26
 12. աստղակապ էջ26
 13. աստղահեր էջ26
 14. աստղահոտ էջ26
 15. աստղաճուռակ էջ26
 16. հոգետագնապ էջ129
 17. հոգեուժ էջ129
 18. հոգեքանդում էջ129
 19. հոգսերգիչ էջ129
 20. հոդալուծություն էջ129
 21. հոժարամահ էջ129
 22. հողածնունդ էջ129
 23. հողակարոտ էջ129
 24. հողահատուցում էջ129
 25. հողահոտ էջ130
 26. հողաձայն էջ130
 27. հողմադող էջ130
 28. հողմազարկ էջ130
 29. հողմապակի էջ130
 30. հոսալից էջ130

Մասնակից 14[խմբագրել]

 1. աստղամետ էջ26
 2. աստղաշեղջ էջ26
 3. աստղապեղ էջ27
 4. աստղասքեմ էջ27
 5. աստղավարդ էջ27
 6. աստղափունջ էջ27
 7. աստվածազոհ էջ27
 8. աստվածալեռ էջ27
 9. աստվածականթեղ էջ27
 10. աստվածանշան էջ27
 11. աստվածապեղ էջ27
 12. աստվածավանդ էջ27
 13. աստվածընկալ էջ28
 14. ավազախրվել էջ28
 15. ավազահատ էջ28

Մասնակից 15[խմբագրել]

 1. ավազանակերպ էջ28
 2. ավարայրասուրբ էջ28
 3. ավետապարգև էջ28
 4. ավետիսել էջ28
 5. ավիաերթուղի էջ28
 6. ավիանավթ էջ28
 7. ավիաչվերթ էջ28
 8. ավիասպորտ էջ28
 9. ավիավառելիք էջ28
 10. ավիաուղի էջ29
 11. ավշե էջ29
 12. ավտոբետոնախառնիչ էջ29
 13. ավտոբետոնացրում էջ29
 14. ավտոմոդելիստուհի էջ29
 15. ավտովարում էջ30
 16. ձյունաբաշ էջ135
 17. ձյունաշաղախվել էջ135
 18. ձյունաշուշան էջ135
 19. ձյունապաշտ էջ135
 20. ձյուն-սառույց էջ135
 21. ձնաբուրգ էջ135
 22. ձնաթարմ էջ135
 23. ձնաթումբ էջ135
 24. ձնակտոր էջ136
 25. ձնարբուք էջ136
 26. ձողակառույց էջ136
 27. ձողաջահ էջ136
 28. ձույլ-ձուլածո էջ136
 29. ձույլ-սրընթաց էջ136
 30. ճամփաընկեր էջ136
 31. ցայգաժպիտ էջ201
 32. ցանկառիթ էջ201
 33. ցասմաբորբոք էջ202
 34. ցասումնաշունչ էջ202
 35. ցավաբոթ էջ202
 36. ցավազգա էջ202